Anzeige

1 nadal b 2011 natividade do señor

31. Dec 2017
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

1 nadal b 2011 natividade do señor

 1. Solemnidade daSolemnidade da Natividade do SeñorNatividade do Señor Por aqueles días saíu un edito de Cesar Augusto ordenandoPor aqueles días saíu un edito de Cesar Augusto ordenando que se empadronase todo o mundo.que se empadronase todo o mundo. Subiu tamén Xosé desde Galilea a Belén, con María,Subiu tamén Xosé desde Galilea a Belén, con María, a su esposa, que estaba encinta.a su esposa, que estaba encinta.
 2. E mentres eles estaban alí, cumpríronselle os días do parto, eE mentres eles estaban alí, cumpríronselle os días do parto, e deu a luz o seu fillo primoxénito, envolveuno nun capizos edeu a luz o seu fillo primoxénito, envolveuno nun capizos e deitouno nunha manxadoira, na corte das bestas, porque nondeitouno nunha manxadoira, na corte das bestas, porque non tiñan sitio na pousada.tiñan sitio na pousada. Lc 2, 1-7)Lc 2, 1-7)
 3. Os cristiáns non podemos pechar os ollos ao ambienteOs cristiáns non podemos pechar os ollos ao ambiente laicista que pretende borrar toda pegada cristiálaicista que pretende borrar toda pegada cristiá da nosa cultura.da nosa cultura. Nós mesmos temos feito, ás veces, do NadalNós mesmos temos feito, ás veces, do Nadal unha festa pagá.unha festa pagá. NADAL:NADAL: ESCÁNDALO E MISTERIOESCÁNDALO E MISTERIO
 4. Deus nace na pobreza e no abandono.Deus nace na pobreza e no abandono. Achégase á nosa historiaAchégase á nosa historia e ofrécenos o seu abeiro misericordioso.e ofrécenos o seu abeiro misericordioso.
 5. En Xesús a nosa humanidad séntese enchoupada poloEn Xesús a nosa humanidad séntese enchoupada polo misterio de Deus, pola luz de Deus, pola bondade de Deus.misterio de Deus, pola luz de Deus, pola bondade de Deus. Celebrar esta festa significa proclamarCelebrar esta festa significa proclamar que aínda é posible a esperanza.que aínda é posible a esperanza.
 6. O Señor faise escravoO Señor faise escravo para que o esclavopara que o esclavo se converta en Señor.se converta en Señor. Deus faise homeDeus faise home para que o homepara que o home poida participarpoida participar de mesma vida de Deus.de mesma vida de Deus.
 7. O que nace é o Salvador.O que nace é o Salvador. É un de nós.É un de nós. Comparte a nosa sorte e coñece os nosos camiños.Comparte a nosa sorte e coñece os nosos camiños. Por iso pódenos guiar.Por iso pódenos guiar. Ao seguir os seus pasos sabémonos salvadosAo seguir os seus pasos sabémonos salvados do noso egoísmo e dos nosos decarreiros.do noso egoísmo e dos nosos decarreiros.
 8. Xesús é o Mesías. Por iso as súas palabras estarán cheas de vida e verdade. e as súas accións fannos evidente a compaixón de Deus cara aos pobres e marxinados.
 9. Ao neno de Belén recoñecémolo como o Señor.Ao neno de Belén recoñecémolo como o Señor. Comparte connosco a humanidade máis xenuína.Comparte connosco a humanidade máis xenuína. e comparte con Deus a gloria que nos ilumina,e comparte con Deus a gloria que nos ilumina, nos enxalza e diviniza.nos enxalza e diviniza.
 10. Xesús, fillo de María e filloXesús, fillo de María e fillo do Deus Altísimo,do Deus Altísimo, recoñecémoste comorecoñecémoste como o prototipo perfectoo prototipo perfecto do humano e adorámostedo humano e adorámoste como o Eterno que palpitacomo o Eterno que palpita cun corazóncun corazón como o noso. Amén.como o noso. Amén.
 11. Texto: Xosé Román Flecha Andrés PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero Música: Verbo del Dio vivente.Capilla Sixtina del Vaticano
Anzeige