Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
1º coresma b 2012
1º coresma b 2012
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Nuria M Núñez Elissetche (20)

Anzeige

1º coresma b 2018

 1. 1. ““Eu fago un pacto convoscoEu fago un pacto convosco e cos vosos descendentes…”e cos vosos descendentes…” ““O diluvio non volverá destruír os viventes”.O diluvio non volverá destruír os viventes”. (Xén 9, 9-10).(Xén 9, 9-10).
 2. 2. Deus establece para sempre unha harmonía entreDeus establece para sempre unha harmonía entre o ser humano e o seu mundo. Esa harmonía é o reflexoo ser humano e o seu mundo. Esa harmonía é o reflexo da alianza do Creador con toda a súa creación.da alianza do Creador con toda a súa creación.
 3. 3. Se Deus é fiel á súa alianza, o ser humanoSe Deus é fiel á súa alianza, o ser humano ten que procurar aprender a fidelidade.ten que procurar aprender a fidelidade. Iso implica recibir o regalo da terra, coidalaIso implica recibir o regalo da terra, coidala e aprender a ver nela as pegadas de Deus.e aprender a ver nela as pegadas de Deus.
 4. 4. 2, 13-17 O Espírito empuxouO Espírito empuxou a Xesúsa Xesús ao deserto.ao deserto. O Espírito expúlsao da súaO Espírito expúlsao da súa tranquilidade para levalotranquilidade para levalo ao escenario da proba.ao escenario da proba. Coma a nós.Coma a nós. (Mc 1,12-15)(Mc 1,12-15)
 5. 5. ““Xesús quedou no deserto durante corenta días”. É aíXesús quedou no deserto durante corenta días”. É aí onde Xesús ten que comezar a vivir a súa verdadeonde Xesús ten que comezar a vivir a súa verdade e a revelarnos a fonda verdade do ser humano.e a revelarnos a fonda verdade do ser humano.
 6. 6. ““Xesús deixouse tentar por Satán”.Xesús deixouse tentar por Satán”. O Príncipe da verdade e da vida enfróntaseO Príncipe da verdade e da vida enfróntase ao príncipe da mentira e da morte.ao príncipe da mentira e da morte. Esa é tamén a nosa proba.Esa é tamén a nosa proba.
 7. 7. No deserto revélasenos o señorío de XesúsNo deserto revélasenos o señorío de Xesús sobre o universo e sobre a historia.sobre o universo e sobre a historia. O novo Adán retorna ao paraíso.O novo Adán retorna ao paraíso.
 8. 8. 2, 13-17 Xesús é sometido a proba,Xesús é sometido a proba, pero logra manter a súapero logra manter a súa liberdade ante o mal.liberdade ante o mal. Unha fidelidadeUnha fidelidade que se espera taménque se espera tamén de nós.de nós.
 9. 9. 2, 13-17 ““Os anxos servíano”.Os anxos servíano”. Respectado polas feras que serven a Satán,Respectado polas feras que serven a Satán, é axudado polos anxos que serven a Deus.é axudado polos anxos que serven a Deus. e esa é tamén a nosa sorte.e esa é tamén a nosa sorte.
 10. 10. 2, 13-17 Señor Xesús,Señor Xesús, os días que ti pasachesos días que ti pasaches no deserto axúdannosno deserto axúdannos a descubrir a nosa vocacióna descubrir a nosa vocación e a nosa misión.e a nosa misión. Axúdanos a mantenernos fieisAxúdanos a mantenernos fieis á alianza con Deus.á alianza con Deus. Desa forma poderemos facerDesa forma poderemos facer visible a paz na creaciónvisible a paz na creación e na sociedade. Amén.e na sociedade. Amén.
 11. 11. José Román Flecha Andrés Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017 Presentación: Antonia Castro Panero

×