Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Supplement for Immunity

1.997 Aufrufe

Veröffentlicht am

Food can improve your immune function. This slide explain in Thai

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Supplement for Immunity

 1. 1. อาหารเสริมสร้าง ภูมิต้านทาน
 2. 2. ไวรัสเอชไอวีทาให้เกิด ทาลายระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหาร ทาให้ความอยากอาหารลดลง แย่งสารอาหารจากร่างกายเพื่อปริมาณเชื้อ เพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกาย
 3. 3. ไวรัสเอชไอวี นอกจากจะทาให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ว เชื้อยังทาให้ร่างกายเกิดความเสียหายอื่นๆให้กับผู้ติดเชื้ออีก เช่น รบกวนและทาลายระบบ ทางเดินอาหาร ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารของร่างกาย ทาให้ร่างกายคนไข้ได้รับ สารอาหารได้ไม่เต็มที่ แล้วยังทาให้ความอยากอาหารลดลงส่งผลให้ได้รับอาหารไม่ เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เชื้อไวรัสยังต้องใช้สารอาหารของร่างกายในการ เพิ่มจานวนภายในตัวคนไข้ และตัวคนไข้เองก็ใช้สารอาหารจานวนมากในการซ่อมแซม เซลล์ที่เสียหาย และสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านไวรัส และตัวไวรัสเอง ก็ยังทาให้เกิด อนุมูลอิสระจานวนมากเกิดขึ้นในร่างกาย ซึ่งทาเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย จึงมี ความจาเป็นที่จะต้องได้รับสารป้องกันอนุมูลอิระจานวนมาก เพื่อให้พอกับความต้องการ
 4. 4. สารต้านอนุมูลอิสระ A A A
 5. 5. อนุมูลอิสระ (Free-radical) มักจะเป็นสารที่มีประจุเป็น บวก (Cation) ซึ่งต้องการ อิเล็กตรอน มาทาให้ประจุ ของตัวเองเป็นกลาง (Neutralization) ซึ่งแหล่งของ อิเล็กตรอนที่ดีในร่างกายคือ ดีเอ็นเอ และ ผนังเซลล์ การที่ ดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นสารพันธุกรรม โดนแย่ง อิเล็กตรอนไปจะทาให้ดีเอ็นเอ แตกหักหรือข้อมูลพันธุกรรมที่บรรจุไว้ ผิดเพี้ยนไปจากเดิม การทาให้เซลล์นั้นๆตายลงได้ หรือ ทาให้เกิดเป็นมะเร็งได้เช่นกัน ส่วนถ้ามีการทาลายผนัง เซลล์จะทาให้เซลล์ออนแอ และแตกตาย (Rupture) ได้ในที่สุด สารต้านอนุมูลอิสระมักจะเป็นสารที่มีโครงสร้าง ่ ใหญ่ มีอิเล็กตรอนจานวนมาก ซึ่งจะทาหน้าที่ จ่าย อิเล็กตรอนให้กับ อนุมูลอิสระ ทาให้ไม่ไป ทาลาย ดีเอ็นเอ และผนังเซลล์ของเรา
 6. 6. สารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันร่างกายจากอนุมูลอิสระ จาเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกัน ผมรู้ ... คุณก็ใช้ Lymphocyte Eosinophile Basophile Macrophage
 7. 7. สารต้านอนุมูลอิสระจึงมีความจาเป็นในการลด และป้องกันอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นจากเชื้อ ไวรัสเอชไอวี ดังทีได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก็มีความ จาเป็นต้องใช้ อนุมูลอิสระในการทาลายเชื้อโรคที่บุกรุก สารต้านอนุมูลอิสระจึงจาเป็นต่อ ระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระมีปริมาณที่มากพอจนทาร้ายตัวเอง หรือทา ร้ายเซลล์ข้างเคียง
 8. 8. อาหาร..เสริมสุขภาพ เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน ลดอนุมูล อิสระ ลดโรค แทรกซ้อน
 9. 9. อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนอกจากเป็นแหล่งสารอาหารที่ครบถ้วนของร่างกายแล้ว ยังควร ต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระจานวนมาก เพื่อลดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลให้ระบบ ภูมิคุ้มกันทางานดีขึ้น และลดโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขน ้ึ
 10. 10. สารอาหารที่ควรได้เพิ่ม • Selenium • Alpha Lipoic Acid • Zinc • L-Carnitine • Copper • Niacin • Vitamin B-Complex
 11. 11. สารอาหารเหล่านี้ทาหน้าทีทั้งเป็นสารป้องกันอนุมูลอิสระ และทาหน้าที่ช่วยเสริมการ ่ ทางานให้กับระบบต่างๆในร่างกายแต่ต้องไม่ลืมว่าควรได้รับอาหารหลักครบทั้ง 5 หมู่ ใน สัดส่วนที่เหมาะสม
 12. 12. ซีลีเนียม - Selenium เมล็ดมะม่วง ปลาทะเล กุ้ง ปลาคอด เมล็ดทานตะวัน หิมพานต์ ข้าวไม่ขัดสี วอลนัต ไข่ไก่ ไก่
 13. 13. ซิลิเนียม (Selenium) เป็นธาตุอาหารที่มีอยู่ในอาหารหลายชนิด เช่น ปลาทะเล กุ้ง ไก่ ไข่ไก่ เมล็ดทานตะวัน ข้าว ไม่ขัดสี วอลนัต เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สาหร่ายทะเล ถั่วเมล็ดแห้ง โดยเฉพาะ บราซิล เลียนนัต ซีลีเนียมเป็นส่วนประกอบสาคัญของเอนไซม์กลูทาไธโอนเปอร์ออกซิเดส ซึ่งทาหน้าที่ต้าน อนุมูลอิสระ ที่ดีที่สุดในร่างกาย แม้จะไม่ได้มีผลต่อการลดจานวนของไวรัสเอชไอวี โดยตรง แต่ซีลีเนียมก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราให้ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 14. 14. สังกะสี - Zinc หอยนางรม ถั่วอัลฟัลฟ่า ตับ เมล็ดฟักทอง เนื้อวัว เนื้อแกะ ปูทะเล เนื้อหมู ปลาซาดีน
 15. 15. สังกะสี (Zinc) เป็นธาตุที่จาเป็นมากอันหนึ่งของร่างกาย สังกะสีเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์กว่า 300 ชนิด โดยเฉพาะกระบวนการแบ่งเซลล์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มซีดี 4 ด้วยเช่นกัน ธาตุสังกะสี พบมากใน อาหารทะเลอย่าง หอยนางรม ปูทะเล ปลาซาดีน เนื้อสัตว์อย่าง หมู แกะ วัว เครื่องในอย่าง ตับ และพบในผักทั่วๆไปอีก และจะพบได้มากในเมล็ดฟักทอง
 16. 16. ทองแดง - Copper ตับ หอยนางรม ปลาซาดีน เมล็ดทานตะวัน ปูทะเล ถั่วลิสง เห็ด ลูกพรุน อัลมอนด์
 17. 17. ทองแดง (Copper) ทองแดงเป็นธาตุสาคัญที่ใช้ในการสร้าง ฮีโมโกลบิน เช่นเดียวกับธาตุเหล็ก ใช้ในการสร้าง เยื้อหุ้มเส้นประสาท คอลลาเจน และ เมลานิน และร่วมกับวิตามินซีในการสร้าง อีลาสติน ซึ่งช่วยเสริมความยืดหยุ่นให้กับผิวหนัง ทองแดงมีมากในตับ อาหารทะเลอย่างหอยนางรม ปลาซาดีน ปู ในเห็ด ลูกพรุน อัล มอนด์ ถั่วลิสง และเมล็ดทานตะวัน
 18. 18. วิตามินบี – Vitamin B นม ผักใบเขียวเข้ม เนื้อหมู ข้าวไม่ขัดสี ถั่วเมล็ดแห้ง
 19. 19. วิตามินบีรวม วิตามินบี มีความสาคัญกับกระบวนการสาคัญต่างๆในร่างกาย เช่น กระบวนการสลาย สารอาหารสร้างพลังงาน หรือ กระบวนการแบ่งเซลล์เช่น เซลล์ในระบบเม็ดเลือด วิตามินบี มีอยู่ในอาหารหลายชนิด เช่น เนื้อหมู และข้าวไม่ขัดสีเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินบีหนึ่ง นมเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินบีสอง ผักใบเขียวเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินบีหก และวิตามินบีสิบสองจะมีมากในเนื้อสัตว์ต่างๆ
 20. 20. แอลคาร์นีทีน – L-Carnitine เนื้อหมู ปลาคอด นม ไข่ไก่ ข้าวไม่ขัดสี ถั่วเมล็ดแห้ง ผักใบเขียวเข้ม
 21. 21. แอลคาร์นีทีน (L-Carnitine) เป็นกรดไขมันจาเป็นสาหรับการเผาผลาญไขมันให้ได้ซึ่งพลังงานออกมา แม้ว่าตามปรกติ แอลคาร์นีทีนจะสามารถสร้างได้ในร่างกาย แต่ก็มีคาแนะนาให้ได้รับอาหารต่างๆ ซึ่งก็จะ ได้รับ แอลคาร์นิทีน ที่มีมากในอาหารแทบทุกชนิด แอลคาร์นีทีนจะมีมากในเนื้อสัตว์ นม ไข่ไก่ ข้าวไม่ขัดสี ผักใบเขียวเข้ม
 22. 22. ไนอาซีน – Niacin ตับ หัวใจ ปลา นม ไข่ไก่ ข้าวไม่ขัดสี ถั่วเมล็ดแห้ง ผักใบเขียวเข้ม
 23. 23. ไนอาซีน (Niacin or Vitamin B3) ไนอาซีนมีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท และผิวหนัง และช่วยในการย่อย สลายสารอาหารต่างๆ ไนอาซีนจะมีมากในนม ไข่ไก่ ไก่ ตับ หัวใจ ปลา ข้าวไม่ขัดสี ถั่ว เมล็ดแห้ง และผักใบเขียวเข้ม
 24. 24. เอกสารอ้างอิง • CATIE, Canadian AIDs Treatment Information Exchange http://www.catie.ca/supple-e.nsf • USDA Food database http://www.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=8964

×