Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Semesterekonomi och planer 2014

2.566 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Semesterekonomi och planer 2014

  1. 1. Semesterekonomi 2014 Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-06-12
  2. 2. Sammanfattning • Den genomsnittliga semesterbudgeten ligger i på 15 700 kronor, på ungefär samma nivå som i föregående års mätning. • Barnfamiljerna ökar i år, med 11 procent, och planerar att lägga 19 800 kronor i år jämfört med 17 800 kronor förra året. • Stockholmarna fortsätter att vara de som spenderar mest på sina semester, även om beloppet är något lägre i år. • Vi sparar i allt högre grad till semestern. Närmare sju av tio säger sig använda sitt sparande, en ökning med tre procentenheter sedan 2012, till 67 %. I den yngsta åldersgruppen,18-25 år, är det 75 % som tar av sitt sparande. • För var tredje barnfamilj är också återbetalning på skatten en viktig del i hur sommarsemestern ska finansieras.
  3. 3. Ingen ökad semesterbudget i år – undantaget barnfamiljerna som ökar med 11 procent Hur mycketräknar du med att sommarsemestern kommer att kosta i år, totaltsett för ditt hushåll? Genomsnittligt belopp per undergrupp, i kronor 3 15 707 16 577 14 779 10 546 14 991 18 072 16 328 17 279 16 215 15 577 15 796 15 755 13 591 12 584 7 933 11 537 15 701 17 881 22 626 19 860 13 179 Totalt Män Kvinnor 18-25 år 26-39 år 40-54 år 55-65 år Stockholm Östra mellansverige Småland & öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta & övre Norrland < 25 000 kr/mån 25 000 – 34 999 kr/mån 35 000 – 49 999 kr/mån 50 000 – 64 999 kr/mån 65 000 kr/mån eller mer Barn i hushållet Inga barn i hushållet Barnfamilj 2013: 17 800 kronor Barnfamilj 2014: 19 860 kronor
  4. 4. Vart femte hushåll lägger mellan fem och tiotusen kronor på sin sommarsemester Hur mycketräknar du med att sommarsemestern kommer att kosta i år, totaltsett för ditt hushåll? 4 6% 9% 18% 16% 21% 8% 7% 6% 10% 0 - 2 500 kr 2 501 - 5 000 kr 5 001 - 10 000 kr 10 001 - 15 000 kr 15 001 - 25 000 kr 25 001 - 35 000 kr 35 001 kr eller mer Vet ej Jag/mitt hushåll planerar att inte ha någon sommarsemester i år
  5. 5. Stockholmarna i semestertoppen år efter år, även om summan i år är lägre Hur mycketräknar du med att sommarsemestern kommer att kosta i år, totaltsett för ditt hushåll? 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Stockholm Östra & Norra Mellansverige Småland & öar Sydsverige Västsverige Mellersta&övre Norrland 2014 2013 2012 2011 2010
  6. 6. För tredje året i rad går sparade pengar förbi lön som främsta semesterfinansiering Hur planerar du att finansiera din semester iår? 6 67% 63% 25% 15% 6% 5% % % 1% 2% Sparade pengar Genom lönen Pengar tillbaka på skatten Semesterlön/semesterersättning Övriga inkomster/extrajobb Kreditkort (och använda krediten) Resebyråkredit Lån Annat Vet ej 2012: Sparade pengar: 64% Lön: 62% 2013: Sparade pengar: 65% Lön: 63%
  7. 7. Om undersökningen 7 Undersökningen genomfördes av TNS för Nordea Datainsamlingen gjordes 15–25 maj 2014 Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren viktades i fråga om ålder, kön och region Totalt genomfördes 1 000 intervjuer bland ett representativt urval av personer mellan 18 och 65 år.

×