Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nordeas Börsbarometer april 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Nordeas Börsbarometer april 2014 (20)

Anzeige

Aktuellste (19)

Anzeige

Nordeas Börsbarometer april 2014

 1. 1. Nordeas börsbarometer April 2014 Ingela Gabrielsson, privatekonom Henrik Lundin, chefstrateg 2014-04-17
 2. 2. Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? 2 • 40 procent av svenskarna tror på stigande börs kommande år, 4%-enheter färre fler än i januari • 12 procent av svenskarna tror på sjunkande börs kommande år, jämfört med 13 procent i januari • Större polarisering mellan optimister och pessimister: De som tror på en uppgång säger att börsen ska upp 6,0 procent i genomsnitt, de som tror på nedgång ser ett fall på 10,3 procent i snitt. 40% 12% 16% 32% Gå upp Gå ned Vara oförändrad Vet ej
 3. 3. Äldre man från norra Mellansverige mest optimistisk Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? 3 52% 28% 36% 34% 42% 47% 45% 31% 45% 33% 41% 41% 37% 46% 42% 33% 32% 46% 45% 52% 26% 13% 12% 12% 17% 12% 10% 11% 15% 14% 12% 10% 8% 16% 12% 12% 13% 16% 13% 8% 12% 12% 16% 16% 11% 15% 17% 20% 16% 14% 17% 19% 12% 13% 16% 10% 18% 11% 17% 15% 19% 20% 11% 19% 44% 42% 34% 29% 24% 27% 40% 24% 36% 37% 38% 31% 32% 28% 43% 36% 25% 29% 15% 51% Man Kvinna 18-25 år 26-39 år 40-54 år 55-65 år Äger boende Hyr boende Stockholm Östra mellansverige Småland & öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta & övre Norrland Mindre än 25.000 kronor/månad 25.000-34.999 kronor/månad 35.000-49.999 kronor/månad 50.000-64.999 kronor/månad 65.000 kronor/månad eller mer Vill ej uppge Gå upp Gå ned Vara oförändrad Vet ej
 4. 4. Ung kvinna från östra Mellansverige minst optimistisk Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? 4 52% 28% 36% 34% 42% 47% 45% 31% 45% 33% 41% 41% 37% 46% 42% 33% 32% 46% 45% 52% 26% 13% 12% 12% 17% 12% 10% 11% 15% 14% 12% 10% 8% 16% 12% 12% 13% 16% 13% 8% 12% 12% 16% 16% 11% 15% 17% 20% 16% 14% 17% 19% 12% 13% 16% 10% 18% 11% 17% 15% 19% 20% 11% 19% 44% 42% 34% 29% 24% 27% 40% 24% 36% 37% 38% 31% 32% 28% 43% 36% 25% 29% 15% 51% Man Kvinna 18-25 år 26-39 år 40-54 år 55-65 år Äger boende Hyr boende Stockholm Östra mellansverige Småland & öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta & övre Norrland Mindre än 25.000 kronor/månad 25.000-34.999 kronor/månad 35.000-49.999 kronor/månad 50.000-64.999 kronor/månad 65.000 kronor/månad eller mer Vill ej uppge Gå upp Gå ned Vara oförändrad Vet ej
 5. 5. Aktier minskar i attraktivitet, enligt svenskarna Vilket av dessa sparformer tror du kommer att ge mest avkastning under de kommande 12 mån? 5 • 38% tror på aktier/aktiefonder som bästa placering, jämfört med 44% i januari • Följer mönstret med mindre andel som tror på stigande börskurser • Alternativa investeringar (hedgefonder, fastigheter, råvaror) ökar i popularitet 6% 38% 7% 20% 28% Kontosparande/korträntefonder Aktier/aktiefonder Obligationer/obligationsfonder Alternativa investeringar (hedgefonder, fastigheter,råvaror etc) Vet ej
 6. 6. Stor tilltro på råvaror – i bjärt kontrast med proffsens syn Vilken bransch tror du ger mest börsavkastning de kommande 12 månaderna? 6 • Cykliskt bland favoriterna – i likhet med i januari • Defensiva sektorer har sämst förutsättningar • Stor andel av som inte har någon uppfattning 14% 11% 10% 10% 9% 7% 4% 2% 2% 2% 29% Material/Råvaror IT Energi Finans Industri Hälsovård Dagligvaror Sällanköpsvaror Teleoperatörer Annan bransch Vet ej
 7. 7. Tilltron till tillväxmarknader försvagas kraftigt Vilken av dessa regioner tror du kommer att ha den bästa börsutvecklingen de kommande 12 mån? 7 • Tillväxtmarknader är svenskarnas favoriter – men inte i samma utsträckning som i januari • 33% hade tillväxtmarknader som favoritmarknad, jämfört med 39% i januari • Svenskarna har börjat ta till sig de utmaningar som tillväxtländerna står inför • Japan, Sverige, USA och Europa har klättrat på listan jämfört med i januari 33% 14% 12% 11% 9% 21% Tillväxtmarknaderna (t ex Kina Indien Ryssland) Europa Japan USA Sverige Vet ej
 8. 8. Kina – svenskens favoritmarknad Bland tillväxtländerna, vilka marknader kommer ha den bästa börsutvecklingen kommande 12 mån? 8 • Större risker i Kina tycks ej ha påverkat svenskarnas svar – snarare tvärtom • Kina gynnas rimligtvis av större turbulens på andra tillväxtmarknader • Östeuropa/Ryssland tappar i ljuset av Ukrainakrisen 37% 19% 13% 7% 5% 20% Kina Indien Afrika Latinamerika Östeuropa/Ryssland Vet ej
 9. 9. Skatteavdraget för pensionssparandet bör vara kvar Regeringen föreslår att skatteavdraget för privat pensionssparande ska tas bort 9 • Närmare 6 av 10 vill behålla skatteavdraget för privat pensionssparande • Bland unga i Mellansverige är det inte lika viktigt att behålla avdraget, där är drygt 30 % positiva till förslaget • Det är lika många män som kvinnor, 56-57 %, som idag sparar i ett privat pensionssparande Anser du att det är ett bra förslag? Har du idag ett privat pensionssparande? 22% 54% 24% Ja Nej Vet ej 56% 42% 2% Ja Nej Vet ej
 10. 10. Pensionssparandet kommer inte att upphöra trots lagändring Här är några alternativ om vad du skulle göra med ditt pensionssparande om skatteavdraget försvann 10 10% 39% 38% 14% Jag kommer att sluta spara i privat pensionssparande Jag vill fortsätta spara som förut även utan skatteavdraget Jag kommer att spara till min pension på något annat sätt Vet ej • Om skatteavdraget tas bort vill flertalet, 80 % fortsätta att spara till sin egen pension i någon form • 38 % vill pensionsspara på något annat sätt än idag • 39 % vill fortsätta i befintlig sparform, även utan skatteavdrag
 11. 11. Om undersökningen 11 Undersökningen genomfördes av TNS/SIFO på uppdrag av Nordea Datainsamlingen gjordes under april 2014 Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren viktades i fråga om ålder, kön och region Totalt genomfördes 1 011 intervjuer bland ett representativt urval av personer i åldersgruppen 18–65 år.

×