Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Modul disiplin b&k(noor)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
1 UBK SMKKS
Kandungan Modul merangkumi aspek-aspek berikut:
•Tingkahlaku Berunsur Jenayah
•Ponteng Sekolah
•Laku Musnah
•T...
2 UBK SMKKS
MODUL 1:TINGKAHLAKU BERUNSUR JENAYAH
Bidang: Psikososial dankesejahteraanmental
Tajuk : Tingkahlakujenayah
Mas...
3 UBK SMKKS
Lampiran(Tingkahlakujenayah)
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
teori konflik
teori konflik
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 59 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Modul disiplin b&k(noor) (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Modul disiplin b&k(noor)

 1. 1. 1 UBK SMKKS Kandungan Modul merangkumi aspek-aspek berikut: •Tingkahlaku Berunsur Jenayah •Ponteng Sekolah •Laku Musnah •Tidak mementingkan masa •Berunsur Kelucahan •Kekemasan Diri •Kurang Sopan •Kenakalan Modulini bertujuan untukmemberipenekanan dalam mengurangkan masalah tingkah laku negatifmurid dan seterusnya memberi pengukuhan kepada tingkah laku positif yang sedia ada. Ia juga bertujuan melatih murid mengurus emosi dan membina keyakinan diri supaya dapatdisesuaikan dalamkehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek keselamatan diterapkan bagimembantu murid mengenalpasti perkara-perkara yang membahayakandirisendiri, orang lain, komuniti dan masyarakat. Ini akan meningkatkantahap kesediaan belajarmurid serta memupuksikap positif terhadap pembelajaran danmeningkatkan pembangunan sahsiah dirimurid.
 2. 2. 2 UBK SMKKS MODUL 1:TINGKAHLAKU BERUNSUR JENAYAH Bidang: Psikososial dankesejahteraanmental Tajuk : Tingkahlakujenayah Masa : 35 minit Bahan : KertasA4, pen/pensil Langkah-langkah : 1. Setinduksi –guru menunjukkangambardanmintapelajarmenerangkan gambar tersebut. 2. Pelajardibahagikankepada 4 hingga5kumpulan(berdasarkantempatduduk) dan diedarkanteks(lampiran). 3. Pelajarcatat isi pentingdanpindahkandalambentukpetabulatan. 4. Pelajarmembentangkantugasan. 5. Guru membuatrumusanbersama-sama pelajar. Penilaian: Gurumembuatpemerhatian semasapelajarmembentangkandalamkumpulan. Rumusan: Pendedahanawal tentangtingkahlakujenayahberupayamenjadikanpelajarlebih berinformasidantahumembezakanbaikdanburuk. Falsafah: Mencegahlebihbaikdaripadamengubati.
 3. 3. 3 UBK SMKKS Lampiran(Tingkahlakujenayah)
 4. 4. 4 UBK SMKKS Lampiran Contoh: Tingkahlakujenayah ( Ragut) l Guru Buku Rakan Internet Surat khabar majalah Telivisyen Berita (radio) - perbuatanmeragut,menarik,menyentak,mencabut Berkaitandengantastangan - dikaitkandenganremajadanpenagihdadah -berpuncadaripadapengaruhkawan,kurangdidikan agama, pengaruhmediamasa,pengaruhdadah, * Guru bolehbincangkanbersamapelajar,selain berdasarkanteks lampiran
 5. 5. 5 UBK SMKKS Buli Definisi buli merupakan satu perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan masing-masing.Ada maksud lain yang menyatakan bahawa buli bermaksud tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologikal yang dilakukan secara berulang ke atas mangsa. Di sinilah kita melihat siapa yang sering membuli dan siapa yang dibuli.Siapakah pembuli ? Pembuli biasanya terdiri daripada pelajar menengah atas iaitu tingkatan empat , lima dan enam.Biasanya pembuli bertubuh besar , tegap dan tinggi.Pembuli melibatkan sekumpulan pelajar dan biasanya usia mereka adalah sebaya.Kemunculan pembuli akanlah membawa wujudnya mangsa iaitu orang yang dibuli.Siapakah yang sering dibuli ? Individu yang dibuli biasanya bertubuh kecil.Selain itu, mereka juga mungkin terdiri daripada pelajar yang kerap dipuji oleh guru semasa pengajaran.Pelajar baru di sekolah juga akan menjadi sasaran pembuli. Jenayah buli ini berlaku mesti ada sebabnya.Menurut maklumat yang dikaji terdapat beberapa faktor atau sebab-sebab yang dapat kita lihat tentang mengapakah mereka sering membuli? Faktor yang pertama ialah factor rakan sebaya.Ini disebabkan rakan sebaya biasanya mempunyai pengaruh yang kuat untuk mengubah tingkah laku pelajar.Faktor yang kedua ialah mereka pernah menjadi mangsa buli.Selain itu, ada yang disebabkan mereka ingin menunjukkan kekuatan sendiri.Pembuli ini ingin mereka yang lemah mematuhi, mengikuti dan menghormati mereka yang kuat.Faktor yang seterusnya ialah sekadar mahu berseronok.Akibat penceraian ibubapa juga merupakan salah satu factor yang menyebabkan berlakunya kes buli. Ini disebabkan mereka tidak mendapat perhatian, kasih sayang dan menganggap dirinya diabaikan oleh ibubapa mereka sendiri.Mereka merasa ibubapa mereka tidak mengambil berat tentang diri sendirinya dan beza dengan individu lain.Ini secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan buli.Di samping itu, mereka yang gagal mengendalikan emosi dengan baik juga merupakan salah satu factor.Golongan ini biasanya terdiri daripada kanak-kanak hyperactive atau cergas yang melampau.Faktor yang terakhir yang mugkin memainkan peranan yang penting ialah media massa dan cetak yang memaparkan aksi-aksi, pertuturan dan tingkah laku yang negative atau tidak baik akan menjadi ikutan mereka iaitu”role model” bagi golongan remaja. Perbuatan buli boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu buli fizikal dan buli mental.Buli fizikal merupakan satu perbuatan yang melibatkan tindakan pukul-memukul,memeras ugut,menampar,menendang,menarik rambut,menolak atau mencubit yang hingga menyebabkan kecederaan.Selain itu, perbuatan paling ganas yang boleh membawa kematian juga boleh dikategorikan sebagai buli fizikal.Jenis buli lain iaitu buli mental merupakan sejenis buli yang lebih daripada ejek- mengejek. Misalnya pelajar yang mempunyai nama yang agak luar biasa, maka itu akan dijadikan bahan ejekan pelajar senior yang membuli. Perbuatan buli secara langsungnya akan membawa kesan-kesannya.Kesan tersebut boleh dilihat dari segi pembuli dan mangsa atau dibuli dan dari segi kesan luaran dan dalaman.Kesan luaran bagi pembuli akibat daripada tindakan buli ialah apabila dewasa kelak, kemungkinan besar mereka akan menjadi penjenayah.Selain itu,mereka juga akan bertindak agresif apabila dewasa seperti merogol, merompak atau menjadi seorang pendera terhadap isteri. Seterusnya ialah kesan buli mangsa atau dibuli dari segi luaran dan dalaman.Dari segi luaran, mereka akan membalas dendam kepada orang lain.Tujukannya untuk mengembalikan harga diri yang hilang akibat dibuli.Di samping itu.mereka akan mengalami kecederaan dan mungkin juga kematian.Dari segi dalaman, mereka akan hilang keyakinan diri, membiarkan diri diperlakukan apa sahaja, tidak mahu pergi ke sekolah dan sebagainya.Yang paling serius ialah ada yang sanggup mencederakan diri sendiri kerana merasakan diri mereka tidak berguna.
 6. 6. 6 UBK SMKKS Apakah yang patut dilakukan sekirannya dibuli? Bagi mengurangkan masalah kes-kes buli ini,pihak- pihak berkenaan perlulah berkerjasama dalam usaha untuk membendungnya.Pihak-pihak yang memainkan peranan penting adalah pihak sekolah ,kelas dan individu. Bagi tahap sekolah, pihak sekolah haruslah dan perlulah mendapatkan maklumat tentang kes buli yang berlaku di sekolah.Sebagai contohnya ini boleh didapatkan melalui cara borang soal selidik.Selain itu, pelajar-pelajar juga boleh menulis kes-kes buli yang mereka alami untuk mendapatkan respon yang tertinggi. Selain daripada itu, pihak sekolah juga perlu menetap peraturan-peraturan yang jelas yang berkaitan dengan perbuatan buli.Sebagai contohnya, tindakan disiplin, merotan dan buang sekolah adalah hukuman sewajarnaya kepada pembuli.Contoh yang lain juga merangkumi penampalan poster antibuli dan mengedarkan risalah antibuli. Penggunaan kamera litar tertutup (CCTV) di sekolah secara tidak langsung dapat mengekangkan kes-kes buli.Pihak sekolah juga perlu menwujudkan satu jawatankuasa penyelaras antibuli di peringkat sekolah. Dari segi tahap kelas pula perlu diwujudkan satu peraturan kelas yang berkaitan dengan toleransi sifar tentang dibuli. Peraturan tersebut mestilah menyenaraikan semua tingkah laku yang disifatkan sebagai tingkah laku buli iaitu dari segi psikologi dan fizikal, dan juga hukuman-hukuman yang akan diterima jika ditangkap. Setiap pelajar hendaklah diberi senarai peraturan berkenaan tingkah laku buli dan hendaklah menandatangani dokumen tersebut dan satu salinan disimpan dalam fail pelajar.Sebelum itu, pihak ibu bapa juga turut menandatanganikan peraturan-peraturan berkenaan.Inimerupakan tingkah laku antara pelajar dan ibu bapa dengan pihak sekolah. Darisegi individu, jawatankuasa penyelaras antibuli hendaklah mengadakan perbincangan untuk menyelesaikan masalah bukan sahaja dengan pembuli dan mangsa tetapi juga dengan ibu bapa atau penjaga mereka.Selain itu, guru kaunseling juga digalakkan untuk mengadakan sesi yang memainkan peranan terhadap tingkah laku empatiyang bermaksud daya menyelami dan memahami perasaan dan emosi orang lain dengan pembuli.Manakala latihan pemulihan pula perlu
 7. 7. 7 UBK SMKKS Jenayah Siber Jenayah siber merupakan jenayah yang dilakukan melalui komputer dalam internet. Jenayah siber menyebabkan mangsa menderita dan mengalami kerugian. Penjenayah siber akan muat turun cara mencuri, menipu harta benda, pemalsuan, peras ugut, mengubah data-data dan lain-lain melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan mangsa-mangsa jenayah siber. Jenis jenayah siber yang biasa kita dengar termasuklah penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau komputer, kecurian maklumat, capaian secara tidak sah ke atas sistem, pengintipan penyebaran virus dan banyak lagi. Selaras dengan kepesatan teknologi kita mungkin akan berhadapan dengan pelbagai bentuk jenayah baru. Jenayah siber amat sukar untuk dibendung..Apakah sebab yang menghalangkan ia dibendung? Faktor pertama yang dikenal pasti ialah kesukaran mengenal pasti siapakah yang terlibat.. Umumnya penjenayah siber adalah golongan berpengetahuan ataupun profesional khususnya golongan remaja. Remaja akan melakukan jenayah siber terhadap institusi mereka sendiri atau mereka diupah dan dipergunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan jenayah. Selain itu, kepentingan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan jenayah ini sukar dibendung. Pada era globalisasi sekarang, sesebuah Negara akan ketinggalan jika masih menggunakan kaedah tradisional sahaja dalam urusan ekonomi. Oleh itu, E-commerce dan K-ekonomi menjadi begitu penting. Bagi Negara-negara yang sedang membangun kepakaran dalam bidang teknologi maklumat, dua kaedah ini amat terhad. Oleh itu, mereka perlu membuka pintu untuk pelaburan luar. Sebagai contoh, Malaysia telah membina Multimedia Super Corridor (MSC) iaitu sebuah kawasan seluas 15kmX59km selatan Kuala Lumpur. Untuk menarik pelaburan asing yang berstatus MSC, Malaysia telah memperkenalkan sebuah senarai yang dikenali sebagai Rang Jaminan (Bill of Guarantees) yang antara jaminannya ialah tiada penapisan internet. Ini bermakna semua orang boleh menggunakan internet dengan bebas termasuklah dengan penjenayah siber. Faktor seterusnya yang menyebabkan jenayah ini sukar dibendung ialah berbeza takrifan jenayah. Takrifan jenayah siber di antara negara adalah berbeza. Bagi Negara-negara Islam, judi, pornografi, pengiklanan sex adalah suatu jenayah. Oleh itu, Negara tersebut akan lebih memberi tumpuan kepada undang-undang yang berkaitan dan akan mengabaikan undang-undang siber. Dengan adanya takrifan yang berbeza ini, undang-undang siber sukar dikuatkuasakan. Seterusnya, sikap manusia yang sukar dikawal akan mengakibatkan jenayah siber sukar dibendung.Jenayah ini sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan yang negative. Salah satu sebab penjenayah menyerang system hanya sekadar suka-suka ataupun ingin mencuba ilmu yang baru mereka pelajari. Kebanyakan mereka ini adalah remaja. Hal ini demikian kerana mereka belum cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan. Sebenarnya mereka ini mahir tentang computer tetapi mereka telah salah guna kemahiran yang dimiliki oleh mereka.Oleh itu, undang- undang siber tidak bermakna lagi jika masih terrdapat orang yang bersikap negative dan menggunakan kemajuan computer ke arah negative. Jenayah siber ini akan berlaku adalah disebabkan oleh beberapa factor yang penting.Antara punca yang berlakunya jenayah siber ialah kemunculan Internet sebagai alat komunikasi terkini. Maklumat-maklumat yang dipaparkan di berjuta-juta laman weeb tidak dapat dikawal oleh sesiapa dan ini akan menyebabkan Berjuta-juta laman web dihidupkan. Oleh itu, bermacam-macam maklumat yang tidak kira sama ada benar atau salah akan disebarkan melalui internet. Selain itu, penjenayah siber yang tamak ataupun yang terdendam akan melakukan pencurian, pemalsuan data, meletakkan virus dan sebagainya untuk mencapaikan matlamat mereka. Kesalahan jenayah ini dimudahkan lagi dengan ramai pengguna
 8. 8. 8 UBK SMKKS internet yang tidak celik computer serta tidak berhati-hati apabila memberi maklumat peribadi mereka di internet. Selain itu, computer yang seenang diguna setelah banyak perubahan dilakukan atasnya juga menyebabkan jenayah siber tersebar. Banyak kemudahan telah ditambah dalam komputer seperti penawaran perkhidmatan melalui Internet. Ini mendorong ramai orang giat dalam belajar guna computer sama ada akan guna ilmu pengetahuan computer dalam perkara yang bermanfaat atau jahat. Sikap manusia yang sukar dikawal juga merupkan salah satu punca jenayah siber tersebar kerana jenayah siber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan negative. Sesetengah manusia hanya mementingkan hasilnya dan tidak ambil peduli akan cara mereka menggunakan, walaupun itu merupakan perlakuan yang salah. Terdapat juga sesetengah orang menyerang system sekadar suka-suka ataupun ingin menggunakan ilmu yang baru mereka pelajari. Kebanyakan mereka ini adalah golongan remaja. Mereka tidak sedar apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah perbuatan yang salah dan tidak berfikir secara rasional sebelum berbuat sesuatu. Punca seterusnya adalah masyarakat yang kekurangan pengetahuan dalam pengendalian computer. Kebanyakan penjenayah siber ini adalah golongan berpengetahuan ataupun professional dalam pengendalian computer. Namum demikian, ilmu pengetahuan orang ramai tentang pengendalian computer yang cetek merupakan salah satu punca. Orang ramai sering menjadi sasaran golongan penjenayah siber ini kerana mereka tidak ketahui cara-cara untuk mengelak diri daripada ancaman jenayah siber. Ibu bapa yang mementingkan kerjayaan sendiri dan mengabaikan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak terlibat dalam jenayah siber ini. Mereka tidak mengambil masa untuk menemani anak mereka melayari internet tetapi hanya tahu member kekayaan kepada anak dan ini akan mengabaikan fikiran mereka. Anak yang ingin mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka dengan melakukan pelbagai jenayah seperti jenayah siber. Walau bagaimanapun, kita kena mengambil langkah untuk melindungi system computer kita sendiri. Kita perlu melengkapkan diri sendiri dengan ilmu pengetahuan computer dan mungkin kita boleh lindungi system computer dengan perisian yang ada di pasaran.Dengan adanya pengetahuan ini, kita tidak mudah ditipu oleh pihak lain melalui layaran internet dan dapat membezakan antara maklumat yang betul atau salah. Selain itu, kelas computer juga harus diwajibkan di semua sekolah untuk mengajar pelajar tentang pengetahuan computer serta internet di samping menjelaskan langkah untuk mengelakkan diri pelajar daripada menjadi mangsa jenayah siber. Melalui pelajaran ini, pelajar akan lebih memahami tentang kewujudan jenayah ini dan elakkan diri daripada melakukan jenayah ini. Selain pelajar yang perlu menerima pengetahuan computer, pihak kerajaan juga perlu menyediakan lebih banyak kursus computer kepada semua pengawai kerajaan ataupun pekerja yang terlibat dalam transaksi di internet supaya mereka boleh tingkatkan keselamatan di alam siber. Untuk menangani jenayah siber ibu bapa perlulah meluangkan masa yang lebih untuk menemani anak mereka semasa mereka melayari internet. Ibu bapa bukan sahaja perlu mengawasianak melakukan jenayah malah perlu juga mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa jenayah siber. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk membendung kes-kes
 9. 9. 9 UBK SMKKS Pecah Rumah Menurut kamus dewan edisi ketiga jenayah pecah rumah merupakan tindakan seseorang sama ada secara individu atau berkumpulan yang memasuki rumah seseorang tanpa kebenaran untuk tujuan rompakan. Kejadian pecah rumah boleh dilakukan dengan menggunakan pemutar skru atau objek-objek tajam untuk mengumpil pintu atau tingkap. Terdapat sesetengah penjenayah memotong mangga (ibu kunci) dengan gergaji besi atau menggunakan ‘jack’ untuk membuka jerjak besi tingkap. Ada pula yang menggunakan taktik membuka paip air di luar rumah bagi mengalih perhatian tuan rumah dan memasuki melalui tingkap yang tidak berkunci atau terbuka. Punca-punca berlaku pecah rumah adalah disebabkan ketiadaan permuafakatan sesama jiran untuk mengawasi kediaman masing-masing. Kedudukan rumah di kawasan terpencil memudahkan penjenayah untuk melakukan pecah rumah.Pintu dan tingkap yang tidak dikunci mendorong penjenayah ini untuk melakukan jenayah pecah rumah. Tuan rumah haruslah memberitahu jiran dan polis apabila meninggalkan rumah sama ada untuk bercuti ataupun keluar.Kebanyakan pihak polis hanya sekadar melakukan rondaan di jalan utama sahaja dan tidak menyusuri laluan di setiap perumahan. Kesannya penduduk mengalami kehilangan harta benda serta hidup dalam ketakutan sehingga meninggalkan kesan trauma kepada mereka. Hal ini boleh dielakkan dengan memaklumkan balai polis terdekat atau meninggalkan maklumat yang secukupnya bagi memudahkan jiran memaklumkan sebarang kejadian. Pasangkan sistem penggera keselamatan yang baik atau memelihara anjing boleh membantu mengawal rumah serta sentiasa memasang lampu apabila keluar rumah. Kawasan rumah perlulah sentiasa dibersihkan bagi mengelakkan semak samun dan belukar yang mudah menjadi tempat persempunyai penjenayah. Penghuni digalakkan menjalinkan hubungan baik dengan jiran bagi membolehkan mereka menjenguk- jenguk di kawasan rumah. Jika boleh, seluruh masyarakat di sesebuah kawasan kejiranan diseru untuk bersatu padu seterusnya membuat rondaan khususnya menerusi penubuhan skim rondaan sukarela (SRS) dan kepolisian komuniti. Bila berlaku kejadian haruslah segera membuat laporan di balai polis berhampiran. Jangan menyentuh atau mengubah apa-apa jua barang yang didapati berselerak selepas dimasuki pencuri. Ini bertujuan untuk melindungi bukti di tempat kejadian seperti kesan cap jari atau alat- alat yang ditinggalkan penjenayah.
 10. 10. 10 UBK SMKKS Kes Ragut Menurut kamus dewan, jenayah ialah perbuatan kejahatan seperti mencuri ,merompak ,membunuh dan lain-lain atau perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Ragut pula bererti menarik, menyentak, mencabut dengan paksa atau dengan kekuatan. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa jenayah ragut merupakan perbuatan menarik, menyentak atau mencabut yang mana berkait rapat dengan tas tangan. Jenayah ragut ini sering kali dikaitkan dengan golongan remaja dan juga penagih dadah. Jenayah ini semakin berleluasa dan paling menakutkan jenayah ini telah meragut puluhan nyawa. Sebagai contoh Chai Wai Fun, kerani akhbar Nyanyang Siang Pau Chong See Cheng, dan Abdul Rahmat Bin Khadla’din. Mereka bukan sahaja diambil harta benda tetapi peragut juga mengambil nyawa mereka. Timbul persoalan mengapa jenayah ragut ini berlaku dan apa puncanya? Pengaruh rakan sebaya Salah satu punca berlakunya jenayah ragut adalah sikap segelintir remaja yang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Menurut pendapat seorang ahli psikologi Barat, Carl Rogers (1985), remaja akan mengalami beberapa perubahan ketara yang mana rakan sebaya begitu penting bagi mereka. Konflik harga diri menyebabkan remaja menjadikan rakan sebaya sebagai ‘tempat mengadu. Malah, mereka juga akan melakukan sesuatu yang drastik bagi membuktikan mereka boleh berdikari atau mampu bertindak seperti orang dewasa.Sebagai contoh mencari duit.Mereka melakukan jenayah ragut,mencuri,merompak bagi membuktikan bahawa mereka mampu mencari wang sendiri.Jelaslah jenayah ragut mendorong remaja melakukan jenayah ragut. Kurang kasih sayang daripda ibu bapa dan keluarga, Didikan yang kurang sempurna daripada ibu bapa dan keluarga juga menyebabkan remaja terjerumus dalam jenayah ragut ini. Ibu bapa ialah orang yang paling dekat dan yang paling penting dalam pembentukan peribadi dan sahsiah dalam kalangan anak-anak. Pada zaman yang mencabar ini ibu bapa lupa akan tanggungjawab mendidik dan mengajar anak-anak agar menjadi insan yang sempurna disebabkan oleh harta dunia..Remaja yang tidak mendapat kasih sayang danperhatian sewajarnya daripada ibu bapa dan keluarga, akan mendapatkan kasih sayang dan perhatian daripada orang luar termasuk rakan sebaya. Remaja akan membuat apa sahaja untuk berseronok dan mendapatkan perhatian rakan mereka.Sebagai contoh ,melakukan jenayah seperti meragut,melepak dan sebagainya bagi memuaskan hati rakan mereka.Oleh itu kurang kasih sayang menybabkan remaja terjerumus dalam kancah jenayah ragut ini.
 11. 11. 11 UBK SMKKS Mat Rempit Isu Mat Rempit bukanlah sesuatu yang baru tetapi sering diperkata-katakan oleh masyarakat.Mereka yang terlibat dalam gejala sosial ini merupakan remaja yang akan menerajui pembangunan negara pada masa akan datang.Wajarlah kita untuk membendunginya dan menyelamatkan remaja-remaja ini daripada terus terjerumus dalam gejala sosial ini. Mengapakah mereka terlibat dalam gejala Mat Rempit ini? Apakah itu‘Mat Rempit’? Bagaimanakah untuk mengatasinya? Mat Rempit merupakan istilah kepada penunggang motosikal yang terlibat dalam perlumbaan haram, biasanya dengan menggunakan moto kapcai atau skuter.Minah Rempit pula merupakan seorang pelumba perempuan atau teman wanita Mat Rempit. Walaupun kebanyakan Mat Rempit sering berlumba, ada juga yang cuma menunggang dengan teknik dan aksi yang berbahaya di jalan raya.Mat Rempit biasanya berkumpulan dan akan berlumba di tengah-tengah kota pada malam hujung minggu.Mat Rempit juga telah dikaitkan dengan kegiatan gangster, rompak berkumpulan, pergaduhan, laku musnah, kecurian dan buli.Kebanyakan motosikal yang digunakan telah diubahsuai dan tidak menepati piawai.Malah ada juga Mat Rempit yang tidak mempunyai lesen sah, tidak membayar cukai jalan dan menaiki motosikal curi. Kini taman perumahan telah menjadi litar perlumbaan bagi Mat Rempit.Istilah Mat Rempit ini turut digunakan di Singapura dan Indonesia. Gejala Mat Rempit yang semakin berleluasa sudah pasti akan menimbulkan banyak masalah. Ini kerana rata-rata para Mat Rempit terdiri daripada golongan remaja yang masih di persekolahan, ini bermaksud mereka masih bergantung kepada kewangan daripada ibubapa mereka. Bagi menyertai lumba haram, mereka memerlukan wang yang banyak sebagai wang pertaruhan, pengubahsuaian dan membeli alat ganti motosikal, kos petrol dan sebagainya. Apabila terdesak, mereka akan mendapatkan duit dengan mencuri, meragut, pecah rumah dan memeras ugut. Hal ini akan menyebabkan ketenteraman dan keselamatan orang ramai tergugat. Selain itu, gejala Mat Rempit ini sudah pasti akan menjatuhkan imej negara kita. Orang lain akan memandang rendah terhadap kebolehan negara kita untuk mentadbir sesebuah negara kerana hal yang demikian tidak dapat diselesaikan dengan secepat mungkin demi keamanan dan kesejahteraan rakyat. Keruntuhan rumah tangga yang berlaku pada masa kini berkait rapat dengan kejadian gejala sosial ini. Mengikut kajian kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala Mat Rempit ini berasal daripada keluarga yang bermasalah. Pada hakikatnya keluarga merupakan tempat bagi remaja untuk dijadikan rujukan, mengadu dan berkongsi masalah, mendapatkan kasih sayang dan sebagainnya.Tetapi dengan keluarga yang huru-hara sebegini bagaimanakah remaja ini dapat memenuhi kehendak mereka. Perasaan anak-anak mereka sering terganggu disebabkan keluarga mereka. Contohnya, ibubapa sering bergaduh antara satu sama lain di rumah menyebabkan mereka berasa kecewa dan hampa terhadap keluarga ini. Bagi mengelakkan diri daripada masalah keluarga ini, mereka selalu lepak di luar bersama-sama rakan rakan sebaya mereka sehingga lewat malam. Di sinilah mereka didedahkan dengan gejala-gejala tidak sihat ini yang dibawa oleh rakan sebayanya dan seterusnya melibatkan diri mereka dalam gejala sosial ini. Selain itu, kurangnya perhatian ibubapa juga dikaitkan dengan gejala mat rempit ini. Sikap ibubapa yang sibuk mengejar kekayaan demi meningkatkan kehidupan mereka telah menyebabkan mereka mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibubapa untuk mendidik anak-anak mereka. Mereka tidak mengambil berat tentang keselamatan anak mereka dan membiarkan anak mereka menunggang motosikal tanpa lesen. Para remaja ini tidak tahu maksud bahaya tersebut di jalan raya. Meraka ini akan berayau-rayau dengan motosikal mereka dan kemungkinan besar melibatkan diri dalam perlumbaan haram. Mat Rempit juga diibaratkan sebagai kutu rayau yang suka merayau dan mengganggu
 12. 12. 12 UBK SMKKS ketenteraman pada waktu malam. Di samping itu, sesetengah ibubapa yang terlalu liberal terhadap sosial dan tidak pernah menegur tingkah laku anak mereka sudah tentu memburukkan keadaan. Isu Mat Rempit yang berleluasa juga disebabkan oleh kelongggaran penguatkuasaan undang- undang. Contohnya, usaha polis mengadakan sekatan jalan raya seolah-olah diperlekehkan oleh golongan Mat Rempit. Mereka merasakan sekatan jalan raya itu adalah satu cabaran yang menyeronokan. Mereka akan berpatah balik melawan arus jika ada sekatan polis dan ada juga yang terus merempuh kearah sekatan jalan raya. Selain itu mereka ini tidak jemu untuk masuk ke lokap apabila ditangkap kerana mereka berupaya membayar kompaun dan saman yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Mereka ini akan terus memberanikan diri untuk memperjudikan nyawa mereka di atas jalan raya semata-mata untuk keseronokan, kepuasan dan ganjaran yang ditawarkan. Ganjaran yang ditawarkan ini termasuklah wang, gadis bohsia dan sebagainya.Mereka merasakan diri mereka amat bergaya dengan aksi-aksi yang berbahaya seperti ‘willy’, ‘scorpian’, ’corner’ dan ‘wilkang’ yang membahayakan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Memang tidak dinafikan bahawa pengaruh media massa merupakan salah satu punca kepada masalah Mat Rempit yang semakin berleluasa pada masa kini.Pengaruh budaya luar yang diserap ke dalam media masa telah meracuni fikiran para remaja ini. Perbuatan tidak bermoral seperti penagihan dadah, seks bebas, pengambilan alkohol dan sebagainya jelas meniru budaya ‘hell-angel’ dari Amerika Syarikat. Selain itu, filem- filem yang mengandungi unsur-unsur perlumbaan juga terus mempengaruhi minda remaja. Contohnya filem-filem seperti ‘Tokyo Drift’, ‘Fast And The Furious’, ‘Initial D’ dan ‘Kuala Lumpur Menjerit’ telah mendorong para remaja untuk mempelajari aksi-aksi pelakon yang dianggap bergaya. Golongan Mat Rempit yang dipengaruhi oleh media massa pula ghairah mengubahsuaikan motosikal mereka untuk mencapai tahap kelajuan yang maksimum seperti yang ditunjukkan dalam filem sehingga mengabaikan ciri-ciri keselamatan. Bagi membendung masalah Mat Rempit daripada berleluasa, langkah-langkah inisiatif harus dilakukan dengan segera. Sikap ibubapa yang prihatin adalah amat diperlukan dalam mengatasi masalah ini. Ibubapa haruslah menyedari bahawa kasih sayang dan perhatian secukupnya adalah amat diperlukan oleh remaja pada masa ini. Luangkanlah sedikit masa untuk bersama-sama anak mereka untuk menanya masalah mereka, mendengar luahan dan rintihan hati mereka. Dengan ini mereka berasa tidak disisihkan daripada kelurga mereka dan dapat merasai kemesraan keluarga. Ibubapa juga haruslah menjadi teladan yang baik terhadap anak-anak mereka supaya amalan-amalan bermoral dapat dicontohi oleh anak-anak mereka. Melalui didikan moral, mereka dapat membezakan baik dan buruknya sesuatu perkara. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat dan sistematik haruslah dilakukan dalam menangani gejala Mat Rempit ini. Pihak polis haruslah tidak berkompromi dengan golongan ini serta mengelakkan daripada amalan pengambilan rasuah semasa mengambil tindakan terhadap mereka. Selain itu, langkah-langkah seperti menggantung atau menarik lesen memandu Mat Rempit, menyaman pemilik motosikal, menahan motosikal yang diubahsuai, mengadakan operasi pada malam minggu di kawasan tumpuan Mat Rempit dan rondaan polis trafik dengan lebih kerap mungkin dapat mengurangkan masalah Mat Rempit tersebut. Secara tidak langsung, langkah-langkah ini akan memberi isyarat yang nyata bahawa kerajaaan tidak akan teragak-agak dan bertoleransi lagi untuk mengambil langkah drastik bagi menangani masalah ini. Hukuman yang lebih berat juga harus dikenakan terhadap para Mat Rempit. Menurut Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Malaysia(MCPF)Tan Sri Lam Thye mencadangkan Akta Pengangkutan Jalan dipinda bagi membendung gejala Mat Rempit dan perlumbaan motosikal haram. Pelajar berumur 15 hingga 19 tahun merupakan pelajar yang kandas dalam pelajaran atau berhenti sekolah, perlu ditahan di sekolah juvana, Sekolah Henry Gurney jika didapati bersalah untuk satu tempoh ditetapkan. Mereka ini dihukum membuat kerja-kerja amal sehingga100 jam dan motosikal dirampas. Media massa juga perlu bekerjasama menangani gejala Mat Rempit. Propaganda haruslah selalu dipaparkan oleh media agar semua masyarakat dalam semua peringkat memandang gejala Mat Rempit sebagai perlakuan yang tidak patut dilakukan dan para Mat Rempit Ini dianggap sebagai samseng jalanan atau lebih teruk lagi sebagai sampah masyarakat. Propaganda ini dapat membantu menangani masalah tersebut kerana perkara Bagi membendung masalah Mat Rempit daripada berleluasa, langkah-langkah inisiatif harus dilakukan dengan segera. Sikap ibubapa yang prihatin adalah amat diperlukan dalam
 13. 13. 13 UBK SMKKS mengatasi masalah ini. Ibubapa haruslah menyedari bahawa kasih sayang dan perhatian secukupnya adalah amat diperlukan oleh remaja pada masa ini. Luangkanlah sedikit masa untuk bersama-sama anak mereka untuk menanya masalah mereka, mendengar luahan dan rintihan hati mereka. Dengan ini mereka berasa tidak disisihkan daripada kelurga mereka dan dapat merasai kemesraan keluarga. Ibubapa juga haruslah menjadi teladan yang baik terhadap anak-anak mereka supaya amalan-amalan bermoral dapat dicontohi oleh anak-anak mereka. Melalui didikan moral, mereka dapat membezakan baik dan buruknya sesuatu perkara. MODUL 2: TINGKAHLAKUBERUNSUR JENAYAH Bidang : Psikososialdankesejahteraanmental Tajuk : Tingkahlakuberunsurjenayah Masa : 35-60 minit Bahan : kertasA4, kad-kadtajuk(tingkahlaku-tingkahlaku berunsurjenayah) Langkah-langkah : 1. Setinduksi –guru mintapelajarmenceritakanjenayah-jenayahyangberlakudalam kalanganremajamasa kini. 2. Guru mengedarkankad-kadtajuk,danmintapelajardalamkumpulanmembincangkan kad-kadberkenaan: a - punca-punca b - cara mengatasi. 3. Pelajarmembentangkantugasandi depankelas,guru sesi soal jawab. 4. Guru membuatrumusanbersamapelajar. * Bolehdijalankansecaraindividu Penilaian : Guru membuatpemerhatiansemasapelajarmembentangkantugasan. Rumusan : Pelajarbolehmemberikancontoh-contohyangberlakudi persekitaranmereka,atau melalui bahanbacaan. Falsafah : Membaca jambatanilmu Sesal dahulupendapatansesal kemudiantidakberguna.
 14. 14. 14 UBK SMKKS LAMPIRAN Kad-kadtajuk. Contoh Tugasan: Pecah Rumah Ragut Buli Jenayah Siber Mat Rempit Tingkah laku Agresif Pecah Rumah Punca Cara Mengatasi 1. Desakan hidup ------------------------------ 2.-- ---------------------- ------------------------------ 3.-------------------------- ------------------------------ 4.-------------------------- ------------------------------ 5.-------------------------- ------------------------------- -
 15. 15. 15 UBK SMKKS MODUL 3:PONTENG SEKOLAH DAN PONTENG KELAS Bidang : Disiplin Tajuk : Ponteng Masa : 35 – 60 minit Bahan : kertasA4, pen,pensil Langkah-langkah : 1. Guru menerangkanmaksudponteng.Kategori pontengiaitupontengsekolah,dankelas. 2. Guru mintapelajar berikandefinisi,dancontoh-contohyangberlakudi sekolah. 3. Guru mintapelajarsecaraindividusediakanpetadakapberkenaanponteng(lampiran). - kategori ponteng - punca-punca - cara mengatasi 4. Pilihbeberapaorang pelajaruntukmembentangkanhasilkerjamereka. 5. Guru membuatrumusandansoal jawabbersamapelajar. Penilaian : Guru membimbingpelajarmembinapetadakapdanmemberikancontohrelevan. Rumusan : Pengetahuantentangponteng berupayamembantupelajarmenghindari diri daripada terjebakdengannya. Falsafah : Perubahanitubermuladari diri sendiri.
 16. 16. 16 UBK SMKKS LAMPIRAN Ponteng Ponteng Sekolah Ponteng Kelas Punca-punca Punca-punca Cara Mengatasi Cara mengatasi
 17. 17. 17 UBK SMKKS MODUL 4: PONTENG SEKOLAH DAN PONTENG KELAS Bidang : Psikososial dankesejahteraanmental. Tajuk : Ponteng(melukisposter) Masa : 35 – 70 minit Bahan : kertasA4 atau kertaslukisan,pencil warna Langkah-langkah : 1. Guru menunjukkancontohposter,danmenerangkankegunaanposter. 2. PelajardiedarkankertasA4 dan melukisposterberdasarkantemayangdibincangkan. a- SayaBenci Ponteng (say no to ponteng) b- Pontengmerosakkanmasadepananda * pelajarbolehmenggunakantemasendiri 3. Pelajarmempamerkanposterdi depankelasdanmenerangkanserbasedikittentangposter berkenaan.Rakan-rakanbolehmengajukansoalan 4. Rumusanguru bersamapelajar. Penilaian : Guru membuatpemantauandanpemerhatiansepanjangtugasandijalankan. Rumusan : Pelajardapatmeluahkan“rasa”melalui lukisandi sampingpengukuhanterhadap buruknyatingkahlakupontengterhadapmasadepandiri Falsafah : Beringatsebelumkena,berfikirsebelumbertindak
 18. 18. 18 UBK SMKKS MODUL 5:LAKU MUSNAH BIDANG : Disiplin TAJUK : Simulasi-Basmi Vandalisme OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat : 1. Murid membuat pendedahan kendiri dan berkenalan sesama sendiri. MASA : 70 minit BAHAN : Gambar-gambar (Lampiran ) , sampul surat, lampiran situasi (Lampiran ). LANGKAH : 1. Guru memperlihatkangambar-gambarsuasanakondusif dangambar-gambaryangtelah dicemari dengan vandalisme. 2. Murid diminta memberikan respon terhadap gambar yang telah diperlihatkan. 3. Guru memberikan satu sampul surat yang mengandungi situasi untuk murid membuat simulasi. 4. Berdasarkan simulasi tersebut guru meminta murid lain memberikan pandangan . 5. Guru menegaskanbahawaperbuatanvandalismemerupakansatuperbuatanyang tidak sepatutnya dilakukan kerana boleh memberikan kesusahan kepada orang lain. PENILAIAN : 1. Berdasarkan simulasi yang dilakukan dan pandangan dari rakan lain. RUMUSAN : 1. Manusia sentiasa berhadapan dengan pelbagai emosi yang tidak dapat dikawal yang boleh menyebabkan mereka tidak mampu membuat pertimbangan dengan waras dan melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya seperti vandalisme. Dengan itu, mereka mesti bijak bertindakbalas terhadap emosi tersebut. FALSAFAH : 1. Kita jangan buat perkara yang tidak digemari oleh orang lain 2. Sebagaimana kita tidak suka perkara itu dilakukan ke atas diri kita.
 19. 19. 19 UBK SMKKS
 20. 20. 20 UBK SMKKS
 21. 21. 21 UBK SMKKS LAMPIRAN SITUASI 1 ANDA SEDANG MELIHAT SEORANG MURID SEDANG MELAKUKAN SALAH LAKU VANDALISME DI TAMAN PERMAINAN. APAKAH TINDAKAN KAMU UNTUK MENCEGAH SALAH LAKU TERSEBUT. ANDA DAN RAKAN-RAKAN ANDA DIMINTA MELAKONKAN SITUASI TERSEBUT. SITUASI 2 : KETIKA ANDA MAHU MENGGUNAKAN TELEFON AWAM, ANDA MENDAPATI TERDAPAT DUA ORANG MURID SEDANG MEROSAKKAN TELEFON TERSEBUT UNTUK MENGAMBIL DUIT YANG ADA DI DALAMNYA. APAKAH TINDAKAN ANDA UNTUK MENCEGAH SALAH LAKU TERSEBUT. ANDA DIMINTA MELAKONKAN SITUASI TERSEBUT BERSAMA RAKAN-RAKAN ANDA
 22. 22. 22 UBK SMKKS MODUL 6:LAKU MUSNAH BIDANG : Disiplin TAJUK : Harta Kesayangan OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat : 1. Menyedari beberapa strategi melindungi harta sendiri agar tidak dimusnahkan oleh orang lain MASA : 70 minit BAHAN : Sebiji Belon ( bagi setiap murid) LANGKAH : 1. Minta dua orang murid menjadi pemerhati. 2. Semua murid meniup sebiji belon dan mengikat belon tersebut dibuku lali kaki. 3. Menjelaskanbahawabelonituadalahhakkepunyaanmereka yang paling berharga dan mereka harus melindunginya dengan apa cara sekalipun. 4. Murid lain akan cuba memecahkan belon rakan-rakan mereka. Bila belon telah dipecahkan, mereka mesti keluar daripada permainan dan menjadi pemerhati. 5. Murid yang berjaya melindungi belon mereka adalah pemenang. 6. Bincangkan tentang reaksi mereka terhadap aktiviti itu. Minta pemerhati melaporkan pelakuanyangdilihatsemasaaktiviti inidijalankan,misalnyamenyembunyikan belon di celah kaki, lari dari kumpulan, menolak kawan dan lain-lain. 7. Hubungkaitkan pelakuan murid menjaga’harta’ dengan sikap vandalisme ( menjaga harta orang lain seperti menjaga harta mereka sendiri). PENILAIAN : 1. Berdasarkan pemerhatian dan laporan daripada pelapor serta perbincangan. RUMUSAN : 1. Kejujuran penting dalam setiap aktiviti yang dilakukan. 2. Perlu menghargai harta yang sedia ada agar dapat digunakan dengan sebaiknya. FALSAFAH : Berfikir sebelum bertindak.
 23. 23. 23 UBK SMKKS LAMPIRAN Vandalisme atau Laku Musnah merujuk kepada tabiat seseorang membinasakan harta benda awam dan juga harta benda orang lain. Pada lazimnya, laku musnah dianggap sebagai satu bentuk jenayah, tetapi padakeadaantertentu, vandalisme merupakan satu bentuk ritual yang dilakukan oleh golongan manusia yang tidak puas hati terhadap keadaan masyarakat. Jenayah laku musnah biasanya merujuk kepada perbuatan merosakkan harta benda awam seperti papantanda,kerusi awam, perhentian bas,telefon awam dan juga tandas awam. Kelakuan ini biasanya dilakukan remaja yang terlibat dalam budaya lepak. Vandalisme juga biasanya dianggap sebagai suatu cara untuk melepaskan rasa geram, ataupun satu cara untuk menghilangkan kebosanan semata-mata. Walaupun motif mereka adalah begitu ringan, tetapi masyarakat awam terpaksa menanggung kerugian yang besar. Sekiranya senario ini berterusan, kemajuan negara tidak akan tercapai dan tidak akan memberi pengertian yang bermakna dari segi tahap tamadun masyarakat itu sendiri.
 24. 24. 24 UBK SMKKS MODUL 7: TIDAK MEMENTINGKAN MASA BIDANG : Disiplin TAJUK : Pengurusan Masa OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat : 1. Mengatur / memperuntukan masa dengan berkesan. 2. Mengagihkan masa yang digunakan bagi jenis aktiviti harian. 3. Mempertingkatkan kesedaran ahli kumpulan tentang pentingnya penggunaan masa secara bermakna. MASA : satu hari BAHAN : Tiada LANGKAH : 1. Minta muridmenyenaraikanaktiviti yangbiasadilakukansepanjanghari sama ada siang atau malam. 2. Bincangkan bagi menentukan aktiviti yang berfaedah/ tidak berfaedah serta pembahagian masa yang sepatutnya bagi aktiviti yang dilakukan. PENILAIAN : 1.Murid dinilai berdasarkan jadual yang dibina dan aktiviti perbincangan. RUMUSAN : 1. Murid perlu didedahkan dengan jadual pengurusan masa agar mereka dalam membahagikan masa mereka dengan betul. 2. Pengetahuantentangpengurusanmasaperluagarmerekamenggunakan/menguruskan masa dengan baik. FALSAFAH : 1. Masa adalah penting dalam kehidupan 2. Masa itu emas 3. Melakukan sesuatu perkara hendaklah mengikut keutamaan kepentingan.
 25. 25. 25 UBK SMKKS MODUL 8: TIDAK MEMENTINGKAN MASA BIDANG: Psikososial dan kesejahteraan mental TAJUK : MENARA IMPIAN MASA : 60 minit ALATAN : Kad manila 2 keping, surat khabar 1 naskhah, pita pelekat, gam, pen marker, & gunting. OBJEKTIF : 1. Pesertadapatberkongsi idea,pengalaman dan kemahiran di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diarahkan. 2. Peserta dapat memperlihatkan bakat kepimpinan di dalam merancang dan melaksanakan sesuatu tugas sehingga selesai. LANGKAH : 1. Fasilitator memberikan penerangan kepada peserta apa yang perlu mereka hasilkan. 2. Fasilitator dan peserta-peserta berbincang tentang aspek : ~ Keselamatan ~ Pengurusan masa ~ Keunikan menara yang dibina ~ Kerjasama ahli kumpulan 3. Setiap kumpulan diminta membina menara dengan alatan/bahan yang disediakan dalam masa 45 minit. 4. Kumpulan diminta menamakan menara yang dibina dan menjelaskannya. Hasilnya akan dipertandingkan. FALSAFAH : 1. Usaha Tangga Kejayaan. 2. Bersatu Teguh Bercerai Roboh. 3. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. 4. Kerja secara berkumpulan adalah lebih baik daripada secara bersendirian. 5. Jika kita dapat uruskan masa dengan baik untuk mencapai cita-cita. 6. Kita dapat elakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik.
 26. 26. 26 UBK SMKKS LAMPIRAN PENGURUSANMASA Pengenalan Pengurusan masa bermaksud anda mampu menguruskan masa secara berkesan bagi melakukan aktiviti harian dan merasa puas hati dengan apa yang telah anda lakukan. Pengurusan masa yang berkesan merupakan ciri penting di dalam gaya hidup yang sihat. Menguruskan masa melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah atau teknik untuk merancang dan menjadualkan masa dengan sesuai dan tepat. Peralatan dan teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan penggunaan masa anda. Pengurusan masa amat penting bagi membantu remaja mengurus dan mengendalikan masa dengan bijak dan bertanggungjawab. Kepentinganpengurusanmasa Apabilaandagagal untukmenguruskanmasadenganbijak,andamungkin: • Membazirbanyakmasayang berfaedah • Menjadi tidakproduktif • Mendapatstres • Menjadi cemasdanbimbang • Bertambahgusardan mudahmarah
 27. 27. 27 UBK SMKKS Dan yang palingutama,anda: • Gagal menyiapkanapa-apatugasanpadamasayang ditetapkan Panduan Panduanpengurusanmasabagi remaja Buat jadual harian. Catatkan: • Pukul berapabiasanyaandabanguntidur? • Berapalama andabersiapuntukke sekolah? • Pukul berapaandapergi ke sekolah? • Pukul berapaandapulangke rumah dari sekolah? • Berapalama masadiambil untukmenyiapkankerjasekolahdankerjarumah? Daripadajadual di atas, anda bolehmenentukanberapabanyakmasalapangyanganda ada dan menyusunjadual masasupayasemuaaktivitidapatdisempurnakanpadahari yangsama. Buat senarai mengenai perkara yang inginanda lakukan. ApabilaandahanyadudukmenontonTV beberapajamatau tidakmelakukanapa-apadan menjadi bosan,gunakansenarai yangadauntukmengubahmasalapanganda dengan melakukanaktiviti yanglebihproduktif. Tetapkan matlamat tentang apa yang inginanda capai. Matlamat anda sasarkanmestilahkhusus.Sebagai contoh:'Sayainginmemperolehwang' bukanlahsatumatlamat;sebaliknya'SayainginmendapatkanRM50.00 untukmembeli sepasangkasut';merupakansatumatlamat. Hanya matlamatyang khususmudahdicapai dandilaksanakan. Bahagi-bahagikan aktiviti harian anda mengikutkategori. Tetapkankeutamaanapabilaandamembahagikanaktivitimengikutkategori.Contohnya: 'Menyiapkankerjasekolahadalahkeutamaan,Melakukansenamanadalahkeutamaan, Bersiar-siardi pusatmembelibelahbukankeutamaan'. Tetapkanaktiviti andaberdasarkankeutamaan. Tetapkan had masa. Jikaanda perlumenyiapkankerjarumah,tetapkanhadmasa. Pastikanandamenyiapkankerjatersebutdalamhadmasayang ditetapkan. Gunakan diari. Diari atau jadual waktudapat membantuandamelakukantugasandanmencapai matlamat yang ditetapkan. Ia juga turutmembantuandauntukmerancangaktiviti harianberdasarkanapayangmesti dibereskan. Secara langsung,iamembantuandauntukmenggunakanmasayangterluanguntuk menyiapkantugasanatauaktiviti yangingindilakukan. Kekalkan rutin harian anda sebaikmungkin. Mengetahui apayang perludibuatdanbilaiaperludiselesaikanmembolehkananda mencapai apayang telahdisasarkandenganlebihbaik.
 28. 28. 28 UBK SMKKS CIRI PELAJAR CEMERLANG PENGURUSAN MASA KEMAHIRAN MENGINGAT RIADAH TIDUR /REHAT YAN CUKUP MASA BERSAMA KELUARGA Riwayat hidup AKONIM TEKNIK IMBAS KEMBALI JADUAL BELAJAR SENDIRI KEMAHIRAN BELAJAR Simpan tugasan atau kerja sekolahdi satu tempat. Andahanya akanmembazirmasajikaperlumenyusunsemulatugasanyangingin dibereskan. Pembaziranini dapatdikurangkanjikaandabolehmenyimpansemuatugasandi satutempat agar ia bolehdibereskandengancepatdanmengurangkanstres. Jangan melengah-lengahkankerjaanda. Berlengahitupencuri masa.Andahanyamembazirmasajikamelengah-lengahkankerja. Siapkan tugasan denganbetul semasa kali pertama ia dilakukan. Andahanya membuangmasabilatugasantersebutperludibuatsemula. Hasil Andamenjadi: • Lebihterurus • Produktif • Kurangtertekan • Gembira • Mempunyai banyakmasauntukmelakukanaktiviti yanglebihbermakna LAMPIRAN
 29. 29. 29 UBK SMKKS MODUL 9:BERUNSUR KELUCAHAN BIDANG:Psikososialdankesejahteraanmental Tajuk : GangguanSeksual Masa : 60 Minit Bahan : KertasMahjung,PenMarker,Lampiran9.1, Objektif:Memberikanpendedahankepadapelajartentangtingkahlaku gangguanseksual-Puncadan kesansertatindakanyangbolehdiambil jikaterlibatdengankesgangguanseksual. Langkah: 1. Guru menulisperkataan‘GANGGUAN SEKSUAL’di papantulis. 2. Guru bertanyakepadamurid: 2.1 Apakahperkarapertamayang kamufikirkanbila terlihatperkataanini?Ataumendengar perkataanini? 2.2 Apakahyang dimaksudkandenganGangguanSeksual? 2.3 Siapakahterlibatdalamkesgangguanseksual?
 30. 30. 30 UBK SMKKS 3. Guru dan pelajarbersoal jawab. 4. Guru menerangkanmaksud/definisiGangguanseksual danPuncagangguanseksual. 5. Guru bertanyasecara rambangkepadapelajartentangciri-ciri gangguanseksual. 5.1 Apakahciri-ciri gangguanseksual mengikutkefahamananda? 5.2 Berikancontohtingkahlakugangguanseksual. 6. Pelajarmenjawabsoalan. 7. Guru menerangkanciri-ciri gangguanseksual dankesangangguanseksual. 8. Guru mengedarkanhelaianLampiran9.1 .Pelajarmenjawabsoalanuntukmenguji kefahaman pelajar. 9. Guru dan pelajarmembincangkanjawapandalamhelaianLampiran9.1 10. Guru merumuskanisi pelajaran. Falsafah: 1. Semuaorang harusmenghormati antarasatu denganyanglain. 2. Jagalahkeperibadiandiri supayamengelakdaripadamenjadimangsagangguanseksual. LAMPIRAN 9.1 Definisi / Maksud GangguanSeksual: -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- Ciri-Ciri/kategori GangguanSeksual: 1. --------------------------------------- --------------------------------------- 2. --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ------------------ Contoh GangguanSeksual: 1.---------------------------------------------- 2.----------------------------------------------- 3.----------------------------------------------- Kesan GangguanSeksual: 1. KepadaMangsa --------------------------------------------
 31. 31. 31 UBK SMKKS LAMPIRAN 9.2 ( Rujukan guru ) 1.Definisi Gangguanseksual Sebarangtingkahlakuberunsurseksual yangtidakdiinginidanmemberi kesansebagai satu gangguan sama ada secara lisan,bukanlisan,visual,psikologi ataufizikal: -yang,atas sebabyangmunasabah,bolehdianggapolehpenerima(mangsa) sebagai mengenakansyarat berbentukseksualke ataspekerjaannya;atau -yang,atas sebabyangmunasabah,bolehdianggapolehpenerima(mangsa) sebagai satupencabulan maruah,atau penghinaanatauancaman terhadapdirinyatetapi tiadahubunganterusdengan pekerjaannya. 2. kategori Gangguan Seksual Gangguan seksual bolehdibahagikankepadaduakategori,iaitupertamanyagangguanseksual berbentukugutan(sexual coercion) dankeduanyagangguanseksual berbentukancamanterhadap ketenteramanperibadi (sexual annoyance). JenisTindakan Undang-Undang berkaitan Gangguan seksual: 1. 2.
 32. 32. 32 UBK SMKKS Gangguan seksual yangberbentukugutanmemberikesansecaralangsungkepadastatuspekerjaan seseorang.Sebagai contoh,di manaseseorangpegawaiatasanyangmempunyai kuasamenentukangaji dan pangkat,cuba mengugutpekerjabawahanmemberilayananseksual kepadanya.Jikapekerja bawahantersebuttundukkepadakehendakseksual pegawai atasantersebut,faedahyangberkaitan denganpekerjaanakandiperolehi.Sebaliknyapulajikapekerjabawahanberkenaanmenolaknya,faedah ituakan dinafikan. Gangguan seksual berbentukancamankepadaketenteramanperibadi ialahtingkahlakuseksualyang dianggapolehmangsasebagai ancaman,ugutanatau penghinaan,tetapitidakmempunyai kaitansecara langsungdenganfaedah-faedahpekerjaan.Walaubagaimanapuntingkahlakuitumenimbulkansuasana kerjatidaktenteramkepadamangsayangterpaksadialaminyauntukterusbekerja.Gangguanseksualdi antara rakan sekerjaadalahtermasukdi bawahkategori ini.Begitujugagangguanolehpelanggan syarikatterhadappekerjajugatermasukdalamkategori yangsama. 3.Bentuk-bentuk Perlakuan Gangguanseksual Gangguan seksual merangkumi pelbagai tingkahlakuseksualyangbolehdibahagikankepadalimajenis, iaitu 1. gangguan secaralisan:contohnya:kata-kata,komen,gurauan,usikanbunyi dansoalan-soalanyang berbentukancamanataucadangan seksual. 2.gangguansecara isyarat/bukanlisan:contohnya:pandanganataukerlinganyangmembayangkan sesuatuniatatau keinginan,menjilatbibirataumemegangataumemakanmakandengancara menggoda,isyarattanganatau bahasaisyaratyang membayangkanperlakuanseks,tingkahlaku menguratyangberterusan. 3. gangguan visual contohnya:menunjukkanbahan-bahanlucah,melukisgambarlucah,menulissurat berunsurseksual,mendedahkanbahagianbahanyangsulityangtidaksepatutnyadidedah. 4. gangguan psikologi:contohnya:mengulangijemputansosialyangtelahtidakditerima,memujukrayu berterusanuntukkeluarbersamaatauuntukbercumbuan. 5.gangguanfizikal:contohnya:sentuhanyangtidakdiingini,menepuk,mencubit,mengusap,menggesel badan,memeluk,mencium, seranganseksual. 4. KesanGangguan seksual: 1. kepadaMangsa: malu,rasa fobia/takut,maruahtercemar 2. Kepada Pemangsa/Pelaku:Dikenakantindakantatatertib,buangkerja,saman 5. Hukuman/undang-undangberkaitan Gangguan seksual. 1. tindakantatatertib/dibuangpekerjaan/disamanjika sabitkesalahan.
 33. 33. 33 UBK SMKKS 2. Buat masa sekarang,sebarangKesKesalahanatauPerbuatanGangguanSeksual tidakbolehdiambil tindakandi bawahKod AmalanPencegahandanPembasmianGangguanSeksualsediaada.Untuk makluman,Malaysiahanyamemiliki KodAmalanPencegahandanPembasmiansahajadanmasihbelum ada Akta yangmemperuntukkanTindakanUndang-UndangyangbolehdiambilsekiranyaadaKes Gangguan Seksual dilaporkan. 3. KesGangguanSeksual yangtelahdilaporkansebelumini terpaksamenggunakanaktaundang-undang lainyangbersesuaiansepertijenayahdanAktaPekerja1955. WalaupunStatistikGangguanSeksual di Malaysiaamat rendahdan tiadaIsu GangguanSeksual dikontroversikan,namunadabaiknyaMalaysia memilikiAktaGangguanSeksual,keranadi zamanteknologi danglobalilsasi ini Pencabulanhakpribadi dan GangguanSeksual tidaklagi menjurusuntukmembelaKaumWanitasahaja,namunKaumLelaki lebihberisikodieksploitasikanhinggabolehdikategorikansebagai Gangguanprivasi sensitif atauseksual. 6. Tindakan kita Jika terlibat dalam gangguan seksual/pencabulanhak: 1. Laporkan kepadapolis/Guru/Majikan MODUL 10 : TINGKAHLAKUBERUNSUR LUCAH Bidang: Psikososial dankesejahteraanMental Tajuk: My Body isMine –Am I Ready? Masa: 35 Minit Bahan:,pen marker,Lampiran10.1 ,Lampiran10.2 Objektif: 1. Beri pendedahankepadapelajartentangkesediaandiri merekaterhadappencabulanprivasi badan merekaolehoranglain. 2. Pelajartahuuntukberfikirsecaralebihmatangtentangdiri mereka,hakmerekaterhadaptubuh merekasertabersediadanbertanggungjawabterhadapdiri mereka.( Tindakan/Tingkahlaku). 3. Pelajarbolehmengelakdaripadamelakukanseksbebas/dirogol.. Langkah: 1.Guru MenunjukkangambarRemaja/pelajarmengandung. 2.Guru bertanyakepadapelajar:
 34. 34. 34 UBK SMKKS 2.1 Apa pendapatandatentanggambar tersebut? 2.2 Adakahanda bersediauntukmengandungdi usiaini? 2.3 Pada pendapatanda,mengapaperkaratersebutbolehberlaku? 2.4 Apakahtindakan kamusekiranyaini berlakuke atas diri kamu/ temanwanitakamu? 3. Guru danpelajarbersoal jawab. 4. Guru menerangkantentangPuncamengandungdi usiamudadanRisiko/kesan mengandungdi usia Muda/semasamasihbelajar. 5. Guru menerangkantentangHakterhadapdiri sendiridancara hindari diri daripadaterlibatkes mengandungdi Usiamuda.Gurudan pelajarberbincang. 6.Guru merumuskanisi pelajaran. Falsafah: 1.Tubuhkita adalahhak kita.Janganbiarkandiri dirosakkan/merosakkandiri sendiri. 2. Belajaruntukmenghormati diri sendiri. Lampiran 10.1 1.Tubuhsaya adalahhak saya kerana: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Saya / temanwanitasaya bersediauntukHamil apabila: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.Kesanhamil di usiamuda/remaja: 1.___________________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________________
 35. 35. 35 UBK SMKKS 3.___________________________________________________________________________________ Lampiran 10.2 ( Rujukan Guru ) 1.Tubuh saya adalah hak saya : 1.1 saya tidakbolehbenarkanoranglainsentuhsayatanpasebab/ikatanyangsah. 1.2 saya harusbertanggungjawabterhadaptubuhsayasendiri.Sekiranyasayaterlibatdalamgejala tidaksihat sayaharus sedarakan risiko/kesan yangdihadapi. 1.3 saya harusbelajarmenghormati diri sayasendiridankeluargasaya.Sayaharusmempertahankan kehormatandiri saya/maruahsaya. 14 saya berhakuntukberjayadalamhidupdanmencapai cita-citasayadan keluarga. 2.Punca Mengandungusia muda: 2.1 Kesilapandiri 2.2 Tidakteguhpendirian-pengaruhrakansebaya. 2.3 Pengaruhmediamassa 2.4 Kurangiman
 36. 36. 36 UBK SMKKS 2.5 tingkahlakuinginmencuba. 3.Risiko/kesan mengandungdi usiamuda: 3.1 terdedahkepadapendarahandan kegugurankeranasystemreproduktif masihbelummatang. 3.2 ketinggalanpelajaran/peluangcapai cita-citaterganggu. 3.3 cenderungterlibatdengangejalapembuanganbayi/penguguranbayi. 3.4 keluargamendapatmalu. 3.5 terpaksabekerjadi usiamuda. MODUL 11: KEKEMASAN DIRI Bidang: Psikososial dankesejahteraanMental Tajuk: Penampilandiri Masa: 35 Minit Bahan: Petapemikiran,KertasA4,Lampiran10.1, Lampiran10.2 Objektif:(i)Meningkatkankeyakinandansemangatdalamdiri pelajaruntukberhadapandenganrakan sebaya,guru,ibu-bapadanmasyarakat Langkah: 1.Guru menunjukkangambarrajah1-Gambar oranggila. 2. Guru bertanyakepadapelajarberkenaangambaryangdilihat.( Rajah1) 2.1 Gambar apa yang kamusedanglihat? 2.2 Apakahperasaananda bilalihatgambartersebut? 2.3 Apa pendapat/komenanda?Mengapa? 3. Guru menunjukkangambarrajahyangkeduakepadapelajar.-Gambar orangberpenampilankemas.
 37. 37. 37 UBK SMKKS 3.1 Apakahyang kamulihat? 3.2 Apa perasaanandabilalihatgambar yangkeduaini?Mengapa? 3.3 Apakahperbezaanantaradua gambar ini?Yang manaanda pilih?Kenapa? 4. Guru merumuskandanmenerangkantentangrajah1 dan rajah2. 5. Guru menerangkantentangkepentingandanstrategi menjagapenampilandiri kepadamurid. 6. Guru danpelajarberbincangtentangpenampilandiripelajarke sekolah. 7.Guru merumuskansesi pengajarandanmengedarkanLampiransoalankepadapelajarsebagai latihan. Falsafah: 1.Kekemasandiri danpenampilandiri melambangkansikapdankeperibadiankitayangsebenar. 2. Kebersihanamatpentinguntukkesihatan. LAMPIRAN 10.1.1 ( MODUL KEKEMASAN DIRI) PERBEZAAN KESAN PENAMPILAN DIRI KEMAS TIDAK KEMAS
 38. 38. 38 UBK SMKKS Lampiran 11.2 ( Rujukan Guru ) Strategi Penampilandiri. Penampilan diri adalahsalahsatuaspekyangpentingdalampenilaianperibadi seseorangmurid.Ia bukansahaja memberi satugambaranyangpositif terhadapnilai seseorangtetapi jugamampu mempengaruhi prestasi kecemerlanganmuriditusendiri. Penampilandiri dapat dilakukanolehmuridmelalui beberapaaspekberikut: • Kekemasandiri Andaharus kelihatan”smart”,kacak,”macho” segakdanlawa dari segi pakaiandanpengurusandiri.Ini bukanbermaknaanda perlumembeli pakaianyangmahal denganjenamayangterkenal ataumenghias diri dengansolekanyangberlebihantetapisekadarmemberi keselesaanpadadiri sendiridankepada merekayangmelihatanda.Pakaianyangcomotdengankeadaandiri yangtidakterurusmenjadikandiri kitatidakbersemangatdantidakdipedulikan orang.Lihatlahsahajabetapasegakdanmantapnya seorangmuridyangberpakaianseragamsekolahyanglengkapatauberpakaianseragambagi unit pakaianseragam.Merekaini kelihatanceria,berdisiplin,mudahmesradanaktif dalammenjalankan tugas.Anda jugabolehkelihatansepertimerekadenganmengenakanpakaianyangserbalengkap sebagai seorangmuridsekolah.
 39. 39. 39 UBK SMKKS • Budi pekerti dan akhlak mulia Berbudi pekerti danberakhlakmuliadapatdilihatmelalui interaksidenganguru,rakan-rakandanibu bapa.Percakapanyang bersopanadalahpercakapanyangtidakmenyakiti hati oranglain.Senda gurauan yangketerlaluan,ejekandansindirankepadarakanbolehmengeruhkansuasanapersahabatan dan akan menjadi bibit-bibitperselisihandanpergaduhan.Jikaandamampuberinteraksidenganlemah lembut,menggunakanbahasayangsedapdidengarsepertikata-katapujian,penghargaandankata-kata semangat,andamudahmendapatrakan dananda akan sentiasadihormati olehmereka.Gurudanibu bapa jugaakan mudahdidampingi jikaanda dapatberinteraksidenganmerekasecarabersopan, berlemah-lembutdansentiasamenghormatimereka. • Perlakuandan tabiat yang berkesan Kedua-duaciri ini berkehendakkanseseorangmuriditurajinberusaha,bersemangatdanbermotivasi tinggi tanpaberputus asa,proaktif,sentiasapatuhpadaperaturandanagama serta mempunyai keyakinanuntukberjaya.Muridsepertiini akanterusberusahatanpadipaksa,mengambil bahagian yang aktif dalamaktiviti akademikdankokurikulum, rajinmembuatulangkaji,dantidak merasajemu bertanyakepadaguruuntukmenyelesaikansebarangmasalahpembelajaran.Merekainilahyangakan mampumeraihkecemerlangandalamkehidupan. MODUL 12 : KEKEMASAN DIRI Bidang: Psikososial dankesejahteraanMental Tajuk: Kebersihandiri dan persekitaran. Masa: 35 Minit Bahan: kertasmahjung,penmarker,Lampiran11.1 Objektif:Memupuksikapmenitikberatkanaspekkebersihandankekemasandiri luarandandalamandiri pelajaryangakan mencerminkandirimereka. Langkah: 1. Guru memintapelajarmenyemakdanperhatikankeadaandiri sendiri –( termasuk pakaian,rambut,kuku,muka,mata,hidung)dan persekitarankelasmereka.Untukpastikan keadaandiri sentiasabersihdankemassertakeadaansekitarkelasjugabersih. 2. Guru menerangkan4jenistentangkebersihanyangharusdiutamakan:  Fizikal  Mental dan rohani
 40. 40. 40 UBK SMKKS  Emosi  Persekitaran 3. Guru dan pelajarbersoal jawab. 4. Guru membahagikanpelajarkepada4kumpulanuntukmembincangkansecaraterperinci tentang4 Jeniskebersihandi atas.Pelajarakanmembentangkan hasil perbincangkandi hadapankelas. 5. Pelajarberbincangdalamkumpulanmasing-masing. 6. Pelajarmembentangkanhasil perbincangan.Sesi soal jawabgurudanpelajar. 7. Guru merumuskansesi pengajaran. Falsafah: 1.Kekemasandiri danpenampilandiri melambangkan sikapdankeperibadiankitayangsebenar. 2. Kebersihanamatpentinguntukkesihatan. Lampiran 12.1 ( Rujukan Guru ) EMPAT ASPEK KEBERSIHAN DIRI: 1. KEBERSIHAN FIZIKAL FIZIKAL DIRI: Keseimbangan Jasad Lahiriah Apa aspek fizikal diri yang hendak diurus?  Kebersihan Diri: Kebersihan tubuh badan: Kulit, gigi, kuku, anggota sulit.  Fungsi Pancaindera: Lahir dan batin - Mata, telinga, lidah, daya sentuh, hidung.  Jaga Penampilan Diri: Rambut, solekan, aksesori, perkataan, body language.  Jaga Pemakanan: Berzat, enak, halal, mengikut waktu, tidak membahayakan dan tidak berlebihan.  Riadah: 1/2 jam sehari. Elakkan riadah melampau dan merbahaya.  Kebersihan dan Kesesuaian Pakaian: Bersih, wangi, kemas, harmoni, menutup aurat, sesuai dengan fungsinya.
 41. 41. 41 UBK SMKKS  KebersihandanKeselamatanTempatTinggal:Adarumah,bilik,study table, work station, aliran udara yang baik,bersihdaripadanajis, perhiasan yang bermanfaat, peralatan yang membantu. 2. KEBERSIHAN MENTAL/MINDA: MENTAL DIRI: Kekuatan Minda (Otak) Kita hendaklah mengurus mental kita dengan cemerlang. Mental kita terdiri lebih daripada 10 bilion sel yang setiap satu mempunyai keupayaan seperti sebuah komputer kerangka utama (main frame computer) sebesar sebuah bilik. Rugilah hidup kita jika aset terpenting ini kita abaikan. Bagaimana mengurus minda?  Lahirkan otak yang cergas.  Elakkandaripadamerosakkanotak seperti merokok, mengambil dadah, melihat bahan lucah,  Timbulkankeyakinandari kekuatan diri. Apa yang mampu difikirkan oleh otak, mampu dicapai oleh jasad.  Tambah pengetahuan. Jika anda pelajar, jadilah pelajar cemerlang.  Tingkatkan kemahiran diri.  Tambah hobi yangbermanfaat.  Tambah keupayaanminda.Berfikirdenganlebihkritikaldanrasional.  Luaskanperjalanandanpengembaraan.  Ajarkan/berkongsi ilmu andakepadaoranglain. 3. KEBERSIHAN EMOSI EMOSI DIRI: Kekuatan Perasaan. Kekuatanperasaandatangdaripadahati.Hati kecil sentiasadipimpinolehTuhanmembenarkan perkarayang baik.Apa-apayangtidakpasti dalamhidupanda andatanyalahhati kecil anda.Ini jugadipanggil fitrah.Orangyangmenyalahi fitrahmembuatperkarayangsongsang. Bagaimanamengurushati?  Jagalahhati dengansempurna.  Berbuatlahbaikdengansemuaorang.  Buang sifatdendamkesumat.  Janganiri hati secara negatif (sakithati dengankejayaandankelebihanoranglain).  Jangangusar dengankesenangandankekayaanoranglain.  Janganrasa rendahdiri dengankekuranganataukemiskinandiri dankeluarga.  Tingkatkandayajuang.  Tahan tekanan/stress  Hadapi kesusahandankemiskinanhidup. Kesusahandankemiskinanhanyasementara. Lihatlahorangyang dahulunyasusahsekarangsudahsenang.
 42. 42. 42 UBK SMKKS  Suburkansifatberlumba.Berlumbalahdengandiri sendiri,janganberlumbadengan orang lain.Andaakansentiasamenangjikaberlumbadengandiri sendiri. 4. KEBERSIHAN ROHANI ROHANI DIRI: Kekuatan Dalaman. Bagaimanamenguruskekuatanrohani?  Berdoa/ Kerjakansolatseolah-olahkitadapatmelihatTuhan.Ingatlahjikakitatidak dapat melihatTuhansesungguhnyaTuhansentiasamelihatkita.  YakindengankekuasaanTuhan.  Meletakkanpengharapanyangtertinggi kepadaTuhan.Rasaseperti permohonankita sentiasadidengari dandimakbulkanTuhan.Kalautidaksegeramungkinlambatsedikit. Kalautidakdi duniapasti di akhiratnanti.  LetakkankebergantungankitahanyadenganTuhan.YakinakhirnyaTuhanakan memberi kemenangankepadakita.
 43. 43. 43 UBK SMKKS Modul 13 :KURANG SOPAN Bidang :PsikososialdankesejahteraanMental Tajuk : Adabtutur kata bersamaGuru dan Insansekeliling Masa :40 minit(1 masa) Bahan :Kertassituasi (dialog) Langkah-langkah: 1. Guru memberi peneranganaktiviti kepadamurid. 2. Guru bersoal jawabdenganpelajarapakahmaksud adabtuturkata yang sopan.Murid menjawabsecaraspontan. 3. Guru merumusdanmenerangkanmaksud adabtuturkata yang sopan. “Bertuturdengansopanmerupakansalahsatuadab berinteraksi. Tuturkatasopan dengannada suara yang rendahdanlembut,diiringi senyuman,tiadakata-katayangmenyinggungperasaan orang lain. Antaraorang yangperlukitabertuturdengansopanadalahseperti berikut: * ibubapa * ahli keluarga * guru * rakan-rakan * orangyang lebihdewasa 4. Guru mengagihkanpelajarkepadabeberapa kumpulan.Setiapkumpulandimintamenulis dialog perbualan berdasarkansituasi yangdiberi.Seterusnyamemilihduaoranguntukmembaca dialogperbualandi hadapankelas.Gurumemberi masauntukpelajarberbincang. 5. Guru memintasetiapkumpulanmembacahasil perbincangandanmembacadialogyang menerapkanadabkesopananketikabertutur.
 44. 44. 44 UBK SMKKS 6. Guru memintabeberapaorangpelajarmemberi respontentangaktiviti yangdijalankan. 7. Guru memberi pujian/penghargaankepadasemuakumpulan danmurid danmembuat rumusan. Penilaian:Mengetahui,memahami,mengamal danmengaplikasikanadabtuturkata yangsopan terhadapguru semasadi kelasdandi kawasansekolah. Jugaamalantutur kata yangberbudi bahasa terhadapibubapa,ahli keluarga,rakan-rakan,sertamasyarakat. Rumusan:Murid dapatmengamalkantuturkatayang sopan. Falsafah: 1.Pertuturanyangsopanmencerminkanperibadi mulia 2.’Terlajakperahubolehdiundur,terlajakkatabadanbinasa’ Lampiran:(rujukanguru) 1. Taat kepadaguru dalamsemuaperkarakecuali perkarayangmaksiatkepadaAllahSWTdan RasulullahSAW. 2. Bertuturdenganlemahlembutdan penuhrendahdiri. 3. Memintaizinuntukmasukdankeluarkelas.(“MaafkansayaCikgu.Sayanak memintaizinke tandas.”) 4. Memberi salamapabilaberjumpadansentiasahormatkepadanya.Ucapselamat‘pagi pagi’, ‘SalamSejahtera’,‘SelamatTengahari’,‘Selamat Petang’sertamengucap‘TerimaKasih’. 5. Hindari tuturkata yang menyinggungperasaanguru. 6. Nada suaralembutdanrendah.Percakapantidakterlalucepatataugopoh. 7. Mesti ada ‘eye contact’ sertatumpuan semasabercakapdenganguru.Kurangkanpergerakan badan semasabercakap. 8. Dengarapa yang diperkatakanolehgurudanjangan‘menyampuk’semasagurusedang bercakap.
 45. 45. 45 UBK SMKKS Bahan aktiviti murid: Arahan:Mintamuridmenuliskata-katapositif bagi setiapdialog. Dialogbolehditambah mengikutkesesuaian. Situasi 1 Ali seorang pelajarKelas 3 Fadil sedangberjalan.Dia berjumpa denganCikguTaufikyang sedangdalamperjalananke kelas membawabuku danAlat BantuanMengajar yang banyak…. Ali: CikguTaufik: Ali: CikguTaufik: Ali: CikguTaufik: Ali: CikguTaufik: Ali: CikguTaufik:
 46. 46. 46 UBK SMKKS Situasi 2 Dalamsituasi pengajaranpembelajaranMatematikdi kelas, CikguAminahtelahmemesan muridmembawa alatset geometri.Tetapi seorang pelajarbernamaAliasterlupa membawa set geometri yang dipesanolehCikgu. CikguAminah:“ Alias,bolehkeluarkansetgeometri sebabsayadahnak mulakanpengajaran pembelajaranhari ini.” Alias: CikguAminah: Alias: CikguAminah: Alias: Situasi 3 Di dalamkelas CikguChang,ketika Mamatsedangmembuat latihantiba-tibaMamatterasa perutnya sakitdan perlu pergi ke tandas. Mamat: CikguChang: Mamat: CikguChang: Mamat: CikguChang: Mamat: CikguChang: Situasi 4 Selepastamat masa rehat Rosli seorang pelajarkelas 5 Dedikasi hendakmasuk ke kelas. Setiba di pintukelas didapati CikguSalvani telahberadadi dalamkelas dantelah memulakan pengajaran. Rosli: CikguSalvani: Rosli: CikguSalvani: Rosli: CikguSalvani: Rosli: CikguSalvani:
 47. 47. 47 UBK SMKKS MODUL 14:KURANG SOPAN Bidang :PsikososialdankesejahteraanMental Tajuk :AdabTingkahLaku Sopandi DalamKelas dandi kawasansekolah. Masa : 40 minit(1masa) Bahan :Helaianaktiviti (MenulisPernyataan) Langkah-langkah: 1. Guru memberi peneranganaktiviti kepadamurid. 2. Guru bersoal jawabdenganpelajarapakahmaksudadabtingkahlakuyangsopan.Beberapa orang muriddimintamenjawabsecaraspontan. 3. Guru merumusdanmenerangkanmaksudadabtingkahlakuyangsopanseorangmuriddi dalam kelasdankawasansekolah. 4. Guru membahagikankelaskepadabeberapakumpulan kumpulan.Setiapkumpulandiberi tugasanmenulispernyataan. 5. Murid dimintaberbincangdanmembuat tugasanpadahelaianyangdiedar. 6. Setelahselesai setiapkumpulanmembacahasil perbincangan. 7. Guru membuatrumusandaripada aktiviti.
 48. 48. 48 UBK SMKKS 8. Guru memberi pujian/penghargaankepadasemuakumpulandanmembuatrumusan. Penilaian: Mengetahui,memahami,mengamal danmengaplikasikanadabtingkahlakuyangsopanterhadapguru semasadi kelasdandi kawasansekolah. Rumusan: Murid dapatmengamalkantingkahlakuyangsopandi kelasdankawasansekolah Falsafah :’Budi bahasabudayakita’ Lampiran(RujukanGuru): ADAB TERHADAP GURU 1. Berdiri danmemberi salamketikagurumasukke dalamkelasdenganpimpinanKetuaKelas. 2. Berdiri dan mengucapkanterimakasihsemasagurukeluarkelas setelahselesai pembelajaran. 3. Beri sepenuhtumpuandalampengajaranguru,dudukdengansopandansentiasadalam keadaantenang. 4. Lakukanapa yang palingdisukai olehguru. 5. Mendoakankeampunandankesejahteraanbuatguru. 6. Selalumenziarahimerekaataumenziarahi kubur merekasetelahmerekameninggaldunia. 7. Mengambil beratdenganmerekadansentiasa doakanguru 8. Bercakapdengannada yangtidakmenjerit. 9. Kawalanemosi dijagadantidakmudahmarah jikaberlakukesilapankecil sesamamurid. 10. Menerimategurandenganfikiranterbukajikamelakukankesalahan. ADAB SESAMA RAKAN  Setiappelajarharusmenganggappelajarlainsebagai saudarasendiri danmemberi layanan sepatutnyasesuai denganperingkatumurmereka.  Pelajarharusmengelakkandaripadamenaruhperasaanhasaddengki denganpelajarlain. Sebarangmasalahharusdirujukkepadagurudan pihakpentadbirsekolahagardapat diselesaikansecaraadil dansaksama.  Pelajarharusmengamalkanamalanbertegursapadanberbudi bahasasesamasendiri.  Pelajarharusmenunjukkanwajahceriadi kawasansekolah.  Pelajarharusmenghormati budayadanagama pelajarlain.  Pelajarharuspekaterhadapsifatkelainansetiapindividudanmenghormati perbezaanini.  Pelajarharuspekadan sedartentanghakorang laindan sentiasamenghormatinya.  Menjagakeselamatandiri danoranglainsertaharta bendamerekaadalahtanggungjawab semuaorang termasukpelajar.Setiappelajarharuslahmelaporkansebarangkejadianyangtidak diingini berlakukepadapihaksekolah.
 49. 49. 49 UBK SMKKS  Pelajarharusmemintamaaf sekiranyatelahmelakukankesilapansehinggamenyinggung perasaanpelajarlain.Dia harus berani mengakukesalahandankelemahandiri.  Pelajarharussentiasaberkerjasamadengansemuapihakdi sekolahterutamadalampenjagaan kebersihan,keselamatandankeceriaandalamkawasansekolah.  Mengejek,mengumpat,menyumpah,menghinasertamengeluarkankata-katakesatdengan tujuanmenjatuhkanmaruahdanintegriti pelajarlainadalahdilarangsamasekali. HelaianAktivitiKumpulan: A.Pernyataan AdabTingkahLaku Tidak Sopan di DalamKelas dandi kawasansekolahterhadapgurudan rakan-rakan. 1.___________________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________________ 3.___________________________________________________________________________________ 4.___________________________________________________________________________________ 5.___________________________________________________________________________________ 6.___________________________________________________________________________________ 7.___________________________________________________________________________________ 8.___________________________________________________________________________________ 9.___________________________________________________________________________________ 10.__________________________________________________________________________________ A.PernyataanAdab TingkahLaku Sopan di Dalam Kelasdandi kawasansekolahterhadapgurudan rakan-rakan. 1.___________________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________________ 3.___________________________________________________________________________________ 4.___________________________________________________________________________________ 5.___________________________________________________________________________________ 6.___________________________________________________________________________________ 7.___________________________________________________________________________________
 50. 50. 50 UBK SMKKS 8.___________________________________________________________________________________ 9.___________________________________________________________________________________ 10.__________________________________________________________________________________ MODUL 15: KENAKALAN Bidang : Psikososial dankesejahteraanMental Tajuk :Adabdan tata susilasesamaadikberadik,ibubapa,orangtua danjirantetangga. Masa :40 minit (1 masa) Bahan :Gambar situasi Langkah-langkah: 1. Guru memberi peneranganaktiviti kepadamurid. 2. Guru bersoal jawabdenganpelajarapakahmaksudadabdan tata susilasesamaadikberadik, ibubapa, orangtua dan jirantetangga. Beberapaorangmuriddimintamenjawabsecara spontan. 3. Guru membahagikankelaskepadabeberapakumpulan kumpulan.Setiapkumpulandiberi tugasanberdasarkangambar situasi. 4. Murid dimintaberbincangdanmembuattugasanmengikutmasayangdiberi. 5. Setelahselesai setiapkumpulanmembacahasil perbincangan. 6. Guru membuatrumusan danpenegasan daripadaaktiviti. 7. Guru memberi pujian/penghargaankepadasemuakumpulandanmurid. Penilaian: Mengetahui,memahami,mengamal danmengaplikasikanadabtingkahlakuyangsopanterhadap sesamaadikberadik,ibubapa,orangtua dan jirantetangga. Rumusan: Murid dapatmengamalkantingkahlakuyangsopan dalamahli keluargadanmasyarakatsetempat. Falsafah: 1.’SyurgaDi TelapakKaki Ibu’ 2.’Airdicincangtak akan putus’ 3.’Jiransepakatmembawaberkat’
 51. 51. 51 UBK SMKKS Lampiran: Aktiviti GambarSituasi SetiapKumpulandimintamenulisadabsertaamalanmurni berdasarkangambarberikut A.Adabdantata susilabersamaibubapa ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ B. Adabdan tata susilabersamaadikberadik ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ C. Adabdan tata susilabersamajirantetangga ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
 52. 52. 52 UBK SMKKS MODUL 16 :ADAB DAN KESOPANAN Bidang : Psikososial dankesejahteraanMental Tajuk : 1.Adab dantata cara semasake bilikkhasdan tandas. 2.Adab dantata cara dan semasaperhimpunan Masa :40 minit(1 masa) Bahan :Kertastugasan Langkah-langkah: 1. Guru memberi peneranganaktiviti kepadamurid. 2. Guru bersoal jawabdenganpelajarapakahmaksudadabdan tata susila sesamabergerakke bilik khasseperti ke makmal Sains,Bengkel,BilikPendidikanSeni sertake tandas. Beberapaorang muriddimintamenjawabsecaraspontan. 3. Guru membahagikankelaskepadabeberapakumpulan.Setiapkumpulandiberi tugasan berdasarkansoalan situasi. 4. Murid dimintamembuattugasanberdasarkansituasiyangdiberi. 5. Setelahselesai setiapkumpulanmembacahasil perbincangan. 6. Guru membuatrumusandaripadaaktiviti. 7. Guru memberi pujian/penghargaankepadasemuakumpulandanmembuatrumusan. Penilaian: Mengetahui,memahami,mengamal danmengaplikasikanadabtingkahlakuke bilikkhas,tandasdan semasaperhimpunan. Rumusan: Murid dapatmengamalkantingkahlakuyang sopansesamarakanpelajar. Falsafah:’Berani keranabenar,takutkeranasalah’ ‘Masa Itu Emas’
 53. 53. 53 UBK SMKKS Lampiranhelaian tugasanmurid: ADAB DAN TATASUSILA JIKA HENDAKDAN SEMASA KE TANDASSEMASA KE BILIKKHASDAN DI BILIK KHAS SEMASA PERHIMPUNAN SEKOLAH
 54. 54. 54 UBK SMKKS Lampiran:(RujukanGuru) ADAB SEMASA HADIRI PERHIMPUNAN SEKOLAH DAN PROGRAM SEKOLAH ~ Semuapelajarharusbergeraksecarateraturke tapakperhimpunan5minitsebelumperhimpunan bermula. ~ Ketuakelasharusmemastikanbilikkelasdikunci dantidakadapelajarlaintertinggal di dalamkelas semasaperhimpunan. ~ Pelajarharusberbarismengikutkelasdenganpelajarlelakidi bahagiandepandanperempuandi bahagianbelakang. ~ Pelajarharussentiasakemasberpakaianseragamyanglengkapuntukperhimpunan sekolah.Pemakaianaksesori danbarangkemasadalahdilarangsamasekali di kawasansekolah. ~ Semuapelajarharusmematuhi segalaarahangurudanpengawassekolah. ~ Pelajarharusberadadalamkeadaansenyapsemasaperhimpunandijalankan. ~ Setiappelajarharusberdiri tegaksemasalagukebesarannegara/negeridanlagusekolahdimainkan. P ~Setiappelajarmesti menyanyikandengansemangatlaguNegaraKu,SarawakIbuPertiwi KudanLagu Sekolah. ~ Pelajarharusmenumpukanpenuhperhatiankepadasegalaamanat,peringatandanpengumuman yang dibuatsemasaperhimpunan. ~ Pelajardilarangmakan,bisingataubermainsepanjangperhimpunan.. ~ Setiappelajardipertanggunjawabkanuntukmemastikankawasanperhimpunantidakdikotori. ~ Pelajarharusbergerakdalambarisanuntukdiperiksaoleh pengawasdangurudisiplin selepas perhimpunan. ~ Setiapkelasperlumencatatmaklumatpentingdalambukudiari/catatan. ~Pelajaryangmenerimasijilatauhadiahperlubergerakdenganpantassemasake depan. ~Pelajardilarangmenjeritsemasarakanmenerimahadiahataumembuatpersembahan. ADAB SEMASA BERGERAK KE BILIK KHAS (MAKMAL,BENGKEL, BILIK PENDIDIKANSENI) ~ Bergerakdenganpantasdengantidakmembuangmasa. ~ Sepanjangberjalanke BilikKhaspastikantidakbercakapsecaramenjerit ataunyaring.Timbangrasa denganpelajardi dalamkelasyangsedangbelajar. ~ Tidakmembuangmasaseperti singgahdi tandasataubertemudenganrakan-rakanlain. ~ Menungguterusdi hadapanbilikkhas bukannyadi tempatlain. ~ Ketua/PenolongKetuakelaspastikansuiskipasdanlampu,pintuditutupsertamintapelajarjangan berlengahke bilikkhas. ~ Bergerakke kelassemuladenganpantasselepasbelajardi bilikkhas.
 55. 55. 55 UBK SMKKS PENUTUP Harapan semoga modul ini dapat digunakan dengan manfaatnya kepada murid agar pembangunan sahsiah murid dapat dibangunkan seterusnya menurunkan kadar masalah disiplin murid di sekolah secara khususnya serta di luar sekolah secara amnya. Kerjasama semua guru dalam melaksanakan aktiviti melalui Modul ini amat dialu-alukan serta dihargai. Para guru yang menggunakan modul ini diucapkan setinggi-tinggi terima kasih. LAMPIRAN
 56. 56. 56 UBK SMKKS REKOD PENGGUNAAN MODUL Silatuliskantarikhpenggunaanmodulsertanamaguru pada ruangan kelasdi dalamjadual berikut SESI PETANG KELAS MODUL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 PERALIHAN 1AMANAH 1BESTARI 1CEMERLANG 1DEDIKASI 1EGAH 1FADIL 1GEMILANG 1HARMONI 1IKHLAS 1JAYA 1KAMIL 1LESTARI 2AMANAH 2BESTARI 2CEMERLANG 2DEDIKASI 2EGAH 2FADIL 2GEMILANG 2HARMONI 2IKHLAS 2JAYA 2KAMIL 2LESTARI
 57. 57. 57 UBK SMKKS REKOD PENGGUNAAN MODUL Silatuliskantarikhpenggunaanmodulsertanamagurupada ruangan kelasdi dalamjadual berikut SESI PAGI KELAS MODUL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 3AMANAH 3BESTARI 3CEMERLANG 3DEDIKASI 3EGAH 3FADIL 3GEMILANG 3HARMONI 3IKHLAS 3JAYA 3KAMIL 4SAINS1 4SAINS2 4VOTEK 4MPV 4AMANAH 4BESTARI 4CEMERLANG 4DEDIKASI 4EGAH 4FADIL 5SAINS1 5SAINS2 5VOTEK 5 MPV 5AMANAH 5BESTARI 5CEMERLANG
 58. 58. 58 UBK SMKKS 5DEDIKASI 5EGAH 5FADIL 5GEMILANG Kandungan MODUL ASPEK TAJUK MUKA SURAT MODUL 1 Tingkah laku Berunsur jenayah Tingkahlakujenayah(1) 2-12 MODUL 2 Tingkah laku Berunsur jenayah Tingkahlakujenayah(2) 13-14 MODUL 3 Pontengsekolahdan pontengkelas Ponteng(1) 15-16 MODUL 4 Pontengsekolahdan pontengkelas Ponteng(2) 17 MODUL 5 Laku Musnah Simulasi-Basmi Vandalisme 18-21 MODUL 6 Laku Musnah Harta Kesayangan 22-23 MODUL 7 Tidak MementingkanMasa PengurusanMasa 24 MODUL 8 Tidak MementingkanMasa Menara Impian 25-28 MODUL 9 Tingkah laku Berunsur Lucah Gangguan Seksual 29-32 MODUL 10 Tingkah laku Berunsur Lucah ‘My Body IsMine-AmIReady’ 33-35 MODUL 11 KekemasanDiri PenampilanDiri 36-38 MODUL 12 KekemasanDiri KebersihanDiri DanPersekitaran 39-42 MODUL 13 Kurang Sopan AdabTutur Kata Sopan 43-46 MODUL 14 Kurang Sopan AdabTingkahLaku Sopan 49-49 MODUL 15 Kenakalan Tata susilasesamaadik-beradik, Ibubapa, orang tua danjiran 50-51 MODUL 16 Kenakalan i.Tatacara ke BilikKhas ii.Tatacara semasaperhimpunan 52-54 Penutup 55
 59. 59. 59 UBK SMKKS Borang RekodPenggunaanModul 56-58

×