Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Erilaiset oppijat työpaikalla

 1. Erilaiset oppijat työpaikalla
 2. Ihminen oppii – 20 % kuulemalla – 30 % näkemällä – 50 % kuulemalla ja näkemällä – 70 % puhumalla, kuulemalla ja näkemällä – 90 % tekemällä, puhumalla, kuulemalla ja näkemällä  Selosta, näytä, anna opiskelijan itse kokeilla, perustele, kertaa.
 3. Monta tapaa oppia • tekemällä ja kokeilemalla • liikkumalla • näkemällä • kirjoittamalla • kuulemalla ja kuuntelemalla • puhumalla • lukemalla • väreillä ja muodoilla • rytmillä ja musiikilla • ryhmässä tai yksin • hitaammin tai nopeammin • paloina tai kokonaisuuksina • aamulla tai illalla
 4. Hyvän oppimisen edellytykset • oppiminen koetaan mielekkääksi • sisäinen motivaatio • oppiminen tarjoaa onnistumisen kokemuksia • oppimisprosessiin kuuluu soveltamista • oppiminen on aktiivista • opitaan kokonaisuuksia
 5. 5 OPPIMISTYYLIT VISUAALINEN oppii näkemällä TAKTIILINEN oppii käsin tekemisen ja koskemisen kautta KINESTEETTINEN oppii liikkeen ja tekemisen kautta AUDITIIVINEN oppii kuulemalla
 6. Oppimistyylit ja ohjaus  http://www.tenviesti.fi/test2.htm  Aktiivinen osallistuja  Harkitseva tarkkailija  Looginen päättelijä  Kokeileva toteuttaja
 7. OSALLISTUJA oppii parhaiten...  saamalla mahdollisimman paljon uusia kokemuksia ja oppimistilaisuuksia  toimimalla välittömästi, "tässä ja nyt -periaatteella"  toimimalla työryhmässään johtavassa roolissa  saamalla mahdollisimman suuret toimintavapaudet uusien ideoiden kehittelemiseksi  käymällä käsiksi suoraan toimeen  toimimalla ryhmässä yhdessä muiden kanssa.
 8. TARKKAILIJA oppii parhaiten...  saamalla riittävästi aikaa ja tilaisuuksia asioiden pohdiskelemiseksi  pysyttelemällä taka-alalla tapahtumien keskipisteestä  saamalla tilaisuuden ajatella ensin ja toimia vasta sitten  pohdiskelemalla erilaisia vaihtoehtoja  tuottamalla tarkkaan mietittyjä raportteja  vaihtamalla ajatuksia ja mielipiteitä muiden ihmisten kanssa  toimimalla oman aikataulunsa mukaan, ilman tiukkoja aikarajoja.
 9. PÄÄTTELIJÄ oppii parhaiten...  työskentelemällä järjestelmien, mallien, konseptien ja teorioiden parissa  saamalla tilaisuuden tehdä olettamuksia ja miettiä tutkimustapoja  toimimalla älyllisesti vaativassa ympäristössä  työskentelemällä tarkoin strukturoitujen, rakenteellisten menettelytapojen mukaisesti  tilanteissa, joissa vaaditaan loogisuutta ja rationaalisuutta  saamalla tilaisuuden tehdä selvityksiä onnistumisten ja epäonnistumisten syistä ja taustoista  käsittelemällä monimutkaisia tilanteita tai ongelmia.
 10. TOTEUTTAJA oppii parhaiten...  tilanteissa, joissa on mahdollista selkeästi erottaa ongelmat ja niiden ratkaisut  saamalla riittävästi opastusta erilaisten tekniikoiden ja ratkaisumallien käytöstä  saamalla välitöntä palautetta kokeiluistaan omien erikoisalojensa huipputaitajilta  saamalla opastusta tekniikoista ja ratkaisumalleista, joita voi itse soveltaa omalla tavallaan  saamalla tilaisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön  painottumalla käytännön asioihin.
 11. Opiskelijoille tyypillisiä tapoja tulkita ympäristöä ja toimia sen pohjalta  Tehtäväorientaatio  Riippuvuusorientaatio  Minädefensiivinen orientaatio  Omistautunut orientaatio
 12. Tehtäväorientaatio • ottaa itselleen vastuun tehtävän hallinnasta • keskittyy ja paneutuu opintoihin ja yltää hyviin tuloksiin • kiinnostuneempi asiasta kuin opettajan/ohjaajan reaktiosta tai muista seurauksista
 13. Riippuvuusorientaatio • tavoitteena saavuttaa ympäristön sosiaalinen hyväksyntä • pyrkii aktiivisuudellaan ja opettajaa miellyttävillä vastauksilla saamaan hyväksynnän • merkittävässä asemassa henkilö, jonka odotuksia opiskelija pyrkii täydentämään
 14. Minädefensiivinen orientaatio • kokee tehtävän uhkaavana ja puolustautuu • epäonnistumisen pelko • ei kykene keskittymään itse asiaan, vaan pyrkii selviämään stressaavasta tilanteesta • energia ei kohdistu oppimistilanteeseen, vaan tilanteen hallintaan
 15. Omistautumaton orientaatio • ei koe opiskelua mielekkäänä ja reagoi siihen häiriten tai vetäytyen • opiskelun tavoitteet eivät tarjoa omakohtaista mielekkyyttä • omistautumaton orientaatio voi kohdistua koko opiskeluun tai johonkin aineeseen • Voi esiintyä provosoivana käyttäytymisenä tai vetäytymisenä.
 16. Ohjauskeskustelun välineet  Ongelman konkreettinen määrittely Mistä tiedät, että..?  Poikkeuskysymys Mikä silloin on toisin, kun..? Kun ongelma on ratkaistu, mistä sen huomaat? Mistä tiedät, että ongelmasi on ratkaistu Milloin ongelmaa ei esiinny? Kun ongelmaa ei esiinny, mikä silloin on toisin?
 17.  Kartta Itselle tärkeät asiat Oman sosiaalisen verkoston määrittäminen Vuorovaikutusverkostosta ja sen solmukohdat  Asteikkokysymykset Miten tyytyväinen olet elämääsi tällä hetkellä asteikolla 4-10? Mitä pitäisi tapahtua, että tyyty- väisyytesi nousisi yhden pykälän? Arvioi mahdollisuuksia onnistua asteikolla 4-10.
 18.  Plussat ja miinukset Tunnistetaan itsestä, tilanteesta, toisista hyviä ja huonoja puolia.  Päinvastoin Vaihdetaan rooleja esim. kiusaaja on kiusattu jne.
 19.  Ihmekysymys Kuvittele, että yöllä olisi tapahtunut ihme ja ongelmasi olisi ratkennut. Mistä sen tietäisit? Mikäolisi toisin?  Kotitehtävä Pohdinta-, tarkkailu- tai käytöstehtävä, joita oppilas suorittaa tapaamisten välisenä aikana.
 20.  Analogiat eli vastaavuudet Mikä on muuttunut..? Mitä eroa..? Jos..?  Kristallipallokysymys Siirry tulevaan aikaan, jolloin ongelmasi on ratkennut. Mitä olet tehnyt ongelman ratkeamisen eteen? Millaista elämäsi on silloin, kun ongelmaa ei enää ole?
 21. Verkko-ohjauksen välineet
Anzeige