Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Medium theory

2.469 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Medium theory

 1. 1. Medium Theory Program - Oplæg v. Nicholai - Pause/gruppearbejde - Præsentation af gruppearbejde/diskussion
 2. 2. Medietypologi <ul><li>Hvad menes egentlig med begrebet ‘medie’? </li></ul>
 3. 3. Medietypologi <ul><li>Medieteknologier - den teknologiske platform </li></ul><ul><li>Medieformer - muligheder indenfor platformen </li></ul><ul><li>Mediegenrer - specifikke, underliggende formkatagorier </li></ul><ul><li>(ud fra Marika Lüders “Conceptualizing personal media” in New Media Society 10(5) 2008) </li></ul>
 4. 4. Medietypologi <ul><li>Medieteknologier - den teknologiske platform - Computer/Internet </li></ul><ul><li>Medieformer - muligheder indenfor platformen - Internet/Website </li></ul><ul><li>Mediegenrer - specifikke, underliggende formkatagorier - Website/Social netværkssite </li></ul><ul><li>(ud fra Marika Lüders “Conceptualizing personal media” in New Media Society 10(5) 2008) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Hvad er Medium Theory?: </li></ul>
 6. 6. Hvad er Medium Theory?: Fundament for medie analyse
 7. 7. Hvad er Medium Theory?: Nyttig metateori
 8. 8. “ A handful of scholars - mostly from fields other than communications, sociology and psychology - have tried to call attention to the potential influences of communication technologies in addition to and appart from the content they convey. I use the singular ‘ medium theory’ to descibe this research tradition in order to differentiate it from most other ‘media theory’. Medium theory focuses on the particular characteristics of each individual medium or of each particular type of media. Broadly speaking medium theorists ask: What are the relative fixed features of each means of communicating and how do these features make the medium physically, psychologically, and socially different from other media and from face-to-face interaction?” (Meyrowitz 1994: 50) Joshua Meyrowitz introducerer og præsenterer begrebet således:
 9. 9. “ Medium is the message” Berømt statement fra McLuhans bog fra 1964 Understanding Media: The Extensions of Man
 10. 10. <ul><li>Mediet præger sin sociale kontekst såvel som den sociale kontekst præger medier </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Fx, som McLuhan siger i videoklippet, er tv mere involverende end andre medier. Tv gør også, ifølge McLuhan, verden mindre (jf. det kan kalder “the global village”) </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Men man kan ikke kun fokusere på mediet og dets implikationer på konteksten, når man analyserer medieret kommunikation! </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Hvilke implikationer findes i forholdet medium - kontekst? </li></ul><ul><li>Hvilke implikationer findes i forholdet medium - indhold? </li></ul>
 14. 15. Medium - Kontekst
 15. 16. Medium - Kontekst <ul><li>Medium theory fokuserer på de specifikke karakteristika hos medier og medietyper. </li></ul><ul><li>“What are the relatively fixed features of each means of communicating and how do these features make the medium physically, psychologically, and socially different from other media and from face-to-face interaction (Meyrowitz 1994: 50) </li></ul>
 16. 17. Medium - Kontekst <ul><li>Variabler/parametre, der kan anvendes til at beskrive og adskille medier kan fx tage udgangspunkt i, hvor mange sanser, der er aktiverede i tilgåelsen af et medie, om kommunikationen er en-vejs eller to-vejs, eller hvor mange der kan tilgå meddelsen samtidig osv... </li></ul>
 17. 18. Medium - Kontekst <ul><li>Meyrowitz historik beskriver, hvordan de forskellige perioders mediesystemer har præget kulturen fysisk, institutionelt, psykologiske og socialt. </li></ul>
 18. 19. Medium - Indhold <ul><li>Hvilke implikationer findes i forholdet medium - indhold? </li></ul>
 19. 20. Medium - Indhold <ul><li>“Of course, it is impossible to analyze the features of the medium without in some way recognizing the existence of the content and grammar choices. (...), it still needs programs to become visible. Indeed, medium analysts may use systematic tendencies in content and grammar choices as partial evidence of the different contexts for communication fostered by different media” (Meyrowitz 1993) </li></ul>
 20. 21. Medium - Indhold <ul><li>Ifølge Finnemann har medier fx 1) tids-rumlige egenskaber 2) materielle egenskaber 3) perceptionelle registre 4) semiotiske registre. Disse præger forholdet medium - indhold </li></ul>
 21. 22. Internettet som medium <ul><li>Affordances/Mediatet - Alle medier indeholder affordances, der præger den kontekst mediet befinder sig i, og det indhold det medierer. Disse kan teoretiseres og typologiseres forskelligt. Og der er ikke enighed om, hvilke og hvor mange variabler, der bør anvendes til dette formål. </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Nettets affordances/mediatet? </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Tidsmæssige og rumlige aspekter adskiller nettet fra andre medieteknologier </li></ul><ul><li>Idet det både kan distribuere og distribueres via ”metamedier” er specielle forhold omkring nettets materialitet, sansepotentiale og semiotiske potentiale svære at fremhæve. Her må man tage udgangspunkt i cases i stedet - hvilke medieteknologier, - former og genrer, og - derved - hvilke affordances indeholder eksempelvis Facebook? </li></ul><ul><li>De metaknologier, som nettet tilgås med (fx computere, smartphones eller tablets) indebærer også affordances som man må medregne i sine analyser - hvilke kulturelle, fysiske, sociale, psykologiske og - ikke mindst - indholdsmæssige implikationer - indebærer metamedierne? </li></ul>
 24. 25. Gruppearbejde <ul><li>Vælg en case </li></ul><ul><li>Anvend spørgsmålene, om hvordan medieteknologien, -formen og -genrerne præger konteksten og indholdet/meddelelsen, på casen </li></ul><ul><li>Husk at tage forbehold for det særlige forhold, at internettet både inkorporerer og inkorporeres af andre medier </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Tidsmæssige og rumlige aspekter adskiller nettet fra andre medieteknologier </li></ul><ul><li>Idet det både kan distribuere og distribueres via ”metamedier” er specielle forhold omkring nettets materialitet, sansepotentiale og semiotiske potentiale svære at fremhæve. Her må man tage udgangspunkt i cases i stedet - hvilke medieteknologier, - former og genrer, og - derved - hvilke affordances indeholder eksempelvis Facebook? </li></ul><ul><li>De metaknologier, som nettet tilgås med (fx computere, smartphones eller tablets) indebærer også affordances som man må medregne i sine analyser. Hvilke kulturelle, fysiske, sociale, psykologiske og - ikke mindst - indholdsmæssige implikationer - indebærer metamedierne? </li></ul><ul><li>Vælg en internet case </li></ul><ul><li>Anvend spørgsmålene, om hvordan medieteknologien, -formen og -genrerne præger konteksten og indholdet/meddelelsen, på de to cases </li></ul><ul><li>Husk at tage forbehold for det særlige forhold, at internettet både inkorporerer og inkorporeres af andre medier. </li></ul>
 26. 27. Litteratur <ul><li>Jf. fagets litteraturliste </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Lüders , Marika (2008): Conceptualizing personal media, New Media Society, 10(5), s. 683-702. http://nms.sagepub.com/content/10/5/683 (evt. via Statsbib) </li></ul>

×