Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

signalizacija.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 60 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

signalizacija.pdf

 1. 1. Saobraćajna signalizacija Pod saobraćajnom signalizacijom podrazumevaju se: Oznake na kolovozu Saobraćajni znakovi Semafori Znakovi koje daju ovlašćena lica
 2. 2. Oznake na kolovozu Oznakama na kolovozu se učesnicima u saobraćaju stavljaju do znanja:  Ograničenja, zabrane i obaveze  Obaveštenja  Informacije o usmeravanju kretanja Oznake na kolovozu izvedene su kao: •Strelice •Natpisi i druge oznake na kolovozu •Linije
 3. 3. Boje oznaka na kolovozu  Po pravilu boja oznaka je BELA  Za površine koje imaju posebnu namenu ili za privremene oznake kristi se ŽUTA
 4. 4. Neisprekidana(Puna) linija  Označava zabranu prelaska preko te linije kao i zabranu kretanja po toj liniji. NIJE DOZVOLJENO!!! DUPLA PUNA IMA ISTO ZNAČENJE!!!
 5. 5. Isprekidana linija  Označava dozvoljen prelaz preko te linije ako se time ne ugrožava bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.
 6. 6. Udvojena kombinovana linija Putanjom br.2 dozvoljeno Putanjom br.1 nije dozvoljeno Vozači vozila kojima je bliza isprekidana linija mogu da prelaze na kolovoznu traku za suprotni smer
 7. 7. Linija vodilja  Razdelna isprekidana linija koja služi za usmeravanje saobraćaja prilikom kretanja u raskrsnici....
 8. 8. Podužne oznake na kolovozu 1,2-Ivične linije 3-Isprekidana razdelna linija 4-Isprekidana(sitno isprekidana) razdelna linija koja najavljuje početak neisprekidane linije
 9. 9. Dupla isprekidana  Označava saobraćajnu traku sa izmenljivim smerom kretanja, da su smerovi regulisani postavljenim svetlosnim signalima iznad saobraćajnih traka Saobraćajna traka br 2. je traka sa izmenljivim smerom kretanja
 10. 10. Strelice (obaveštenje) Kada se strelice nalaze između isprekidanih linija, predstavljau OBAVEŠTENJE vozačima o nameni saobraćajne trake
 11. 11. Strelice (obaveze) Kada se strelice nalaze između neisprekidanih linija ispred raskrsnice, predstavljaju OBAVEZU vozačima o dozvoljenom smeru kretanja
 12. 12. Zaustavna isprekidana linija  Označava mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo kada za to postoji potreba, odnosno radi propuš- tanja vozila koja se kreću putem na koji nailazi. Isprekidana linija zaustavljanja ima isto značenje kao obrnuti trougao.
 13. 13. Zaustavna neisprekidana linija  Označava mesto pred ulaskom u raskrsnicu gde vozač mora zaustaviti vozilo i ustupiti prvenstvo prolaska vozilima koja se kreću putem na koji nailazi, OSIM kada je prvenstvo prolaza regulisano saobraćajnim znakovima o prvenstvu prolaza, semaforom ili znacima policijskog službenika.
 14. 14. Saobraćajni znakovi  Саобраћајни знакови се постављају с десне стране пута поред коловоза, у смеру кретања возила.  Ако на месту на коме се поставља саобраћајни знак постоји могућност да га учесници у саобраћају неће правовремено уочити, саобраћајни знак се поставља и на супротној, левој страни пута поред коловоза.
 15. 15. Saobraćajni znakovi Izrađuju se tako da se njihov sadržaj može menjati delimično ili u celini, pri čemu izmenjeni sadržaj mora odgovarati propisanom saobraćajnom znaku, prema pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji
 16. 16. Saobraćajni znakovi sa imenljivim sadržajem poruka  mogu biti stalno aktivirani ili se aktiviraju prema potrebi i uslovima saobraćaja na putu.
 17. 17. Saobraćajni znakovi koji učesnike u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na određenom mestu, odnosno delu puta i obaveštavaju o prirodi te opasnosti su ZNAKOVI OPASNOSTI Približavanje krivini na levo koja je opasna zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti Približavanje delu puta sa više opasnih krivina od kojih je prva nalevo Približavanje delu puta sa više krivina ili sa uzastopnim krivinama, koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti Približavanje suženju kolovoza sa leve strane koje možeda predstavlja izvesnu opasnost Približavanje suženju kolovoza sa desne strane koje možeda predstavlja izvesnu opasnost Približavanje suženju kolovoza sa obe strane koje možeda predstavlja izvesnu opasnost
 18. 18. Blizinu dela puta na kome je klovoz neravan zbog opasnog prevoja puta ilivećeizbočine Blizinu dela puta na kome je kolovoz neravanzbog postojanja opasnih izbočina ili ulegnuća Blizinu dela puta na kome je kolovozneravan zbog ulegnuća Blizina dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozii na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od peskanja kamena Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili kamenja koje se nalazi na putu, sa leve strane Blizinu mesta na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz Blizinu dela puta na kome se deca češće I u većem broju kreću(blizina,škole,obdaništa, igrališta I sl) Blizina dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili kamenja koje se nalazi na putu, sa desne strane
 19. 19. Blizina dela puta na kome često duva jak bočni vetar sa leve strane Blizina dela putana kome često duva jek bočni vetar sa desne strane Blizina dela puta ili nesta na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju nije predviđen poseban znak opasnosti Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvomprolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom s leve strae Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvomprolaza spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom s desne strane Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvomprolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvomprolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane Blizinu raskrsnice na kojoj se put prvenstvomprolaza ukršta sa sporednim putem pod pravim uglom
 20. 20. Blizina ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza (putevi iste važnosti) Približavanjeopasnoj nizbrdici, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova Približavanje opasnom usponu, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova Blizina mesta na kome put prelazi preko tramvajske prige u nivou Blizina prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima Blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima Udaljenost od prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima Mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika, sa dva ili više koloseka
 21. 21. Mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika, sa jednim kolosekom. Udaljenost od 80m do prelaza puta preko železničke pruge u nivou (kosa linija na znaku sa slike ima vrednost 80m1) Blizina mesta na kome se nalazi pokretni most Blizinu mestana kome put nailazi na obalu Blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta Blizina dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta Blizinu dela puta na kome kolovozpododređenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu Blizina tunela na putu
 22. 22. Blizina mesta na kome se biciklisti često priključuju na put ili ga prelaze Deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja Blizina raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova Mesto na kome se izvode radovi na putu Blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku
 23. 23. stavljaju d do znanja zab Saobraća rane, ogranič ZNAKOVI znak "u koji oz vozač m kreću p znak "o pred ul vozač d vozilim nailazi znak "z označa zabranj znak "z označa zabranj jni znakovi ko čenja i obavez IZRIČITIH NA ukrštanje sa značava blizi mora da ustu po putu na k obavezno za lazom u rask dužan da zau ma koja se kr i; zabrana saob ava put odno njen saobraća zabrana saob ava put odno njen saobraća ojima se učes ze kojih se mo AREDBI putem sa pr inu raskrsnic upi prvenstv koji on nailaz austavljanje" krsnicu na ko ustavi vozilo reću putem n braćaja u ob osno deo put aj svim vozil braćaja u ob osno deo put aj svim vozil snicima u sao oraju pridržav rvenstvom pr ce na kojoj vo prolaza vo zi; " (II-2), koji ome je o i ustupi prv na koji on a smera" (II a na kome je lima u oba s a smera" (II a na kome je lima u oba s braćaju na pu vati su rolaza" (II-1 ozilima koja označava m venstvo prol -3), koji e smera; -3), koji e smera; utu 1), se mesto laza
 24. 24. znak "z označa je zabr okrenu znak "z motoci označa saobra motoci znak "z označa zabranj znak "z označa je zabr Ako je kojoj je vozila, najveć masu; znak "z put odn zabranj mogu d zabrana saob ava put odno ranjen saobra ut znak; zabrana saob ikle bez prik ava put odno ćaj za sva m ikle bez prik zabrana saob ava put odno njen saobraća zabrana saob ava put odno ranjen saobra e znaku iz ov e označena n , zabrana važ a dozvoljena zabrana saob nosno deo pu njen saobraća da izazovu z braćaja u jed osno deo put aćaj vozila iz braćaja za sv kolice" (II-5) osno deo put motorna vozil kolice i mope braćaja za au osno deo put aj za autobus braćaja za te osno deo put aćaj za teretn ve tačke prid najveća dozv ži samo za o a masa prela braćaja za ci uta na kome aj vozilima k zagađivanje v dnom smeru" a na kome z smera prem va motorna v ), koji a na kome je la, osim za ede; utobuse" (II- a na kome je se; eretna vozila a na kome na vozila. dodata dopun voljena masa ona teretna v azi označenu isterne" (II-8 e je koja prevoze vode; " (II-4), koji ma kome je vozila, osim e zabranjen -6), koji e a" (II-7), koji nska tabla na a vozila čija u 8), koji ozna e materije ko i za i a ačava oje
 25. 25. znak "z ili neke koji oz saobra lako za znak "z terete" puta na opasne znak "z priklju koji oz saobra vuku p znak "z priklju put odn motorn vozilo; 11) znak "z označa zabranj znak "z označa zabranj četvoro 13) znak "z označa zabranj četvoro zabrana saob e lako zapalj značava put i ćaj vozilima apaljive mate zabrana saob (II-9.1), koj a kome je za e terete; zabrana saob učno vozilo o značava put o ćaj za motor priključno vo zabrana saob učno vozilo" nosno deo pu na vozila na ; zabrana saob ava put odno njen saobraća zabrana saob ava put odno njen saobraća ocikl; zabrana saob ava put odno njen saobraća ocikle; braćaja vozil jive materije ili deo puta n a koja prevoz erije; braćaja vozil ji označava p abranjen saob braćaja za m osim polupri odnosno deo rna vozila ko ozilo osim po braćaja za m (II-10.1), ko uta na kome koja vuku p braćaja za tr osno deo put aj za traktore braćaja za m osno deo put aj za motocik braćaja za m osno deo put aj za mopede lima koja pr e" (II-9), na kome je z ze eksploziv lima koja pr put ili deo braćaj vozili motorna vozil ikolice" (II- o puta na kom oja oluprikolice motorna vozil oji označava e je zabranjen priključno raktore" (II-1 a na kome je e; motocikle" (II a na kome je kle, teški tric mopede" (II-1 a na kome je e, lake tricik revoze ekspl zabranjen v ili revoze opasn ima koja pre la koja vuku me je zabran ; la koja vuku a n saobraćaj 11), koji e I-12), koji e cikl i teški 13), koji e kle i lake oziv ne evoze u njen u za
 26. 26. znak "z put odn zabranj znak "z označa kome j znak "z označa je zabr znak "z put odn zabranj znak "z koji oz kome j zabrana saob nosno deo pu njen saobraća zabrana saob ava put odno je zabranjen zabrana saob ava put odno ranjen saobra zabrana saob nosno deo pu njen saobraća zabrana saob značava put o je zabranjen braćaja za bi uta na kome aj za bicikle braćaja za za osno deo put saobraćaj za braćaja za ru osno deo put aćaj za ručna braćaja za pe uta na kome aj za pešake; braćaja za sv odnosno deo saobraćaj za icikle" (II-14 e je aprežna vozi a na a zaprežna v učna kolica" a na kome a kolica; ešake" (II-17 e je ; va motorna v o puta na a sva motorn 4), koji ozna ila" (II-15), k vozila; (II-16), koji 7), koji ozna vozila" (II-1 na vozila; ačava koji i ačava 8),
 27. 27. znak "z vozila" odnosn motorn znak "z (II-19. puta na prikaza kombin može i se post naselje znak "z određe put odn vozila na znak znak "z prelazi označa saobra visinu znak "z prelazi označa saobra čija uk znak "z određe koji oz saobra optereć zabrana saob " (II-19), koj no deo puta n na vozila i za zabrana saob 1), koji ozna a kome je za anih na znak novati simbo imati najviše tavlja u nase enog mesta; zabrana saob enu širinu" (I nosno deo pu čija širina pr ku zabrana saob i određenu v ava put odno ćaj za vozila označenu na zabrana saob i određenu m ava put odno ćaj za vozila kupna masa p zabrana saob eno osovinsk značava put o ćaj za vozila ćenjem većim braćaja za sv ji označava p na kome je z aprežna vozi braćaja za vo ačava put od abranjen saob ku. Na znaku oli sa znakov e dva simbol eljenom mest braćaja za vo II-20), koji o uta na kome relazi širinu braćaja za vo visinu" (II-21 osno deo put a čija ukupna a znaku braćaja za vo masu" (II-22) osno deo put a odnosno sk prelazi masu braćaja za vo ko opterećenj odnosno deo a sa osovinsk m od optereć va motorna v put zabranjen sa ila; ozila označe dnosno deo braćaj za vrs u se mogu va II-6 do II la, ukoliko tu odnosno t ozila čija šir označava e je zabranjen u označenu ozila čija uk 1), koji a na kome je a visina prel ozila čija uk ), koji a na kome je kupove vozil u označenu n ozila koja pr nje" (II-23), o puta na kom kim ćenja označe vozila i zapr aobraćaj za s ena simbolom stu vozila -15. Znak II tri simbola v rina prelazi n saobraćaj kupna visina e zabranjen lazi kupna masa e zabranjen la, na znaku rekoračuju me je zabran enog na znak ežna va m" I-19.1 van za njen ku;
 28. 28. znak "z određe put odn vozila, ukupna znak "n označa vozila znak "z raskrsn zabranj znak "z raskrsn zabranj 27) znak "z označa polukru znak "z motoci označa pretica motoci četvoro zabrana saob enu dužinu" nosno deo pu , odnosno sk a dužina pre najmanje od ava najmanje u kretanju k zabrana skre nicu na kojoj njeno; zabrana skre nicu na kojoj njeno; zabrana polu ava mesto na užno okretan zabrana pret ikla bez prik ava put odno anje svih mot ikla bez prik ocikle; braćaja za vo (II-24), koji uta na kome kupovima vo lazi dužinu o dstojanje izm e odstojanje kojeg se voza etanja ulevo" j je skretanje etanja udesn j je skretanje ukružnog ok a kome je za nje; ticanja svih m kolice" (II-28 osno deo put torna vozila kolice, mope ozila koja pr označava e je zabranjen ozila, čija označenu na među vozila" između ači moraju p " (II-26), koj e ulevo o" (II-26.1), e udesno kretanja" (II- abranjeno motornih vo 8), koji a na kome je a, osim eda, lake tric rekoračuju n saobraćaj a znaku (II-25), koji pridržavati; ji označava , koji označa -27), koji ozila, osim e zabranjeno ikle i lake za i ava o
 29. 29. znak "z označa kome j dozvol motorn lake, tr Ako je sa nazn pretica dozvol znak "o odnosn smeju označe Ako je vozila, vozila masu; znak "z označa se uređ osim u znak "z (II-32.2 carinar odnosn razloga znak "p 33), ko vozila vozila zabrana pret ava put odno je zabranjeno ljena masa p na vozila osi ricikle i lake e uz znak iz s nakom mase anja odnosi s ljena masa p ograničenje no deo puta n kretati brzin ena na znaku e na znak dod , označeno o čija najveća zabrana dava ava put odno đajem na voz u slučaju nep zabrana prol 2) koji ozna rnice, policij no mesta gde a označenog prvenstvo pr oji označava na uski deo iz suprotnog ticanja za ter osno deo put o da teretna prelazi 3,5 t p im motocikla e četvorocikl stava 1. ove e vozila, zabr se samo na te prelazi označ brzine" (II-3 na kome se v nom (u km/h u. data dopunsk ograničenje b a dozvoljena anja zvučnih osno deo put zilu ne smeju posredne opa laza bez zau čava blizinu je ili naplatn e se vozilo m g na znaku; rolaza za voz zabranu stu puta pre neg g smera; retna vozila" a na vozila čija n pretiču druga a bez prikoli le. tačke dodata rana eretna vozila čenu masu; 30), koji ozn vozila ne h) većom od ka tabla sa n brzine odnos masa prelaz h znakova" ( a na kome u davati zvu asnosti; ustavljanja" ( u nog mesta za mora zaustav zila iz supro upanja go što tim de " (II-29), koj najveća a ice, mopeda, a dopunska t a čija najveć načava put brzine koja j naznakom m si se samo na zi označenu (II-31), koji učni znakovi (II-32), (II-32 a putarinu viti iz otnog smera" elom pređu ji , tabla ća je mase a , 2.1), " (II-
 30. 30. znak "n puta na znak "z označa zabranj znak " puta na vozila. znak " deo pu odnos naizmenično a koji se zab zabrana zaus ava stranu pu njeno zaustav zabrana park a kojoj je zab "naizmeničn uta na koji s si u neparne o parkiranje" brana parkira stavljanja i p uta na kojoj j vljanje i park kiranja" (II-3 branjeno par no parkiran se zabrana e dane; " (II-37), koj anja odnosi u parkiranja" ( je kiranje vozil 35), koji ozn rkiranje nje" (II-36) parkiranja ji označava d u parne dane (II-34), koji la; načava stranu , koji označ deo e. u čava
 31. 31. stavljaju d ZNAKOVI Osnova zn Simboli i n do znanja oba OBAVEZE nakova znako natpisi su bel aveze kojih se ova izričitih n e boje. Saobraćajni e moraju prid aredbi koji od znak "na put odno uslovim koja je o znak "la motorna teških tr mašina, točkovim sneg; znak "bi moraju k drugim u znak "pe izgrađen zabranje (II-41.1) put po k svojim s znakovi kojim ržavati su: dređuju obav ajmanje dozv osno deo pu a moraju kre označena na nci za sneg" a vozila, osim ricikla, lakih traktora i m ma imati lan iciklistička st kretati bicik učesnicima u ešačka staza nu stazu kojo eno kretanje ) "spojene sta kome se odvo stazama ma se učesnic veze je plava b voljena brzin uta na kome etati najman znaku; (II-39), koji m motocikla h četvorocikla motokultivato nce za sneg k taza" (II-40) kli, a po kom u saobraćaju " (II-41), koj om se pešaci e drugim uče aze za bicikl ojeno kreću cima u saobra boja. na" (II-38), se vozila u n nje onom brz i označava d a, mopeda, la a, teških četv ora, moraju kad je na kolo ), koji označ me je zabranje u; ji označava p i moraju kre esnicima u sa liste i pešake samo bicikli aćaju na putu koji označav normalnim zinom (u km deo puta na k akih tricikla, vorocikla, ra na pogonski ovozu čava put koji eno kretanje posebno etati, a po ko aobraćaju i z e" koji označ isti i pešaci, va m/h) kome adnih im im se e ojoj je znak čava u
 32. 32. . "obavezn strane"(I označava pešačkih no obilaženje II-45), aju kolovoz o ostrva, ostrv e s desne odnosno deo va za usmer znak "st moraju k drugim u znakovi 43.3) i (I moraju k znakovi koji ozn "obilaže znak ko odnosno obilažen saobraća "obavezno o strane" (II- o kolovoza ko avanje saobr aza za jahač kretati jahač učesnicima u "obavezan s II-43.4), koj kretati; "dozvoljeni ačavaju sme nje sa obe st oji označava o deo kolovo nja pešačkih aja i drugih o obilaženje s 45.1) ojim se vozil raćaja I drug če" (II-42), k či, a po kojoj u saobraćaju smer" (II-43 ji označavaju smerovi" (II erove u kojim trane" (II-45 kolovoz oza kojim se ostrva, ostrv objekata na leve "k 45 la moraju kr gih objekata koji označava j je zabranje u; 3), (II-43.1), u smer kojim I-44), (II-44 ma se vozila 5.3) vozila mogu va za usmera kolovozu kružni tok sa 5.2), retati priliko a na kolovozu a stazu kojom eno kretanje (II-43.2), (II m se vozila 4.1) i (II-44.2 smeju kreta u kretati prili avanje aobraćaja" (I om obilaženja u, m se I- 2), ti; ikom II- a
 33. 33. obavešten prestanku ZNAKOVI nja o putu koj u važenja zna OBAVEŠTENJ jim se kreću, kova izričitih JA znak "prve koji obave odnosu na znakovi "p obaveštav znak "put kome vozi putevima znak "zavr na kome s znak "ozna nalazi obe Saobraćajni nazivima me naredbi, kao enstvo prola eštava vozača a vozila koja put sa jednos vaju učesnike sa prvenstvo ila imaju prv koji se ukršt ršetak puta s se završava p ačeni pešačk eleženi pešač znakovi koji u sta kroz koja i druga obave aza u odnosu a da na usko dolaze iz su smernim sao e u saobraćaj om prolaza" venstvo prola taju s tim pu sa prvenstvo put ili deo pu ki prelaz" (II čki prelaz; učesnicima u put prolazi i eštenja koja i u na vozila iz om prolazu i uprotnog sme obraćajem" ( aju o jednosm (III-3), koji aza u odnosu utem odnosn om prolaza" uta sa prvens II-6), koji oz saobraćaju p udaljenosti d im mogu biti z suprotnog s ma pravo pr era (III-2) i (III- mernom put i označava p u na vozila k no delom put (III-4), koji stvom prola značava mest pružaju potre do tih mesta, korisna su smera" (III- rvenstva u -2.1), koji u; ut ili deo pu koja se kreću ta; označava m za to na kome s bna 1), uta na u mesto se
 34. 34. znak "pod na kome s znak "slep izlaz (slep slepog put postavlja t znak "sme na kojoj je se vozilo m raskrsnici znak "pres vozaču rad traka. Simboli na saobraćajn prestrojav znakovi "b deonice pu deonice i s znak "broj međunaro dzemni ili na se nalazi pod pi put" (III-9 i put).Položa ta u odnosu taj znak; er kretanja v e skretanje u mora kretati na kojoj je s strojavanje v di prestrojav a znaku III-1 nih traka i n vanja na njim broj puta" (II uta I kilomet stacionažu p j međunarod odnog puta; dzemni peša dzemni ili na 9), koji označ aj simbola u na put na ko vozila koje na ulevo zabranj ako namera skretanje ule vozila" (III-1 vanja na rask 11 treba da o ačinu ma; II-17), "kilom traža" (III-1 puta; dnog puta" ( ački prolaz" adzemni peša čava blizinu u znaku III-9 ome se amerava da jeno" (III-10 ava da skren evo zabranje 11), koji ozna krsnici na pu odgovaraju s metraža puta 7.2) koji ozn (III-18), koji (III-7), koji ački prolaz; i položaj pu 9 mora da od skrene ulevo 0), koji ozna e ulevo na sl eno; ačava pretho utevima sa v stvarnom sta a" (III-17.1) načavaju bro označava br označava m ta koji nema dgovara polo o na raskrsn ačava put koj ledećoj odno obavešt više saobraća anju broja i "broj puta, oj puta, odno roj mesto a ožaju nici jim tenje ajnih , broj osno
 35. 35. znak "auto znak "zavr završava a znak "mot znak "zavr završava m znak "nazi naseljenog mesto; oput" (III-19 ršetak autop autoput; toput" (III-2 ršetak motop motoput iv naseljenog g mesta u ko 9), koji označ puta" (III-20 21), koji ozna puta" (III-22 g mesta" (III oje ulazi put čava mesto o 0), koji označ ačava mesto 2), koji ozna I-23), koji oz i granicu od odakle počin čava mesto n odakle poči ačava mesto značava teri d koje počinj nje autoput; na kome se nje motoput na kome se itoriju i naziv e to naseljen t v no
 36. 36. znak "nase koga se pr znak "zavr se završav znak "zavr završava n znak "pres bez prikol preticanja lakih tricik znak "pres označava m najveća do osim moto znak "pres prestaje og (III-27.1), propisano znak "pres mesto oda elje" (III-23. rimenjuju pr ršetak naselj va naseljeno ršetak naselj naselje i od k stanak zabra ice" (III-25) a svih motorn kala i lakih č stanak zabra mesto odakl ozvoljena ma ocikla bez pr stanak ogran graničenje b koji označav om brzinom; stanak zabra akle prestaje .1), koji ozna ropisi o saob jenog mesta mesto kroz k ja" (III-24.1) koga prestaju ane preticanj , koji označa na vozila, os četvorocikala ane preticanj le prestaje za asa prelazi 3 rikolice, mop ničenja brzin brzine i znak va mesto od ane davanja e zabrana dav ačava mesto braćaju u nas " (III-24), ko koje prolazi ), koji označ u da važe pro ja svih moto ava mesto od sim motocikl a; ja za teretna abrana preti 3,5 t da preti peda, lakih t ne" (III-27), k "prestanak dakle prestaje zvučnih zna vanja zvučni od koga poč selju; oji označava put; čava mesto n opisi o saobr ornih vozila, dakle prestaj la bez prikol a vozila" (III icanja za tere iču druga mo tricikala i lak koji označav najmanje do e obaveza kr akova" (III-2 ih znakova; činje naselje a mesto na k na kome se raćaju u nas osim motoc aje zabrana lice, mopeda -26), koji etna vozila č otorna vozila kih četvoroci va mesto od ozvoljene br retanja najm 28), koji ozna e i od ome selju; cikla a, čija a, ikala; akle rzine" manje ačava
 37. 37. znak "zona označava m opšte ogra se za park znak "izlaz označava m opšte ogra znak "park Na znaku ili natpisim parkirališt kojima je p ograničenj znak "vrem parkirališt znak "park može da s transportn a u kojoj je o mesto u nas aničenje traj kiranje na od z iz zone u k mesto u nas aničenje traj kiralište" (II III-32 ili na ma označiti: te, udaljenos parkiralište je parkiranja menski ogra te na kome j kiraj i vozi se e parkira i d nim sredstvo ograničeno t elju odakle s anja parkira dređeno vrem kojoj je ogran elju na kome anja parkira I-32), koji o dopunskoj t način parki st parkirališt namenjeno, a; ničeno parki e parkiranje e" (III-33.1), da se putovan om, koje mo trajanje park se ulazi u zon anja na određ me plaća nak ničeno trajan e se izlazi iz anja na određ označava par tabli može se iranja, smer ta, kategorij , kao i eventu kiranje" (III-3 e vozila vrem , koji označa nje nastavlja že biti prika kiranja" (III- nu u kojoj je đeno vreme, knada ili se n nje parkiranj zone u kojoj đeno vreme rkiralište. e odgovaraju u kome se n e vozila ualno vreme 33), koji ozn menski ogran ava parkirali a nekim drug azano simbol -30), koji e sprovedeno , bez obzira ne plaća. ja" (III-31), j je sprovede ; ućim simbol nalazi ensko načava ničeno; ište gde vozil gim lom. o da li koji eno lima lo
 38. 38. znak "boln da svojim znak "stan mesto na k znak "radi na kome s Na znaku smer u ko kao i udalj znak "ben kome se n Na znaku smer u ko kao i udalj na stanici nica" (III-34 vozilom ne s nica za prvu kome se nala ionica za opr se nalazi radi ili dopunsko me se nalazi jenost u met zinska stani nalazi benzin ili dopunsko me se nalazi jenost u met 4), koji označ stvara suvišn pomoć" (III azi stanica z ravku vozila ionica za opr oj tabli može i mesto, pros trima; ca" (III-38), nska stanica. oj tabli može i mesto, pros trima i obave čava blizinu nu buku; -35), koji oz za prvu pomo a" (III-36), ko ravku vozila e se simbolim stor ili služb , koji označa e se simbolim stor ili služb eštenje o vrs bolnice i up značava blizi oć; oji označava a. ma ili natpis ba na koje se ava blizinu m ma ili natpis ba na koje se sti goriva koj ozorenje voz inu mesta ili a blizinu mes ima označiti e znak odnos mesta ili mes ima označiti e znak odnos je se može n začu sta i si, sto na i si, naći
 39. 39. znak "hote kome se n odnosno m znak "rest nalazi rest znak "kafa nalazi kafa znak "tere mesto na k el ili motel" ( nalazi hotel motel. toran" (III-4 toran. ana" (III-41) ana. en uređen za kome se nala (III-39), koj 0), koji ozna ), koji označa izletnike" (I azi teren ure i označava b ačava blizinu ava blizinu m III-42), koji eđen za izlet blizinu mesta u mesta ili m mesta ili mes označava bl nike. a ili mesto n mesto na kom sto na kome lizinu mesta na me se se ili
 40. 40. znak "tere terena ili t znak "tere terena ili t znak "tere označava b prikolicam znak "plan kome se n en za kampov teren uređen en za kampov teren za bora en za kampov blizinu teren ma. ninarski dom nalazi planin vanje pod ša n za kampov vanje u priko avak u priko vanje pod ša na ili teren za m" (III-46), k arski dom. atorima" (III vanje pod šat kolicama" (II olicama. atorima i u p a kampovan koji označav I-43), koji oz torima. II-44), koji o prikolicama" nje pod šator va blizinu me značava blizi označava bliz " (III-45), ko rima i u esta ili mesto inu zinu oji o na
 41. 41. znak "vozi mesto u ko vozilu znak "vatr kome se n znak "auto nalazi auto znak "tram tramvajsk ilo za pomoć ome se nalaz rogasna služb nalazi služba obusko staja obusko staja mvajska stan ka stanica; ć na putu" (I zi služba za p ba" (III-48), za gašenje p alište" (III-49 alište; nica" (III-50) III-47), koji o pružanje pom , koji označa požara. 9), koji ozna ), koji označ označava bli moći u sluča ava blizinu m ačava mesto čava mesto n izinu mesta i aju kvara na mesta ili mes na kome se na kome se n ili sto u nalazi
 42. 42. znak "aero aerodrom znak "luka odnosno t trajekt. znak "info se mogu d znak "proh odnosno p otvoren po prolaz zatv odrom" (III- a. a - pristaništ trajekta ili m ormacija" (II dobiti turistič hodnost put prelaz preko olje 1 je zelen voren polje 1 -51), koji ozn te" (III-52), k mesto u kome II-53), koji o čke informac a" (III-54), k planinskog ne boje i ima 1 je crvene b načava blizin koji označav e se nalazi lu označava bliz cije. koji označav vrha otvoren a natpis "otv boje i ima na nu aerodrom va blizinu luk uka, pristani zinu mesta il va da je plan n ili zatvoren voren", odno atpis "zatvore ma ili mesto ke, pristaniš šte, odnosno li mesto u ko inski put, n. Ako je pro osno ako je en". šta, o ome olaz
 43. 43. znak "broj nadmorsk znak "putn posebnog znak "plan nadmorsk znak "reka znak "stan kome se n j serpentine" kom visinom ni objekat" ( značaja (vija ninski prevoj kom visinom a" (III-58), k nica policije" nalazi stanica " (III-55), ko m; (III-56), koji adukt, tunel j" (III-57), k m; koji označava " (III-59), ko a policije; oji označava i označava n l i sl.); koji označava a naziv reke oji označava broj serpen aziv putnog a planinski p preko koje p blizinu mes ntine sa objekta od prevoj sa put prelazi; ta ili mesto n na
 44. 44. znak "brzi preporuču znak "tabl ulice. znak "tabl označava m znak "tabl autoputa; znak "deca škola i peš znak "saob označava s traku koja Ako je sao namenjen periodu u saobraćajn znak "zavr 69.1), koji mesto na k kretanje v putnika; 64) ina koja se p uje na određe la za označav la za usmera mesto gde se la za označav a na putu" (I šački prelaz k braćajna trak saobraćajnu a je namenje obraćajna tra na samo za kr toku dana u ni znak se po ršetak saobr označava kome se zav vozila javnog reporučuje" enom delu p vanje naziva avanje" (III-6 e nailazi na o vanje izlaza" III-68) koji o koji deca čes ka za vozila j u na samo za k aka retanje vozil uz ostavlja dopu aćajne trake ršava saobra g prevoza " (III-60), ko puta; a ulica" (III-6 63), (III-63. oštru krivinu " (III-66), ko označava me sto koriste; javnog prev kretanje voz la javnog pre unska tabla e za vozila jav aćajna traka oji označava 62), koji ozn 1), (III-63.2) u; oji označava esto u čijoj s voza putnika zila javnog p evoza putnik IV-4; avnog prevoz a namenjena brzinu koja načava naziv ) i (III-63.3) mesto izlask se blizini nal " (III-69), ko revoza putn ka u određen za putnika" ( samo za se ), koji ka sa azi oja ika. nom (III-
 45. 45. znak "ogra Srbiji" (III u Republic znak "saob saobraćajn manjom o znak "zavr mesto na k kreće brzin znak "odm objekat na znak "izlaz do višenam upiše udal aničenje najv I-70), koji oz ci Srbiji prem braćajna trak ne trake kojo od brzine ozn ršetak saobr kome se zav nom manjom morište" (III- a putu čiji se zak na odmo menskog obj ljenost do sl veće dozvolj značava opšt ma vrsti puta ka za spora v om se moraj načene na zn aćajne trake ršava traka k m od brzine -73), koji ozn e sadržaj ozn orište" (III-7 jekta. Na zna edećeg takvo jene brzine n te ograničen a i obavezi u vozila" (III-7 ju kretati voz naku; e za spora vo kojom se mo označene na načava naila načava piktog 74), koji ozna aku, ukoliko og objekta; na putevima nje najveće d upotrebe sve 71), koji ozn zila koja se k ozila" (III-71 oraju kretati a znaku; azak na višen gramima; ačava mesto o je potrebno a u Republici dozvoljene br etala; ačava početa kreću brzino .1), koji ozna i vozila koja namenski o izlaska sa p o, može da se i rzine ak om ačava se puta e
 46. 46. znak "peša isključivo znak "kraj znak "zona vozila ogra znak "kraj ograničen znak "prep mesto gde ačka zona" ( za kretanje p j pešačke zon a 30" (III-78 aničena do 3 j zone 30" (I a brzina kre preka za usp e su postavlje III-77) koji o pešaka; ne" (III-77.1 8) koji označ 30 km/h.; II-78.1) ozn tanja vozila poravanje sao eni elementi označava po ), koji označ čava zonu u k ačava završe do 30 km/h obraćaja" (II i za usporava očetak zone n čava kraj peš kojoj je brzin etak zone u k h; II-79) označ anje saobrać namenjene šačke zone; na kretanja kojoj je čava nailazak ćaja k na
 47. 47. znak "opa opasnu de (I-25) mož opasnosti. Ovaj znak znak "zona počinje zo znak "kraj gde se zav znak "zona škole; znak "zavr sna deonica eonicu puta I že da se upiš . se uvek pos a usporenog ona usporeno j područja us vršava zona u a škole" (III- ršetak zone š puta" (III-8 I njenu dužin še znak opas stavlja sa obe g saobraćaja" og saobraćaj sporenog sao usporenog sa -82) koji ozn škole" (III-8 80), koji ozn nu. Umesto snosti koji bl e strane puta " (III-81), ko ja; obraćaja" (II aobraćaja; načava mest 82.1) koji ozn ačava nailaz znaka "opas liže objašnja a u smeru kr oji označava II-81.1), koji to od kojeg p načava završ zak na poseb snost na put ava prirodu retanja; mesto od ko i označava m počinje zona šetak zone šk bno tu" ojeg mesto kole;
 48. 48. znak "nači određena vrsta vozil Broj saobr znak "naiz se zbog za saobraćajn traku; znakovi "i izlaz za pe znakovi "u označavaju njega; znak "kon kojoj se vr in korišćenja saobraćajna la čiji je simb raćajnih trak zmenično pr avršavanja sa nih traka, vo zlaz u slučaj ešake u sluča udaljenost iz u smer u kom trola brzine rši kontrola b a saobraćajn a traka nije n bol prikazan ka na znaku ropuštanje vo aobraćajne tr ozila naizmen u opasnosti" ajuopasnosti zlaza u slučaj me se nalazi kretanja" (I brzine kreta ne trake" (III namenjena z n na znaku. mora da odg ozila" (III-8 rake, suženj nično uključ " (III-85) i ( i; ju opasnosti i izlaz za sluč III-92) označ anja vozila. I-83) koji oz za kretanje v govara situa 4), koji ozna a kolovoza i čuju u jednu III-85.1) koj i" (III-86) i ( čaj opasnost čava početak značava da vozila pojedin aciji na teren ačava mesto i smanjenja b u saobraćajnu ji označavaju (III-86.1) ko ti i udaljenos k deonice na nih nu; gde broja u u oji st do a
 49. 49. obavešten važenja zn ZNAKOVI Posebnu g ZNAKOVI Znakovim 1) prethod 2) obaveš 3) obaveš 4) obaveš nja o putu koj nakova izričit OBAVEŠTENJ grupu znakov ZA VOĐENJE ma obaveštenj dna obavešte štenja o prest štenja o skreta štenja o potvr jim se kreću, ih naredbi, ka JA va obaveštenj SAOBRAĆAJA a za vođenje enja o smeru rojavanju; anju, i rdi smera kret Saobraćajni nazivima me ao i druga oba ja čine A saobraćaja u kretanja; tanja. znakovi koji u sta kroz koja aveštenja koj učesnicima u s znak "ra koji ozna pravce p se ukršta brojevi m znak "pr mesta" ( obavešte putevim znak "str puta od objekta. učesnicima u put prolazi i ja im mogu bi saobraćaju se askrsnica" (I ačava među puteva i nazi aju. Na znak međunarodn restrojavanje (III-11.1), koj enje vozaču ma sa više sao relasti putok odredišta ili saobraćaju p udaljenosti d iti korisna su e daju: II-8) i "kruž sobni položa ive mesta do ku se mogu u nih puteva. e vozila sa n ji označava p radi prestroj obraćajnih tr kaz" (III-12) i karakterist pružaju potre do tih mesta, p žna raskrsnic aj i o kojih vode p upisati broje azivima nas prethodno javanja na r raka. , koji označa ičnog bna prestanku ca" (III-8.1), putevi koji evi puteva i eljenih askrsnici na ava pravac , a
 50. 50. znak "pu puta za n znak "po pravca k znak "pr putu sa r označav na znaku utokazna tab naseljeno m otvrda pravc kretanja posl retputokaz z raskrsnicam va pravac kre u; bla" (III-13), mesto ispisan ca" (III-61), k le prolaska r za izlaz" (III- ma u više nivo etanja do nas , koji označa o na znaku. koji označav raskrsnice. -64), koji na oa seljenih mes ava pravac va potvrdu autoputu i sta ispisanih h
 51. 51. znak "pu autoputu označav na znako znak "pu određen koji obav za kretan znak "pr autoputu označav ispisanih znak "na o nazivu III-76 po putem i dva auto utokaz za izl u i putu sa r va pravac kre ovima; utokaz za pre nog mesta" (I veštava voza nje do naselj retputokazna u i raskrsnic va položaj pu h na njemu; aziv petlje" ( u petlje na ko ostavlja se n znak III-76. oputa. az" (III-65) askrsnicama etanja do nas estrojavanje III-67), (III- ače o korišće jenog mesta a tabla za izl cama u više n utnih pravaca (III-76) i (III oju se nailaz na ukrštanju .1 postavlja s i (III-65.1), k a u više nivo seljenih mes e za kretanje -67.1) i (III-6 enju saobrać a ispisanog n laz" (III-72), nivoa a do naseljen I-76.1), koji o i. Znak autoputa sa se na ukrštan koji na oa sta ispisanih do 67.2) ćajne trake na znaku; , koji na nih mesta obaveštava a drugim nju h
 52. 52. znak "pr smer i to radova n kolovoza preusme tabla sa znak "ob obilazni odredba projekto znak "sk drugu" k odnosno saobraća saobraća mora da znak "za označav jedne sa smeru. B mora da Znakovi gde se dv razdvoje na kome razdvoje oznakam redznak za o ok preusmer na putu, priv a, put zatvor eravanja na natpisom "O bilazak", koji put. Znak se ama srpskog ovanje strela kretanje saob koji označav o blizinu me ajnih traka, ajnih traka o a odgovara st atvaranje sao va mesto gde aobraćajne tr Broj i položa a odgovara b i (III-89 i III vosmerni sa enih kolovoz e kolovozne t ene odnosno ma na kolovo obilazak" (III renog saobra vremenih pr ren. Kod duž znaku mora Obilaznica... i služi za usm e projektuje standarda ( astih putokaz braćaja iz jed va mesto (III sta (III-86.1 pri čemu bro ostaje isti. Po tanju na tere obraćajne tra e počinje zatv rake namenj aj strelica na broju saobrać I-89.2) ozna aobraćaj sa fi znih traka pr trake nisu fi o na kome su ozu. I-85), koji oz aćaja kada je epreka ili oš žeg a da bude dop km"; meravanje v prema (SRPS) koji v za; dne kolovozn I-86), 1), gde se vrš oj oložaj strelic enu; ake" (III-87 varanje jene za kreta a znaku ćajnih traka čavaju blizin fizički reusmerava izički u odvojene sa značava e zbog štećenja punska ozila na važe za ne trake u ši skretanje ca na znaku i III-87.1) anje u istom na terenu; nu mesta na deo puta amo
 53. 53. Znakovi gde se sa nisu fizič samo oz fizički ra znak "pr na mestu vozače o radova n kolovoza koja nep znak "og 91), koji traka nij čiji je sim i (III-89.1, i I aobraćaj sa d čki razdvoje znakama na k azdvojenim k redznak za n u na kome s obaveštava o na putu, priv a, uvedeno n posredno reg graničenje ko označava da je namenjen mbol prikaza III-89.3) ozn dela puta na ene odnosno kolovozu, pr kolovoznim neposredno r se izvode rad o blizini mest vremenih pr naizmenično gulišu ovlašć orišćenja sao a određena s na za kretanj an na znaku načavaju bliz a kome kolov na kome su resumerava trakama; regulisanje s dovi" (III-90 ta na kome j epreka ili oš o propuštanj ćena lica obraćajne tr saobraćajna e pojedinih ; zinu mesta vozne trake u odvojene na put sa saobraćaja ), koji je, zbog štećenja e vozila, rake" (III- vrsta vozila
 54. 54. mogu bit koji je pos ti postavljen stavljena.Post e DOPUN tavljaju se uz Uz znakove SKE TABL donju ivicu z e opasnosti, z LE koje su sa znaka na koji s Dopunsk znaka uz tabla i p odnosi; Dopunsk na kome odnosno obaveza Dopunsk znaka uz tabla i ob obavešte znakove izri astavni deo zn se tabla odno ka tabla IV-1 z koji je post očetka dela ka tabla IV-2 e preti opasn o na kome se odnosno og ka tabla IV-3 z koji je post bjekta, teren enje odnosi; ičitih naredb naka i bliže od osi. 1, koja označ tavljena dop puta odnosn 2, koja ozna nost označen e primenjuje graničenje oz 3, koja označ tavljena dop na ili dela pu bi i znakove o dređuje znače čava udaljen punska no mesta na čava dužinu na znakom e izričita zab značeno zna čava udaljen punska uta na koji se obaveštenja enje znaka uz nost između koje se znak u dela puta rana, akom; nost između e z k
 55. 55. Dopunsk izričita z ograniče Dopunsk značenje obavešte parkiran Dopunsk značenje Dopunsk odnosno od klizav ka tabla IV-4 zabrana, oba enje važi, ako ka tabla IV-5 e znaka, odn enja o vrsti i nja ka tabla IV-6 e znaka uz k ka tabla IV-7 o mesta na k vog kolovoza 4, koja ozna aveza, odnos o ne važi nep 5, koja rečim nosno daje d i načinu kori 6, koja simb oji se ističe. 7, koja označ kome postoji a zbog nasta čava vreme sno prekidno; ma bliže odre odatna išćenja vrem bolom bliže o čava blizinu i opasnost anka poledic za koje eđuje menske zone određuje dela puta e ili snega;
 56. 56. Dopunsk 8.5, koje parkiran odnosno Dopunsk ili garaža Dopunsk POD UG KOLOVO Dopunsk PARALE (PODUŽ ke table IV-8 e označavaju nja ili zausta o s jedne ili d ka tabla IV-9 a i udaljenos ka tabla ozn GLOM U OD OZA ka tabla ozn ELNO SA PO ŽNO PARKIR 8, IV-8.1, lV u primenu za avljanja vozil druge strane 9, koja ozna st do njega; načavaj način DNOSU NA P načavaj način ODUŽNOM RANJE NA T -8.2, lV-8.3, abrane la do znaka, e znaka; čava položaj n parkiranja PODUŽNU O n parkiranja OSOM KOL TROTOARU , lV-8.4, IV- od znaka, j parkirališta na trotoaru OSU na trotoaru LOVOZA U) a
 57. 57. Dopunsk UPRAVN Dopunsk izvodi de POD UG KOLOVO Dopunsk izvodi de PARALE (PODUŽ Dopunsk izvodi de UPRAVN ka tabla ozn NO NA POD ka tabla ozn elom na trot GLOM U OD OZA ka tabla ozn elom na trot ELNO SA PO ŽNO PARKIR ka tabla ozn elom na trot NO SA POD načavaj način DUŽNU OSU načava način toaru a delom DNOSU NA P načava način toaru a delom ODUŽNOM RANJE NA T načava način toaru a delom UŽNOM OS n parkiranja U KOLOVOZ parkiranja k m na kolovo PODUŽNU O parkiranja k m na kolovo OSOM KOL TROTOARU parkiranja k m na kolovo SOM KOLOV na trotoaru ZA kada se ono ozu OCU kada se ono ozu LOVOZA U) kada se ono ozu VOZA
 58. 58. Dopunsk kolovozu PARALE (PODUŽ Dopunsk kolovozu UPRAVN Dopunsk kolovozu POD UG ka tabla ozn u ELNO SA PO ŽNO PARKIR ka tabla ozn u NO SA POD ka tabla ozn u GLOM SA PO načavaja nači ODUŽNOM RANJE NA načavaja nači UŽNOM OS načavaja nači ODUŽNOM in parkiranja OSOM KOL KOLOVOZU in parkiranja SOM KOLOV in parkiranja OSOM KOL a na LOVOZA U) a na VOZA a na LOVOZA
 59. 59. Dopunsk kome se za vreme 25); Dopunsk vremens označen pada kiš sneg; 15) Dopunsk odnosno vozila lic 32.1; Dopunsk kolovozu odnosi Dopunsk prolaza" prvenstv ka tabla IV-1 e sneg čisti m e čišćenja sn ke table IV-2 ske uslove u na opasnost i ša i IV-20.1 k ka tabla IV-2 o parking me ca sa invalid ka tabla IV-2 u i dužinu pu ka tabla "pru " (IV-23), koj vom prolaza 19, koja ozna mašinski i po nega uz znak 20 i IV-20.1 kojima važi ili izričita na kada je na ko 21, koja ozna esto rezervis ditetom i pos 22, koja ozn uta na koju s užanje puta oja označava a. ačava deonic ostavlja se k "Opasnost koje označa i znakom aredba, i to: I olovozu ačava da je p sano za stavlja se uz načava vrstu se sa pravom p put sa cu puta na na putu" (I- avaju IV-20 kada parkiralište, III-32 i III- oštećenja na prvenstva a

×