Lean marketing for digital product (Growth Marketing)

Nazar Mazur
Nazar MazurDigital Product Manager um N-iX
Lean marketing for startup
Трошки про мене:
Інтернет – маркетолог, Growth Hacker, Product Manager (HTML, СSS, Python, SEO, SMM, PPC).
7 років професійно займається просуванням та розробкою digital проектів.
Досвід робити: N-iX – Digital Product Manager, Lasoft – Product Manger, Secl Group – Head of Marketing.
Також співпрацював з брендами: Hyundai Lviv, “Вар’яти Шоу”, Skidka.ua.
digitelia.com.ua
Lean Marketing as part of Growth
Hacking
Lean - це філософія бережливого мислення.
Підхід, який дозволяє економити ресурси і
отримувати кращий результат.
Мета Lean - створювати цінність, скорочуючи
витрати на її виробництво.
Мистецтво продакт менеджменту
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
houston airport
AirBnB
takeru kobayashi
takeru kobayashi
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Dropbox
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Team
Marketer
Developer
Analytic
UX / UI
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Personas
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
1) Gen Z is less focused
2) Gen Z is better multi-taskers
3) Gen Z care less about prices and discounts
4) Gen Z click less on Ads (59% vs 71%)
5) Gen Z is full of early starters
6) Gen Z learn by themselves
7) Gen Z in more entrepreneurial
8) Gen Z has higher expectations than Y
9) Gen Z is more on individuality
10)Gen Z is more global
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Who?
Who is the customer is for whom you are mapping the experience? There may be a couple
that may warrant more than one map, but personas should not be ambiguous or a large
number.
What?
What are your personas goals are and what they are doing throughout their engagement
with your company?
Where?
Where are they in the journey and where all the touchpoints in each of these steps?
How?
How they achieve (or don’t achieve) their goals, and how important each of the steps may
be along the way? Their feelings should also be drawn out here
Why?
Why they behave they do and use your product/service? This is the crux of what motivates
them and the things they do!
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Business model canvas
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
AAARRR - Sturtup metrics
Awareness - Всі хто знає про наш продукт та відвідує наш сайт
Acquisition - Залучення до першої дії на сайті
Activation - Активація (це коли люди вперше розуміють саму суть вашого продукту і думають
про себе: «чорт забирай, це крута штука!») WOW moment
Retention - Утримання (найважливіша штука, залучення трафіку без утримання та
повернення клієнта до продукту не забезпечить зростання продукту)
Referral - Рекомендація (правильна побудова цього кроку забезпечить зростання вашого
продукту з імовірністю 100%)
Revenue - Дохід (тут все зрозуміло, без цього немає сенсу робити стартап :))
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
5-10 sec to make decision for user:
What we are selling?
What is our value proposition?
Why we are better?
Ваш телефон
дзвонить чому ви не
піднімете телфон?
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
G - Gather Ideas. Зберіть ідеї. Здійсніть мозковий штурм якомога більше
експериментів-ідей зі своєю командою.
R - Rank Ideas. Пріоритезуйте ідеї. Використовуйте метод BRASS або PIE, щоб
визначити, які ідеї мають найбільшу рентабельність (= потенціал х зусилля)
O - Outline Experiments. Запустіть експерименти: виберіть наступні кроки та спроектуйте
свій експеримент якомога швидше.
W - Work work work. Сам процес роботи: виконайте експеримент у вікні 2-4 тижні.
S - Study (and Implement) outcome. Вивчення (та впровадження) результату:
Проаналізуйте дані експерименту та визначтесь із наступними кроками: вивчайте чи
впроваджуйте!
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
MVT test
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Таблиця для експериментів має містити наступні дані:
Мета, до якої ви прагнете.
Ваша гіпотеза.
Дати початку і закінчення експерименту.
Метрики, на які ви будете спиратися.
Сторінки, на яких проводиться експеримент.
Цільова аудиторія.
Як виглядають варіації.
Аналіз і висновки.
Повторення експерименту і наступні кроки.
Таким чином, ви:
дійсно продумаєте реалізацію експерименту;
врахуєте зовнішні чинники;
отримаєте дані, якими зможе скористатися кожен, хто коли-небудь згадає про ваш експерименті.
«Ми вважаємо, що зробити [А] для людей [В] призведе до результату [З]. Ми переконаємося в цьому, коли
побачимо дані [D] і зворотний зв'язок [Е] ». Формула Craig Sullivan
«Якщо ми доб'ємося успіху, [змінна] виросте на [ефект], тому що [припущення]». Формула Дрю Саноскі.
Аналіз результатів
Ось кілька питань, які вам слід поставити на цій стадії:
Чи правильно ви провели експеримент?
Якщо ваша гіпотеза виявилась невірною, то чому?
Чи зміняться результати, якщо сегментувати дані?
Чи слід оптимізувати експеримент і провести його ще раз?
Якщо гіпотеза виявилася вірною, то чому?
Які висновки можна зробити з цього експерименту, щоб проводити більше розумні експерименти в
майбутньому?
Щотижневі мітинги
Скільки експериментів вам вдалося провести на минулому тижні?
Скільки запланованих експериментів не вдалося провести на минулому тижні?
Які висновки можна зробити з проведених тестів?
Які ваші успіхи щодо цілей і ключових результатів?
Які експерименти проводити далі?
У довготривалій перспективі вам потрібно питати себе:
Чи стають ваші гіпотези більш точними?
Найчастіше ваші експерименти виявляються успішними?
Чи підвищується якість ваших здогадок і висновків?
Чи проводите ви більше тестів кожного тижня?
Некоректні А/B тести
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
MVP як процес в дії
За словами Пітера Друкера «Немає нічого настільки безглуздого, як
створення непотрібного продукту, нікому не потрібного продукту».
Коли ви розробляєте дизайн продукту, створюєте маркетинговий план або
пишіть код, завжди запитуйте себе:
Яка гіпотеза в проекті сама сумнівна?
Як найшвидше її перевірити?
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
SEO strategy
It is based on page by page promotion. Each month will be chosen a few pages on which the whole team will be working:
1. Content
2. Metadata
3. Adwords
4. Anchors from external links
4. Interlinking (scheme right)
5. Social media signals
6. Direct backlinks to priority pages
are the main ways to optimize pages.
Goals:
A. Increase the site visibility;
B. Get to the TOP with the most effective keywords;
C. Generation high quality leads
- SEO audit
- Extension of the semantic core of the site
- Correction of titles
- Check all backlinks
- Reject poor quality donors
- Close outgoing links via "nofollow"
- Provision of anchors.
Submits
- Directories of sites;
- Sites of work (Indeed, Jooble etc)
- Video hosts (Vimeo, Twitch)
- Freelance portfolio sites (upwork, guru) -
- Sharing documentation / presentation
- Site Analyzers
- PDF directories
- Aggregators of sites, blogs
- Links from social networks
- Mapping services
- Listings of companies
- Feedback sites
Outreach
- Guest posting
- Work with bloggers
- Information Partnership
Crawd marketing
- Work with forums
- Expert comments
SEO strategy
Content
strategy
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Comprehensive approach
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
AIDA ACCA
Marketing metrics
Коефіцієнт конверсії (від англ. Conversation Rate)
Ставлення результативних дій до загальної кількості
скоєних дій.
ROI (від англ. Return on Investment)
Коефіцієнт рентабельності інвестицій, витрачених на рекламну
кампанію. ROI = (дохід - собівартість) / витрати.
KPI (від англ. Key Performance Indicators)
Показники діяльності підрозділу (підприємства), які
визначають ступінь успішності в досягненні стратегічних і
тактичних (операційних) цілей.
KPI’s
1. Total leads conversion rate
2. Total leads cost
3. Avg CPC
4. Impression share
5. Avg CTR
6. CAC
7. Impressions
8. Clicks
9. Leads
10. Users
11. Sessions
12. Bounce Rate
13. Conversion
14. Avg Positions
15. Retention
LTV (Життєва цінність клієнта). Наприклад, ваші середні витрати на залучення клієнта (CAC) = $ 100, а середній
чек (ARPU) = $ 25 / міс. Якщо клієнт перестане користуватися вашим сервісом через 3 місяці, то ви просто втратите
$ 25 на кожному такому клієнтові! ($ 25 * 3 - $ 100 = - $ 25).
(ARPU - Average Revenue Per User)
Висновок:
1. Утвердіть свій продукт і бізнес-модель, перш ніж запускати процес
зростання.
2. Вибирайте відтворений, заснований на даних процес замість випадкових
тактик і прийомів.
3. ROI процесу зростання - це генерація ідей, помножена на їх реалізацію.
4. Ставте цілі і задавайте тимчасові рамки для їх досягнення.
5. Генеруйте ідеї для експериментів.
6. Ранжируйте ідеї по пріоритетності.
7. Проводьте експерименти.
8. Аналізуйте результати.
9. Збирайте архіви і діліться інформацією.
Lean marketing for digital product (Growth Marketing)
UX
Google’s Retail UX Playbook
https://services.google.com/fh/files/events/pdf_retail_ux_playbook.pdf
Google’s Lead Gen UX Playbook
https://services.google.com/fh/files/events/pdf_leadgen_ux_playbook.pdf
Google’s News & Content UX Playbook
http://services.google.com/fh/files/events/pdf_news_ux_playbook.pdf
Google’s Travel UX Playbook
http://services.google.com/fh/files/events/pdf_travel_ux_playbook.pdf
Google’s Finance UX Playbook
http://services.google.com/fh/files/events/pdf_finance_ux_playbook.pdf
Google’s Real Estate UX Playbook
https://services.google.com/fh/files/events/pdf_realestate_ux_playbook.pdf
UX
Really Good Chatbots: A List of Chatbot Examples for Inspiration and Beyond
https://www.reallygoodchatbots.com/
Bites: Ready-to-use Modals and Popups
https://usebites.com/
Service Form: Form and Booking System Templates
https://serviceform.com/form-templates/industry
Accessibility tool: Check and see if your website is accessible to people with disabilities
https://chrome.google.com/webstore/detail/axe/lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbdd/related
VideoAsk: An experiment from Typeform to get feedback via videos
https://www.videoask.it/
Mobile eye tracking
https://www.usehawkeye.com/
SEO/SMM
Search Analytics for Sheets: Retrieve Data and Create Automatic Backups from Google
Search Console
https://chrome.google.com/webstore/detail/search-analytics-for-shee/ieciiohbljgdndgfhgmdjhjg
ganlbncj?hl=en
Pageviews: View Searches of Keywords
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=en.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&
range=latest-20&pages=Data_analysis|Data_science|Artificial_intelligence
Strip a page of all styling to see what Google sees
https://chrome.google.com/webstore/detail/unstyler/iniahmhgmcmkimliphhbgfkmichgccjd/relat
ed?hl=en/blog/sitelauncher_1.3.5_beta_2_released
Google Sheets Audits Templates
https://sheetsformarketers.com/google-sheets-templates/audits/
Link2Sheet: Create lists of people you can find on LinkedIn with just one click
https://chrome.google.com/webstore/detail/link2sheet-linkedin-to-go/inpcghhelcmfglmbbgjhnhj
hjhbnebje?hl=en
Reveal: Automation for your Facebook Ads
https://revealbot.com/
AI
Simon Says: Automated transcription for your audio and video files
https://simonsays.ai/
DESIGN
Snappa: Easily create online graphics for social media, ads, blog and more
https://snappa.com/
Crello: Templates to help you to create design and visuals
https://crello.com/
Promo: Easily create professional videos
https://slide.ly/promo
Promo Image Resizer: Free image and photo resizer
https://slide.ly/promo/image-resizer/
From Data to Viz: A handy data visualisation tool
https://www.data-to-viz.com/
SALES
Phantom Buster: Slack scraping tool
https://phantombuster.com/api-store/12190/slack-channel-user-extractor
Phantom Buster: LinkedIn Profile URL finder
https://phantombuster.com/api-store/4015/linkedin-profile-url-finder
Orca: Social selling automation on LinkedIn
https://useorca.com/
Follow me
facebook.com/nazarius.mazur
instagram.com/nazariy_mazur
1 von 77

Recomendados

How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM von
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PMHow to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PMProduct School
333 views57 Folien
Методи оцінки та створення популярної ідеї.pptx von
Методи оцінки та створення популярної ідеї.pptxМетоди оцінки та створення популярної ідеї.pptx
Методи оцінки та створення популярної ідеї.pptxRostyslavDmytruk
57 views18 Folien
99,7 (2 набір), 2 лекція von
99,7 (2 набір), 2 лекція99,7 (2 набір), 2 лекція
99,7 (2 набір), 2 лекціяIgor Stefurak
497 views78 Folien
Чим стартап відрізняється від ларька з шаурмою. Житомир. 12.12.2015 von
Чим стартап відрізняється від ларька з шаурмою. Житомир. 12.12.2015Чим стартап відрізняється від ларька з шаурмою. Житомир. 12.12.2015
Чим стартап відрізняється від ларька з шаурмою. Житомир. 12.12.2015Igor Stefurak
2.3K views93 Folien
Метод Simplex для вирішення проблем в бізнесі.pptx von
Метод Simplex для вирішення проблем в бізнесі.pptxМетод Simplex для вирішення проблем в бізнесі.pptx
Метод Simplex для вирішення проблем в бізнесі.pptxRostyslavDmytruk
524 views14 Folien
Актуальні практики дизайну мобільних додатків - UA Mobile 2019 von
Актуальні практики дизайну мобільних додатків - UA Mobile 2019Актуальні практики дизайну мобільних додатків - UA Mobile 2019
Актуальні практики дизайну мобільних додатків - UA Mobile 2019UA Mobile
94 views62 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Lean marketing for digital product (Growth Marketing)

Стратегія розвитку рекламних кампаній на основі воронки продажів von
Стратегія розвитку рекламних кампаній на основі воронки продажівСтратегія розвитку рекламних кампаній на основі воронки продажів
Стратегія розвитку рекламних кампаній на основі воронки продажівNetpeak
342 views97 Folien
Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатации von
Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатацииИнтернет-маркетинг: инструкция по эксплуатации
Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатацииNetpeak
124 views120 Folien
Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди... von
Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди...Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди...
Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди...Dakiry
218 views62 Folien
Email-маркетинг, который точно работает von
Email-маркетинг, который точно работаетEmail-маркетинг, который точно работает
Email-маркетинг, который точно работаетNetpeak
51 views27 Folien
Іванна Євсєєва “Як створити чергу платоспроможних клієнтів для збільшення пр... von
Іванна Євсєєва “Як створити чергу платоспроможних клієнтів для збільшення пр...Іванна Євсєєва “Як створити чергу платоспроможних клієнтів для збільшення пр...
Іванна Євсєєва “Як створити чергу платоспроможних клієнтів для збільшення пр...Lviv Startup Club
232 views117 Folien
Платний трафік у 2017: тільки кейси, ніякої теорії von
Платний трафік у 2017: тільки кейси, ніякої теоріїПлатний трафік у 2017: тільки кейси, ніякої теорії
Платний трафік у 2017: тільки кейси, ніякої теоріїNetpeak
112 views56 Folien

Similar a Lean marketing for digital product (Growth Marketing)(20)

Стратегія розвитку рекламних кампаній на основі воронки продажів von Netpeak
Стратегія розвитку рекламних кампаній на основі воронки продажівСтратегія розвитку рекламних кампаній на основі воронки продажів
Стратегія розвитку рекламних кампаній на основі воронки продажів
Netpeak342 views
Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатации von Netpeak
Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатацииИнтернет-маркетинг: инструкция по эксплуатации
Интернет-маркетинг: инструкция по эксплуатации
Netpeak124 views
Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди... von Dakiry
Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди...Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди...
Денис Суділковський "Вимірювання, оцінка та підвищення ефективності роботи ди...
Dakiry218 views
Email-маркетинг, который точно работает von Netpeak
Email-маркетинг, который точно работаетEmail-маркетинг, который точно работает
Email-маркетинг, который точно работает
Netpeak51 views
Іванна Євсєєва “Як створити чергу платоспроможних клієнтів для збільшення пр... von Lviv Startup Club
Іванна Євсєєва “Як створити чергу платоспроможних клієнтів для збільшення пр...Іванна Євсєєва “Як створити чергу платоспроможних клієнтів для збільшення пр...
Іванна Євсєєва “Як створити чергу платоспроможних клієнтів для збільшення пр...
Lviv Startup Club232 views
Платний трафік у 2017: тільки кейси, ніякої теорії von Netpeak
Платний трафік у 2017: тільки кейси, ніякої теоріїПлатний трафік у 2017: тільки кейси, ніякої теорії
Платний трафік у 2017: тільки кейси, ніякої теорії
Netpeak112 views
Юрій Грузинський “Платний трафік для бізнесу у 2017 му тільки кейси, ніякої т... von Lviv Startup Club
Юрій Грузинський “Платний трафік для бізнесу у 2017 му тільки кейси, ніякої т...Юрій Грузинський “Платний трафік для бізнесу у 2017 му тільки кейси, ніякої т...
Юрій Грузинський “Платний трафік для бізнесу у 2017 му тільки кейси, ніякої т...
Lviv Startup Club240 views
Dakiry pmweekend Olena Prykhnych product develoment mindset von Dakiry
Dakiry pmweekend Olena Prykhnych product develoment mindsetDakiry pmweekend Olena Prykhnych product develoment mindset
Dakiry pmweekend Olena Prykhnych product develoment mindset
Dakiry372 views
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx von RostyslavDmytruk
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
RostyslavDmytruk28 views
Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ... von Lviv Startup Club
Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ...Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ...
Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ...
Lviv Startup Club241 views
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx von RostyslavDmytruk
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
RostyslavDmytruk58 views
Рост органического трафика на 200%: как работает стратегия и "умное" SEO на п... von Netpeak
Рост органического трафика на 200%: как работает стратегия и "умное" SEO на п...Рост органического трафика на 200%: как работает стратегия и "умное" SEO на п...
Рост органического трафика на 200%: как работает стратегия и "умное" SEO на п...
Netpeak86 views
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп... von Forge Events
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
#M/PR: Назарій Мазур: "Комплексний інтернет-маркетинг для продуктової ІТ-комп...
Forge Events307 views
Запрошення на стажування von Oleg Koss
Запрошення на стажуванняЗапрошення на стажування
Запрошення на стажування
Oleg Koss275 views
Швидші коні чи автомобіль? Як зрозуміти чого насправді хоче клієнт? von Oleg Koss
Швидші коні чи автомобіль? Як зрозуміти чого насправді хоче клієнт?Швидші коні чи автомобіль? Як зрозуміти чого насправді хоче клієнт?
Швидші коні чи автомобіль? Як зрозуміти чого насправді хоче клієнт?
Oleg Koss644 views
Как продвигать мобильное приложение в Google Ads? Основы мобильного маркетинга von Netpeak
Как продвигать мобильное приложение в Google Ads? Основы мобильного маркетингаКак продвигать мобильное приложение в Google Ads? Основы мобильного маркетинга
Как продвигать мобильное приложение в Google Ads? Основы мобильного маркетинга
Netpeak90 views
Модуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptx von RostyslavDmytruk
Модуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptxМодуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptx
Модуль_4_Виробничі_процеси_в_компанії.pptx
RostyslavDmytruk46 views
Юзабіліті. Теорія і практика von Pavlo Kotula
Юзабіліті. Теорія і практикаЮзабіліті. Теорія і практика
Юзабіліті. Теорія і практика
Pavlo Kotula212 views

Lean marketing for digital product (Growth Marketing)

 • 2. Трошки про мене: Інтернет – маркетолог, Growth Hacker, Product Manager (HTML, СSS, Python, SEO, SMM, PPC). 7 років професійно займається просуванням та розробкою digital проектів. Досвід робити: N-iX – Digital Product Manager, Lasoft – Product Manger, Secl Group – Head of Marketing. Також співпрацював з брендами: Hyundai Lviv, “Вар’яти Шоу”, Skidka.ua. digitelia.com.ua
 • 3. Lean Marketing as part of Growth Hacking
 • 4. Lean - це філософія бережливого мислення. Підхід, який дозволяє економити ресурси і отримувати кращий результат. Мета Lean - створювати цінність, скорочуючи витрати на її виробництво.
 • 26. 1) Gen Z is less focused 2) Gen Z is better multi-taskers 3) Gen Z care less about prices and discounts 4) Gen Z click less on Ads (59% vs 71%) 5) Gen Z is full of early starters 6) Gen Z learn by themselves 7) Gen Z in more entrepreneurial 8) Gen Z has higher expectations than Y 9) Gen Z is more on individuality 10)Gen Z is more global
 • 28. Who? Who is the customer is for whom you are mapping the experience? There may be a couple that may warrant more than one map, but personas should not be ambiguous or a large number. What? What are your personas goals are and what they are doing throughout their engagement with your company? Where? Where are they in the journey and where all the touchpoints in each of these steps? How? How they achieve (or don’t achieve) their goals, and how important each of the steps may be along the way? Their feelings should also be drawn out here Why? Why they behave they do and use your product/service? This is the crux of what motivates them and the things they do!
 • 32. AAARRR - Sturtup metrics Awareness - Всі хто знає про наш продукт та відвідує наш сайт Acquisition - Залучення до першої дії на сайті Activation - Активація (це коли люди вперше розуміють саму суть вашого продукту і думають про себе: «чорт забирай, це крута штука!») WOW moment Retention - Утримання (найважливіша штука, залучення трафіку без утримання та повернення клієнта до продукту не забезпечить зростання продукту) Referral - Рекомендація (правильна побудова цього кроку забезпечить зростання вашого продукту з імовірністю 100%) Revenue - Дохід (тут все зрозуміло, без цього немає сенсу робити стартап :))
 • 34. 5-10 sec to make decision for user: What we are selling? What is our value proposition? Why we are better?
 • 35. Ваш телефон дзвонить чому ви не піднімете телфон?
 • 39. G - Gather Ideas. Зберіть ідеї. Здійсніть мозковий штурм якомога більше експериментів-ідей зі своєю командою. R - Rank Ideas. Пріоритезуйте ідеї. Використовуйте метод BRASS або PIE, щоб визначити, які ідеї мають найбільшу рентабельність (= потенціал х зусилля) O - Outline Experiments. Запустіть експерименти: виберіть наступні кроки та спроектуйте свій експеримент якомога швидше. W - Work work work. Сам процес роботи: виконайте експеримент у вікні 2-4 тижні. S - Study (and Implement) outcome. Вивчення (та впровадження) результату: Проаналізуйте дані експерименту та визначтесь із наступними кроками: вивчайте чи впроваджуйте!
 • 47. Таблиця для експериментів має містити наступні дані: Мета, до якої ви прагнете. Ваша гіпотеза. Дати початку і закінчення експерименту. Метрики, на які ви будете спиратися. Сторінки, на яких проводиться експеримент. Цільова аудиторія. Як виглядають варіації. Аналіз і висновки. Повторення експерименту і наступні кроки. Таким чином, ви: дійсно продумаєте реалізацію експерименту; врахуєте зовнішні чинники; отримаєте дані, якими зможе скористатися кожен, хто коли-небудь згадає про ваш експерименті. «Ми вважаємо, що зробити [А] для людей [В] призведе до результату [З]. Ми переконаємося в цьому, коли побачимо дані [D] і зворотний зв'язок [Е] ». Формула Craig Sullivan «Якщо ми доб'ємося успіху, [змінна] виросте на [ефект], тому що [припущення]». Формула Дрю Саноскі.
 • 48. Аналіз результатів Ось кілька питань, які вам слід поставити на цій стадії: Чи правильно ви провели експеримент? Якщо ваша гіпотеза виявилась невірною, то чому? Чи зміняться результати, якщо сегментувати дані? Чи слід оптимізувати експеримент і провести його ще раз? Якщо гіпотеза виявилася вірною, то чому? Які висновки можна зробити з цього експерименту, щоб проводити більше розумні експерименти в майбутньому? Щотижневі мітинги Скільки експериментів вам вдалося провести на минулому тижні? Скільки запланованих експериментів не вдалося провести на минулому тижні? Які висновки можна зробити з проведених тестів? Які ваші успіхи щодо цілей і ключових результатів? Які експерименти проводити далі?
 • 49. У довготривалій перспективі вам потрібно питати себе: Чи стають ваші гіпотези більш точними? Найчастіше ваші експерименти виявляються успішними? Чи підвищується якість ваших здогадок і висновків? Чи проводите ви більше тестів кожного тижня?
 • 54. MVP як процес в дії За словами Пітера Друкера «Немає нічого настільки безглуздого, як створення непотрібного продукту, нікому не потрібного продукту». Коли ви розробляєте дизайн продукту, створюєте маркетинговий план або пишіть код, завжди запитуйте себе: Яка гіпотеза в проекті сама сумнівна? Як найшвидше її перевірити?
 • 58. SEO strategy It is based on page by page promotion. Each month will be chosen a few pages on which the whole team will be working: 1. Content 2. Metadata 3. Adwords 4. Anchors from external links 4. Interlinking (scheme right) 5. Social media signals 6. Direct backlinks to priority pages are the main ways to optimize pages. Goals: A. Increase the site visibility; B. Get to the TOP with the most effective keywords; C. Generation high quality leads
 • 59. - SEO audit - Extension of the semantic core of the site - Correction of titles - Check all backlinks - Reject poor quality donors - Close outgoing links via "nofollow" - Provision of anchors. Submits - Directories of sites; - Sites of work (Indeed, Jooble etc) - Video hosts (Vimeo, Twitch) - Freelance portfolio sites (upwork, guru) - - Sharing documentation / presentation - Site Analyzers - PDF directories - Aggregators of sites, blogs - Links from social networks - Mapping services - Listings of companies - Feedback sites Outreach - Guest posting - Work with bloggers - Information Partnership Crawd marketing - Work with forums - Expert comments SEO strategy
 • 66. Marketing metrics Коефіцієнт конверсії (від англ. Conversation Rate) Ставлення результативних дій до загальної кількості скоєних дій. ROI (від англ. Return on Investment) Коефіцієнт рентабельності інвестицій, витрачених на рекламну кампанію. ROI = (дохід - собівартість) / витрати. KPI (від англ. Key Performance Indicators) Показники діяльності підрозділу (підприємства), які визначають ступінь успішності в досягненні стратегічних і тактичних (операційних) цілей.
 • 67. KPI’s 1. Total leads conversion rate 2. Total leads cost 3. Avg CPC 4. Impression share 5. Avg CTR 6. CAC 7. Impressions 8. Clicks 9. Leads 10. Users 11. Sessions 12. Bounce Rate 13. Conversion 14. Avg Positions 15. Retention
 • 68. LTV (Життєва цінність клієнта). Наприклад, ваші середні витрати на залучення клієнта (CAC) = $ 100, а середній чек (ARPU) = $ 25 / міс. Якщо клієнт перестане користуватися вашим сервісом через 3 місяці, то ви просто втратите $ 25 на кожному такому клієнтові! ($ 25 * 3 - $ 100 = - $ 25). (ARPU - Average Revenue Per User)
 • 69. Висновок: 1. Утвердіть свій продукт і бізнес-модель, перш ніж запускати процес зростання. 2. Вибирайте відтворений, заснований на даних процес замість випадкових тактик і прийомів. 3. ROI процесу зростання - це генерація ідей, помножена на їх реалізацію. 4. Ставте цілі і задавайте тимчасові рамки для їх досягнення. 5. Генеруйте ідеї для експериментів. 6. Ранжируйте ідеї по пріоритетності. 7. Проводьте експерименти. 8. Аналізуйте результати. 9. Збирайте архіви і діліться інформацією.
 • 71. UX Google’s Retail UX Playbook https://services.google.com/fh/files/events/pdf_retail_ux_playbook.pdf Google’s Lead Gen UX Playbook https://services.google.com/fh/files/events/pdf_leadgen_ux_playbook.pdf Google’s News & Content UX Playbook http://services.google.com/fh/files/events/pdf_news_ux_playbook.pdf Google’s Travel UX Playbook http://services.google.com/fh/files/events/pdf_travel_ux_playbook.pdf Google’s Finance UX Playbook http://services.google.com/fh/files/events/pdf_finance_ux_playbook.pdf Google’s Real Estate UX Playbook https://services.google.com/fh/files/events/pdf_realestate_ux_playbook.pdf
 • 72. UX Really Good Chatbots: A List of Chatbot Examples for Inspiration and Beyond https://www.reallygoodchatbots.com/ Bites: Ready-to-use Modals and Popups https://usebites.com/ Service Form: Form and Booking System Templates https://serviceform.com/form-templates/industry Accessibility tool: Check and see if your website is accessible to people with disabilities https://chrome.google.com/webstore/detail/axe/lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbdd/related VideoAsk: An experiment from Typeform to get feedback via videos https://www.videoask.it/ Mobile eye tracking https://www.usehawkeye.com/
 • 73. SEO/SMM Search Analytics for Sheets: Retrieve Data and Create Automatic Backups from Google Search Console https://chrome.google.com/webstore/detail/search-analytics-for-shee/ieciiohbljgdndgfhgmdjhjg ganlbncj?hl=en Pageviews: View Searches of Keywords https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=en.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user& range=latest-20&pages=Data_analysis|Data_science|Artificial_intelligence Strip a page of all styling to see what Google sees https://chrome.google.com/webstore/detail/unstyler/iniahmhgmcmkimliphhbgfkmichgccjd/relat ed?hl=en/blog/sitelauncher_1.3.5_beta_2_released Google Sheets Audits Templates https://sheetsformarketers.com/google-sheets-templates/audits/ Link2Sheet: Create lists of people you can find on LinkedIn with just one click https://chrome.google.com/webstore/detail/link2sheet-linkedin-to-go/inpcghhelcmfglmbbgjhnhj hjhbnebje?hl=en Reveal: Automation for your Facebook Ads https://revealbot.com/
 • 74. AI Simon Says: Automated transcription for your audio and video files https://simonsays.ai/
 • 75. DESIGN Snappa: Easily create online graphics for social media, ads, blog and more https://snappa.com/ Crello: Templates to help you to create design and visuals https://crello.com/ Promo: Easily create professional videos https://slide.ly/promo Promo Image Resizer: Free image and photo resizer https://slide.ly/promo/image-resizer/ From Data to Viz: A handy data visualisation tool https://www.data-to-viz.com/
 • 76. SALES Phantom Buster: Slack scraping tool https://phantombuster.com/api-store/12190/slack-channel-user-extractor Phantom Buster: LinkedIn Profile URL finder https://phantombuster.com/api-store/4015/linkedin-profile-url-finder Orca: Social selling automation on LinkedIn https://useorca.com/