Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja

Herunterladen, um offline zu lesen

Nuorten työllistymispolkujen tukeminen, EK, Jukka-Pekka Kivioja: Oivallus, tulevaisuuden työelämä, työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi.

Nuorten työllistymispolkujen tukeminen, EK, Jukka-Pekka Kivioja: Oivallus, tulevaisuuden työelämä, työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie 130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja (20)

Anzeige

130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja

 1. 1. NUORI 2013, Jyväskylä 8.-10.1.2013 Nuorten työllistymispolkujen tukeminen – työnantajayhteistyön hyviä käytäntöjä ja uusia avauksia Jukka-Pekka Kivioja Asiantuntija, EK
 2. 2. Oivalluksia tulevaisuuden työelämästä: Millainen koulutus valmentaa parhaiten työskentelemään ja yrittämään 2020-luvulla? 1. Työ tapahtuu verkostoissa 2. Kuin jazz-improvisaatiota 3. Vimmainen kokeilija etsii uusia ratkaisuja 4. Osaamisalueet kytkeytyvät yhä tiiviimmin toisiinsa 5. Maailmanlaajuisuus vaatii kykyä ja halua 6. Liiketoiminta lähtee ihmisestä 7. Kokeiluun kannustava oppimisympäristö 8. Sparraava opettaja 9. Luova oppija
 3. 3. YRITYKSET KOROSTAVAT TAITOJA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
 4. 4. ”Suomalainen koulutus tuottaa korkeatasoisia yksilösuorittajia.” - Haastateltu henkilöstöjohtaja Tavoitteeksi tästä eteenpäin: T:n hatun kasvattaminen T:n hattu muodostuu taidoista olla tekemisissä muiden kanssa, kyvystä ymmärtää muita osaamisalueita ja innostua niistä.
 5. 5. Rekrytointivaikeuksien määrä tehtäväryhmittäin EK:n jäsenyrityksissä syksyllä 2011, henkilöä Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2011, JR
 6. 6. Tekniikan ja liikenteen alan ammattiosaajien rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä 2010, henkilöä Teollisuus 2 600 Rakentaminen 1 700 Palvelut 3 200 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Yhteensä 7 500 henkilöä 2010
 7. 7. Tulevaisuuden kasvavat kielitaitotarpeet EK:n jäsenyrityksissä 2009, % *) Venäjä 50 Portugali 36 Kiina 29 Espanja 24 Englanti 19 Ranska 16 Viro 13 Saksa 13 Italia 10 Ruotsi 9 % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *) Niiden yritysten osuus, jotka ennakoivat kielitaitotarpeen kasvavan tulevaisuudessa Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009
 8. 8. Kenellä on vastuu – kuka maksaa? • Yhteiskunnan vastuu: – luodaan perusta ja mahdollisuudet elinikäiselle oppimiselle – koulutustarjonta vastaamaan mahdollisimman hyvin elinkeinoelämän tarpeita ja työllistymismahdollisuuksia – laadukkaan koulutuksen mahdollistaminen • Yritysten vastuu – yritysten liiketoiminnan vaatiman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen – vuoropuhelu koulutuksen järjestäjien kanssa • Yksilön vastuu – omistajuus ja kehittämisote omaan osaamiseen – oman työuran näkökulma
 9. 9. Yrityksissä aloitteiden määrä edelleen kasvussa (Uutinen EK:n sivuilla 12.4.2012) • Viime vuonna yrityksissä tehtiin keskimäärin 113 aloitetta sataa henkilöä kohden. Aloitteiden määrä on viime vuosina kasvanut varsin tasaisesti ja kaikkiaan viisinkertaistunut vuodesta 1990. Tiedostot perustuvat Johtamistaidon Opiston vuosittaiseen tiedusteluun. Viime vuoden vastaukset kattavat 156 toimipaikkaa, jotka työllistivät vuoden 2011 lopussa 37 100 henkilöä. • Lähes joka neljäs yritysten henkilöstöstä osallistui aloitetoimintaan tekemällä aloitteita joko ryhmässä tai yksin. Käsitellyistä aloitteista palkittiin yli puolet ja keskimääräinen aloitepalkkio oli 62 euroa. Tuottavimmista aloitteista maksettiin enimmällään 78 000 euroa. • On tärkeää kehittää aloitejärjestelmiä ja niihin liittyviä palkkiojärjestelmiä
 10. 10. Nuorten työllisyyden edistäminen Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset (18.10.2012) koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi
 11. 11. Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi • Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. • Neuvottelut alakohtaisiksi nuorten työllistämissopimuksiksi jatkuvat edelleen liittotasolla, määräaika 30.11.2012. • Tavoitteena löytää nuorille työ- ja kouluttautumismahdollisuuksia yhdistämällä koulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. • Ehdotukset painottuvat vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten mahdollisuuksiin hankkia työelämässä tarvittava perusammattitaito, erityisesti mahdollisuuksiin lisätä yksilöllisiä koulutuspolkuja ja kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
 12. 12. 1. Otetaan käyttöön avoin ammattiopisto -toimintamalli työ- ja elinkeinotoimistojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyössä • Avoin ammattiopisto -toimintamalli suunnataan alle 25-vuotiaille työttömille ilman ammatillista koulutusta tai koulutuspaikkaa oleville nuorille sekä nuorille, jotka ovat keskeyttämässä ammatillisia opintojaan. Nuori saa tukea ja ohjausta koulutukseen ja työelämään liittyvissä kysymyksissä, voi suorittaa kesken jääneitä opintojaan tai pääsee alkuun opinnoissaan. • Toimintamalli sisältää sekä henkilökohtaisen ohjauksen että yksilöllisesti suunniteltua työvoimakoulutusta (esim. tutkinnon osa) tai koulutus- ja työkokeiluja. Palveluverkosto rakennetaan paikallisesti TE-toimistojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken.
 13. 13. 2. Luodaan toimintamalli nuorten tuetusta oppisopimus- koulutuksesta ja käynnistetään kokeiluhanke tutkinnon osaan johtavan tuetun oppisopimuksen toteutus- vaihtoehdoista • Yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan tukea nuorten siirtymistä koulutuksen kautta työelämään. • Nuorten tuettu oppisopimus edellyttää uudenlaista toimintamallia työnantajien ja nuorten tueksi. • Käynnistetään kokeiluhanke tutkinnon osaan johtavan tuetun oppisopimuksen toteutusvaihtoehdoista.
 14. 14. Nuorten tuetun oppisopimuksen toimintamalli • Tuetun oppisopimuksen malli sisältää erilaisia keinoja, joita hyödynnetään kunkin opiskelijan kohdalta tarvittavilta osin. • Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää tuettua oppisopimuskoulutusta täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä tietopuolisella koulutuksella. • Nuori ja työnantaja/työpaikkaohjaaja tarvitsevat esim. koulutuksen järjestäjän/oppisopimuksen järjestäjän tukea koko prosessin aikana mm. tutkinnon vaatimusten tavoitteisiin soveltuvien työtehtävien tunnistamiseen, oppisopimukseen ja osaamisen osoittamiseen liittyvien lomakkeiden täyttämiseen, henkilökohtaistamiseen näyttötutkinnoissa sekä ohjaukseen ja arviointiin työpaikalla.
 15. 15. Tuetun oppisopimuksen Oppisopimukseen valmistava kehittämiskohteet koulutus Uudenlaiset toimijat/ toimintamallit oppisopimuksen Tuki rekrytointivaiheessa järjestämiseen työpaikalle ja nuorelle Ennakkojakso Korotettu työpaikalla ennen mahdollista koulutuskorvaus/ palkkatuki oppisopimuksen solmimista Tuki Nuorten työpaikkaohjaajalle/ tuettu oppisopimus- työpaikalle koulutus Oppisopimus- opiskelijoiden Työpaikkaohjaajan vertaisryhmä koulutus ja tuki Opiskelijahuollon palvelut Tuki opiskelijalle
 16. 16. Tuki rekrytointivaiheessa työpaikalle ja nuorelle Uudenlaiset toimijat/ • Yksityiset yritykset ja/tai oppisopimuksen/koulutuksen järjestäjän roolin laajentaminen toimintamallit • Hakijoiden kartoitus, lopullisen päätöksen tekee työnantaja oppisopimuksen • Etsii oppisopimustyöpaikan nuorelle järjestämiseen • Hoitaa oppisopimukseen liittyvät paperityöt • Työelämän perusvalmiudet, tarvittaessa esim. työturvallisuuskortin Oppisopimukseen tai hygieniapassin suorittaminen valmistava • Voidaan toteuttaa eri tavoin koulutus • Aikaisemman hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja henkilökohtaistaminen Ennakkojakso työpaikalla • Nuorella ja työnantajalla mahdollisuus arvioida soveltuvuutta alalle ennen mahdollista ja työyhteisöön oppisopimuksen • Motivaatio ja asenne • Ei-työsuhteinen solmimista
 17. 17. Tuki opiskelijalle • Muodostetaan nuorista oppisopimusopiskelijoista ryhmä, joka Oppisopimus- kokoontuu säännöllisesti ja pitää yhteyttä eri tavoin myös sosiaalisen median välityksellä opiskelijoiden • Vahvistetaan opiskelijoiden yleisiä työelämä- ja opiskeluvalmiuksia vertaisryhmä • Mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisryhmän kanssa ja viettää myös opiskelijaelämää Opiskelijahuollon • Terveydenhuolto-, kuraattori- ja psykologipalvelut palvelut • Tuki henkilökohtaiseen elämään liittyen
 18. 18. Tuki työpaikkaohjaajalle/yritykselle • Työpaikkaohjaajakoulutus ja perehdyttäminen ohjaustehtävään • Työpaikkalähtöiset koulutusmallit Työpaikkaohjaajan • Työpaikkaohjaajien muuttuviin osaamistarpeisiin vastaaminen, esim. erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen koulutus ja tuki • Oppisopimuksen/koulutuksen järjestäjän edustajan työpaikoilla käynnit, säännöllinen yhteydenpito, neuvonta, konsultointi, tuki Korotettu koulutuskorvaus/ • Työnantajalle maksettava korotettu koulutuskorvaus/palkkatuki palkkatuki
 19. 19. 3. Ammatillista koulutusta uudistetaan niin, että opiskelijat voivat joustavasti siirtyä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimukseen koulutuksen eri vaiheissa 4. Työssäoppimisen toteutustapoja monipuolistetaan 5. Luodaan uudenlaisia koulutusmalleja toimialojen erilaisiin tarpeisiin yhdistämällä koulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista 6. Työpaikkaohjaajien koulutus määritellään ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja oppisopimuksen järjestäjien tehtäväksi
 20. 20. 7. Opettajien työelämäjaksoja lisätään 8. Elinikäisen oppimisen ohjauspalvelut kuntoon paikallisesti 9. Yhteistyötä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen eri järjestämismuotojen välillä tiivistetään 10. Yleissivistävän koulutuksen ja työelämän yhteistyötä lisätään 11. Korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä lisätään
 21. 21. Esitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle • Joustavien koulutuspolkujen lisääminen eri järjestämismuotojen yhteistyötä tiivistämällä edellyttää ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän kehittämistä ja uudistamista kokonaisuutena eri järjestämismuotojen erityispiirteet huomioon ottaen. Rahoituksen tulee kannustaa nopeampaan siirtymiseen koulutuksesta työelämään, eri järjestämismuotojen yhteistyön tiivistämiseen ja koko ikäluokan kouluttamiseen. • Ehdotusten toteuttamiseen varataan erillistä hankerahoitusta, koska ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistelu ja lakimuutosten voimaantulo sekä tuloksellisuusrahoituksen ohjausvaikutukset vievät aikaa.
 22. 22. Esitys työ- ja elinkeinoministeriölle • Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valmistelee avoin ammattiopisto -toimintamallin käyttöönottoa. Nuorten palveluverkosto rakennetaan paikallisesti TE-toimistojen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työpajojen kesken. Esitykset sosiaali- ja terveysministeriölle • Työturvallisuussäädösten osalta tarkistetaan kolmikantaisesti STM:n ja VN:n asetukset nuorille työntekijöille sopivista, vaarallisista ja erityisen vaarallisista töistä. Työssä otetaan huomioon työsuojelun kehittyminen sekä eri toimialoilla tapahtunut työtehtävien ja –menetelmien muutos ja säädöspohjan selkeyttäminen. • Sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa huolehtii tarvittavin toimenpitein, että opiskelijahuoltopalvelut turvataan kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Järjestämismuoto ei saa asettaa opiskelijoita opiskelijahuollon palvelujen suhteen eriarvoiseen asemaan.
 23. 23. ”Mikset ottais omast potentiaalistas selkoo?” – Jukka Poika, Potentiaali. Kiitos! Jukka-Pekka Kivioja (@ek.fi) 040-5510697

×