Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Com fer un comentari literari

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Corrandes d'exili  pere quart
Corrandes d'exili pere quart
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige
Anzeige

Aktuellste (20)

Com fer un comentari literari

 1. 1. Com fer un comentari literari
 2. 2. Els aspectes bàsics d’un comentari de text són: Què diu el text Com ho diu El que diem a partir d’ell
 3. 3. 0. Preparació 1.Introducció 2.Forma 3.Estructura interna (tema i subtemes) 4.Comentari (unió de forma i contingut) 5.Conclusió
 4. 4. 0. ENTENDRE el TEXT Llegir amb atenció les vegades que calgui el text i buscar al diccionari –si podem- les paraules que no entenguem.
 5. 5. 1. Iniciem el comentari amb una breu introducció, que ha de contenir: a) La referència a l'autor del text i una breu nota biogràfica, si es pot relacionar amb l'obra o el fragment que comentem. b El títol i la data d'escriptura de l'obra a la qual pertany el text, el gènere literari i subgènere: si es tracta d'una novel·la (històrica, psicològica, d'intriga...), de poemes (èpics, lírics...), teatre ...
 6. 6. c) El corrent literari (romàntic, trobadoresc, barroc... ) al qual pertany l'obra (si és possible de classificar) i si el text participa de les característiques de la literatura de l'època en què va ser escrit.
 7. 7. d) Incloem el fragment dins de l'obra més general, és a dir, si es tracta d'un poema indicarem si pertany a un recull amb una temàtica comuna; si forma part d'una obra teatral, un conte o una novel·la, direm a quina part externa (acte o capítol) o interna (plantejament, nus o desenllaç) pertany.
 8. 8. (Recordeu que la introducció només és la part inicial del text, per tant, no ens podem estendre en aquesta part, que és purament teòrica. Una bona introducció no hauria d'ocupar més d'un terç del comentari.)
 9. 9. 2. Anàlisi formal del text: Si analitzem un poema direm quantes estrofes té, quants versos té cada estrofa i el nom de l'estrofa (tercet, quartet,...). Indiqueu, també, si es tracta d'una composició concreta (sonet, romanç,...), i a continuació el nombre de síl·labes de cada vers (si són d'art major o menor, si contenen cesura i com s'anomenen els versos segons el nombre de síl·labes).
 10. 10. Indiqueu si hi ha rima, si aquesta és assonant o consonant, l'esquema de la rima i, si és clar, el ritme. Es pot cloure aquest apartat amb alguna consideració general, si és possible, en què es relacioni la mètrica amb el contingut o amb l'estil de la composició.
 11. 11. 3. Estructura interna: tema principal i els subtemes; mots i les frases clau
 12. 12. 4. Comentari (unió de forma i contingut) La redacció del comentari ha d'anar seguint el text, la seva estructura, de forma exhaustiva (si cal, línia per línia, vers per vers), sempre relacionant les tècniques estilístiques emprades o les figures retòriques amb el seu sentit últim, amb allò que l'autor volia transmetre a l'hora de ferles servir.
 13. 13. El comentari no s'ha de convertir en una llista de "coses" que heu anat trobant al text, sinó que ha de ser una interpretació objectiva de la forma i del contingut del text interrelacionats.
 14. 14. 5. Conclusió: destacar les idees principals del text i possible valoració personal, fugint de fórmules com ara "m'ha agradat molt", perquè cal procurar que el to del comentari sigui sempre objectiu.

×