Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Utvikling av nettstudier og
nettkurs ved Campus NooA
Morten Flate Paulsen
Campus.NooA.no
Juli 2013
1
Facebook: www.faceboo...
Kursportefølje
Campus NooA har til nå utviklet ca 30 nettkurs
innen følgende kategorier:
• Forfatterskole med skrivekurs p...
Målsettingen er å ha:
• fleksible og gode nettkurs og nettstudier
• de beste digitale lærerne
• aktiv bruk av sosiale medi...
Forfatterskole
NooAs forfatterskole består av fem skrivekurs på norsk - for alle som vil bli
bedre til å skrive norsk. De ...
Forfatterkurs på engelsk
• Writing course I
• Writing course II
• Masterclass
• Narrative angles
• Manuscript
Vg1 – Service og
samferdsel
Vg2 – Salg, service
og sikkerhet
Vg2 – Reiseliv
Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse består av følgende nettkurs:
• Norsk, studieforberedende Vg3
• Samfunn...
Påbygning til generell
studiekompetanse
• Påbygning til generell studiekompetanse består av følgende nettkurs:
• Sosialkun...
Service og samferdsel Vg1
Service og samferdsel Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning innen se...
Salg, service og
sikkerhet Vg2
Salg, service og sikkerhet Vg2 gir økt kunnskap om kundebehandling, markedsføring,
økonomi ...
Reiseliv Vg2
Reiseliv Vg2 gir deg økt kunnskap om service og kundebehandling i reiselivsbransjen.
Studiet inneholder følge...
Kurs for lærere og
kursutviklere
• The certificate in online teaching is a course about online teaching and course creatio...
Mer informasjon
www.Nooa.no
http://campus.NooA.no
post@NooA.no
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA

Herunterladen, um offline zu lesen

Campus NooA har til nå utviklet ca 30 nettkurs innen følgende kategorier:

Forfatterskole med skrivekurs på norsk og engelsk
NooA Videregående skole
Kurs for lærere og kursutviklere
Kurs for bedrifter og organisasjoner

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA

 1. 1. Utvikling av nettstudier og nettkurs ved Campus NooA Morten Flate Paulsen Campus.NooA.no Juli 2013 1 Facebook: www.facebook.com/CampusNooa Blogger: campusnooa.blogspot.no/ Linkedin: www.linkedin.com/company/campus-nooa Twitter: twitter.com/CampusNooA Issuu: issuu.com/campusnooa Slideshare: www.slideshare.net/CampusNooA YouTube: www.youtube.com/campusnooa nstagram: CampusNooA www.NooA.no Cooperative learning takes place in networks Collaborative learning depends on groups Flexible individual learning is controlled by the student Rigid individual learning is controlled by the school
 2. 2. Kursportefølje Campus NooA har til nå utviklet ca 30 nettkurs innen følgende kategorier: • Forfatterskole med skrivekurs på norsk og engelsk • NooA Videregående skole • Kurs for lærere og kursutviklere • Kurs for bedrifter og organisasjoner
 3. 3. Målsettingen er å ha: • fleksible og gode nettkurs og nettstudier • de beste digitale lærerne • aktiv bruk av sosiale medier • konkurransedyktige priser Vi legger tilrette for at studentene kan studere når og hvor de vil, og i det tempoet som passer best for dem. De kan starte når som helst, og får tilgang til kursene med en gang de melder deg på. Studietiden kan forlenges.
 4. 4. Forfatterskole NooAs forfatterskole består av fem skrivekurs på norsk - for alle som vil bli bedre til å skrive norsk. De samme kursene er tilgjengelig på engelsk - for nordmenn og andre som vil bli bedre til å skrive på engelsk. • Skrivekurs I består av oppgaver som skal utvikle språket og skriveferdighetene dine. • Skrivekurs II bygger på skrivekurs I. Det består av oppgaver som skal videreutvikle språket og ferdighetene du trenger for å bli en bedre skribent. • Mesterklasse er et nettkurs for deg som er en relativt erfaren skribent, men trenger mer erfaring og kunnskap om verktøy og teknikker i større skriveprosjekter. • Fortellervinkler er et skrivekurs for deg som søker glede og inspirasjon i skriveprosessen. • Manuskript er et forfatterkurs for deg som ønsker å få publisert manuskriptet ditt eller har fått det i retur fra en forlegger.
 5. 5. Forfatterkurs på engelsk • Writing course I • Writing course II • Masterclass • Narrative angles • Manuscript
 6. 6. Vg1 – Service og samferdsel Vg2 – Salg, service og sikkerhet Vg2 – Reiseliv
 7. 7. Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse består av følgende nettkurs: • Norsk, studieforberedende Vg3 • Samfunnsfag tar for seg individ og samfunn, kultur og religion, politikk og demokrati, arbeids- og næringsliv, samt internasjonale forhold. • Engelsk tar for seg språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur. • Matematikk P, studieforberedende Vg1 fokuserer på tall og algebra, geometri, sannsyn, funksjoner og økonomi. • Naturfag, studieforberedende Vg1 tar for seg emnene: Forskerspiren, bærekraftig utvikling, ernæring og helse, stråling og radioaktivitet, energi for fremtiden og bioteknologi. • Historie, studieforberedende Vg3
 8. 8. Påbygning til generell studiekompetanse • Påbygning til generell studiekompetanse består av følgende nettkurs: • Sosialkunnskap inngår i påbygging til generell studiekompetanse. Det er også ett av fire fag innenfor programområdet Politikk individ og samfunn. Nettkurset bygger på læreplanen i sosialkunnskap (SAM 3016) og tar for seg de fem hovedområdene i læreplanen: Livsfasene, Sosiale problemer, Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder, Velferd og ulikheter i velferd og Velferdsstat og menneskerettigheter. • Norsk • Historie • Matematikk • Naturfag er basert på læreplanen i naturfag, og tar for seg alle hovedområdene: Forskerspiren, Bærekraftig utvikling, Stråling og radioaktivitet, Energi for fremtiden og Bioteknologi. • Kroppsøving
 9. 9. Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning innen service og samferdsel. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev som reiselivsmedarbeider, salgsmedarbeider, kontor- og administrasjonsmedarbeider, logistikkoperatør eller yrkessjåfør. Studiet består av følgende nettkurs: • Planlegging dreier seg om å utarbeide og vurdere viktige beslutningsgrunnlag for etablering og utvikling av små virksomheter, produkter og tjenester. Programfaget handler om anvendelse av teknikker og hjelpemidler fra fagområdene økonomi og markedsføring, og bruk av informasjonsteknologi. Forebyggende sikkerhetsarbeid og forberedelse av arbeidsfunksjoner som ivaretar en sikker, tidsriktig og miljøvennlig forflytting av mennesker og leveranse av varer og tjenester, er viktige temaer. • Drift og oppfølging dreier seg om sentrale administrative arbeidsprosesser. Programfaget handler om å følge opp virksomheters ressursbruk, og vurdere og sikre kvalitet på arbeidsprosesser. Ivaretakelse av menneskelige, økonomiske og miljømessige verdier gjennom ulike sikkerhetstiltak, beredskap og helse, miljø og sikkerhet er viktige temaer. Programfaget dekker også logistikkfunksjonen i en virksomhet. I faget inngår regelverk som setter rammer for virksomheters drift. • Kommunikasjon og service handler om samspillet mellom kunde og selger. Faget skal gi kunnskap og forståelse om ulike aspekter i dette samspillet. Det handler blant annet om språk, identitet, kultur og verdigrunnlag og slike faktorers betydning for samhandlingen. I faget er det teorier om kommunikasjon og samspill, etikk, kundebehandling og behovsteori og analyse av forbrukeratferd innen rammen av dette faget.
 10. 10. Salg, service og sikkerhet Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 gir økt kunnskap om kundebehandling, markedsføring, økonomi og sikkerhet, og åpner dermed dørene til mange spennende yrker. Det er andre året i utdanningsløpet, og kvalifiserer til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeider, salgsmedarbeider eller vekter. Studiet består av følgende nettkurs: • Markedsføring og salg gir grunnleggende kunnskap om viktige elementer i markedsføring og salg. Det gir innsikt i markedsføringsaktiviteter, intern og ekstern markedsføring, salg og forbrukeratferd. Det gir også kunnskap i hva som er viktig i utviklingen av en bedrift og ulike forretningskonsepter. • Sikkerhet handler om planlegging, administrasjon og organisering av sikkerhetsarbeid. Det tar for seg hvordan man kan forebygge ulykker og skader og begrense omfanget av skadene når de likevel inntreffer. Kurset gir også kunnskap i vurdering av risiko, beredskapsplaner og tiltak og vedlikehold av beredskapsplaner. • Økonomi og administrasjon gir kunnskap og innsikt i økonomistyring og kvalitetskontroll. Det gir kunnskap om organisering, administrasjon og ulike administrative prosesser. Kurset tar også for seg fastsetting av priser på varer og tjenester, budsjettering av virksomhetens drift, samt økonomiske analyser som grunnlag for beslutningsprosesser.
 11. 11. Reiseliv Vg2 Reiseliv Vg2 gir deg økt kunnskap om service og kundebehandling i reiselivsbransjen. Studiet inneholder følgende tre programfag: • Vertskapsrollen skal gi kunnskap og forståelse av vertskapsrollen. Dette innebærer forståelse for kultur, kommunikasjon og service. Vertskapsrollen skal gi trening i hvordan ulike gjester kan møtes og hvilken betydning vertskapsrollen kan ha for reiselivsopplevelsen. • Salg og Markedsføring skal gi kunnskap og forståelse for forbrukere, salg, kjøpsatferd. Sentralt i dette er hva som motiver til kjøp av ulike reiselivsprodukter. Bruken og forståelsen av digitale verktøy i markedsføring og booking. Studiet skal også gi kunnskap og innsikt i lover og etikk innen markedsføring av reiselivsprodukter. • Etablering og drift skal gi kunnskap og forståelse for organiseringen av reiselivet, bransjeorganisasjoner og andre organisasjoner som har betydning for reiselivet nasjonalt og lokalt. Kunnskap og forståelse for trender og hvilken betydning trender kan ha for utvikling av nye tilbud innen reiseliv. Kunnskap og forståelse for budsjett og regnskap i reiselivsbedrifter. Kunnskap om regler som gjelder spesielt for reiselivsbransjen er også viktig, samt regler for personvern, markedsføring og forbrukerrettigheter. Kunnskap om etikk inngår også i dette faget.
 12. 12. Kurs for lærere og kursutviklere • The certificate in online teaching is a course about online teaching and course creation. The course is obligatory for NooA’s course creators and teachers. It provides hands-on knowledge about how it is to be a student and a teacher at NooA. • The short-format Coaching Techniques course will introduce you to some helpful coaching techniques. These techniques can be applied in many contexts including online and face-to-face training, as a leadership strategy and in the management of intercultural project teams. • Cooperative Freedom and Transparency in Online Education is a further development of a course professor Morten Flate Paulsen designed around his theories of online education. The course has been tought twice for master students in e-learning at Universidade Aberta in Portugal. • Hosting a foreign intern • Make the most of your intern! This short course is aimed at small and medium-sized enterprises (SMEs) considering to host a foreign intern. The round of EU funding starting in 2013 is allocating more efforts to encouraging university students to do a foreign internship. This short course prepares SME employers for some of the issues which may arise during an internship. • In the course Social Media in Education, you learn to utilize web2.0 services and social media for educational purposes. You have to create several accounts in social media services of your choice.
 13. 13. Mer informasjon www.Nooa.no http://campus.NooA.no post@NooA.no
 • deniafalcao

  Dec. 4, 2014

Campus NooA har til nå utviklet ca 30 nettkurs innen følgende kategorier: Forfatterskole med skrivekurs på norsk og engelsk NooA Videregående skole Kurs for lærere og kursutviklere Kurs for bedrifter og organisasjoner

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

751

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

3

Befehle

Downloads

2

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×