Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Romani Tomasa Mana.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Romani Tomasa Mana.pptx

Herunterladen, um offline zu lesen

Tomas Man spada u najznačajnije pisce 20. veka. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1929. godine. Osim književnog opusa, značajan je i njegov politički angažman, naročito tokom Drugog svetskog rata. Izvršio je veliki uticaj na mnoge pisce u 20. veku. Njegov najbolji roman je "Čarobni breg" a najdraži "Ispovesti varalice Feliksa Krula" koji je ostao nedovršen iako je na njemu najduže radio.

Tomas Man spada u najznačajnije pisce 20. veka. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1929. godine. Osim književnog opusa, značajan je i njegov politički angažman, naročito tokom Drugog svetskog rata. Izvršio je veliki uticaj na mnoge pisce u 20. veku. Njegov najbolji roman je "Čarobni breg" a najdraži "Ispovesti varalice Feliksa Krula" koji je ostao nedovršen iako je na njemu najduže radio.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von MilanStankovic19 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Romani Tomasa Mana.pptx

 1. 1. ROMANI TOMASA MANA Veliki pisci - nobelovci
 2. 2. ŽESTOKI PROTIVNIK NACIZMA • Tomas Man (1875 – 1955) - veliki nemački književnik i jedan od najvećih svetskih pisaca 20. veka. • Osim po svojim delima, pre svega pripovetkama i romanima, ali I esejima i autobiografskoj prozi, Man će ostati zauvek upamćen po političkom angažmanu koji je bio beskompromisno na strani ljudskosti, a protiv totalitarizma I rasizma. • Naime, u vreme nacizma u Nemačkoj, Tomas Man je izbegao u SAD gde će zauvek ostati zabeležena njegova rečenica u trenutku kada je stupio na američko tle: “Nemačka kultura je tamo gde sam ja!” • U Americi je takođe vodio I kreirao jednu radio emisiju koja je, uz pomoć engleskog radija, mogla da se čuje i u Nemačkoj. U toj emisiji iznosio je svoje stavove o Hitleru I nacizmu kao o nečem krajnje nakaznom I stranom ljudskom rodu.
 3. 3. “BUDENBROKOVI” • Tomas Man se u književnosti javio vrlo rano, još kao gimnazijalac, a njegovo prvo veliko mladalačko delo biće obiman roman-istorija jedne porodice – “Budenbrokovi”. Prvi put je objavljen 1901. • To je svakako vredno ostvarenje i, kako kažu, glavni razlog zbog kojeg je Man 1929. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, ali je takođe sigurno, u čemu se autoriteti uglavnom slažu, da nije najbolje Manovo delo.
 4. 4. PRIPOVETKE • Za prvi, mladalački, period Manovog stvaralaštva značajne su pripovetke, “Tonio Kreger” I “Smrt u Veneciji” pre svih. • U njima će se postaviti ključna pitanja koja će i kasnije biti Manove preokupacije, a jedno od glavnih jeste odnos umetnosti I života. U tom period pojaviće se I roman “Kraljevsko visočanstvo”.
 5. 5. “ČAROBNI BREG” • Zreli period Manovog stvaralaštva obeležiće njegov najbolji roman – “Čarobni breg” (1924), kompleksno i složeno delo u kome je, osim ljudi, likova, karaktera, jedan od junaka i vreme. • Priča o sanatorijumu u kome se našao Hans Kastorp (inženjer koji, kada stupa u lečilište, ima samo 23 godine i tu, u toj ustanovi, upoznaje svoje buduće “učitelje”) zapravo je inspirisana Manovom životnom pričom, jer je i sam boravio u sličnoj poseti svojoj ženi, Katji. • “Čarobni breg” je višeslojan roman koji se može proučavati iz različitih vizura, jedna od njih je psihološka, druga filozofska, treća sociološka, četvrta politička, zatim egzistencijalna, istorijska, simbolička, naravno umetnička…
 6. 6. LJUBAVNA PRIČA • Ima i elemenata ljubavne priče (Hans Kastorp I gospođa Šoša). Egzotična pojava Ruskinje, gospođe Šoša, njen mačji hod, kose istočnjačke oči, “predivne ruke”, zajedno sa manirima kao što su lupanje vratima, grickanje noktiju, pravljenje kuglica od hleba…fasciniraju i na neki način očaravaju Hansa Kastorpa. • Za Hansa će ova žena (jer ona sama kaže da nije devojka)postati neka vrsta očaravajuće magije. • Svoje nekonvencionalno ponašanje i pogled na svet gospođa Šoša objasniće nemarnošću i slobodom koju joj daje bolest. • Ova lepa žena ima takođe vaspitnu ulogu, jedan je od Kastorpovih učitelja, uz njenu pomoć on postaje svestan romantičnog dela svoje prirode. • Za onaj intelektualni deo borbe za Kastorpovu dušu zaduženi su Setembrini, Nafta i Peperkorn.
 7. 7. KONTRASTI • Roman karakterišu kontrasti koji se javljaju na gotovo svim nivoima I pitanja na koja nam autor neće ponuditi definitivne odgovore. • Metaforična je, čak alegorijska, slika evropskog sveta s početka 20. veka, a s obzirom na dijaloge Setembrinija i Nafte, dva junaka ovog romana i dva Kastorpova učitelja, budi intelektualnu radoznalost i predstavlja značajan intelektualni izazov. • Jezuitizam ili humanizam – samo je jedno od pitanja za koje odgovore i danas mnogi traže.
 8. 8. “DOKTOR FAUSTUS” • Kasniji period stvaralaštva Tomasa Mana u najvećoj meri obeležiće romani “Josif i njegova braća”, “Lota u Vajmaru”, “Izabranik” i intelektualno pregnantan roman “Doktor Faustus” za koji bi se moglo reći da je i intelektualistički. • U “Doktoru Faustusu” je pitanje odnosa umetnosti i umetnika prema životu jedno od mnogih, kao što su i pitanja bolesti I zdravlja, ljudskog đavolskog i božanskog, dekadencije i modernosti, normalnosti i ludila…
 9. 9. ADRIJAN LEVERKIN • Ovaj roman, priča o muzičaru, kompozitoru-geniju Adrijanu Leverkinu, osim visoke umetničke ima i istorijsku vrednost i univerzalnost mita. To je neka vrsta alegorije (prožete nihilizmom) nemačkog pada tridesetih godina prošlog veka. • Preuzevši legendu o Faustu i prodaji duše đavolu (ali i neizlečivoj polnoj bolesti) koja je, naravno, postojala i pre Getea, Tomas Man će nam, posredstvom pripovedača Cajtbloma, Leverkinovog prijatelja, ispričati priču o geniju i kobi, o filozofskim dilemama i muzičkim eksperimentima, o grehu, želji, strasti i slomu. • Neki će proučavaoci u Adrijanu Leverkinu naći delove biografije filozofa Ničea, naslanjajući se na jedan Manov esej, ali se njih dvojica svakako ne mogu poistovetiti, mada je ista bila bolest od koje su bolovali i koja ih je dovela do potpunog rastrojstva, raspada, najposle smrti.
 10. 10. OPUS ARNOLDA ŠENBERGA • “Doktor Faustus” je kompleksan i “težak” roman koji u nekim delovima traži ozbiljno muzičko (atonalnost, dodekafonska tehnika komponovanja, tonski nizovi, opus Arnolda Šenberga, austrijskog kompozitora jevrejskog porekla), i ne samo muzičko, već I filozofsko, istorijsko, književno, sveobuhvatno umetničko, psihološko, pa i medicinsko predznanje. • Što se sve sliva u muzici prilagođene narativne tokove kompoziciono uslovljene razvitkom, kulminacijom, padom i ludilom obolelog muzičkog genija.
 11. 11. FELIKS KRUL • Manov poslednji roman, “Ispovesti varalice Feliksa Krula” nažalost nije završen iako je pisac na njemu najduže radio (od 1910. do 1954) i stalno mu se vraćao napominjući da je to njegov najdraži roman. • On se razlikuje od Manovih ostalih dela, u prvom redu jer nema karakterističnog intelektualizma, što ne znači da nema misaonosti. • Naprotiv. Feliks Krul jeste varalica, ali vrlo neobična i na svoj način neodoljiova. • Nema ni piscu svojstvenog dualizma umetnik-građanin, jer Krul je više model nego umetnik. Mada u sebi nosi nešto umetničko.
 12. 12. UTICAJI • Tomas Man izvršio je veliki uticaj na druge stvaraoce, baš kao što je i on bio otvoren za uticaje drugih pisaca. • Na Mana su uticali Gete, Niče, Dostojevski, Šopenhauer, Frojd, dok je njegov uticaj vidljiv u delima Hermana Hesea, Franca Kafke, Hajnriha Bela, Jukia Mišime, Orhana Pamuka…
 13. 13. CITATI • “Pisac je neko kome je pisanje teže nego drugim ljudima”. • “Rat je samo kukavički beg od problema mira”. • “Nijedan čovek ne ostaje ono što je bio kada prepozna sebe”. • “Uz velikog čoveka često idu i velike greške”. • “Čak i štetna istina vredi više od korisne laži”. • “Govor je sam po sebi civilizacija”. • “Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina”. • “Sve je politika”.
 14. 14. PREZENTACIJA: MILAN STANKOVIĆ

Hinweis der Redaktion

 • Romani Tomasa Mana

×