Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

DLL_ESP 4_Q1_W4.docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
DLL June 2019.docx
DLL June 2019.docx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie DLL_ESP 4_Q1_W4.docx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

DLL_ESP 4_Q1_W4.docx

  1. 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: LONGOS II ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: IV Teacher: ALLEN JEMUEL A. NICDAO Learning Area: ESP Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 12-16 (WEEK 4) Quarter: 1ST QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman *Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng katatagan ng loob, mapanuring pag-iisip, pagkamatiyaga, pagkamapagtiis, pagkabukas-isip, pagkamahinahon at pagmamahal sa katotohanan na magpapalaya sa anumang alalahanin sa buhay ng tao bilang kasapi ng pamilya. *Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng katatagan ng loob, mapanuring pag-iisip, pagkamatiyaga, pagkamapagtiis, pagkabukas- isip, pagkamahinahon at pagmamahal sa katotohanan na magpapalaya sa anumang alalahanin sa buhay ng tao bilang kasapi ng pamilya. *Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng katatagan ng loob, mapanuring pag-iisip, pagkamatiyaga, pagkamapagtiis, pagkabukas-isip, pagkamahinahon at pagmamahal sa katotohanan na magpapalaya sa anumang alalahanin sa buhay ng tao bilang kasapi ng pamilya. Homeroom Guidance Understand the importance of oneself and others B. Pamantayan sa Pagganap *Naisasagawa nang may mapanuring pag-iisip ang tamang pamamaraan/ pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. *Naisasagawa nang may mapanuring pag-iisip ang tamang pamamaraan/ pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. *Naisasagawa nang may mapanuring pag-iisip ang tamang pamamaraan/ pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. *identify the roles and importance of others as part of family, school and community; *discuss the positive effects of valuing your role in the family; *recognize your fundamental rights and family members; and*value the positive results of respecting the rights and importance of others. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan EsP4PKP-Ie-g-25 Nakapagninilay- nilay ng katotohanan mula sa mga balitang napakinggan at palatastas na nabasa o narinig. EsP4PKP-Ie-g-25 Nakapagninilay- nilay ng katotohanan mula sa mga balitang napakinggan at palatastas na nabasa o narinig. EsP4PKP-Ie-g-25 Nakapagninilay- nilay ng katotohanan mula sa mga balitang napakinggan at palatastas na nabasa o narinig. HGIPS-Ic-9 Explain the importance of individual difference II. NILALAMAN Magiging Mapanuri Ako! Magiging Mapanuri Ako! Magiging Mapanuri Ako! KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Quarter 1 – Module 2: Let’s E.A.R.N R.E.S.P.E.C.T 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 14-18 14-18 14-18
  2. 2. 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang- Mag- aaral 28-37 28-37 28-37 6-11 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo III. PAMAMARAAN A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Let’s Try This: I Am A Writer B. Paghahabi sa layunin ng aralin C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Isagawa Natin Isapuso Natin Isabuhay Natin Let’s Review D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Makatutulong sa pagkilala ng mapanuring pag-iisip ang mga gawain sa Isagawa Natin. Sa pagkilala sa mga kayang magawa, mapapansin na madaling maisusulat ng mga mag-aaral ang kaya nilang gawin. Ipagawa ang Isabuhay Natin sa Kagamitan ng Mag-aaral. It’s My Turn E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Ipagawa sa kuwaderno ng mga mag-aaral ang Gawain 1 sa Isagawa Natin sa LM. Ipagawa ang Isapuso Natin Ang bahaging ito ng talakayan ay dapat na pagpapalalim ng tinalakay na paksa. Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Share in the group the tasks assigned to you and the activities you do with your family. Ipasulat sa loob ng kahon ang mga balitang kanilang napakinggan o nabasa. Isulat ito sa kahon ng Magandang Balita at Mapanghamong Balita. Gagawa ang guro ng dart board. Dito ay ilalagay ng mag- aaral ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng puso sa numero ng pagiging mapanuri. Ipabigkas sa mag-aaral nang may lakas, sigla at may damdamin ang tulang pinamagatang "Mapanuri Ako". Discuss the importance of knowing your role and responsibilities as a member of the familthroughht the acronym EARN RESPECT. F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Patnubayan ang mga mag-aaral na maisagawa ang Gawain 2 na Mini Presscon.
  3. 3. V. MGA TALA VI. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw- araw na buhay Ipaskil ang dart board ng mapanuring mag-aaralsa isang bahagi ng dingding bilang lunsaran, pamantayan, o paalaalang kaisipan sa klase. Bubuo ng sariling pangako ang mga mag-aaral tungkol sa pagiging mapanuri sa narinig na balita sa radyo o nabasa sa pahayagan. Answer I Know Now H. Paglalahat ng Aralin Ano ang magandang balita? mapanghamong balita? Bigyang diin ang Tandaan Natin. Pledge of Kindness I. Pagtataya ng Aralin Gawain 3 sa Kagamitan ng Mag- aaral My Family and I 1. Draw and color a picture of your family on clean paper. 2. List the names of your family members including yours. Write the role of the family member after each name. J. Karagdagang gawain para sa takdang- aralin at remediation
  4. 4. __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan G. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material

×