Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Linnafalt12112019

71 Aufrufe

Veröffentlicht am

Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hanke järjesti Puurakentamisen opintomatka Turun Linnfälttiin 12.11.2019
Retkellä esitetty taustamateriaali:
- Mika Rajala, hankepäällikkö, arkkitehti SAFA Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala
- Niklas Kronberg, arkkitehti, Schauman Arkkitehdit Oy

Veröffentlicht in: Bildung
 • Oli erittäin monipuolisesti valaiseva tutustumisretki! Puukerrostalojen ja nykyaikaisten kaupunginosien kaavoittaminen, suunnittelu ja rakentaminen ovat vielä kokeiluvaiheessa. Parhaita ratkaisuja etsitään. Suuret rakennusliikkeet kuitenkin suuntautuvat puun käyttöön rakentamisesa realistisena vaihtoehtona. Ilmastosyistä puurakentaminen on nousussa, mutta puun suosimiseen on muitakin hyviä syitä. Suuria haasteita ovat akustiikka ja palomääräykset. Nimenomaan palomääräykset, ei paloturvallisuus. Siinäkin on parannusta tapahtunut ja järki ehkä voittamassa.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Linnafalt12112019

 1. 1. Linnanfältti Moderni puukaupunki -hanke Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö & Hankepäällikkö Mika Rajala 12.11.2019
 2. 2. Viistokuva etelästä 2005 Turun kaupunki ilmoitti 26.5.2004 alueen yhdeksi valtion puurakentamisen edistämisohjelman 2004-2010 valtakunnalliseksi pilot-hankkeeksi. 2004 2005 Diplomitöitä arkkitehtikouluista 3 kpl 2007 Asemakaavaluonnos hyväksyttiin lautakunnassa 13.2.2007. 2008 Tontinvarauskilpailu 1.4.-12.9.2008. 2009- 2010 Suunnitelmien hiominen, workshop, sopimus puurakentamisen reunaehdoista 31.5.2010. Finnlines myi 12.11.2010 maansa PSJ Holding Ltd Oy:lle. 2011 Suunnittelualueelle rakennuskielto. Toteutussuunnitelmien tarkentamista. 2012 Uusi asemakaavaluonnos hyväksyttiin lautakunnassa 19.6.2012. 2014 Linnanfältin asemakaava voimaan 15.2.2014 Uudisrakentamisen aloitus 2017 2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 3. 3. L I N N A N F Ä L T T I ModerniPUUKaupunki - puurakentamisen edistäminen - kaupunkirakennetta eheyttävä ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen - kaupunkikeskustamaisuus - asuntotarjonnan ja asumistapojen monipuolistuminen, yhteisöllisyys - hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä - omaleimaisuutta korostava vahva identiteetti
 4. 4. visuaalinen kaupunkikeskustamaisuus - umpikorttelit  selkeä tilahierarkia suojaisat sisäpihat - autopaikoitus A-1 –korttelialueilla pihakannen alla ja kellareissa luonteva liittyminen suojeltaviin rakennuksiin - rakennusmassojen korkeus - julkisivukäsittely arkkitehtonisesti moderni yleisilme
 5. 5. toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus asumisen lisäksi työpaikkoja ja palveluita LISÄKSI:
 6. 6. toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus työpaikkoja ja palveluita entisissä tehdasrakennuksissa ja raitiovaunuhalleissa
 7. 7. rakentamisen määrä = rakennusala + kerrosluku + muut kaava- ja rakentamistapamääräykset rakennusoikeutta ei osoiteta, koska kerrosalan määräytymiseen vaikuttaa suunnitteluratkaisu: - kattomuodon vaikutus kerrosalaan laskettavaan pinta-alaan - sisäänvedettyjen parvekkeiden määrä ja koko - parvekkeiden lasituksen ominaisuudet - liikennemelun ja rautatiealueen vaikutus asuntoratkaisuihin ja rakennusten runkosyvyyteen - ulkoseinän paksuus - autopaikkojen lukumäärä pihakannen alla  suunnittelun vapaus massoittelun puitteissa
 8. 8. arkkitehtuuri massoittelussa selkeä perushahmo: - julkisten ulkotilojen suuntaan parvekkeet pääosin sisäänvedettyjä - A-1 –korttelialueilla kattopinnat eheitä Asuinrakennusten korttelialue. Uudisrakennuksissa tulee olla kortteleittain yhtenäinen kattomuoto, -materiaali ja -kulma sekä rakennustyyli. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kulloisenkin katujulkisivun korkeusasemien sopimiseen suojeltaviin rakennuksiin. Rakentamistavasta sekä rakennusalan ulkopuolisista ulokkeista ja asemakaavassa määrittelemättömistä asuntokohtaisista irtainvarastoista määrätään asemakaavan yhteydessä hyväksyttävissä rakentamistapamääräyksissä. Rakennusten tulee sopeutua korkeusasemien, muotojen, mittasuhteiden, aukotuksen ja värityksen puolesta korttelin yleisilmeeseen ja lähimpiin suojeltaviin rakennuksiin. Rakentamistavasta ja rakennusalan ulkopuolisista ulokkeista määrätään asemakaavan yhteydessä hyväksyttävissä rakentamistapamääräyksissä.
 9. 9. Asuinrakennusten kattomuodon tulee olla satulakatto ja talousrakennuksen pulpettikatto. Asuinrakennusten kattomuodon tulee olla rakennuksen pitkittäissuuntaan kallistettu lapekatto. Harjoja voi rakennuksessa olla useampia. Asuinrakennusten kattomuodon tulee olla sisäpihan suuntaan kallistuva pulpettikatto. Katemateriaali saa verhota myös ylimmän, tai viisikerroksisen rakennuksen kyseessä ollessa kahden ylimmän kerroksen julkisivun.
 10. 10. rakennusmateriaalit - asemakaavassa määrätään runko- ja julkisivumateriaaliksi PUU Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n mukaan asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa. Koska Linnanfältti on Moderni puukaupunki -hankkeen kohde, on puurakentaminen myös runkomateriaalina kaavan tarkoitus ja sisältövaatimus ja näin ollen maankäytöllinen syy. - erikseen määritellään, missä rakennusosissa kivirakenteet ovat sallittuja - rakennustapamääräyksissä sallitaan teräksen käyttö parvekerakenteissa puulle kontrastisena ja puun ’lämpöä’ korostavana edellyttäen, että tukirakenteet ovat mahdollisimman siroja ja teräs jää näkyväksi pinnaksi. Terästä saa käyttää myös latta- tai pinnakaiteissa.
 11. 11. Arkkitehtuurin ja ympäristön laadun ohjaukseen liittyvät yksityiskohtaisemmat määräykset on esitetty rakentamistapamääräyksissä, joka on hyväksytty asemakaavan yhteydessä. periaatteita, mm. - uudisrakennusten julkisivut - uudisrakennusten katot - parvekkeet - pihat, pp –alueet tonteilla - aitaaminen - valaistus, mainokset, ympäristötaide www.turku.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaupunkisuunnittelu > Asemakaavoitus > Kaavahaku, asemakaavat: kirjoitetaan kohtaan Kaupunginosa tai työnimi/nimen osa: Linnanfältti.
 12. 12. Lakea Oy Valmistunut 2/2019 YH-Antura Oy Rakenteilla Suunnitteilla NCC Suomi Oy Suunnitteilla NCC Suomi Oy Suunnitteilla KS-Kodit Oy Valmistunut 9/2018 Optimikodit Oy Valmistunut 12/2017 Lehto Asunnot Oy Rakenteilla PSJ Holding Valmistunut 3/2013 PSJ Holding Ltd Ei tietoa Bonava Suomi Oy Rakenteilla Suunnitteilla NCC Rakennus Oy Valmistunut 4/2018 Linnanfältin toteuttajat eri alueilla uudisrakennettavat alueet alunperin 60 % kaupungin omistuksessa Lakea Oy Suunnitteilla
 13. 13. Hevosraitiotietalli muutettu asuin- ja liikerakennukseksi © CycloMedia
 14. 14. Näkymä Malminkadun ja Kalastajankadun kulmasta Voittanut kilpailuehdotus (2008) / YIT Rakennus Oy ja Sigge Arkkitehdit Oy Rakennuslupa (muutoslupa 2017) / Optimikodit Oy ja Sigge Arkkitehdit Oy
 15. 15. Optimikodit Oy ja Sigge Arkkitehdit Oy
 16. 16. Julkisivu Amiraalistonkadulle Voittanut kilpailuehdotus (2008) / YIT Rakennus Oy ja Sigge Arkkitehdit Oy Rakennuslupa (2017) / KS-Kodit Oy ja Arkkitehtitoimisto Tommy Gustafsson Arkitektbyrå
 17. 17. KS-Kodit Oy ja Arkkitehtitoimisto Tommy Gustafsson Arkitektbyrå
 18. 18. Kortteli 8 Rakennustyyli: voittanut kilpailuehdotus (2008) / Peab Seicon Oy ja Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy Rakennuslupa (2017) / Lakea Oy ja Arkkitehdit Casagrande Oy Asemakaavan massoittelun mukainen pienoismalli
 19. 19. Lakea Oy ja Arkkitehdit Casagrande Oy
 20. 20. NCC Rakennus Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy Havainnekuva
 21. 21. Kortteli 9, 1. vaihe Suunnitelma uutta kaavaluonnosta varten (2012) / PSJ Holding Ltd ja Schauman Arkkitehdit Oy Rakennuslupa (2017) / YH-Antura Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy
 22. 22. YH-Antura Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy
 23. 23. Kortteli 56 Voittanut kilpailuehdotus (2008) / NCC Rakennus Oy ja Optiplan Oy Rakennuslupa (2018) / Lehto Asunnot Oy ja Sigge Arkkitehdit Oy
 24. 24. Lehto Asunnot Oy ja Sigge Arkkitehdit Oy
 25. 25. Kortteli 56 Suunnitelma uutta kaavaluonnosta varten (2012) / PSJ Holding Ltd ja Schauman Arkkitehdit Oy Rakennuslupa (2016) / NCC Rakennus Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy Rakentamistapamääräykset: Asuinrakennusten kattomuodon tulee olla sisäpihan suuntaan kallistuva pulpettikatto. Katemateriaali saa verhota myös ylimmän, tai viisikerroksisen rakennuksen kyseessä ollessa kahden ylimmän kerroksen julkisivun. Havainnekuva Raitiokujalta
 26. 26. NCC Rakennus Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy
 27. 27. näkymiä korttelin keskeltä
 28. 28. Kortteli 56 Suunnitelma uutta kaavaluonnosta varten (2012) / PSJ Holding Ltd ja Schauman Arkkitehdit Oy Rakennuslupa haussa / Bonava Suomi Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy
 29. 29. Bonava Suomi Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy Havainnekuva
 30. 30. Kortteli 56 Rakennuslupa haussa / Bonava Suomi Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy Sisäpihanäkymä
 31. 31. Kortteli 56 Rakennuslupa haussa / Bonava Suomi Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy Näkymä Linnankadulle
 32. 32. Linnanfältti - toteutuneiden kohteiden perusteella arvioitava asukasmäärä 1300 asukasta - kokonaiskerrosala 48 500 k-m2 - asuminen 46 000 k-m2 www.turku.fi/kaavahaku > asemakaavat työnimi: Linnanfältti (kaavakartta, kaavaselostus, rakentamistapamääräykset) http://www.turku.fi/linnanfaltti
 33. 33. K i i t o s! Mika Rajala Hankepäällikkö mika.rajala@turku.fi Katja Tyni-Kylliö Kaavoitusarkkitehti katja.tyni-kyllio@turku.fi
 34. 34. AND SUUNNITTELE PUUSTA
 35. 35. PUUKERROSTALON SUUNNITTELU …ELIVINKIT ARKKITEHDILTA ARKKITEHDEILLE
 36. 36. PUUKERROSTALON SUUNNITTELU 2011 LINNANFÄLTIN KAAVAKONSULTAATIO 2012-2013 KOULUTUS JA PEREHTYMINEN 2013- LINNANFÄLTIN KORTTELI 56 ALUSTAVA SUUNNITTELU 2016 AS OYTURUN PUULINNAN RAKENTAMINEN ALKAA 2017 FLEMINGINKATU RAKENTAMINEN ALKAA 2018 PUULINNAVALMISTUU, LYHDYNKANTAJAN RAKENTAMINEN ALKAA 2019 PÄIVÄNSÄDE 3 RAKENTAMINEN ALKAA(2 RAK) 2020 PORTINVARTIJAN RAKENTAMINEN ALKAA SCHAUMAN ARKKITEHDEILLA
 37. 37. A&O: RAKENNEJÄRJESTELMÄ • TILAELEMENTTI • SUURELEMENTTI • CLT • RANKARAKENNE • HIRSI
 38. 38. • TILAELEMENTTI • SUURELEMENTTI • CLT • RANKARAKENNE • HIRSI RAKENNE- PAKSUUDET KERROS- KORKEUDET PAINUMAT KERROSMÄÄRÄ NÄKYVÄT PUUPINNAT TUOTANTO- TEKNIIKKA ARKKITEHTONISET MAHDOLLISUUDET ELEMENTTIRAKENTAMISEN REALITEETIT A&O: RAKENNEJÄRJESTELMÄ
 39. 39. KERROS- KORKEUDET PAINUMAT KERROSMÄÄRÄ TUOTANTO- TEKNIIKKA ARKKITEHTONISET MAHDOLLISUUDET ELEMENTTIRAKENTAMISEN REALITEETIT TILAELEMENTTI CASE LINNANFÄLTTI RAKENNE- PAKSUUDET NÄKYVÄT PUUPINNAT
 40. 40. TILAELEMENTTI CASE LINNANFÄLTTI
 41. 41. RAKENNE- PAKSUUDET NÄKYVÄT PUUPINNAT TUOTANTO- TEKNIIKKA ARKKITEHTONISET MAHDOLLISUUDET ELEMENTTIRAKENTAMISEN REALITEETIT TILAELEMENTTI CASE LINNANFÄLTTI KERROS- KORKEUDET PAINUMAT KERROSMÄÄRÄ
 42. 42. RAKENNE- PAKSUUDET NÄKYVÄT PUUPINNAT TUOTANTO- TEKNIIKKA ARKKITEHTONISET MAHDOLLISUUDET ELEMENTTIRAKENTAMISEN REALITEETIT CLT CASE LINNANFÄLTTI KERROS- KORKEUDET PAINUMAT KERROSMÄÄRÄ
 43. 43. RANKARAKENNE CASE LINNANFÄLTTI RAKENNE- PAKSUUDET NÄKYVÄT PUUPINNAT TUOTANTO- TEKNIIKKA ARKKITEHTONISET MAHDOLLISUUDET ELEMENTTIRAKENTAMISEN REALITEETIT KERROS- KORKEUDET PAINUMAT KERROSMÄÄRÄ
 44. 44. MUISTA MYÖS NÄMÄ YHTEENSOVITUS DETALJIT ELEMENTTIRAJAT RAJAPINNAT: ÄÄNI JA PALO KIPSIRAKENTEET KOTELORAKENTEET ELÄMINEN JULKISIVUMATERIAALIT
 45. 45. KIITOS!

×