Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Metamorphosis (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска

 1. 1. www.e-society.mk
 2. 2. Изразувањето кое предизвикува омраза кон едно или повеќе лица врз основа на нивните лични карактеристики или припадноста кон одредена група или заедница, претставува говор на омраза.
 3. 3. Жртва на говорот на омраза, може да биде секој бидејќи омразата може да се јавува како резултат на различни основи. Расата, бојата на кожата, родот, припадноста на маргинализирана група, етничката припадност, јазикот, државјанството, социјалното потекло, религијата или верското уверување, други видови уверувања, образованието, политичката припадност, личниот или општествен статус, менталната или телесната попреченост, возраста, семејната или брачната состојба, имотниот статус, сексуалната ориентација, родовиот идентитет на луѓето.
 4. 4. www.e-society.mk Освен преку директен говор и во интернет просторот, омразата може да се изрази и со испишување на навредливи симболи, графити, цртежи, палење на знамиња или верски симболи или пак со делење на печатен материјал чија содржина поттикнува омраза по било кој основ.
 5. 5. Основи забележани на www.govornaomraza.mk: 1. Етничка припадност – 43 пријави 2. Сексуална ориентација – 25 пријави 3. Вкупен број на процесуирани пријави - 74 Не изостануваат и други основи: политичка припадност/социјален статус, семејна/брачна состојба, имотен/општествен статус, раса/боја на кожа и други основи. Говорот на омраза на интернет исто така е најзастапен по овие две основи. Најчесто може да биде сретнат на фан-страници на социјалните мрежи кои се однесуваат на спортски клубови или фан-страници со националистичка содржина. Додека пак говор на омраза по основ на сексуална ориентација е присутен во секоја тема. Омразата кон ЛГБТИ лицата ја надминува и етничката омраза. Исто така, честопати во еден регистриран случај се видливи повеќе основи на говор на омраза.
 6. 6. Кои се најчестите основи за говор на омраза во нашето општество? www.e-society.mk
 7. 7. Кои се најчестите основи за говор на омраза во нашето општество? www.e-society.mk
 8. 8. Кои се најчестите основи за говор на омраза во нашето општество? www.e-society.mk
 9. 9. Што значи говор на омраза на интернет? • Говорот на омраза на интернет се разликува само во начинот на ширењето односно преку користење на интернет базирани алатки, социјални мрежи, веб-страници, блогови и други видови на комуникација на интернет.
 10. 10. Каде се пријавува говор на омраза на интернет? • Секој говор на омраза, може да го пријавите во Министерството за внатрешни работи, во полициска станица или на тел.број 192 • Говор на омраза на интернет конкретно можете да пријавите до одделението за електронски криминал при Министерството за внатрешни работи и преку е-пошта на cybercrime@moi.gov.mk
 11. 11. Посетете ја платформата заПосетете ја платформата за бележење на говор на омразабележење на говор на омраза • www.govornaomraza.mk

×