Anzeige

Research jam.doc

22. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Research jam.doc

  1. LampiranA FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITI PANEL PENASIHAT (PPKK) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN RM 5000.00 TAHUN 2022 Nama Klinik Kesihatan (PPKK): Jambongan Daerah/Negeri: Beluran/Sabah Terima Peruntukan Tarikh Projek / Aktivlti Terima Peruntukan Kos Perbelanjaan Catatan (RM) ( Tanda v pada petak berkenan) Akaun Waran Sambutan Hari Malaysia Klinik Kesihatan Jambongan, Panel Penasihat Klinik Kesihatan 16/9/2022 Jambongan dan AKKSI peringkat Pulau Jambongan. v RM2,000.00 31/8/2022 Merdeka Fun Games 2022 . Gotong Royong Klinik dengan kerjasama Panel 5/11/2022 Penasihat Klinik Kesihatan Jambongan dan Ke, Askar Jambongan. JUMLAH v v RM2,SOO.00 RMS00.00 RMS,000.00 Disediakan Oleh Disahkan Oieh Diperakukan Oleh PPP. Keddy Fandly Bin Friday b.p : Pegawai Kesihatan Kawasan Beluran Penyelaras PPKK /Ketua Penyelia PPP Pejabat Kesihatan Kawasan
Anzeige