Executive master management consulting januari 2018

Executive Master
Management Consulting
“Met vertrouwen adviseren”
dr. Meindert Flikkema | m.j.flikkema@vu.nl | T: +31 6 26540736
Onze studenten
Leonne Jongejan – Deloitte Ahmed Ait Moha – Motivaction Siebren de Ringh – Frijman
Wicher Schönau – TwijnstraGudde Kim Grinwis – THCM
Stefan van der Kwaak
– Inter-Esse
Chantal Dekker – KPMG
Onze studenten
Ter illustratie:
Samenstelling EMMC groep 25, een
afspiegeling van adviserend Nederland
13 studenten:
 9 mannen, 4 vrouwen
 in de leeftijd 30 – 56
 4 van big4 kantoren
 2 interne adviseurs
 3 van middelgrote bureaus
 4 zelfstandig professionals
Aanbod Amsterdam Center for
Management Consulting
Het vlaggenschip: EMMC
Onze kerndocenten: 100+ jaren
ervaring in het adviesvak.
dr. Frank Kwakman
dr. Meindert Flikkema
prof.dr.mr. Steven ten Have
dr. Ludwig Hoeksema
Waarom doen we dit?
Omdat het onze passie is om
organisatieadviseurs in de
sterk verander(en)de markt te
helpen een grote stap
voorwaarts te zetten.
Een topadviseur in een
veranderende markt …
… is een ondernemende, creatieve, vitale en breed
opgeleide professional. Iemand met presence en
overtuigend in interactie met klanten. Hij kent de
grenzen van zijn vakbekwaamheid, belangrijke
trends en ontwikkelingen in het vak en in de
industrieën waarvoor hij werkt, en bekwame anderen
die over complementaire vaardigheden beschikken.
Hij is waardevol voor zijn opdrachtgevers en weet dat
ook te verzilveren. Hij levert niet alleen ‘value in
interaction’, maar ook ‘value in use’, zodat
opdrachtgevers duurzaam meer waarde creëren voor
hun stakeholders.
… is zich bewust dat zijn aanwezigheid ook een interventie is, kijkt
meervoudig naar organisaties en is betrokken bij vraagstuk én
opdrachtgever. Hij is verbindend maar opereert ook altijd met voldoende
distantie en moraliteit. De topadviseur heeft veel oog voor samenhang en
voor het (on)vermogen van de opdrachtgever om die samenhang te
doorgronden of vorm te geven. Hij heeft bovendien veel aandacht voor de
rol van de opdrachtgever in de probleemsituatie en vaart dus ook niet
louter op diens observaties en oordeel.
… maakt professionele twijfel productief via intervisie,
onderzoek, training en het schrijven van publicaties.
Op die manier verwerft hij in depth kennis die boven
algemene managementwijsheden uitstijgt en die er
mede voor zorgt dat hij niet ten onder gaat aan
prijsdruk in economisch mindere tijden. Hij vervult de
rol van leermeester en draagt de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van
gezellen in het organisatieadviesvak.
… gaat iedere dag de deur uit
met de wens om bestaande én
nieuwe klanten te helpen bij
uitdagingen die ze niet alleen
aankunnen. Hij reduceert
complexiteit en bereidt efficiënt
en samen met zijn opdrachtgever
beslissingen voor met veel
impact, laat de klant altijd zelf
beslissen, reikt een
handelingskader aan en neemt
het initiatief om beslissingen te
heroverwegen als de in- of
externe situatie daar om vraagt.
… is robuust, creëert
vertrouwen, heeft durf en kan
incasseren, zeer goed luisteren
én vertellen. Hij vraagt subtiel en
met enige regelmaat om
feedback, niet om de
opdrachtgever daarna te kunnen
‘pleasen’, wel om voortdurend te
toetsen of de opdrachtgever zich
comfortabel voelt bij de
ingeslagen richting en of het
gemaakte tempo tot tevredenheid
stemt. Hij benut die feedback
bovendien om zijn marktprofiel te
verfijnen en te herijken.
De contouren van zijn of haar
competentiegebieden
1.
Strategische
innovatie
klanten helpen bij
‘strategic doing’ en
het creëren van
nieuwe
businesskansen,
door het ontwikkelen
en implementeren
van nieuwe
businessmodellen
om met succes en
duurzaam in te
kunnen spelen op
veranderingen in hun
sector
2.
Verander-
management
klanten helpen om
transities te
realiseren en
daarvoor het juiste
leiderschap te
ontwikkelen, de
juiste interventies op
persoons-, team- en
systeemniveau te
doen en je daarbij te
laten leiden door het
streven naar
resultaten die
duurzaam en
verantwoord zijn
3.
Bedrijfsmodellen
& data
klanten helpen om
het functioneren van
hun organisatie
vanuit een integrale
optiek van strategie,
internationalisering,
HRM, logistiek,
finance en
governance te
verbeteren, daarbij
gebruik makend van
beschikbare data en
analytics, zowel
intern als via externe
benchmarks
4.
Netwerken &
technologie
klanten helpen om
de voordelen van
samenwerking te
benutten door
partnerships te
initiëren, financiering
mogelijk te maken,
nieuwe
organisatievormen te
ontwikkelen en
technologie in te
zetten om naast
communicatie ook
schaal- en
scopevoordelen te
realiseren
5.
Persoonlijk
leiderschap
klanten helpen
vanuit authenticiteit,
van waaruit je ook
verantwoordelijkheid
neemt voor je
collega’s, het bureau
waarvoor je werkt en
je eigen loopbaan;
iemand die blijft
ondernemen en
vernieuwen, zijn vak
en passie uitdraagt
en goed zorgt voor
vitaliteit van lichaam
en geest
Een topadviseur is vakman en
ondernemend professional
Verander-
management
Netwerken
& technologie
Bedrijfs-
modellen &
data
Persoonlijk
leiderschap
&
ondernemerschap
Strategische
innovatie
Resultaten EMMC programma
Fasen van het
adviesproces
waaraan we
werken
van Contact
naar Contract
van Contract
naar Interventie
van Delivery
naar Innovatie
Waar we op
inzetten!
Gevraagd worden
voor opdrachten die
je op het lijf
geschreven zijn
Impact hebben als
adviseur in complexe
veranderings-
processen
Progressie boeken
als individu, team en
bureau
Professionele toekomst naar voren halen
We werken samen met JAM
visual thinking, ACBA & Source
Opbouw EMMC
vanContactnaarContract
vanContractnaar
Interventie
vanDeliverynaarInnovatie
Openingsblok
Sluitingsblok
ExamensEMMC
Werkenaan
praktijkopdracht
Bijdragen aan onderzoek “Understanding Management Consulting”
Werken in mentorgroepen
Kernprogramma
Kernprogramma EMMC
Fasen van het
adviesproces
waaraan we
werken
van Contact
naar Contract
van Contract
naar Interventie
van Delivery
naar Innovatie
Modules per
fase
1. Trends & ontwikkelingen
2. Adviseurs &
ondernemerschap
3. Acquireren & contracteren
met impact
4. Financieel management
voor adviseurs
5. Big data & evidence
based adviseren
6. Schrijven van een
whitepaper
7. Technologie &
verandering
8. Strategie,
medezeggenschap &
verandering
9. Allianties & verandering
10. Structuur & verandering
11. Transformatie van HRM
12. Leiderschap &
verandering
13. Doeltreffend
argumenteren,
presenteren en
rapporteren
14. Innovatief adviseren
15. Meervoudig kijken naar
organisaties
16. Visueel denken & creatief
problemen oplossen
Zoals wij het liefst werken: met literatuur op vlieghoogte,
daarna interactief aan de slag in de werkplaats.
Waar we graag werken: Vrije Universiteit en
Duin & Kruidberg, Santpoort
Leeropbrengst van ieder
programmaonderdeel is vierledig.
Meer
subjectkennis
“breedte +
diepte”
Meer
handelings-
kennis als
adviseur
Scherper
professioneel
profiel
Uitbreiding
relatie-
netwerk
Doorlooptijd EMMC, inclusief vier
maanden praktijkopdracht in duo’s:
vanContactnaarContract
vanContractnaar
Interventie
vanDeliverynaarInnovatie
Openingsblok
Sluitingsblok
ExamensEMMC
Werkenaan
praktijkopdracht
4 maanden 2 mnd6 maanden 2 mnd4 maanden
Oriëntatie programma-onderdelen
Plaats &
richtingbepaling
Verbreding &
verdieping
Ver-
nieuwing
Doen!
Ver-
zilveren
4 maanden 2 mnd6 maanden 2 mnd4 maanden
vanContactnaarContract
vanContractnaar
Interventie
vanDeliverynaarInnovatie
Openingsblok
Sluitingsblok
ExamensEMMC
Werkenaan
praktijkopdracht
Producten die je maakt.
motivatie
brief
abstract
whitepaper
mini
seminarwhitepaper
persoonlijk
manifest
geëva-
lueerde
praktijkcase(s)
vanContactnaarContract
vanContractnaar
Interventie
vanDeliverynaarInnovatie
Openingsblok
Sluitingsblok
ExamensEMMC
Werkenaan
praktijkopdracht
Examenonderdelen
1. Presentatie praktijkopdrachten
2. Whitepaper of artikel in vaktijdschrift
3. Kennistoets per fase
4. Logboek
a. Wat heb je geleerd over jezelf?
b. Welke nieuwe subject- en handelingskennis
heb je toegepast in opdrachten?
c. Wat heb je daarvan geleerd?
Kosten & opbrengsten
 Geen fee*, maar opleiding
terugverdienen via een of twee
opdrachten in duo’s
of
 27.500 Euro, over twee
kalenderjaren, all-in
en
 8 tot 12 uur zelfstudie per week
 Zelf gekozen bijdrage aan het
onderzoek van ACMC
* Zie Toelichting zero-fee model EMMC
 Je gaat adviseren in een andere
league!
 Je gaat jouw professioneel profiel
fijnslijpen en verzilveren
 Je leert acquireren zonder sales
 Je organiseert een seminar voor
potentiële klanten op basis van jouw
EMMC whitepaper
 Je wordt ACMC alumnus
 Je krijgt het recht om het MMC
trademark te gebruiken
 Je bent op weg naar een MSc. in
management consulting
Kosten Opbrengsten
Amsterdam Center for
Management Consulting
www.vu.nl/acmc
1 von 23

Recomendados

HR18 20. Veerle Koks von
HR18 20. Veerle KoksHR18 20. Veerle Koks
HR18 20. Veerle Koksvzw Vorm
229 views28 Folien
Tm Brochure Hudson NL von
Tm Brochure Hudson NLTm Brochure Hudson NL
Tm Brochure Hudson NLPockett7
349 views8 Folien
Tes Brochure NL von
Tes Brochure NLTes Brochure NL
Tes Brochure NLPockett7
257 views4 Folien
HR18 04. Thierry Taverna von
HR18 04. Thierry TavernaHR18 04. Thierry Taverna
HR18 04. Thierry Tavernavzw Vorm
156 views42 Folien
HR18 18. Bart Derre von
HR18 18. Bart DerreHR18 18. Bart Derre
HR18 18. Bart Derrevzw Vorm
214 views34 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerreneseeder
365 views29 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Izzat darwish new von
Izzat darwish newIzzat darwish new
Izzat darwish newIzzat Darwish
127 views6 Folien
Brochure Start Connecting von
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingErik Janssen
614 views13 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerSeederDeBoer
440 views32 Folien
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht von
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtLeidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtJan Wietsma
1.5K views21 Folien
rugcic_impactvolle_analist_brochure von
rugcic_impactvolle_analist_brochurerugcic_impactvolle_analist_brochure
rugcic_impactvolle_analist_brochureJackovdbosch
109 views5 Folien
Succesvol veranderen basis von
Succesvol veranderen basisSuccesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basisRudie Jansman
1.2K views41 Folien

Was ist angesagt?(20)

Brochure Start Connecting von Erik Janssen
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
Erik Janssen614 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer440 views
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht von Jan Wietsma
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtLeidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Jan Wietsma1.5K views
rugcic_impactvolle_analist_brochure von Jackovdbosch
rugcic_impactvolle_analist_brochurerugcic_impactvolle_analist_brochure
rugcic_impactvolle_analist_brochure
Jackovdbosch109 views
Succesvol veranderen basis von Rudie Jansman
Succesvol veranderen basisSuccesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basis
Rudie Jansman1.2K views
Leidinggeven aan professionals niet doen! von Carole Derks
Leidinggeven aan professionals niet doen!Leidinggeven aan professionals niet doen!
Leidinggeven aan professionals niet doen!
Carole Derks5.7K views
Leidinggeven Aan Professionals von Pieter Rop
Leidinggeven Aan ProfessionalsLeidinggeven Aan Professionals
Leidinggeven Aan Professionals
Pieter Rop2K views
Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M) von AdBakker71
Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M)Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M)
Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M)
AdBakker71245 views
HR @ Wijs, van HR naar CNO von Ilse Jansoone
HR @ Wijs, van HR naar CNOHR @ Wijs, van HR naar CNO
HR @ Wijs, van HR naar CNO
Ilse Jansoone275 views
Management - Boeken voor professionals von DieKeure
Management - Boeken voor professionalsManagement - Boeken voor professionals
Management - Boeken voor professionals
DieKeure631 views
Presentatie Mathieu Weggeman von Hans Janssen
Presentatie Mathieu WeggemanPresentatie Mathieu Weggeman
Presentatie Mathieu Weggeman
Hans Janssen2.4K views
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk! von Mspierenburg
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Mspierenburg675 views
Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep von Elitas Groep BV
Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank GroepVerbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep
Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep
Elitas Groep BV1.8K views
Presentatie training projectleiders 17 april 2012 von Frank Koreman
Presentatie training projectleiders 17 april 2012Presentatie training projectleiders 17 april 2012
Presentatie training projectleiders 17 april 2012
Frank Koreman973 views
Les 4 Verandermanagement von Ifk Bigfood
Les 4  VerandermanagementLes 4  Verandermanagement
Les 4 Verandermanagement
Ifk Bigfood2.1K views

Similar a Executive master management consulting januari 2018

CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi... von
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...Trommelen & Co bv
1.5K views6 Folien
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerSeederDeBoer
293 views32 Folien
Presentatie bindje juni 2011 von
Presentatie bindje juni 2011Presentatie bindje juni 2011
Presentatie bindje juni 2011Rudie Jansman
374 views17 Folien
Extended Master - Presentation Magnitude Consulting von
Extended Master - Presentation Magnitude ConsultingExtended Master - Presentation Magnitude Consulting
Extended Master - Presentation Magnitude ConsultingExtended-Master
49 views7 Folien
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013 von
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013onnovanderveen
645 views8 Folien
Presentatie Bindje In Vogelvlucht Versie 1 von
Presentatie Bindje In Vogelvlucht Versie 1Presentatie Bindje In Vogelvlucht Versie 1
Presentatie Bindje In Vogelvlucht Versie 1bindje
304 views14 Folien

Similar a Executive master management consulting januari 2018(20)

CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi... von Trommelen & Co bv
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
Trommelen & Co bv1.5K views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer293 views
Presentatie bindje juni 2011 von Rudie Jansman
Presentatie bindje juni 2011Presentatie bindje juni 2011
Presentatie bindje juni 2011
Rudie Jansman374 views
Extended Master - Presentation Magnitude Consulting von Extended-Master
Extended Master - Presentation Magnitude ConsultingExtended Master - Presentation Magnitude Consulting
Extended Master - Presentation Magnitude Consulting
Extended-Master49 views
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013 von onnovanderveen
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
onnovanderveen645 views
Presentatie Bindje In Vogelvlucht Versie 1 von bindje
Presentatie Bindje In Vogelvlucht Versie 1Presentatie Bindje In Vogelvlucht Versie 1
Presentatie Bindje In Vogelvlucht Versie 1
bindje304 views
Kairos Publicaties von marcjanssen
Kairos  PublicatiesKairos  Publicaties
Kairos Publicaties
marcjanssen657 views
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von staverne
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
staverne274 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von BertjeKnor
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
BertjeKnor302 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von bramvdg
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
bramvdg348 views
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat? von mjonkers
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
mjonkers455 views
Kennismanagement en nieuwe media von GO opleidingen
Kennismanagement en nieuwe mediaKennismanagement en nieuwe media
Kennismanagement en nieuwe media
GO opleidingen366 views
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ... von edevoogd
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
edevoogd207 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von lsguldenmund
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
lsguldenmund281 views

Executive master management consulting januari 2018

 • 1. Executive Master Management Consulting “Met vertrouwen adviseren” dr. Meindert Flikkema | m.j.flikkema@vu.nl | T: +31 6 26540736
 • 2. Onze studenten Leonne Jongejan – Deloitte Ahmed Ait Moha – Motivaction Siebren de Ringh – Frijman Wicher Schönau – TwijnstraGudde Kim Grinwis – THCM Stefan van der Kwaak – Inter-Esse Chantal Dekker – KPMG
 • 3. Onze studenten Ter illustratie: Samenstelling EMMC groep 25, een afspiegeling van adviserend Nederland 13 studenten:  9 mannen, 4 vrouwen  in de leeftijd 30 – 56  4 van big4 kantoren  2 interne adviseurs  3 van middelgrote bureaus  4 zelfstandig professionals
 • 4. Aanbod Amsterdam Center for Management Consulting
 • 6. Onze kerndocenten: 100+ jaren ervaring in het adviesvak. dr. Frank Kwakman dr. Meindert Flikkema prof.dr.mr. Steven ten Have dr. Ludwig Hoeksema
 • 7. Waarom doen we dit? Omdat het onze passie is om organisatieadviseurs in de sterk verander(en)de markt te helpen een grote stap voorwaarts te zetten.
 • 8. Een topadviseur in een veranderende markt … … is een ondernemende, creatieve, vitale en breed opgeleide professional. Iemand met presence en overtuigend in interactie met klanten. Hij kent de grenzen van zijn vakbekwaamheid, belangrijke trends en ontwikkelingen in het vak en in de industrieën waarvoor hij werkt, en bekwame anderen die over complementaire vaardigheden beschikken. Hij is waardevol voor zijn opdrachtgevers en weet dat ook te verzilveren. Hij levert niet alleen ‘value in interaction’, maar ook ‘value in use’, zodat opdrachtgevers duurzaam meer waarde creëren voor hun stakeholders. … is zich bewust dat zijn aanwezigheid ook een interventie is, kijkt meervoudig naar organisaties en is betrokken bij vraagstuk én opdrachtgever. Hij is verbindend maar opereert ook altijd met voldoende distantie en moraliteit. De topadviseur heeft veel oog voor samenhang en voor het (on)vermogen van de opdrachtgever om die samenhang te doorgronden of vorm te geven. Hij heeft bovendien veel aandacht voor de rol van de opdrachtgever in de probleemsituatie en vaart dus ook niet louter op diens observaties en oordeel. … maakt professionele twijfel productief via intervisie, onderzoek, training en het schrijven van publicaties. Op die manier verwerft hij in depth kennis die boven algemene managementwijsheden uitstijgt en die er mede voor zorgt dat hij niet ten onder gaat aan prijsdruk in economisch mindere tijden. Hij vervult de rol van leermeester en draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van gezellen in het organisatieadviesvak. … gaat iedere dag de deur uit met de wens om bestaande én nieuwe klanten te helpen bij uitdagingen die ze niet alleen aankunnen. Hij reduceert complexiteit en bereidt efficiënt en samen met zijn opdrachtgever beslissingen voor met veel impact, laat de klant altijd zelf beslissen, reikt een handelingskader aan en neemt het initiatief om beslissingen te heroverwegen als de in- of externe situatie daar om vraagt. … is robuust, creëert vertrouwen, heeft durf en kan incasseren, zeer goed luisteren én vertellen. Hij vraagt subtiel en met enige regelmaat om feedback, niet om de opdrachtgever daarna te kunnen ‘pleasen’, wel om voortdurend te toetsen of de opdrachtgever zich comfortabel voelt bij de ingeslagen richting en of het gemaakte tempo tot tevredenheid stemt. Hij benut die feedback bovendien om zijn marktprofiel te verfijnen en te herijken.
 • 9. De contouren van zijn of haar competentiegebieden 1. Strategische innovatie klanten helpen bij ‘strategic doing’ en het creëren van nieuwe businesskansen, door het ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen om met succes en duurzaam in te kunnen spelen op veranderingen in hun sector 2. Verander- management klanten helpen om transities te realiseren en daarvoor het juiste leiderschap te ontwikkelen, de juiste interventies op persoons-, team- en systeemniveau te doen en je daarbij te laten leiden door het streven naar resultaten die duurzaam en verantwoord zijn 3. Bedrijfsmodellen & data klanten helpen om het functioneren van hun organisatie vanuit een integrale optiek van strategie, internationalisering, HRM, logistiek, finance en governance te verbeteren, daarbij gebruik makend van beschikbare data en analytics, zowel intern als via externe benchmarks 4. Netwerken & technologie klanten helpen om de voordelen van samenwerking te benutten door partnerships te initiëren, financiering mogelijk te maken, nieuwe organisatievormen te ontwikkelen en technologie in te zetten om naast communicatie ook schaal- en scopevoordelen te realiseren 5. Persoonlijk leiderschap klanten helpen vanuit authenticiteit, van waaruit je ook verantwoordelijkheid neemt voor je collega’s, het bureau waarvoor je werkt en je eigen loopbaan; iemand die blijft ondernemen en vernieuwen, zijn vak en passie uitdraagt en goed zorgt voor vitaliteit van lichaam en geest
 • 10. Een topadviseur is vakman en ondernemend professional Verander- management Netwerken & technologie Bedrijfs- modellen & data Persoonlijk leiderschap & ondernemerschap Strategische innovatie
 • 11. Resultaten EMMC programma Fasen van het adviesproces waaraan we werken van Contact naar Contract van Contract naar Interventie van Delivery naar Innovatie Waar we op inzetten! Gevraagd worden voor opdrachten die je op het lijf geschreven zijn Impact hebben als adviseur in complexe veranderings- processen Progressie boeken als individu, team en bureau Professionele toekomst naar voren halen
 • 12. We werken samen met JAM visual thinking, ACBA & Source
 • 14. Kernprogramma EMMC Fasen van het adviesproces waaraan we werken van Contact naar Contract van Contract naar Interventie van Delivery naar Innovatie Modules per fase 1. Trends & ontwikkelingen 2. Adviseurs & ondernemerschap 3. Acquireren & contracteren met impact 4. Financieel management voor adviseurs 5. Big data & evidence based adviseren 6. Schrijven van een whitepaper 7. Technologie & verandering 8. Strategie, medezeggenschap & verandering 9. Allianties & verandering 10. Structuur & verandering 11. Transformatie van HRM 12. Leiderschap & verandering 13. Doeltreffend argumenteren, presenteren en rapporteren 14. Innovatief adviseren 15. Meervoudig kijken naar organisaties 16. Visueel denken & creatief problemen oplossen
 • 15. Zoals wij het liefst werken: met literatuur op vlieghoogte, daarna interactief aan de slag in de werkplaats.
 • 16. Waar we graag werken: Vrije Universiteit en Duin & Kruidberg, Santpoort
 • 17. Leeropbrengst van ieder programmaonderdeel is vierledig. Meer subjectkennis “breedte + diepte” Meer handelings- kennis als adviseur Scherper professioneel profiel Uitbreiding relatie- netwerk
 • 18. Doorlooptijd EMMC, inclusief vier maanden praktijkopdracht in duo’s: vanContactnaarContract vanContractnaar Interventie vanDeliverynaarInnovatie Openingsblok Sluitingsblok ExamensEMMC Werkenaan praktijkopdracht 4 maanden 2 mnd6 maanden 2 mnd4 maanden
 • 19. Oriëntatie programma-onderdelen Plaats & richtingbepaling Verbreding & verdieping Ver- nieuwing Doen! Ver- zilveren 4 maanden 2 mnd6 maanden 2 mnd4 maanden vanContactnaarContract vanContractnaar Interventie vanDeliverynaarInnovatie Openingsblok Sluitingsblok ExamensEMMC Werkenaan praktijkopdracht
 • 20. Producten die je maakt. motivatie brief abstract whitepaper mini seminarwhitepaper persoonlijk manifest geëva- lueerde praktijkcase(s) vanContactnaarContract vanContractnaar Interventie vanDeliverynaarInnovatie Openingsblok Sluitingsblok ExamensEMMC Werkenaan praktijkopdracht
 • 21. Examenonderdelen 1. Presentatie praktijkopdrachten 2. Whitepaper of artikel in vaktijdschrift 3. Kennistoets per fase 4. Logboek a. Wat heb je geleerd over jezelf? b. Welke nieuwe subject- en handelingskennis heb je toegepast in opdrachten? c. Wat heb je daarvan geleerd?
 • 22. Kosten & opbrengsten  Geen fee*, maar opleiding terugverdienen via een of twee opdrachten in duo’s of  27.500 Euro, over twee kalenderjaren, all-in en  8 tot 12 uur zelfstudie per week  Zelf gekozen bijdrage aan het onderzoek van ACMC * Zie Toelichting zero-fee model EMMC  Je gaat adviseren in een andere league!  Je gaat jouw professioneel profiel fijnslijpen en verzilveren  Je leert acquireren zonder sales  Je organiseert een seminar voor potentiële klanten op basis van jouw EMMC whitepaper  Je wordt ACMC alumnus  Je krijgt het recht om het MMC trademark te gebruiken  Je bent op weg naar een MSc. in management consulting Kosten Opbrengsten
 • 23. Amsterdam Center for Management Consulting www.vu.nl/acmc