Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano

Joelina May Orea
Joelina May OreaTeacher um Deped Malabon
ANG UGNAYAN NG TAO AT KAPALIGIRAN SA
PAGHUBOG NG KABIHASNANG ASYANO
OF WEEK 1
Magandang Buhay !! Simulan natin ang
pagtuklas at pagbuo ng mga pang unang
kasagutan sa iyong mga taong sa
pamamagitan ng mga gawain. Handa ka
na ba ? Simulan mo na.
ALAMIN
GAWAIN 1 : CROSS
WORD PUZZLE
Ang gawain na ito ay susubok sayong kakayahan bumuo ng mga salita na
hinahanap sa bawat kahon na bubuo sa iyong kaisipan tungkol sa paksa.
at kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Sa pamamagitan nito ay makakabuo
ka ng mga pangungusap na may kaugnayan sa Asya at sa pisikal na katangian nito.
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Mahusay ang iyong ginawa sa ating gawin.
Subukin naman natin ang iyong nalalaman
tungkol sa pinakamalaking kontinente sa
mundo ang ASYA!
Ating ilalarawan ang pagtatayang ito sa
pamamagitan ng paglalagay sa iyong sarili
bilang manlalakbay. Gumawa ka ng iyong
pahayag ukol sa una mong nalaman tungkol sa
kontinente ng Asya.
Gumawa ka ng iyong unang pahayag
tungkol sa una mong kaalaman
tungkol sa kontinente ng Asya. Sa
pisikal na katangian nito at ang
naging pag ayon ng tao rito sa
pamamagitan ng pag puno sa cloud
callout. Ang ikalawa at ikatlo naman
ay sasagutan habang tinatalakay
mga aralin at matapos
maisakatuparan lahat ng gawain
Sa aking pagkakalam, ang Asya ay __________________________
na may katangiang likas na _______________________________ at
nakaimpluwensiya sa pamumuhay ng tao sa pamamagitan ng
_____________________________________________________
__
ANO BANG MAYROON
SA ASYA?
Ito ang ASYA!
kabilang tayo sa mga
bansa na
matatagpuan sa
ASYA.
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ito ang mapa
ng Asya. Ito ang
pinakamalaking
kontinente sa buong
mundo
Ang Asya ay nahahati sa limang rehiyon : HILAGANG
ASYA , TIMOG ASYA, KANLURANG ASYA, SILANGANG
ASYA AT TIMOG SILANGANG ASYA. Ang bawat rehiyon
ay nahati ayon sa kanilang kultura , lokasyon ,
paniniwala at iba pa
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
PAUNLARIN
GAWAIN 3: IPIE GRAPH MO
ANG MGA KONTINENTE KO
Ang gawain na ito ay nagpapakita ng laki ng kabuuang lupain ng mga
kontinentesa pamamagitan ng Pie Graph upang matukoy ang
kontinente na mayroong
pinakamalaking kabuuang lupa hanggang sa pinakamaliit
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ang Hilagang Asya ay
isang rehiyon ng Asya.
Ang Siberia lamang ang
bumubuo nito na nasa
bahaging
Asya ng bansang Rusya.
Ang mga bansang napapabilang
sa
rehiyong ito ay ang
Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan,
Siberia,
Georgia,at Armenia.
Ang Hilagang Asya ay
tinatawag ding "Sentral Kontinental".
Dito sa Hilagang Asya ang klima ay mahabang
taglamig at maikling tag-init.
Dahil sa rehiyong ito ay may
pinakamahabang panahon ng taglamig
at napakaikling tag-init, hindi kayang tumubo
sa kalakihang bahagi nito ang anumang uri ng
punong-kahoy.
Ang Timog Asya o Katimugang Asya ay
ang katimugang rehiyong ng
kontinenteng Asya na binubuo ng mga
bansa sa timog ng Himalaya.
Naghahanggan
ang Timog Asya sa Karagatang Indiyano
sa timog, at sa kalupaan, nang mga
rehiyon
ng Kanlurang Asya, Gitnang Asya,
Silangang Asya at Timog-Silangang Asya.
Iba iba ang mga pahayag ng iba't ibang mga
sanggunian kung aling mga
bansa ang bahagi ng rehiyon. Halimbawa,
ayon sa kaurian ng rehiyong heograpikal ng
UN,
Binubuo ang Katimugang Asya ng mga
bansang Afghanistan, Bangladesh, Bhutan,
India, Maldives,
Nepal, Pakistan, at Sri Lanka.
Subalit, binanggit ng UN ang "pagtatalaga ng
mga bansa o lugar sa pagpapangkat na
ito ay para sa kaayusang
estatistikal at hindi nagpapakahulugan nang
anumang palagay pampolitika o
iba pagkakaugnay ng mga bansa o teritoryo."
Sa ibang katuringan, ang ibang mga
bansa ay hindi bahagi ng rehiyon, at sa iba
pang katuringan, ang Burma at
Tibet ay ibinibilang din sa rehiyon.
Ang pangunahing relihiyon ang
Hinduismo. Tinatawag ding
"Land of Mysticism" dahil sa mga
paniniwalang taglay ng mga
relihiyon at mga
pilosopiyang umusbong dito.
Umusbong din dito ang mga
relihiyong Buddhism, Jainism at
Sikhism.
GAWAIN 4 :
Sa puntong ito puputulin
muna natin ang ating
talakayan at itutuloy
natin bukas!
Bilang pagtataya sa araw
na ito punan ng datos
ang talahanay na
ipapakita.
REHIYON
KATANGIANG
PISIKAL
MGA BANSA
HILAGANG ASYA
TIMOG ASYA
KANLURANG ASYA
SILANGANG ASYA
TIMOG SILANGANG ASYA.
PAALALA : PUPUNAN LANG NATIN NG DATOS ANG REHIYON NA NATAPOS NATING TALAKAYIN
NGAYONG ARAW NA ITO.
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ang Kanlurang Asya (tinatawag ding "Gitnang
Silangan" dati; Ingles: Western Asia, West Asia,
Southwest Asia, Southwestern Asia) ay ang timog-
kanlurang bahagi ng Asya. Ang katawagang
Kanlurang Asya ay kadalasang ginagamit sa mga
kasulatan tungkol sa arkeolohiya ang huling bahagi
ng prehistory ng rehiyon
Ang Kanlurang Asya ang rehiyong
pinagtatagpuan ng hangganan ng
tatlong mahahalagang kontinente sa
daigdig—ang Africa, Asya at Europa. Ito
ay binubuo ng mga bansang Arabo tulad
ng Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, Syria,
Iraq, at Kuwait. Kasama rin sa rehiyong
ito ang tinatawag naman na Gulf States
ng Yemen, Oman, United Arab Emirates,
Qatar, at Bahrain.
Kasama rin sa Kanlurang Asya ang Iran, Israel,
Cyprus, at Turkey. Pangunahing pinagkukunan ng
langis ang rehiyong ito. Nanggaling din dito ang
mga pangunahing relihiyon sa daigdig gaya ng
Judaism, Kristiyanismo, at Islam. Ang Kanlurang
Asya ay itinuturing na Moslem World at
ikinakategorya bilang Arid Asya o bahagi ng Asya
kung saan matatagpuan ang malalawak na disyerto
at tuyong lugar mula Jordan tungong Arabia
hanggang sa Iraq, Iran, at Afghanistan.
Umaabot hanggang Pakistan
at bahagi ng dating Gitnang
Asya at Mongolia ang
tinatawag na Arid Asia. Ang
Kanlurang Asya ay bumubuo
sa sangkatlo (1/3) ng Asya,
may sukatna nasa pagitan ng
6.5 at 9.8 milyong milya
kwadrado.
Ang Silangang Asya ay isa sa mga rehiyon
ng Asya na maaaring tumukoy sa paraang
heograpikal o kultural. Sa heograpiya,
tinutukoy ito ang rehiyon na binubuo ng
Republikang Popular ng Tsina (kabilang ang
Hong Kong at Macau), Hilagang Korea,
Timog Korea, Hapon, Mongolia at Taiwan.
Sumasaklaw ito sa lawak na 12,000,000
kilometro kuwadrado (4,600,000 milya
kuwadrado), o humigit-kumulang 28% ng
populasyon ng kontinenteng Asya
ITULOY NATIN!!
Sa pagtatapos ng ating
talakayan kahapon
napunan natin ng datos
ang Hilaga at Kanlurang
Asya, ngayon naman
ituloy na natin ang
pagpunan ng datos sa iba
pang rehiyon.
REHIYON
KATANGIANG
PISIKAL
MGA BANSA
HILAGANG ASYA
KANLURANG ASYA
TIMOG ASYA
SILANGANG ASYA
TIMOG SILANGANG ASYA.
PAALALA : PUPUNAN LANG NATIN NG DATOS ANG REHIYON NA NATAPOS NATING TALAKAYIN
NGAYONG ARAW NA ITO.
Tapos na tayo sa
ating talakayan !
balikan natin ang
gawain na ating
ginawa kahapon
tungkol sa iyong
paglalakbay
Ang ikalawa naman ay
sasagutan habang
tinatalakay mga aralin at
matapos maisakatuparan
lahat ng gawain.
Ang pagkakahati hati ng bawat rehiyon sa Asya ay naayon sa ________
_____________________________________________________
mayroong 5 rehiyon sa Asya ito ay ang mga
______________________
_____________________________________________________
_
Mahusay dahil natapos
mo na ang ikalawa at
ikatlong gawain sa ating
callout. Ngayon naman
upang masigurado ang
iyong magkatututo
ihanda ang iyong sarili
para sa ating maikling
pagsusulit
Panuto :
Isulat ang
Tama o Mali .
1. Ang Asya ay may
kabuuang laki na
7,862,336 na sukat
na lupain
Tama o Mali
2. Ang bawat rehiyon
ay nahati ayon sa
kanilang kultura ,
lokasyon ,
paniniwala at iba pa
Tama o Mali
3. Ang Timog Asya
ay bansang Muslim
at Himalayan
Tama o Mali
4. Ang mga bansang
China, Japan, Nkorea,
Skorea at Taiwan ay
matatagpuan sa Timog
Silangang Asya
Tama o Mali
5. 1/3 ang kabuuang
bahagi ng Asya sa
buong mundo
Tama o Mali
TAMANG SAGOT
1. MALI
2. TAMA
3. TAMA
4. MALI
5. TAMA
PAGNILAYAN AT
UNAWAIN
PAGPAPATULOY SA
GAWAIN
Dahil sa iyong matagumpay na paglinang sa aralin,
taglay mo ang mahahalagang detalye na magagamit
mo sa pagpapatibay ng iyong natutunan
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
ITO NA ANG
HULING BAHAGI
SA GAWAIN NA
ATING
PINUPUNAN SA
BAWAT ARAW
Ang ikatong bahagi
naman ay sasagutan
habang tinatalakay mga
aralin at matapos
maisakatuparan lahat ng
gawain.
Natuklasan ko na ang pisikal na katangian ng mga rehiyon sa Asya ay __
_____________________________________________________
_ nakaimpluwensiya sa pamumuhay at kultura ng mga Asyano sa
pamamagitan ng ________________________________________
MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA
ASYA
MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA
ASYA
Hilagang
Asya
MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA
ASYA
Hilagang
Asya
Kanlurang
Asya
MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA
ASYA
Hilagang
Asya
Kanlurang
Asya
Timog
Asya
MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA
ASYA
Hilagang
Asya
Kanlurang
Asya
Timog
Asya
Silangang
Asya
MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA
ASYA
Hilagang
Asya
Kanlurang
Asya
Timog
Asya
Silangang
Asya
Timog
Silangang
Asya
GAWAIN !!
Paano naipaliwanag ang konsepto ng Asya
tungo sa paghahating –heograpiko: Silangang
Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya,
Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/
Gitnang Asya? ilapat ang natutunan at
nakalap na mga impormasyon hinggil sa
paksa sa pamamagitan ng pag sagot sa
kasunod na conceptual map.
ASYA
Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan
sa Hilagang Asya
Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan
sa Kanlurang Asya
Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan
sa Timog Asya
Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan
sa Silangang Asya
Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan
sa Timog Silangang Asya
Epekto ng konsepto ng hatian
sa kanilang pamumuhay:
kapakinabangang naidulot
ng konsepto ng hatian
sa kanilang pamumuhay:
Mahahalagang Aral na natutunan
sa Paksa:
Pagtingin, Pagtanaw, at Pagninilay
Ang lahat ng iyong naisip at saloobin au isulat mo sa reflection journal na pinamagatang “
Pagtingin, Pagtanaw at Pagnnilay” upang siyang maging gabay mo sa pagsukat ng iyong
kaalamn at pagganap sa mga gawaing iyong naisakatuparan. Gawin mo itong pamantayan
tungo sa pagpapaunlad ng iyong sarili.
kabilang sa gawain
PAG-AKYAT TUNGO SA
GANAP NA PAG UNAWA.
Sa gawain na ito natapos mo na ang pag-akyat sa
ganap na pag unawa . Marami kang pinagdaanang
pagsubok na humamon sa iyong kakayahan upang
makalikom ng ganap na pagkatuto at kabatiran
tungkol sa tinalakay na aralin. Ngayon ay
magagawa mo ng ihayag nang buong pagmamalaki
at walang pagaalinlangan ang iyong buong
kasagutan batay sa iyong malalim na pag-unawa sa
tinalakay na aralin sa linggong ito '
Ang interaksyon ng tao sa
kaniyang
kapaligiran ay nagbigay-daan sa
dahilang ......
kung kaya't ......
ILIPAT AT ISABUHAY
GAWAIN : PHOTO EASSAY
Narating mo na ang huling bahagi ng aralin. dito ay
ililipat mo na ang iyong mga natutunan sa iyong buhay.
gagampanan mo ito sa pamamagitan ng pagtupad sa mga
gawain na magpapamalas ng iyong ganap na pag unawa sa
aralin/
GAWAIN 6 : PHOTO ESSAY
Gamit ang iyong cellular phone o digital camera, kuhanan mo ng
larawan ang anumang makikita mo sa paligid na nagpapakita ng
ugnayan ng tao sa kaniyang kapaligiran. sakaling walang cellular
phone o digital camera ay maaari mong iguhit ang mga larawan.
kakailanganin mo ang tatlong iba't ibang larawan ngunit
magkakaugnay at nagpapakita ng isang istorya o tema. Matapos
nito'y sususlat ka ng isang sanaysay na iikot sa paksa.
Hanggang sa muling
Talakayan !
MARAMING SALAMAT PO!
1 von 64

Recomendados

Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA von
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYALinangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYAOlhen Rence Duque
30K views39 Folien
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya von
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asyaJared Ram Juezan
575.1K views136 Folien
Ang Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-Heograpiko von
Ang Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-HeograpikoAng Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-Heograpiko
Ang Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-Heograpikoshebasalido1
21.3K views21 Folien
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga ASYano.pptx von
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga ASYano.pptxImplikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga ASYano.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga ASYano.pptxJuliet Cabiles
20.7K views13 Folien
Katangiang pisikal ng asya von
Katangiang pisikal ng asyaKatangiang pisikal ng asya
Katangiang pisikal ng asyaJeffreynald Francisco
223.6K views31 Folien
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya von
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaMaybel Din
9.4K views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano von
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang AsyanoAng Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang AsyanoMavict De Leon
93.2K views29 Folien
Presentation- Paghahating Heograpikal sa Asya von
Presentation- Paghahating Heograpikal sa AsyaPresentation- Paghahating Heograpikal sa Asya
Presentation- Paghahating Heograpikal sa Asyamarygrace ampado
205.3K views16 Folien
Modyul 1 heograpiya ng asya von
Modyul 1  heograpiya ng asyaModyul 1  heograpiya ng asya
Modyul 1 heograpiya ng asya南 睿
50.9K views44 Folien
Katangiang Pisikal ng Asya von
Katangiang Pisikal ng AsyaKatangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng Asyaedmond84
5.6K views93 Folien
Ang mga vegetation cover ng asya von
Ang mga vegetation cover ng asyaAng mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asyaJared Ram Juezan
342.7K views41 Folien
Pisikal na katangian ng Asya von
Pisikal na katangian ng AsyaPisikal na katangian ng Asya
Pisikal na katangian ng AsyaRach Mendoza
216.1K views163 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano von Mavict De Leon
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang AsyanoAng Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano
Mavict De Leon93.2K views
Presentation- Paghahating Heograpikal sa Asya von marygrace ampado
Presentation- Paghahating Heograpikal sa AsyaPresentation- Paghahating Heograpikal sa Asya
Presentation- Paghahating Heograpikal sa Asya
marygrace ampado205.3K views
Modyul 1 heograpiya ng asya von 南 睿
Modyul 1  heograpiya ng asyaModyul 1  heograpiya ng asya
Modyul 1 heograpiya ng asya
南 睿50.9K views
Katangiang Pisikal ng Asya von edmond84
Katangiang Pisikal ng AsyaKatangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng Asya
edmond845.6K views
Ang mga vegetation cover ng asya von Jared Ram Juezan
Ang mga vegetation cover ng asyaAng mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asya
Jared Ram Juezan342.7K views
Pisikal na katangian ng Asya von Rach Mendoza
Pisikal na katangian ng AsyaPisikal na katangian ng Asya
Pisikal na katangian ng Asya
Rach Mendoza216.1K views
Araling Panlipunan 7- Ang Konsepto ng Asya von LuvyankaPolistico
Araling Panlipunan 7- Ang Konsepto ng AsyaAraling Panlipunan 7- Ang Konsepto ng Asya
Araling Panlipunan 7- Ang Konsepto ng Asya
LuvyankaPolistico6.2K views
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8 von dan_maribao
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
dan_maribao87.8K views
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 von JoeHapz
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
JoeHapz46.2K views
Heograpiya ng Asya - Katangiang Pisikal von Sophia Martinez
Heograpiya ng Asya - Katangiang PisikalHeograpiya ng Asya - Katangiang Pisikal
Heograpiya ng Asya - Katangiang Pisikal
Sophia Martinez264.1K views
Heograpiya ng Asya von Neri Diaz
Heograpiya ng AsyaHeograpiya ng Asya
Heograpiya ng Asya
Neri Diaz14.5K views
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan von John Mark Luciano
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng KabihasnanKahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
John Mark Luciano9.1K views
Mga vegetation cover sa asya von Mirasol Fiel
Mga vegetation cover sa asyaMga vegetation cover sa asya
Mga vegetation cover sa asya
Mirasol Fiel82.1K views
Klima at vegetation cover ng asya von Sam Delos Reyes
Klima at vegetation cover ng asyaKlima at vegetation cover ng asya
Klima at vegetation cover ng asya
Sam Delos Reyes50.5K views
Konsepto ng asya von Angelo Apigo
Konsepto ng asyaKonsepto ng asya
Konsepto ng asya
Angelo Apigo119.1K views
Mga rehiyon sa asya von Mirasol Fiel
Mga rehiyon sa asyaMga rehiyon sa asya
Mga rehiyon sa asya
Mirasol Fiel70.7K views
Ang mga klima ng asya von Mirasol Fiel
Ang mga klima ng asyaAng mga klima ng asya
Ang mga klima ng asya
Mirasol Fiel67.2K views
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy... von Khristine Joyce Reniva
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Modyul 2 yamang-tao sa asya von 南 睿
Modyul 2  yamang-tao sa asyaModyul 2  yamang-tao sa asya
Modyul 2 yamang-tao sa asya
南 睿23.2K views
Mga Pilosopiya sa Asya von Joy Ann Jusay
Mga Pilosopiya sa AsyaMga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa Asya
Joy Ann Jusay52.1K views

Similar a Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano

G7 AP Q1 Week 2 Ugnayan ng Kapaligiran - Copy.pptx von
G7 AP Q1 Week 2 Ugnayan ng Kapaligiran - Copy.pptxG7 AP Q1 Week 2 Ugnayan ng Kapaligiran - Copy.pptx
G7 AP Q1 Week 2 Ugnayan ng Kapaligiran - Copy.pptxIvyDeJesus7
81 views57 Folien
GRADE 7 WEEK 1.pptx von
GRADE 7 WEEK 1.pptxGRADE 7 WEEK 1.pptx
GRADE 7 WEEK 1.pptxKarenAngelMejia
3 views64 Folien
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf von
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdfIMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdfMack943419
57 views35 Folien
IM_AP7Q1W1D2.pptx von
IM_AP7Q1W1D2.pptxIM_AP7Q1W1D2.pptx
IM_AP7Q1W1D2.pptxMaryJoyTolentino8
145 views34 Folien
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx von
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docxGrade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docxBaptistBataan
257 views59 Folien
Grade7-DLL-First-Grading.pdf von
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfRiza974937
178 views57 Folien

Similar a Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano(20)

G7 AP Q1 Week 2 Ugnayan ng Kapaligiran - Copy.pptx von IvyDeJesus7
G7 AP Q1 Week 2 Ugnayan ng Kapaligiran - Copy.pptxG7 AP Q1 Week 2 Ugnayan ng Kapaligiran - Copy.pptx
G7 AP Q1 Week 2 Ugnayan ng Kapaligiran - Copy.pptx
IvyDeJesus781 views
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf von Mack943419
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdfIMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf
Mack94341957 views
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx von BaptistBataan
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docxGrade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
BaptistBataan257 views
Grade7-DLL-First-Grading.pdf von Riza974937
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Riza974937178 views
Grade7-DLL-First-Grading.pdf von Riza974937
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Riza97493796 views
Grade7-DLL-First-Grading.pdf von adolfosab
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
adolfosab338 views
1_Ang Katangiang Pisikal ng Asya_Modyul 1.pptx von BeejayTaguinod1
1_Ang Katangiang Pisikal ng Asya_Modyul 1.pptx1_Ang Katangiang Pisikal ng Asya_Modyul 1.pptx
1_Ang Katangiang Pisikal ng Asya_Modyul 1.pptx
BeejayTaguinod1175 views
Araling Panlipunan - Copy.pptx von cherrypelagio
Araling Panlipunan - Copy.pptxAraling Panlipunan - Copy.pptx
Araling Panlipunan - Copy.pptx
cherrypelagio104 views
konsepto-ng-asya-aralin-1-grade-7-220902125705-c05da4f0 (1).pptx von CherryLim21
konsepto-ng-asya-aralin-1-grade-7-220902125705-c05da4f0 (1).pptxkonsepto-ng-asya-aralin-1-grade-7-220902125705-c05da4f0 (1).pptx
konsepto-ng-asya-aralin-1-grade-7-220902125705-c05da4f0 (1).pptx
CherryLim2138 views
Konsepto-Ng-Asya-Aralin-1-Grade-7.pptx von JudithVillar5
Konsepto-Ng-Asya-Aralin-1-Grade-7.pptxKonsepto-Ng-Asya-Aralin-1-Grade-7.pptx
Konsepto-Ng-Asya-Aralin-1-Grade-7.pptx
JudithVillar5333 views
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx von HoneyAsmad
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
HoneyAsmad44 views
LESSON1-KATANGIANG PISIKAL NG ASYA.pptx von KyriePavia
LESSON1-KATANGIANG PISIKAL NG ASYA.pptxLESSON1-KATANGIANG PISIKAL NG ASYA.pptx
LESSON1-KATANGIANG PISIKAL NG ASYA.pptx
KyriePavia28 views
week 1-2.docx von glaisa3
week 1-2.docxweek 1-2.docx
week 1-2.docx
glaisa337 views

Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano

 • 1. ANG UGNAYAN NG TAO AT KAPALIGIRAN SA PAGHUBOG NG KABIHASNANG ASYANO
 • 3. Magandang Buhay !! Simulan natin ang pagtuklas at pagbuo ng mga pang unang kasagutan sa iyong mga taong sa pamamagitan ng mga gawain. Handa ka na ba ? Simulan mo na.
 • 4. ALAMIN GAWAIN 1 : CROSS WORD PUZZLE Ang gawain na ito ay susubok sayong kakayahan bumuo ng mga salita na hinahanap sa bawat kahon na bubuo sa iyong kaisipan tungkol sa paksa. at kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Sa pamamagitan nito ay makakabuo ka ng mga pangungusap na may kaugnayan sa Asya at sa pisikal na katangian nito.
 • 7. Mahusay ang iyong ginawa sa ating gawin. Subukin naman natin ang iyong nalalaman tungkol sa pinakamalaking kontinente sa mundo ang ASYA! Ating ilalarawan ang pagtatayang ito sa pamamagitan ng paglalagay sa iyong sarili bilang manlalakbay. Gumawa ka ng iyong pahayag ukol sa una mong nalaman tungkol sa kontinente ng Asya.
 • 8. Gumawa ka ng iyong unang pahayag tungkol sa una mong kaalaman tungkol sa kontinente ng Asya. Sa pisikal na katangian nito at ang naging pag ayon ng tao rito sa pamamagitan ng pag puno sa cloud callout. Ang ikalawa at ikatlo naman ay sasagutan habang tinatalakay mga aralin at matapos maisakatuparan lahat ng gawain
 • 9. Sa aking pagkakalam, ang Asya ay __________________________ na may katangiang likas na _______________________________ at nakaimpluwensiya sa pamumuhay ng tao sa pamamagitan ng _____________________________________________________ __
 • 11. Ito ang ASYA! kabilang tayo sa mga bansa na matatagpuan sa ASYA.
 • 13. Ito ang mapa ng Asya. Ito ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo
 • 14. Ang Asya ay nahahati sa limang rehiyon : HILAGANG ASYA , TIMOG ASYA, KANLURANG ASYA, SILANGANG ASYA AT TIMOG SILANGANG ASYA. Ang bawat rehiyon ay nahati ayon sa kanilang kultura , lokasyon , paniniwala at iba pa
 • 16. PAUNLARIN GAWAIN 3: IPIE GRAPH MO ANG MGA KONTINENTE KO Ang gawain na ito ay nagpapakita ng laki ng kabuuang lupain ng mga kontinentesa pamamagitan ng Pie Graph upang matukoy ang kontinente na mayroong pinakamalaking kabuuang lupa hanggang sa pinakamaliit
 • 18. Ang Hilagang Asya ay isang rehiyon ng Asya. Ang Siberia lamang ang bumubuo nito na nasa bahaging Asya ng bansang Rusya.
 • 19. Ang mga bansang napapabilang sa rehiyong ito ay ang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Siberia, Georgia,at Armenia.
 • 20. Ang Hilagang Asya ay tinatawag ding "Sentral Kontinental". Dito sa Hilagang Asya ang klima ay mahabang taglamig at maikling tag-init. Dahil sa rehiyong ito ay may pinakamahabang panahon ng taglamig at napakaikling tag-init, hindi kayang tumubo sa kalakihang bahagi nito ang anumang uri ng punong-kahoy.
 • 21. Ang Timog Asya o Katimugang Asya ay ang katimugang rehiyong ng kontinenteng Asya na binubuo ng mga bansa sa timog ng Himalaya. Naghahanggan ang Timog Asya sa Karagatang Indiyano sa timog, at sa kalupaan, nang mga rehiyon ng Kanlurang Asya, Gitnang Asya, Silangang Asya at Timog-Silangang Asya.
 • 22. Iba iba ang mga pahayag ng iba't ibang mga sanggunian kung aling mga bansa ang bahagi ng rehiyon. Halimbawa, ayon sa kaurian ng rehiyong heograpikal ng UN, Binubuo ang Katimugang Asya ng mga bansang Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, at Sri Lanka.
 • 23. Subalit, binanggit ng UN ang "pagtatalaga ng mga bansa o lugar sa pagpapangkat na ito ay para sa kaayusang estatistikal at hindi nagpapakahulugan nang anumang palagay pampolitika o iba pagkakaugnay ng mga bansa o teritoryo." Sa ibang katuringan, ang ibang mga bansa ay hindi bahagi ng rehiyon, at sa iba pang katuringan, ang Burma at Tibet ay ibinibilang din sa rehiyon.
 • 24. Ang pangunahing relihiyon ang Hinduismo. Tinatawag ding "Land of Mysticism" dahil sa mga paniniwalang taglay ng mga relihiyon at mga pilosopiyang umusbong dito. Umusbong din dito ang mga relihiyong Buddhism, Jainism at Sikhism.
 • 25. GAWAIN 4 : Sa puntong ito puputulin muna natin ang ating talakayan at itutuloy natin bukas! Bilang pagtataya sa araw na ito punan ng datos ang talahanay na ipapakita.
 • 26. REHIYON KATANGIANG PISIKAL MGA BANSA HILAGANG ASYA TIMOG ASYA KANLURANG ASYA SILANGANG ASYA TIMOG SILANGANG ASYA. PAALALA : PUPUNAN LANG NATIN NG DATOS ANG REHIYON NA NATAPOS NATING TALAKAYIN NGAYONG ARAW NA ITO.
 • 28. Ang Kanlurang Asya (tinatawag ding "Gitnang Silangan" dati; Ingles: Western Asia, West Asia, Southwest Asia, Southwestern Asia) ay ang timog- kanlurang bahagi ng Asya. Ang katawagang Kanlurang Asya ay kadalasang ginagamit sa mga kasulatan tungkol sa arkeolohiya ang huling bahagi ng prehistory ng rehiyon
 • 29. Ang Kanlurang Asya ang rehiyong pinagtatagpuan ng hangganan ng tatlong mahahalagang kontinente sa daigdig—ang Africa, Asya at Europa. Ito ay binubuo ng mga bansang Arabo tulad ng Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq, at Kuwait. Kasama rin sa rehiyong ito ang tinatawag naman na Gulf States ng Yemen, Oman, United Arab Emirates, Qatar, at Bahrain.
 • 30. Kasama rin sa Kanlurang Asya ang Iran, Israel, Cyprus, at Turkey. Pangunahing pinagkukunan ng langis ang rehiyong ito. Nanggaling din dito ang mga pangunahing relihiyon sa daigdig gaya ng Judaism, Kristiyanismo, at Islam. Ang Kanlurang Asya ay itinuturing na Moslem World at ikinakategorya bilang Arid Asya o bahagi ng Asya kung saan matatagpuan ang malalawak na disyerto at tuyong lugar mula Jordan tungong Arabia hanggang sa Iraq, Iran, at Afghanistan.
 • 31. Umaabot hanggang Pakistan at bahagi ng dating Gitnang Asya at Mongolia ang tinatawag na Arid Asia. Ang Kanlurang Asya ay bumubuo sa sangkatlo (1/3) ng Asya, may sukatna nasa pagitan ng 6.5 at 9.8 milyong milya kwadrado.
 • 32. Ang Silangang Asya ay isa sa mga rehiyon ng Asya na maaaring tumukoy sa paraang heograpikal o kultural. Sa heograpiya, tinutukoy ito ang rehiyon na binubuo ng Republikang Popular ng Tsina (kabilang ang Hong Kong at Macau), Hilagang Korea, Timog Korea, Hapon, Mongolia at Taiwan. Sumasaklaw ito sa lawak na 12,000,000 kilometro kuwadrado (4,600,000 milya kuwadrado), o humigit-kumulang 28% ng populasyon ng kontinenteng Asya
 • 33. ITULOY NATIN!! Sa pagtatapos ng ating talakayan kahapon napunan natin ng datos ang Hilaga at Kanlurang Asya, ngayon naman ituloy na natin ang pagpunan ng datos sa iba pang rehiyon.
 • 34. REHIYON KATANGIANG PISIKAL MGA BANSA HILAGANG ASYA KANLURANG ASYA TIMOG ASYA SILANGANG ASYA TIMOG SILANGANG ASYA. PAALALA : PUPUNAN LANG NATIN NG DATOS ANG REHIYON NA NATAPOS NATING TALAKAYIN NGAYONG ARAW NA ITO.
 • 35. Tapos na tayo sa ating talakayan ! balikan natin ang gawain na ating ginawa kahapon tungkol sa iyong paglalakbay
 • 36. Ang ikalawa naman ay sasagutan habang tinatalakay mga aralin at matapos maisakatuparan lahat ng gawain.
 • 37. Ang pagkakahati hati ng bawat rehiyon sa Asya ay naayon sa ________ _____________________________________________________ mayroong 5 rehiyon sa Asya ito ay ang mga ______________________ _____________________________________________________ _
 • 38. Mahusay dahil natapos mo na ang ikalawa at ikatlong gawain sa ating callout. Ngayon naman upang masigurado ang iyong magkatututo ihanda ang iyong sarili para sa ating maikling pagsusulit
 • 40. 1. Ang Asya ay may kabuuang laki na 7,862,336 na sukat na lupain Tama o Mali
 • 41. 2. Ang bawat rehiyon ay nahati ayon sa kanilang kultura , lokasyon , paniniwala at iba pa Tama o Mali
 • 42. 3. Ang Timog Asya ay bansang Muslim at Himalayan Tama o Mali
 • 43. 4. Ang mga bansang China, Japan, Nkorea, Skorea at Taiwan ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya Tama o Mali
 • 44. 5. 1/3 ang kabuuang bahagi ng Asya sa buong mundo Tama o Mali
 • 45. TAMANG SAGOT 1. MALI 2. TAMA 3. TAMA 4. MALI 5. TAMA
 • 46. PAGNILAYAN AT UNAWAIN PAGPAPATULOY SA GAWAIN Dahil sa iyong matagumpay na paglinang sa aralin, taglay mo ang mahahalagang detalye na magagamit mo sa pagpapatibay ng iyong natutunan
 • 48. ITO NA ANG HULING BAHAGI SA GAWAIN NA ATING PINUPUNAN SA BAWAT ARAW
 • 49. Ang ikatong bahagi naman ay sasagutan habang tinatalakay mga aralin at matapos maisakatuparan lahat ng gawain.
 • 50. Natuklasan ko na ang pisikal na katangian ng mga rehiyon sa Asya ay __ _____________________________________________________ _ nakaimpluwensiya sa pamumuhay at kultura ng mga Asyano sa pamamagitan ng ________________________________________
 • 51. MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA ASYA
 • 52. MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA ASYA Hilagang Asya
 • 53. MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA ASYA Hilagang Asya Kanlurang Asya
 • 54. MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA ASYA Hilagang Asya Kanlurang Asya Timog Asya
 • 55. MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA ASYA Hilagang Asya Kanlurang Asya Timog Asya Silangang Asya
 • 56. MAGBALIK ARAL TAYO! MGA REHIYON SA ASYA Hilagang Asya Kanlurang Asya Timog Asya Silangang Asya Timog Silangang Asya
 • 57. GAWAIN !! Paano naipaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating –heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya? ilapat ang natutunan at nakalap na mga impormasyon hinggil sa paksa sa pamamagitan ng pag sagot sa kasunod na conceptual map.
 • 58. ASYA Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan sa Hilagang Asya Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan sa Kanlurang Asya Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan sa Timog Asya Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan sa Silangang Asya Konsepto ng pagkakahati at paglalarawan sa Timog Silangang Asya Epekto ng konsepto ng hatian sa kanilang pamumuhay: kapakinabangang naidulot ng konsepto ng hatian sa kanilang pamumuhay: Mahahalagang Aral na natutunan sa Paksa:
 • 59. Pagtingin, Pagtanaw, at Pagninilay Ang lahat ng iyong naisip at saloobin au isulat mo sa reflection journal na pinamagatang “ Pagtingin, Pagtanaw at Pagnnilay” upang siyang maging gabay mo sa pagsukat ng iyong kaalamn at pagganap sa mga gawaing iyong naisakatuparan. Gawin mo itong pamantayan tungo sa pagpapaunlad ng iyong sarili. kabilang sa gawain
 • 60. PAG-AKYAT TUNGO SA GANAP NA PAG UNAWA. Sa gawain na ito natapos mo na ang pag-akyat sa ganap na pag unawa . Marami kang pinagdaanang pagsubok na humamon sa iyong kakayahan upang makalikom ng ganap na pagkatuto at kabatiran tungkol sa tinalakay na aralin. Ngayon ay magagawa mo ng ihayag nang buong pagmamalaki at walang pagaalinlangan ang iyong buong kasagutan batay sa iyong malalim na pag-unawa sa tinalakay na aralin sa linggong ito '
 • 61. Ang interaksyon ng tao sa kaniyang kapaligiran ay nagbigay-daan sa dahilang ...... kung kaya't ......
 • 62. ILIPAT AT ISABUHAY GAWAIN : PHOTO EASSAY Narating mo na ang huling bahagi ng aralin. dito ay ililipat mo na ang iyong mga natutunan sa iyong buhay. gagampanan mo ito sa pamamagitan ng pagtupad sa mga gawain na magpapamalas ng iyong ganap na pag unawa sa aralin/
 • 63. GAWAIN 6 : PHOTO ESSAY Gamit ang iyong cellular phone o digital camera, kuhanan mo ng larawan ang anumang makikita mo sa paligid na nagpapakita ng ugnayan ng tao sa kaniyang kapaligiran. sakaling walang cellular phone o digital camera ay maaari mong iguhit ang mga larawan. kakailanganin mo ang tatlong iba't ibang larawan ngunit magkakaugnay at nagpapakita ng isang istorya o tema. Matapos nito'y sususlat ka ng isang sanaysay na iikot sa paksa.
 • 64. Hanggang sa muling Talakayan ! MARAMING SALAMAT PO!