Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pag-usbong ng Liberal na Ideya

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 39 Anzeige

Pag-usbong ng Liberal na Ideya

Herunterladen, um offline zu lesen

Ito ay ang Aralin ng mga nasa ika-6 na baitang.

*DISCLAIMER: Ang mga nakasulat na impormasyon at mga larawan ay hindi sa akin. Salamat po sa mga nagmamay-ari.

Ito ay ang Aralin ng mga nasa ika-6 na baitang.

*DISCLAIMER: Ang mga nakasulat na impormasyon at mga larawan ay hindi sa akin. Salamat po sa mga nagmamay-ari.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Pag-usbong ng Liberal na Ideya (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Pag-usbong ng Liberal na Ideya

 1. 1. Mabilis na lumaganap sa Espanya ang liberal na kaisipan. Nakilala ang mga pampulitikang manunulat na tulad nina Voltaire at John Locke na di sang-ayon sa umiiral na sistemang monarkiyal.
 2. 2. Ayon sa kanila kung mapapatunayan ng mga mamamayan na hindi na karapat-dapat ang pinuno sa kanilang pagtitiwala ay kailangang alisin na ito at palitan.
 3. 3. Ang kaisipang liberal na ito ay nadama sa naganap na Himagsikang Pranses. Ang mga simulain ng mga Pranses, “Pagkapantay-pantay, kalayaan, at pagkakapatiran ay umabot at nakarating sa Pilipinas. Naging inspirasyon ng mga Pilipino ang mga simulaing ito para sa kanilang mga minimithing pagbabago o reporma.
 4. 4. Taong 1834, ng hayagang binuksan ang Maynila sa Kalakalang pandaigdig. Binuksan din ang daungan ng Sual, Iloilo at Zamboanga at ng sumunod na taon ay ang Cebu.
 5. 5. Dahil dito ay umunlad ang mga produktong panluwas at lumaki ang kapital ng ating bansa. Pinaigi ang teknolohiyang pansakahan at dumami ang mga aning produkto ng mga magsasaka.
 6. 6. Ang bilang ng mga may-ari ng lupain , mga negosyante at mangangalakal ay dumami rin. Gumanda ang transportasyon at komunikasyon kaya naging mabilis ang pagkilos ng mga produkto.
 7. 7. Ang mga ganitong pagbabagong dulot ng kalakalan ang nagbigay daan sa madalas na pagkikita at pagkikilala ng mga tao. Namulat sila sa sariling kalagayan kaiba sa mga prayle at mga Kastila.
 8. 8. Lubos na ikinagalak ng daigdig ang pagbubukas ng Kanal Suez na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea noong 1869. Naging madali para sa mga manlalakbay at negosyante ang pumunta sa Pilipinas.
 9. 9. Dahil sa Kanal Suez, ang paglalakbay ay 32 araw na lamang di tulad dati na kailangang umikot pa sa dulo ang Aprika na tumatagal ng 3 buwan.
 10. 10. Nakabuti ang pagkakagawa ng Kanal Suez dahil nagkaroon ng pagkakataon makipag- ugnayan ang mga Pilipino sa iba’t- ibang panig ng daigdig.
 11. 11. Natuto ang mga Pilipino ng mga liberal na kaisipan at sa pagdating ng mga aklat, pahayagan, lathalain, at mga bagong ideya mula sa Europa at Estados Unidos ay lalo pang lumawak ang kaalaman ng mga Pilipino. Sumigla ang pagnanasa ng mga Pilipino sa paghingi ng pagbabago o reporma.
 12. 12. Natuto ang mga Pilipino ng mga liberal na kaisipan at sa pagdating ng mga aklat, pahayagan, lathalain, at mga bagong ideya mula sa Europa at Estados Unidos ay lalo pang lumawak ang kaalaman ng mga Pilipino. Sumigla ang pagnanasa ng mga Pilipino sa paghingi ng pagbabago o reporma.
 13. 13. L i p u n a n Next
 14. 14. Peninsulares Ang mga Espanyol na nakatira sa Pilipinas ngunit ipinanganak sa Espanya.
 15. 15. Insulares Mga ipinanganak sa Pilipinas na may dugong purong kastila ang mga magulang.
 16. 16. Mestiso Tumutukoy sa mga Pilipino na hindi purong Pilipino. Silay mga anak ng Pilipino at Kastila o Pilipino at Tsino.
 17. 17. Principalia Mga Pilipinong nabibilang sa mataas na uri ng lipunan noong panahon. Sila ang mas makapangyarihan at mas maraming pribilehiyo o karapatan. Tinatawag din silang Ilustrado.
 18. 18. Indio Ito ay isang salitang kastila na sinasabi sa mga Pilipinong di nakapagaral. Ito ay unang narinig sa isang paring nagtuturo at kabilang sa isang librong isinulat ng Pilipinong manunulat. mang mang o kaya walang alam at di nakapagaral
 19. 19. Ang Paglitaw ng Gitnang Uri ng mga Pilipino Ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga negosyante at mangangalakal ang nagbunsod sa paglitaw ng pangkat ilustrado. Sila ang mga Pilipinong nagkaroon ng magandang katayuan sa lipunan at nagsimulang humiling ng mga pagbabago.
 20. 20. Pinag-aral nila ang kanilang mga anak sa Maynila, sa Espanya at sa ibang bansa . Di nagtagal ang mga nakapag-aral ay bumuo naman ng pangkat ng intelligentsia. Dahil sa natamong kaalaman at karunungan ay lalong lumawak at lumaki ang kanilang pang-unawa sa kahulugan ng kalayaan na dapat ipaglaban.
 21. 21. Kabilang sa mga Pilipinong nakapag-aral sa ibang bansa ay sina Dr.Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, Marcelo H. del Pilar, Mariano Ponce , Antonio Luna, Felix Hidalgo at marami pang iba.
 22. 22. Ito ay ipinag-utos ng Monarkia ng Espanya noong 1863. Ito ay sapilitan at walang bayad ang pag-aaral sa primarya. layunin nitong mapalaganap ang edukasyon sa ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga paaralan doon.
 23. 23. MGA TINUTURO: 1. Kristyanismo 2. Wastong Pag-uugali 3. Moralidad 4. Heograpiya 5. Wikang Espanyol 6. Kasaysayan ng Espanya 7. Aritmetika 8. Pagsasaka 9. Pag-awit
 24. 24. Kapalit ng mga ito ang: 1. Pagbuburda 2. Paggagantsilyo 3. Pagluluto Ito ay itinuturo din sa mga babae maliban sa Kasaysayan ng Espanya, Heograpiya at Pagsasaka.
 25. 25. Masasabing ang edukasyon para sa mga Pilipino ang isa sa mga dahilan ng paglinang at pagsibol ng damdaming nasyonalistiko na nagging sanhi ng pagkilos at pagtutol laban sa mga patakarang kolonyal ng Espanya.
 26. 26. Pagpapalaganap ng isang Relihiyon Magellan’s Cross sa Cebu
 27. 27. Ipinakita ni Gobernador heneral de la Torre ang demokratikong pananaw sa buhay. Naging maganda ang pakikitungo niya sa Kastila at mga Pilipino.
 28. 28. Naging maganda ang pakikitungo niya sa Kastila at mga Pilipino. Sa unang pagkakataon ang mga mamamayang Pilipino ay pinahintulutang dumalo sa salu-salo sa palasyo. Maging ang mga karaingan ng mga Pilipino ay dininig nito. Sa katunayan, naging panauhin din ng gobernador heneral ang 3 paring masugid na tagapagtanggol ng sekularisasyon sina Padre Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora.
 29. 29. Isang pag-aalsa na pinamumunuan ng nagngangalang La Madrid ang naganap sa Cavite noong Enero 20, 1872.
 30. 30. Ayon pa sa mga prayle, pinasimulan daw ito ng 3 pari at itinaguyod ng mga mag-aaral, propesyonal at mga negosyante. Pinakakilala sa mga hinuli sina Padre Jose Burgos, Jacinto Zamora at Mariano Gomez.
 31. 31. Subalit imbes na masiraan ng loob ang mga Pilipino ay mas tumindi pa ang galit na nararamdaman. Kung ating maaalala inihandog ni Jose Rizal ang dalawang nobelang kanyang nilikha- ang at ang sa pag-alaala sa 3 paring nagpakita ng kabayanihan alang-alang sa bansa.
 32. 32. •Ano ang epekto ng pag- usbong ng kaisipang liberal? •Ano ang naging epekto ng pagkakaroon ng pambayang edukasyon para sa lahat?

Hinweis der Redaktion

 • May hyperlink po ang mga ito. Pakipindot ang mga salita.  pagkatapos ng INDIO pindutin ang NEXT
 • May hyperlink po ang mga ito. Pakipindot ang mga titulo. 
 • May hyperlink po ang mga ito. Pakipindot ang mga titulo. 

 • May hyperlink po ang mga ito. Pakipindot ang mga titulo. 
 • May hyperlink po ang mga ito. Pakipindot ang mga titulo.  pagbalik dito, pindutin ang ILUSTRADO.
 • May hyperlink po ang mga ito. Pakipindot ang mga titulo. 

×