Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Uklad kostno miesniowy

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Postural deviations
Postural deviations
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 103 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Uklad kostno miesniowy

 1. 1. głowa szyja (kark) tułów (grzbiet): - klatka piersiowa - brzuch - miednica kończyna górna kończyna dolna Okolice ciała *pozycja anatomiczna
 2. 2. kończyna górna: obręcz kończyny górnej część wolna kończyny górnej: ramię przedramię ręka: nadgarstek śródręcze palce: kciuk wskaziciel palec środkowy palec obrączkowy palec mały *pozycja anatomiczna Okolice ciała
 3. 3. Okolice ciała kończyna dolna: obręcz kończyny dolnej część wolna kończyny dolnej: udo podudzie (goleń) stopa: stęp śródstopie palce: paluch palce II-V
 4. 4. Płaszczyzny ciała strzałkowa czołowa pozioma atlas Sobotta
 5. 5. Osie ciała strzałkowa pionowa poprzeczna przód tył przyśrodek bok góra dół
 6. 6. Układ kostny
 7. 7. Bierny układ ruchu: - kości - połączenia kości nauka o kościach - osteologia Układ kostny Kości
 8. 8. Funkcje kości: • tworzą rusztowanie ciała • bierny narząd ruchu • ochraniają narządy • zawierają szpik, w którym wytwarzane są składniki krwi • stanowią największe skupisko wapnia i fosforu Kości
 9. 9. długa krótka płaska Kości różnokształtna pneumatyczna Typy kości
 10. 10. • połączenia ścisłe Połączenia kości • połączenia wolne - stawy Kości
 11. 11. Typy połączeń ścisłych więzozrost chrząstkozrost kościozrost Połączenia kości
 12. 12. Ogólna budowa stawu powierzchnie stawowe torebka stawowa jama stawowa dodatkowe składniki stawu (niestałe) więzadła stawowe obrąbki krążki stawowe i łąkotki Stawy
 13. 13. Stawy Podział stawów ze względu na ukształtowanie powierzchni stawowych •  kulisty •  elipsoidalny •  siodełkowaty •  obrotowy •  zawiasowy •  płaski •  nieregularny •  śrubowy obrotowy
 14. 14. Stawy Podział stawów ze względu na liczbę osi: • jednoosiowe • dwuosiowe • wieloosiowe
 15. 15. Stawy Podział stawów ze względu na liczbę kości: • prosty • złożony złożony prosty
 16. 16. Podstawowe typy ruchów w stawach zgięcie ↔ prostowanie odwodzenie ↔ przywodzenie obrót do wewnątrz ↔ obrót na zewnątrz odwracanie ↔ nawracanie wysuwanie ↔ cofanie unoszenie ↔ opuszczanie Stawy
 17. 17. Typy ruchów złożonych inwersja ↔ ewersja przeciwstawianie ↔ odprowadzanie obwodzenie Stawy
 18. 18. szkielet osiowy - czaszka - kręgosłup - żebra - mostek szkielet kończyn - kości obręczy - kości kończyny wolnej Szkielet
 19. 19. Szkielet kończyny górnej kości obręczy kończyny górnej: - obojczyk - łopatka kości części wolnej: - kość ramienna - kości przedramienia kość promieniowa kość łokciowa - kości ręki kości nadgarstka kości śródręcza kości palców ramię przedramię ręka
 20. 20. Kości obręczy kończyny górnej obojczyk koniec mostkowy koniec barkowy trzon
 21. 21. Kości obręczy kończyny górnej przód tył wyrostek barkowy wyrostek kruczy grzebień łopatki wydrążenie stawowe łopatka
 22. 22. Kości ramienia kość ramienna głowa kości ramiennej szyjka anatomiczna szyjka chirurgiczna guzki trzon bloczek główka przód tył
 23. 23. Kości przedramienia kość łokciowa przód tył wyrostek łokciowy wyrostek dziobiasty wcięcie bloczkowe głowa kości łokciowej wyrostek rylcowaty
 24. 24. Kości przedramienia kość promieniowa przód tył głowa kości promieniowej wyrostek rylcowaty
 25. 25. Kości ręki kości nadgarstka szereg bliższy (4 kości) szereg dalszy (4 kości)
 26. 26. Kości ręki kości śródręcza kości śródręcza I-V
 27. 27. Kości ręki kości palców * kości palców (paliczki): • bliższy • środkowy • dalszy *paliczki kciuka: • bliższy • dalszy
 28. 28. Stawy kończyny górnej Główne stawy kończyny górnej • ramienny • łokciowy • promieniowo-łokciowy dalszy • promieniowo-nadgarstkowy • siodełkowaty kciuka łokciowy ramienny promieniowo- nadgarstkowy siodełkowaty kciuka promieniowo- łokciowy dalszy
 29. 29. • mostkowo-obojczykowy • barkowo-obojczykowy
 30. 30. Stawy kończyny górnej staw ramienny • Typ: kulisty, wieloosiowy, prosty • Powierzchnie stawowe: kość ramienna łopatka
 31. 31. Stawy kończyny górnej staw ramienny • Ruchy: zgięcie / prostowanie ramienia odwodzenie / przywodzenie ramienia obrót do wewnątrz / obrót na zewnątrz ramienia obwodzenie * zakres ruchów w stawie ograniczony więzadłami
 32. 32. Stawy kończyny górnej staw łokciowy • Typ: złożony • Powierzchnie stawowe: kość ramienna kość łokciowa kość promieniowa • Ruchy: zgięcie / prostowanie przedramienia nawracanie / odwracanie* *wraz ze stawem promieniowo-łokciowym dalszym **zakres ruchów w stawie ograniczony więzadłami (więzadła poboczne) ramienno-łokciowy ramienno-promieniowy promieniowo-łokciowy bliższy
 33. 33. Stawy kończyny górnej staw promieniowo-nadgarstkowy • Typ: eliptyczny, dwuosiowy, złożony • Powierzchnie stawowe: kość promieniowa kości nadgarstka *obecność krążka stawowego krążek stawowy
 34. 34. Stawy kończyny górnej staw promieniowo-nadgarstkowy • Ruchy: zgięcie / prostowanie ręki odwodzenie / przywodzenie ręki obwodzenie ręki *zakres ruchów w stawie ograniczony więzadłami **obecność krążka stawowego odwodzenie przywodzenie
 35. 35. Stawy kończyny górnej staw siodełkowaty kciuka • Typ: siodełkowaty, prosty • Powierzchnie stawowe: kość nadgarstka kość śródręcza I • Ruchy: przeciwstawianie / odprowadzanie kciuka
 36. 36. Szkielet kończyny dolnej kości obręczy kończyny dolnej: - kość miedniczna kości części wolnej: - kości uda kość udowa rzepka - kości podudzia kość piszczelowa kość strzałkowa - kości stopy kości stępu kości śródstopia kości palców stopa podudzie udo obręcz
 37. 37. Kości obręczy kończyn dolnej kość miedniczna kość biodrowa kość łonowa kość kulszowa
 38. 38. Kości obręczy kończyn dolnej kość miedniczna talerz biodrowy panewka guz kulszowy otwór zasłoniony przód tył
 39. 39. Miednica kości miedniczne kość krzyżowa kość guziczna przód tył góra spojenie łonowe staw krzyżowo-biodrowy miednica
 40. 40. Miednica miednica większa miednica mniejsza kresa graniczna otwór górny miednicy otwór dolny miednicy
 41. 41. Kości uda kość udowa głowa szyjka trzon krętarz większy krętarz mniejszy kłykcie przód rzepka tył
 42. 42. Kości goleni kość piszczelowa kłykcie guzowatość trzon kostka przyśrodkowa kość strzałkowa tył przód głowa trzon kostka boczna
 43. 43. Kości stopy kość piętowa kość skokowa kość łódkowata kości klinowe kości stępu góra dół
 44. 44. Kości stopy kości śródstopia I-V kości śródstopia góra
 45. 45. Kości stopy kości palców góra * kości palców (paliczki): • bliższy • środkowy • dalszy *paliczki palucha: • bliższy • dalszy
 46. 46. Kości stopy sklepienie stopy
 47. 47. Stawy kończyny dolnej główne stawy kończyny dolnej • biodrowy • kolanowy • skokowo-goleniowy • skokowy dolny kolanowy biodrowy skokowo- goleniowy skokowy dolny
 48. 48. Stawy kończyny dolnej staw biodrowy • Typ: kulisty, wieloosiowy, prosty • Powierzchnie stawowe: kość miedniczna kość udowa
 49. 49. Stawy kończyny dolnej staw biodrowy • Ruchy: zgięcie / prostowanie uda odwodzenie / przywodzenie uda obrót do wewnątrz / obrót na zewnątrz uda obwodzenie * zakres ruchów w stawie ograniczony więzadłami
 50. 50. Stawy kończyny dolnej staw kolanowy • Typ: złożony, dwuosiowy • Powierzchnie stawowe: kość udowa kość piszczelowa rzepka • łąkotki • więzadła krzyżowe • więzadła poboczne
 51. 51. Stawy kończyny dolnej staw kolanowy • Ruchy*: zgięcie / prostowanie podudzia obrót do wewnątrz / obrót na zewnątrz podudzia * zakres ruchów w stawie ograniczony więzadłami
 52. 52. Stawy kończyny dolnej staw skokowo-goleniowy • Typ: złożony, jednoosiowy • Powierzchnie stawowe: kość piszczelowa kość strzałkowa kość skokowa • Ruchy: zgięcie / prostowanie stopy
 53. 53. Stawy kończyny dolnej staw skokowy dolny • Typ: jednoosiowy, złożony • Powierzchnie stawowe: kość skokowa kość piętowa kość łódkowata • Ruchy: ewersja / inwersja stopy
 54. 54. Układ mięśniowy
 55. 55. Czynny układ ruchu: - mięśnie - narządy pomocnicze: pochewki ścięgien, troczki, powięzie, kaletki maziowe Układ mięśniowy Mięśnie
 56. 56. Mięśnie mięśnie poprzecznie prążkowane mm. szkieletowe m. sercowy gładkie
 57. 57. Budowa anatomiczna mięśnia Mięśnie brzusiec ścięgno ścięgno
 58. 58. Mięśnie Typy mięśni: 1. wrzecionowaty 2. dwugłowy 3. dwubrzuścowy 4. wielogłowy płaski 5. pierzasty 6. inne 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 59. 59. Działanie mięśni: • antagonistyczne • synergistyczne • stabilizujące Mięśnie
 60. 60. Powięzie Narządy pomocnicze
 61. 61. Pochewki ścięgien Narządy pomocnicze
 62. 62. Troczki powięzi Narządy pomocnicze
 63. 63. Kaletki maziowe Narządy pomocnicze
 64. 64. Mięśnie klatki piersiowej i grzbietu związane z kończyną górną Biorą udział w ruchach łopatki oraz kończyny górnej w stawie ramiennym
 65. 65. • m. czworoboczny • m. najszerszy grzbietu • m. równoległoboczny • m. dźwigacz łopatki Mięśnie grzbietu związane z kończyną górną
 66. 66. m. piersiowy większy m. zębaty przedni m. piersiowy mniejszy m. podobojczykowy Mięśnie klatki piersiowej związane z kończyną górną
 67. 67. Kończyna górna
 68. 68. Mięśnie kończyny górnej • mm. obręczy • mm. ramienia grupa przednia grupa tylna • mm. przedramienia grupa przednia grupa tylna grupa boczna • mm. ręki
 69. 69. Mięśnie obręczy kończyny górnej m. naramienny m. nadgrzebieniowy m. podgrzebieniowy m. obły mniejszy m. obły większy m. podłopatkowy bok przód tył
 70. 70. Mięśnie obręczy kończyny górnej m. naramienny bok odwodzi ramię ! zgina / prostuje ramię
 71. 71. Mięśnie obręczy kończyny górnej m. nadgrzebieniowy m. podgrzebieniowy m. obły większy m. obły mniejszy m. podłopatkowy obracają (rotują) kończynę w stawie ramiennym wzmacniają torebkę stawową - mankiet rotatorów
 72. 72. Mięśnie kończyny górnej • mm. obręczy • mm. ramienia grupa przednia grupa tylna • mm. przedramienia grupa przednia grupa tylna grupa boczna • mm. ręki
 73. 73. Mięśnie ramienia m. dwugłowy ramienia m. kruczo-ramienny m. ramienny Grupa przednia (zginacze) zginają przedramię w stawie łokciowym! zginają ramię w stawie ramiennym przód
 74. 74. Mięśnie ramienia m. trójgłowy ramienia Grupa tylna (prostowniki) prostuje przedramię w stawie łokciowym! prostuje ramię w stawie ramiennym tył
 75. 75. Mięśnie kończyny górnej • mm. obręczy • mm. ramienia grupa przednia grupa tylna • mm. przedramienia grupa przednia grupa tylna grupa boczna • mm. ręki przód tył
 76. 76. Mięśnie przedramienia Grupa przednia warstwa powierzchowna m. nawrotny obły m. zginacze nadgarstka m. zginacz powierzchowny palców m. dłoniowy długi warstwa głęboka m. zginacz głęboki palców m. zginacz długi kciuka m. nawrotny czworoboczny zginają rękę i palce nawracają przedramię
 77. 77. ścięgna zginaczy palców wraz z nerwem pośrodkowym przechodzą pod troczkiem zginaczy przez kanał nadgarstka Mięśnie przedramienia Kanał nadgarstka
 78. 78. Mięśnie przedramienia prostują nadgarstek i palce odwracają przedramię Grupa tylna i boczna Grupa boczna m. ramienno-promieniowy m. odwracacz m. prostowniki promieniowe nadgarstka bok / tył
 79. 79. Mięśnie przedramienia prostują nadgarstek i place odwracają przedramię Grupa tylna i boczna Grupa tylna warstwa powierzchowna m. prostownik palców m. prostownik łokciowy nadgarstka m. prostownik palca małego warstwa głęboka m. odwodziciel długi kciuka m. prostownik długi kciuka m. prostownik krótki kciuka m. prostownik wskaziciela Troczek prostowników Rozcięgna grzbietowe palców
 80. 80. Mięśnie kończyny górnej Mięśnie kończyny górnej • mm. obręczy • mm. ramienia grupa przednia grupa tylna • mm. przedramienia grupa przednia grupa tylna grupa boczna • mm. ręki
 81. 81. Mięśnie ręki Grupa boczna • kłęb kciuka Grupa przyśrodkowa • kłębik Grupa środkowa • mm. glistowate i międzykostne ruchy palców ręki
 82. 82. jama pachowa dół łokciowy kanał nadgarstka Okolice kończyny górnej
 83. 83. Kończyna dolna
 84. 84. • mm. obręczy • mm. uda grupa przednia grupa przyśrodkowa grupa tylna • mm. goleni grupa przednia grupa tylna grupa boczna • mm. stopy Mięśnie kończyny dolnej
 85. 85. Mięśnie kończyny dolnej • mm. obręczy mm. wewnętrzne mm. zewętrzne • mm. uda grupa przednia grupa przyśrodkowa grupa tylna • mm. goleni grupa przednia grupa tylna grupa boczna • mm. stopy
 86. 86. Mięśnie obręczy kończyny dolnej Mm. wewnętrzne m. lędźwiowy większy m. biodrowy zginają udo w stawie biodrowym!
 87. 87. Mięśnie obręczy kończyny dolnej Mm. zewnętrzne m. pośladkowy wielki m. pośladkowy średni m. pośladkowy mały m. naprężacz powięzi szerokiej m. gruszkowaty m. zasłaniacz zewnętrzny m. zasłaniacz wewnętrzny m. bliźniaczy górny i dolny m. czworoboczny uda
 88. 88. Mięśnie obręczy kończyny dolnej m. pośladkowy wielki odwodzi/przywodzi udo w stawie biodrowym obraca na zewnątrz udo w stawie biodrowym prostuje udo w stawie biodrowym!
 89. 89. Mięśnie obręczy kończyny dolnej m. pośladkowy średni zgina / prostuje udo w stawie biodrowym obraca do wewnątrz / na zewnątrz udo w stawie biodrowym odwodzi udo w stawie biodrowym!
 90. 90. Mięśnie kończyny dolnej • mm. obręczy • mm. uda grupa przednia grupa przyśrodkowa grupa tylna • mm. goleni grupa przednia grupa tylna grupa boczna • mm. stopy
 91. 91. Mięśnie uda m. czworogłowy uda prostuje podudzie w stawie kolanowym! m. krawiecki zgina udo w stawie biodrowym Grupa przednia
 92. 92. Mięśnie uda m. przywodziciel wielki m przywodziciel długi m. przywodziciel krótki m. grzebieniowy m. smukły przywodzą udo w stawie biodrowym! Grupa przyśrodkowa
 93. 93. Mięśnie uda • m. dwugłowy uda • m. półbłoniasty • m. półścięgnisty Grupa tylna zginają i rotują podudzie w stawie kolanowym! prostują udo w stawie biodrowym
 94. 94. Mięśnie kończyny dolnej • mm. obręczy • mm. uda grupa przednia grupa przyśrodkowa grupa tylna • mm. goleni grupa przednia grupa tylna grupa boczna • mm. stopy Mięśnie kończyny dolnej
 95. 95. Mięśnie podudzia m. piszczelowy przedni m. prostownik długi palców prostownik długi palucha Grupa przednia prostują stopę i palce Troczki prostowników
 96. 96. Mięśnie podudzia m. strzałkowy długi m. strzałkowy krótki nawracają i zginają stopę Grupa boczna Troczki mm. strzałkowych
 97. 97. Mięśnie podudzia m. trójgłowy łydki m. zginacz długi palców m. zginacz długi palucha m. piszczelowy tylny zginają stopę i palce Grupa tylna
 98. 98. Mięśnie kończyny dolnej • mm. obręczy • mm. uda grupa przednia grupa przyśrodkowa grupa tylna • mm. goleni grupa przednia grupa tylna grupa boczna • mm. stopy mm. grzbietowe mm. podeszwowe
 99. 99. Mięśnie stopy mm. grzbietowe stopy: mm. prostowniki palców mm. podeszwowe stopy: mięśnie palucha mięśnie palca V zginacze palców ruchy palców stopy
 100. 100. dół podkolanowy trójkąt udowy kanał kostki przyśrodkowej Okolice kończyny dolnej

×