Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Erfaringer og visioner for missional praksis Birger Nygaard Læringsnetværk 31.8.2009 Århus
Fresh Expressions of Church En case fra Church of England
Hvorfor er denne case relevant? <ul><li>Church of England  Folkekirken </li></ul><ul><li>Ankermanden, biskop Graham Cra...
England – 1990’erne <ul><li>” The Decade of Evangelism” </li></ul><ul><li>Antagelser </li></ul><ul><ul><li>Vi skal blot bl...
90’ernes fiasko førte til grundlæggende refleksion <ul><li>Teologisk og kulturel refleksion </li></ul><ul><li>Vi må tænke ...
Mission Shaped Church-rapport <ul><li>På initiativ af ærkebiskoppen </li></ul><ul><li>Indhold: </li></ul><ul><ul><li>Nøgte...
Et spektrum af nye udtryk for kirke 1 2 3 4 Fornyelse af eksisterende menighed gennem rekontekstualisering Rekonceptualise...
Resultat <ul><li>Mellem 1/3 og ½ af engelske sogne arbejder nu med former for fresh expressions of church </li></ul><ul><...
Hvad har været vigtigt? <ul><li>Viljen til forandring og prioritering fra oven </li></ul><ul><ul><li>Opbakning til dem, de...
Vigtige temaer for missional fornyelse og praksis
Teologisk funderet <ul><li>Teologisk funderet </li></ul><ul><li>Kristologi </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Missiolo...
At leve med forandring <ul><li>Forandring er det normale i vores tid </li></ul><ul><ul><li>Derfor ikke færdigimporterede k...
Båret af vision – fantasi - mod <ul><li>” Lederens primære kald er at kultivere et folk </li></ul><ul><li>og nære den for...
Ledelse – ledere Hvem går foran? <ul><li>Missional forandring: fælles projekt med tydeligt ledelse </li></ul><ul><li>Kulti...
Struktur og ressourcer <ul><li>Systemet må give tilladelse til at gøre nyt </li></ul><ul><li>Fra modstand – til god vilje...
Proces – tid til forandring <ul><li>Forandring sker langsomt </li></ul><ul><li>Undgå kampagner, hvor alt brændes af på én ...
Drøftelse <ul><li>Hvad er de særlige udfordring for udfoldelse af missional tænkning og praksis i Danmark? </li></ul><ul><...
Ressourcer <ul><li>www.freshexpressions.org.uk </li></ul><ul><li>www.sharetheguide.org  </li></ul>
 
 
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

BN- Fresh Expressions Of Church OplæG 2009 08 30

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

BN- Fresh Expressions Of Church OplæG 2009 08 30

 1. 1. Erfaringer og visioner for missional praksis Birger Nygaard Læringsnetværk 31.8.2009 Århus
 2. 2. Fresh Expressions of Church En case fra Church of England
 3. 3. Hvorfor er denne case relevant? <ul><li>Church of England  Folkekirken </li></ul><ul><li>Ankermanden, biskop Graham Cray - deltog juni 2008-missionskonferencen i Nyborg 7 biskopper til stede </li></ul><ul><li>Demonstrerer en vellykket systemisk missional proces </li></ul><ul><li>Anglikansk - metodistisk </li></ul>
 4. 4. England – 1990’erne <ul><li>” The Decade of Evangelism” </li></ul><ul><li>Antagelser </li></ul><ul><ul><li>Vi skal blot blive lidt mere udadvendte </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaldte på aktivisterne </li></ul></ul><ul><ul><li>De kirkefremmede skal hentes ind i kirkerne </li></ul></ul><ul><ul><li>” Vi har et godt tilbud til jer” </li></ul></ul><ul><li>Resultat: </li></ul><ul><ul><li>Årti med radikal tilbagegang for kirken i England </li></ul></ul>
 5. 5. 90’ernes fiasko førte til grundlæggende refleksion <ul><li>Teologisk og kulturel refleksion </li></ul><ul><li>Vi må tænke mere fundamentalt om menneskers ændrede livssituation </li></ul><ul><li>Sognestrukturen  netværk </li></ul><ul><li>Kirkens tilbud opleves kun relevante for mindre segmenter af befolkningen </li></ul>
 6. 6. Mission Shaped Church-rapport <ul><li>På initiativ af ærkebiskoppen </li></ul><ul><li>Indhold: </li></ul><ul><ul><li>Nøgtern analyse af kultursituationen </li></ul></ul><ul><ul><li>At tage missionsopgaven alvorligt </li></ul></ul><ul><ul><li>Give plads for forskelligartede udtryk for kirke – ”mixed economy” </li></ul></ul><ul><ul><li>Nye udtryk for kirke ER kirke </li></ul></ul><ul><ul><li>Villighed til at justere kirkeret og anordninger mhp. at give plads for nye udtryk for kirke </li></ul></ul><ul><li>Central prioritering </li></ul><ul><li>Decentral/lokal implementering </li></ul>
 7. 7. Et spektrum af nye udtryk for kirke 1 2 3 4 Fornyelse af eksisterende menighed gennem rekontekstualisering Rekonceptualisere et eksisterende missionsprojekt eller gudstjeneste som ”menighed”, ikke blot et skridt hen imod menigheden Et nyt initiativ for at skabe et nyt fællesskab inden for sognet/provstiet; stort set ledt af lægfolk; lille budget Et større initiativ for at skabe et nyt fællesskab på tværs af flere sogne / provstier; fuldtids-ansat; anerkendt af biskoppen <ul><li>Gudstjeneste for mennesker i alle aldre </li></ul><ul><li>Udvikling af onsdagsgudstjenste </li></ul><ul><li>Ungdomsgruppe vokser til at være ungdomsmenighed </li></ul><ul><li>Frokostklub for ældre udvikler en gudstjeneste og bliver en onsdags-menighed og -fællesskab </li></ul><ul><li>- Spaghetti-gudstjenester </li></ul><ul><li>Uformel gudstjeneste i et lokalt fritidscenter </li></ul><ul><li>netværk af kirker på tværs af en storby </li></ul><ul><li>Husmenighedsbase-ret menighedsdannelse i et nybyggerområde </li></ul>
 8. 8. Resultat <ul><li>Mellem 1/3 og ½ af engelske sogne arbejder nu med former for fresh expressions of church </li></ul><ul><li>7-800 steder – over 250.000 involveret </li></ul><ul><li>Stadig flere involveres gennem visionsdage </li></ul><ul><li>I høj grad drevet af frivillige </li></ul><ul><li>Systemiske konsekvenser: </li></ul><ul><ul><li>Kirkelove </li></ul></ul><ul><ul><li>Præste-/lederuddannelse/-efteruddannelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Økonomiske disponeringer </li></ul></ul>
 9. 9. Hvad har været vigtigt? <ul><li>Viljen til forandring og prioritering fra oven </li></ul><ul><ul><li>Opbakning til dem, der tager nye initiativer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ændring af kirkelove for at give plads for nyt inden for kirkens rammer </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansiering både fra kirken centralt og fra partnere </li></ul></ul><ul><li>Engagement fra neden </li></ul><ul><li>Godt samarbejd mellem alle kirkens formelle og uformelle strukturer </li></ul><ul><li>Betydelig prioritering: stab på 16 personer – og 40 associerede promotors </li></ul>
 10. 10. Vigtige temaer for missional fornyelse og praksis
 11. 11. Teologisk funderet <ul><li>Teologisk funderet </li></ul><ul><li>Kristologi </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Missiologi </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Ekklesiologi </li></ul><ul><li>At lytte til Gud i ordet og samfundet </li></ul><ul><ul><li>Desekulariserende adfærd: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tanke, sprog, handling, locus </li></ul></ul></ul>
 12. 12. At leve med forandring <ul><li>Forandring er det normale i vores tid </li></ul><ul><ul><li>Derfor ikke færdigimporterede koncepter </li></ul></ul><ul><li>Sammenholde tradition og fornyelse </li></ul><ul><ul><li>Undgå jagten efter det nye og det smarte </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus: At udleve kristen identitet i samfundet </li></ul></ul><ul><li>Vilje til opbrud </li></ul><ul><ul><li>Erkendelse af traditionstabet </li></ul></ul><ul><ul><li>Viljen til at være kirke i opbruddet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tro på, at vejen bliver til, når vi vandrer den </li></ul></ul><ul><ul><li>Benhård prioritering </li></ul></ul>
 13. 13. Båret af vision – fantasi - mod <ul><li>” Lederens primære kald er at kultivere et folk </li></ul><ul><li>og nære den forståelse, at Guds fremtid er iblandt dem” </li></ul><ul><li>En lokal kirke, der opleves relevant/lykkes fordi den fokuserer kontekstuelt på relevante behov </li></ul><ul><li>Kontekstuel </li></ul><ul><ul><li>” Folk i kirke” – ”Kirke i folket” </li></ul></ul><ul><ul><li>Hverdagsliv versus kirke-underholdning </li></ul></ul><ul><li>Fælles proces for læring </li></ul><ul><ul><li>Hvad er fortællingerne her på stedet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lære at kunne stille nye spørgsmål åbner for forandring </li></ul></ul><ul><ul><li>Fra individuel refleksion – til læringsgrupper – til lokale forsøg – til ændret mentalitet </li></ul></ul>
 14. 14. Ledelse – ledere Hvem går foran? <ul><li>Missional forandring: fælles projekt med tydeligt ledelse </li></ul><ul><li>Kultivere vision – ny forestillingsevne </li></ul><ul><li>Gå foran – danne et team </li></ul><ul><li>360 graders ledelse </li></ul><ul><li>Behov for ny læring – nye uddannelser </li></ul><ul><li>Nye typer ledere </li></ul>
 15. 15. Struktur og ressourcer <ul><li>Systemet må give tilladelse til at gøre nyt </li></ul><ul><li>Fra modstand – til god vilje – til aktiv støtte </li></ul><ul><li>Flytte ressourcer fra det statiske til det dynamiske </li></ul><ul><li>Hvad betyder de blå og grønne betænkninger for Folkekirkens evne til flytte sig? </li></ul><ul><li>Hvad er særlige udfordringer i frikirker? </li></ul>
 16. 16. Proces – tid til forandring <ul><li>Forandring sker langsomt </li></ul><ul><li>Undgå kampagner, hvor alt brændes af på én gang </li></ul><ul><li>Præsten kan kun bruge en del af sin tid til forandringsprocesser </li></ul><ul><li>Menigheden kan ikke tåle hurtig forandring </li></ul>
 17. 17. Drøftelse <ul><li>Hvad er de særlige udfordring for udfoldelse af missional tænkning og praksis i Danmark? </li></ul><ul><li>Hvilke gode eksempler kan vi allerede lære af? </li></ul>
 18. 18. Ressourcer <ul><li>www.freshexpressions.org.uk </li></ul><ul><li>www.sharetheguide.org </li></ul>

×