Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kurumsal performans yonetimi

Ad

Kurumsal Yönetim
    &
  Yeniden
  Yapılanma
           “Kurumsal Performans
           Yö...

Ad

Kurumsal Yönetim
    &
  Yeniden
           Kurumsal Yönetim Nedir?
  Yapılanma           ...

Ad

Kurumsal Yönetim
    &
            Kurumsal Yönetim ve Yeniden Yapılanma
  Yeniden       Hakkında N...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Nächste SlideShare
Pazarlama inovasyonlari
Pazarlama inovasyonlari
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige
1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Kurumsal performans yonetimi

 1. 1. Kurumsal Yönetim & Yeniden Yapılanma “Kurumsal Performans Yönetimi ve Yeniden Yapılanma” ÖZKAN Memet Özkan YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com
 2. 2. Kurumsal Yönetim & Yeniden Kurumsal Yönetim Nedir? Yapılanma • Kurumsal yönetim, eşitlik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda işletmelerin yeniden yapılandırılmasıdır (TÜSĐAD). • Kurumsal yönetim, iş operasyonlarının yönetildiği ve kontrol edildiği bir SĐSTEM’dir (OECD). ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 2
 3. 3. Kurumsal Yönetim & Kurumsal Yönetim ve Yeniden Yapılanma Yeniden Hakkında Neler Dediler? •Satılık olmayan, satın Yapılanma •Bu yeni çağda kurumsallaşmadan alamayacağın tek bir şey var. •2010 yılına kadar Türkiye'de ayakta kalmak mümkün değildir. O da şirket içinde yarattığın mülkiyet ve sahiplik yapısı büyük Kurumsallaşmazsak küçük balık olarak kültür. Bunu kimse değişime uğrayacak. Değişime kalırız ve kolayca büyük balıkların hedefi Sabancı’dan alamaz, taklit paralel yeniden yapılanmanın içine haline geliriz. (TOBB Bşk. Rıfat edemez. Farklılık yaratma girmeyenler sıkıntıya girecekler. Hısarcıklıoğlu, Eylül 2005) çabamız, en büyük gücümüz (Hasan Denizkurdu, Şubat 2006) bu olacak. (Güler Sabancı, Aralık 2005) •En büyük hata şirketi, grubu • Geçmiş yıllarda para kazanmanın ille de kendim idare edeceğim kolay olduğu bir dönemden geçtik. demektir. Bırakın başkaları Bu dönemde şirketlerin yönetilmesi idare etsin. Yürütemezse •Kurumsallaşma işlerin sadece kolaydı. Ama bugün, bu kar değiştirirsin. Ama kendini profesyonellere devredilmesi değil, aynı marjlarının daralması şirketlerde değiştiremezsin. (Rahmi Koç, zamanda bir sistem kurmaktır. Bunun için yönetim hatalarına tahammülü Aralık 2005) şirketteki işlerin çok iyi tarif edilmesi, oldukça sınırlamış durumda. ÖZKAN sorumluluk alanlarının belirlenmesi (Hakan Orbay, Ekim 2005 ) YÖNETĐM DANIŞMANLIK gerekiyor. (Deniz Sipahi, Temmuz 2004) www.danismend.com 3
 4. 4. Kurumsal Yönetim & Neden Kurumsal Performans Yönetimi & Yeniden Yeniden Yapılanma ? Yapılanma Rekabetin küreselleşmesi, küresel istikrarsızlık, kriz ekonomisi AB uyum yasaları, her gün bir yenisi çıkan standartlar vd. Sadakatsiz müşteri, kurumsal hizmetlere giderek artan talep Şirketin gelecek nesillere devredilmesi ihtiyacı, kalıcılık Teşvik, kredi vb. destekleri alabilmede kolaylık Sürekli değişen rekabet koşullarına hızlı adaptasyon Rakipler, tedarikçiler, çalışanlar nezdinde yüksek imaj ÖZKAN Kişilerden bağımsız ve kesintisiz çalışan endüstriyel bir işletme YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 4
 5. 5. Kurumsal Yönetim & Hangi alanda yeniden yapılanmaya ihtiyacınız Yeniden var? Yapılanma 1-Şirket Yönetimi 2-Đnsan Kaynakları KAZANILAN DEĞER 3-Đş 4-Müşteri süreçleri süreçleri (iç süreçler) (dış süreçler) ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 5
 6. 6. Kurumsal Yönetim & 1-Şirket yönetiminde Yeniden yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı? Yapılanma Şirketin verimliliğini ve performansını ölçecek sistemler olmadığı için yönetim kararları zorlukla alınır, sık sık değiştirilir. Üst yönetimin (ve ailenin) görev ve yetki alanı net belirlenmediği için aynı konuda farklı kişiler farklı kararlar alırlar, çalışanlar zor durumda kalırlar. Đşler iyi giderken hızlı ancak obez bir büyüme süreci yaşanır. Sürecin sonunda ciddi küçülmeler yaşanır. Çeşitli gerekçelerle tüm kararları patron (ya da tek yönetici) alır, bu yüzden bir müddet sonra patron iş yapamaz hale gelir. Şirketin finansal pozisyonu iyiden kötüye doğru hızla değişiklik gösterebilir, gelişmiş erken uyarı sistemleri ve aktif kullanılan bir ÖZKAN bilgi sistemi yoktur. YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 6
 7. 7. Kurumsal Yönetim & 2-Đnsan kaynaklarınızda Yeniden yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı? Yapılanma Çalışanların iş tanımları ve performans kriterleri olmadığı için hataların sorumluları konusunda belirsizlik yaşanır, herkes her işi yapmaya çalışır, kargaşa sonucunda verimsizlik doğar. Çalışanlar hata yapmaktan korkarak karar alma sürecine katılmaya çekinirler. Öneri kutuları boş olarak durur. Personel sirkülasyon oranı ya çok yüksektir ya da çok kemikleşmiş bir çalışan yapısı vardır. Çalışanlar arasında olmadık nedenlerle ve sık sık iletişim problemleri yaşanır. Bu problemlerin şirketin verimliliğine olan olumsuz etkileri farkedilmez. “Kıdem mi, performans mı”, “sadakat mi, verimlilik mi?” soruları sık sık sorulur. ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 7
 8. 8. Kurumsal Yönetim & 3-Đş süreçlerinizde Yeniden yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı? Yapılanma Süreçler detaylı bir şekilde tanımlanmadığı için sistematik iyileştirme çalışmaları yapılamaz, gerçekçi iyileştirme hedefleri konulamaz. Đyileştirme ve geliştirme çalışmaları zamanında yapılamadığı için bir süre sonra sorunlar büyür, daha maliyetli ve radikal çözümlere ihtiyaç duyarlar. Üretim ve satışın dışında kalan ar-ge, iş geliştirme, bakım onarım vb.çalışmalara bütçe ayrılmaz, zamanla verimsizlik artar. Hızlı olmak adına planlama yapılmaz, ancak günü kurtarırken benzer hatalar sürekli tekrarlanır, sonuçta plansız maliyetler artar. Süreçler ölçülemediği ve gerçek maliyetleri bilinemediği için ürün- hizmet maliyeti tam olarak hesaplanamaz, şirketin gerçek kâr ve ÖZKAN zararı bilinemez. YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 8
 9. 9. Kurumsal Yönetim & 4-Müşteri süreçlerinizde Yeniden yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı? Yapılanma Üretim sahaları, ofisler, şubeler, bayiler, kullanılan doküman vb. materyaller kurumsal bir kimlik ve imaj bütünlüğü sergilemezler. Şirket çalışanları, şirketin müşteriye bakış açısından habersizdir, bunu sadece satış elemanlarının bilmesinin yeterli olduğu düşünülür. Müşteriye yönelik genelde “ortak lisan” yoktur. Pazarlama ile satış, kâr ile ciro, müşteri şikayeti ile müşteri fırsatı vb. farklı kavramlar birbirine karıştırıldığı için sık sık değer kaybı yaşanır. Yüksek egolar nedeniyle rakipler küçümsenir, şirketin zayıf kalan yönlerine dikkat edilmez, pazarlama ve rekabet analizi yapılmaz. Pazarın tümüne nüfuz etmeye çalışarak boş yere enerji harcanır, kârlı müşteriyi bulmaya yönelik segmantasyon çalışmaları ÖZKAN yapılmaz, kaçan fırsatlar farkedilmez. YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 9
 10. 10. Kurumsal refleksler Kurumsal refleksler Kurumsal Yönetim Profesyonel yönetim Profesyonel yönetim & Yeniden Yeniden Yapılanma Yol Haritası yetenekleri yetenekleri Yapılanma Performans ve Performans ve HEDEF verimlilik kültürü verimlilik kültürü Đnovatif ve rekabetçi Đnovatif ve rekabetçi Müşteri yapı yapı Süreçlerinde Yeniden Yapılanma Đş 7 Süreçlerinde 6 Yeniden Yapılanma Đnsan Şirket Kaynaklarında Yönetiminde Yeniden 5 Yapılanma 4 Yeniden Yapılanma Değişim yönetimi Değişim yönetimi uygulamaları uygulamaları Mevcut 3 Đle sürecin Đle sürecin Durum 1 2 desteklenmeye desteklenmeye Đyileştirme başlanması başlanması Analizi Olması projeleri için (as-is) Gereken yönetim onayı ÖZKAN YÖNETĐM Durum Tesbiti DANIŞMANLIK (to-be) www.danismend.com 10
 11. 11. Kurumsal Yönetim & Yeniden Neden Yönetim Danışmanlığı Almalısınız? Yapılanma 1 2 3 Türkiye’de KOBI’lerin Çağımız, uzmanlaşma Sadece eğitim almak çağıdır. Nasıl ki oranı yüksek seviyede tek başına başarılı iş (%99) olmasına hastalandığınızda sonuçlarını doktora, mali sorunlarda rağmen “profesyonel garantilemez. yönetim teknikleri” ile mali müşavire, hukuki Eğitimlerin, sorunlarda avukata ilgili bilgi ve konusunda deneyimli deneyimler büyük gidiyorsanız, işletmenin ve uzman profesyonel yönetimi ile şirketlerde toplanmış danışmanlar durumdadır. KOBI ilgili konularda da uzman tarafından bizzat ve deneyimli yöneticileri ve yürütülen projelerle sahipleri, bu bilgi danışmanlara şirket içinde hayata başvurmalısınız. Yönetim birikimine en geçirilmesi gerekiyor. ekonomik biçimde, danışmanlık disiplini gün Danışmanlık, işletme geçtikçe detayları artan, ancak dışarıdan yönetimi ile birlikte alınacak proje bazlı literatürde daha çok yer “elini taşın altına alan ve uzmanlığa ihtiyaç ÖZKAN danışmanlıklarla sahip sokmak”tır. YÖNETĐM olabilirler. duyan konulardandır. DANIŞMANLIK www.danismend.com 11
 12. 12. Kurumsal Yönetim & Özkan Yönetim Danışmanlık Yeniden (Memet Özkan) kimdir? Yapılanma • Sektör deneyimleri • Özkan Yönetim Danışmanlık firmasının kurucusu Memet Özkan, 9 Eylül Üniversitesi ĐĐBF Kamu Yönetimi bölümü 1986 mezunudur. 1988 yılından bu yana Ege Đhracatçı Birlikleri, Vestel Elektronik, Ege Endüstri, Vestelkom, Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Linen, T-Systems Türkiye, IAS, EDAK, Ege Pres, KOBIDER, KESIAD, TOSBI, BTM, Norm Cıvata, Eko Depar, Nora vd. şti’lerde yöneticilikten danışmanlığa kadar değişik pozisyonlarda çalışmıştır. • Başarı öyküleri • 2001 yılında KALDER'den "Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkin Yönetim" konusunda mansiyon ödülü, Đnsan kaynakları zirvesinde şirketiyle beraber “Performans Yönetimi” ödülü almış, çok sayıda ERP-CRM projesinin ve Tübitak ARGE desteği kazanan bir projenin yöneticiliğini yapmıştır. ERP üzerine yazılmış bir kitapçığı ve işletme-yönetim konularında yayınlanmış sayısı 200’ün üzerinde makalesi vardır. • Güncel • Halen EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası)’da bilişim danışmanı, MPM (Milli Prodüktivite Merkezi)nde dış danışman ve TSE Standart Dergisi sürekli köşe yazarıdır. ERP, CRM, Pazarlama Yönetimi, Đnsan Kaynakları Performans ÖZKAN Yönetimi ve Kurumsallaşma (yeniden yapılanma) konularında danışmanlık YÖNETĐM ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. DANIŞMANLIK www.danismend.com 12
 13. 13. Kurumsal Yönetim & Yeniden Kurumsal Performans Yönetimi & Yeniden Yapılanma Yapılanma TEŞEKKÜR EDERĐZ www.danismend.com bilgi@danismend.com ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 13

×