Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sekswalidad ng tao.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Sekswalidad ng tao.pptx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Sekswalidad ng tao.pptx

 1. 1. SEKSWALIDAD NG TAO MELVIN G. FAILAGAO Guro sa ESP 8
 2. 2. HANAPIN SA LARAWAN ANG MGA AKTO NA NAGPAPAKITA NG KATAPATAN AT ISULAT ITO SA PATLANG SA IBABA AYON SA URI NITO NG KATAPATAN 1 2 3 4 5
 3. 3. KASANAYANG PAMPAKATUTO Matapos ang talakayan sa klase, inaasahan na ang mga mag- aaral ay: Natutukoy ang tamang pagpapakahulugan sa sekswalidad. nasusuri ang kaibahan ng sekswalidad at kasarian; at nakakapagbahagi ng sariling saloobin tungkol sa iba’t ibang uri ng kasarian at
 4. 4. #SEKSWALI DAD Isulat ang salita na para sa iyo ay nauugnay sa salitang #sekswalidad
 5. 5. SEKSWALIDAD Ang sekswalidad ng tao ay kaugnay ng kaniyang pagiging ganap na babae o lalaki. Hindi ka magiging ganap na tao maliban sa iyong ganap na pagiging babae o lalaki. May mga gampanin din na kakaiba sa lalaki o babae ayon sa dikta o pamantayan ng lipunan o kulturang kinamulatan. Ang pagkababae o pagkalalaki na malayang pinili ay hindi mo taglay lang o katangian, kundi ikaw
 6. 6. SEKSWALIDAD ang behikulo upang maging ganap na tao - lalaki o babae - na ninanais mong maging. Hindi ito pisikal o bayolohikal na kakanyahan lamang. Isang moral na hamon sa bawat tao ang pag-iisa o pagbubuo ng sekswalidad at pagkatao upang maging ganap ang pagkababae o pagkalalaki. Ang sekwalidad ay nakikita sa kilos, ang kasarian naman ay pisikal at biyolohikal na katagian ng isang tao.
 7. 7. 1.Mahinhin 2.Matapang 3.May “Adam’s Apple” 4.Pagpapatuli sa wastong edad GAWAIN 1. TUKUYIN ANG MGA SUMUSUNOD NA KATANGIAN KUNG ITO AY NABIBILANG SA KATEGORYA NG SEKSWALIDAD O KASARIAN. 5. Malinis sa katawan 6. Nagsusuot ng palda 7. Tagapag-alaga ng pamilya 8. Nagbubuntis
 8. 8. SEX DRIVE O LIBIDO Sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata, may mga pagbabago sa iyong katawan na nagiging dahilan ng pagpukaw ng iyong interes sa katapat na kasarian. Hindi maaaring ikumpara ang katutubong simbuyong sekswal (sex drive) ng hayop sa sekswal na pagnanasa ng tao. “Ang udyok o pagnanasang sekswal ng tao ay isang katotohanang kailangang kilalanin at
 9. 9. KATAUHANG PANGKASARIAN tumutukoy sa pansariling karanasan ng isang tao na maari o hindi maaring kapareho ng kanyang kasarian sa kapanganakan. hindi nalilimita sa pagiging buong lalake o buong babae lang ang Katauhang Pangkasarian ng isang indibidwal. nabubuo sa edad na tatlong taong gulang at napakahirap mabago matapos ang edad
 10. 10. ORYENTASYONG SEKSWAL Ito naman ang tumutukoy sa kung kanino o paano nakakaramdam ng pisikal, emosyonal at romantikong pag-ibig ang isang indibidwal. natutukoy ang Oryentasyong seskwal ng isang tao sa mga terminong: Heterosexual (mga taong naaakit sa ibang kasarian), Homosexual (mga taongnaaakit sa katulad na kasarian) at Bisexual (mga taong naaakit sa parehong kasarian).
 11. 11. Mula sa araling ito, natutunan ko na ang Sekswalidad ay__________________________________ at ang Kasarian naman ay _______________________________. Ang _______________________ naman ang tawag sa kung paano o kanino nakakaramdam ng pisikal, emosyonal at romantikong pagibig ang isang indibidwal.
 12. 12. PANAPOS NA PAGSUSULIT 1. Ito ay tumutukoy sa bayolohikal na pagkakakilanlan ng isang indibidwal. a. Sekswalidad b. Kasarian c. Katauhang Pangkasarian d. Oryentasyong Sekswal
 13. 13. PANAPOS NA PAGSUSULIT 2. Ano ang tawag sa bagay na may kaugnayan sa pagiging ganap na babae o lalaki ng isang indibidwal? a. Sekswalidad b. Kasarian c. Katauhang Pangkasarian d. Oryentasyong Sekswal
 14. 14. PANAPOS NA PAGSUSULIT 3. Ang Oryentasyong Sekswal ay tumutukoy sa kung kanino o paano nakakaramdam ng ano ang isang indibidwal? a. Hindi mapigilang galit at pagkapoot b. Malinaw na takot at pangamba c. Pisikal, emosyonal at romantikong pag-ibig d. Matinding pagkabalisa
 15. 15. PANAPOS NA PAGSUSULIT 4. Ito ay tumutukoy sa pagiging Homosexual, Heterosexual o Bisexual ng isang indibidwal. a. Sekswalidad b. Kasarian c. Katauhang Pangkasarian d. Oryentasyong Sekswal
 16. 16. PANAPOS NA PAGSUSULIT 5. Paano mo masasabi na Heterosexual ang isang lalaki? a. Kung siya ay may asawang babae b. Kung siya ay may Boyfriend c. Kung siya ay may Boyfriend at Girlfriend d. Kung siya ay nagpa “sex change”

×