Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Presentation1.pptx

  1. KATOTOHANAN (FACT) Isang kalagayang namamayani na mapapatunayan sa pamamagitan ng pagsusuri at paghahambing sa mga karanasan o pangyayari sa paligid. Mga faktwal na kaisipan o pahayag na hindi na mapapasubalian Mayroong basehan at dumaan sa proseso at pag-aaral Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng batay sa, resulta ng,
  2. OPINYON (OPINION) Isang kuro-kuro o haka-hakang personal na walang ebidensya. Ito ay pahayag ng isang tao tungkol sa kanyang paniniwala at prinsipyo Maaari itong ibatay sa isang katotohanan o karanasan. Maaari itong sang-ayunan o tutulan ng ibang tao. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng: sa aking palagay, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin, para sa akin, sa
  3. HINUHA (INFERENCE) Tumutukoy sa kakayahang maipaliwanag o mabigyang-kahulugan sa tulong ng mga pahiwatig o ng sariling kaalaman ang pangyayari sa kwentong binasa. Isang palagay, isang hula, sa salitang Ingles ito ay guess o hypothesis
Anzeige