Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Luja tilinpaatossarja 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Lujatalo kalvosarja 2015
Lujatalo kalvosarja 2015
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 35 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Luja tilinpaatossarja 2014 (20)

Anzeige

Luja tilinpaatossarja 2014

 1. 1. Yhteishenki toi tulosta 20.3.2015 O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i
 2. 2. Liikevaihto 465 M€ Henkilöstö 1437 Suomen suurimpia rakennusalan konserneja 43 toimipistettä 31 toimipaikkakuntaa 2 Liikevaihto 315 M€ - Uudis- ja korjausrakentaminen - Asunnot ja toimitilat - Hanke- ja kiinteistökehitys Liikevaihto 15 M€ - Rakentamisen kuivatuotteet Liikevaihto 135 M€ - Rungot - Laatat - Julkisivut - Maatalouselementit - Valmisbetonit - Paalut - Ratapölkyt - Luja-kivitalot - Muut betonituotteet Sisaryhtiö - Valmisbetoni Ruotsissa Emoyhtiö Tytäryhtiö O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i
 3. 3. Lujat toimintatavat Tehokkuus ja kannattavuus on elinehto - tehokkuus säästää myös asiakkaan aikaa Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään - luotettava ja rehti yhteistyökumppani Uudistamme ja kehitämme - jatkuva kehitystyö, uudet ratkaisut ja osaaminen asiakkaan parhaaksi Johtamistapa on osallistuva - yhdessä toimien onnistumme Asiakas on avainasemassa - asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme 3 O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i
 4. 4. Konsernituloslaskelma (1000 €) Luvut eivät sisällä Fesconia LIIKEVAIHTO 437 501 456 091 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 17 648 -4 234 Valmistus omaan käyttöön 523 207 Liiketoiminnan muut tuotot 689 639 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 332 921 331 493 Henkilöstökulut 70 473 71 063 Poistot ja arvonalentumiset 7 205 7 114 Liiketoiminnan muut kulut 27 320 26 670 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 18 442 16 363 Osuus osakkuusyritysten voitosta 247 -142 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 4 O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i
 5. 5. Tunnuslukuja, taloudellinen vastuu O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i Pylväiköt eivät sisällä Fesconia
 6. 6. Tunnuslukuja, taloudellinen vastuu O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i Pylväiköt eivät sisällä Fesconia
 7. 7. Tunnuslukuja, taloudellinen vastuu O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i Pylväiköt eivät sisällä Fesconia
 8. 8. 1. Lemminkäinen 2. YIT 3. NCC 4. Skanska 5. SRV 6. Luja 1878 1801 980 835 684 437 Yritys Liikevaihto (M€) 1,8 6,3 3,0 4,2 3,6 4,2 Liikevoitto % EBIT (2013) Suomen suurimmat talonrakennusalan konsernit 2014 (- 4,4) (8,2) (3,4) (4,1) (3,9) (3,6) *) Sisältää myös Venäjän liiketoiminnan, jonka liikevaihto 474 M€, sekä Baltian ja keskisen Itä-Euroopan *) O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i
 9. 9. Yritysvastuullisuudella luodaan Luja perusta • Kehitystyöhön panostettiin noin 15 henkilötyövuotta, painopisteenä oli kestävä rakentaminen. • Työtyytyväisyys parani kaikissa Luja-yhtiöissä edellisistä vuosista. Myös Lujan julkinen työnantajakuva nousi ja oli toimialan kärkeä. • Lujabetonin tehdas voitti Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa toista kertaa peräkkäin. • Lujatalon työmaasähköt toimivat jatkossa tuulivoimalla. • Lujatalon oma ergonomiatietopankki, Lujavire-tietopankki, otettiin käyttöön. • Lujatalo maksoi nastarenkaat työntekijöiden polkupyöriin ja huolehtii näin työntekijöidensä turvallisuudesta. O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i
 10. 10. Tunnuslukuja, sosiaalinen vastuu O s a a v a s u o m a l a i n e n p e r h e y h t i ö | w w w . l u j a . f i
 11. 11. VUOSI 2014: TULOS YHTIÖN HISTORIAN PARHAIMMISTOA Osaava suomalainen rakentaja | www.lujatalo.fi
 12. 12. Lujatalo – monipaikallinen valtakunnallinen rakentaja • Lujatalolla on takanaan hyvä vuosi • Hankalasta markkinatilanteesta huolimatta historiamme parhaimpiin kuuluva tulos • Hyvän tuloksen taustalla urakkatuotannon pysyminen hallinnassa, asuntokaupat sijoittajien kanssa, siirtyminen palveluista ratkaisuihin sekä henkilöstön aktiivinen vire ja hyvä yhteishenki. • Valmiiden myymättömien asuntojen varasto pysyi edellisen vuoden tasolla • Vuoden 2014 aikana saatiin ja valmis- tui paljon merkittäviä urakoita • Loppuvuonna tapaturmataajuus oli yrityksen historian alin, alle 20 • Sekä liikevoitto että tilikauden tulos ylittivät asetetut tavoitteet. LIIKEVAIHTO 315,3 M€ HENKILÖSTÖ 756 HENKEÄ Osaava suomalainen rakentaja | www.lujatalo.fi
 13. 13. Esimerkkejä 2014 suurimmista maaliin saaduista projekteista • Asuntokaupat sijoittajien kanssa pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. • Sodankylän keskuskeittiö, 1450 m2 • Riihikallioon kolme palveluasumiseen tarkoitettua kerrostaloa, yhteensä 69 asuntoa Yrjö & Hanna säätiölle. • Turon vanha tehdaskiinteistö Kuopiossa muutossaneeraus asunnoiksi. • Valion Lapinlahden lastenruokatehdas vihittiin käyttöön, yhteensä 14 500 m2. • Lujatalon historian suurin saneerauskohde Meilahden tornisairaala valmistui ja luovutettiin tilaajalle. Osaava suomalainen rakentaja | www.lujatalo.fi
 14. 14. Osaava suomalainen rakentaja | www.lujatalo.fi
 15. 15. Liikevaihdosta 3/4 kilpailu-urakoinnista • Läpi linjan urakkatuotanto toimi kuten pitääkin. Uusia töitä on hankittu harkiten ja riskit kartoittaen. • Korjausrakentamisen osuus liikevaihdosta laski 29 %:iin (41 %) • Tämä johtui mm. muutaman suuremman korjaushankkeen valmistumisesta. • Vuoden 2014 aikana voitettiin merkittäviä isoja urakoita: • Hämeenkyrön monitoimikeskuksen elinkaarihanke • Technopoliksen Tampereen yliopistonrinteeseen tulevan toimitalon projektinjohto-urakka. • Itäkeskuksen maamerkin, Helmitornin, korjausrakentamisurakka, arvo 10 milj. euroa. • Uudellamaalla myös muita yli 10 miljoonan urakoita Osaava suomalainen rakentaja | www.lujatalo.fi
 16. 16. Asuntorakentamisen merkittävä kasvu 2014 Vuonna 2014 yht. 1717 asuntoa • Lujatalon kautta valmistui yht. 1717 (668) asuntoa • Perustajaurakoituja Lujakoteja myytiin 407 (363) kappaletta. – Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli vuoden vaihteessa 55 (57) kappaletta. – Asuntomyynnin merkittävä kasvu johtui pääosin yhteistyöstä erilaisten asuntorahastojen kanssa. • Tontinhankinta merkittävässä roolissa – Tulevaisuutta varmistamassa hyviä hankeaihioita. – Merkittäviä tontinluovutuskilpailuja voitettiin kuten Kuopiossa Sairaalakadun tontti (yli 100 milj. hanke) sekä Pirkanmaalla Pirkkalan kunnanviraston tontin sekä Tampereen Satamakadun kehittämishankkeet. • Entistä asiakaskeskeisempi Lujakoti – Lujatalon ”co-creation”-hanke eli asukkaat suunnitteluun osallistava kerrostalohanke Helsingin Laajasalossa. – Lujakotimarkkinoinnissa otettiin käyttöön 3D –sisustusohjelma ja julkaistiin käytönopastusvideoita asukkaille. Osaava suomalainen rakentaja | www.lujatalo.fi
 17. 17. Toimialan halutuin työnantaja Osaava suomalainen rakentaja | www.lujatalo.fi
 18. 18. Näkymät vuodelle 2015 • Markkinat eivät todennäköisesti palaudu kasvu-uralle vielä tänäkään vuonna ja myös ensi vuosi on sumun peitossa. Tästä syystä toiminnan jatkuva edelleen tehostaminen tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa kuluvan vuoden aikana. Korjausrakentamisen sen sijaan odotetaan jatkavan vakaata kasvuaan. • Talonrakentamisessa Lujatalon suhteellisen hyvä tilauskanta kannattelee yhtiötä vuonna 2015. Kilpailun ennakoidaan kuitenkin pysyvän kireänä ja katetason ennakoidaan säilyvän alhaisena. • Lujatalo tulee siirtämään edelleen tuotantoaan sekä neuvottelu- että kehityshankkeisiin strategiansa mukaisesti. • Asuntoaloituksia tehdään harkiten. • Työturvallisuuteen panostaminen on edelleen vahvasti mukana. • Keskitetysti panostamme tietotekniikan kehittämiseen ja prosessien yksinkertaistamiseen, mutta kaiken keskiössä on jokaisen lujalaisen oma aktiivinen ote oman työnsä tehostamiseen ja kehittämiseen. Osaava suomalainen rakentaja | www.lujatalo.fi
 19. 19. Vuosi 2014: Suhdanteista huolimatta voittoisa vuosi
 20. 20. Suomen suurimpia betoniteollisuusyrityksiä • Rakentamisen aktiviteetti jatkui vuonna 2015 heikolla tasolla ja betonirakentamisen ratkaisujen kokonaiskysyntä supistui jälleen edellisvuodesta. • Alan hintakilpailu säilyi tiukkana kaikilla sektoreilla. • Suomessa Lujabetonin liikevaihto kasvoi suhdanteesta huolimatta (4,6 %) ja kannattavuus oli tyydyttävä. • Ulkomailla saavutettiin puolestaan erittäin hyvä tulos, vaikka liikevaihto ulkomaan yksiköissä laski. • Venäjän yhtiö teki viimeisenä itsenäisenä toimintavuotenaan ennätysmäiset volyymit. Pietarissa yhteinen toiminta Ruduksen kanssa LujaBetomixinä käynnistyi loppuvuonna hyvin. • Investointipäätöksiä tehtiin edellistä vuotta enemmän. Betoniteollisuuden kokonaisinves- toinnit olivat 5,3 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli peräti 47%. HENKILÖSTÖ 626 HENKEÄ LIIKEVAIHTO 135 M€
 21. 21. Markkinat 2014
 22. 22. Merkittäviä toimituskohteita 2014 • PTDC:n logistiikkakeskukseen Sipoossa pilareita, palkkeja, ontelolaattoja, STT-laattoja sekä seinäelementtejä, 190 000 m2 kokonaisuus. • As. Oy Espoon Nihtisilta, 11 000 m2 julkisivuelementtejä. • Espoon Sairaalaan valmisbetoni- ja elementtitoimitukset. • Viiden kerrostalon elementtikohde, Kuopio • Teräsbetonipaalut vuoden paalutustyömaalle 2014 eli Espoon Turvesolmun eritasoliittymän ja Turveradantien paalutukseen. • Tikkurilan Dixin 1. vaiheen valmisbetonitoimitukset, 21 000 m3. • Valion Lapinlahden lastenruokatehtaan runko- ja julkisivuelementit.
 23. 23. Liiketoiminnan kehitys 2014 • Lujabetoni avasi teknisesti edistyksellisen ja nykyaikaisen valmisbetonitehtaan Nokialla. • Lujabetonin suurin betonielementtitehdas Kärsämäellä käynnisti tuotantonsa. • Lujabetonin Loimaan tehdas tuplasi elementtien tuotantokapasiteetin. • Lujabetonin pumpattava raskasbetoni otettiin käyttöön Kuopion Yliopistollisen sairaalan säderakennuksessa. • Uusi muurattava ohutsaumaharkko tuotiin markkinoille. • Lujabetoni ja Rudus perustivat yhteisyrityksen Venäjän betonimarkkinoille.
 24. 24. Toimialan kiinnostavin työnantaja
 25. 25. Tulevaisuuden näkymät ja painopistealueet • Betonin toimitusmäärät eivät vuonna 2014 enää juurikaan laskeneet missään tuoteryhmissä, mikä antaisi aihetta toivoa, että suhdanteen pohja on saavutettu. • Yksittäisiä suurprojekteja on Suomessa edelleen vireillä. Kerrostalotuotanto pääkaupunkiseudulla on vireää. • Uusista töistä vallitsee kuitenkin yhä todella raju hintakisa. • Venäjällä asuntojen kysyntää ohjaavat ruplan kurssi ja öljyn hinta sekä Venäjän yleinen taloustilanne – Krimin kriisin varjostamana. Ruotsissa markkinatilanne jatkunee vahvana. • Vuonna 2015 Lujabetonin fokus on kustannustehokkuuden edelleen kasvattamisessa, volyymien haussa sekä työturvallisuudessa.
 26. 26. VUOSI 2014: MATALASUHDANNE NÄKYI FESCONIN TULOKSESSA
 27. 27. Suurin suomalainen kuivatuotevalmistaja • Laadukkaat, pitkälle jalostetut kuivatuotteet sekä kokonaiset tuotejärjestelmät palveluineen ja takuulla rakennusalan ammattilaisille 30 vuoden kokemuksella • Visiona olla kuivatuoteteknologian kärkiyritys Suomessa • Fesconille tärkeä asuntorakentamisen sektori hiljeni maakunnissa selvästi ja myös rautakauppojen perustuotteiden menekki väheni selvästi. • Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 14,5 milj. €. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 14,2 %. • Liikevaihdon laskusta huolimatta Fesconin tulos oli markkinatilanteeseen nähden tyydyttävä. Onnistuimme edelleen tehostamaan toimintaamme ja vähentämään tuotannon hukkaa. • Pääkonttori muutti uusiin tiloihin alkuvuonna 2014 LIIKEVAIHTO 14,5 M€ HENKILÖSTÖ 55 HENKEÄ
 28. 28. Järjestelmällistä kehitystyötä, uusia tuotteita ja palvelumalleja • Tuotesuunnittelun lähtökohtana suomalaiset olosuhteet ja työtavat. Kotimaisena toimijana Fescon on lähellä asiakasta. • Jatkuva panostus ympäristöasioihin. • Panostuksemme tuotekehitykseen jatkui myös 2014, jonka tuloksena toimme loppuvuodesta uudet pumpattavat tuotteet linjasaneeraukseen ja laajensimme infratuotteidemme tuoteperhettä. • Uusia tuotteita 2014 – Fescon Termo –lämpölattiajärjestelmä yhdessä Heikkinen yhtiöt Oy:n ja Heatco Finlandin Oy:n kanssa – Pumpattava lattiabetoni (LB 7) – Ruiskutettava sisärappauslaasti (SR 7) – Uusi ETAG hyväksytty vesieriste – Kaivobetoni.
 29. 29. Tehokkuutta linjasaneerauksiin
 30. 30. Vuoden 2014 merkittäviä urakoita • Helsingin Rautatieasema. Katoksien ja lyhdynkantajien kunnostus • Meilahden Potilastorni. Ulkopuolet Ohuteristerappaus 10.000m2, sisäpuolet Ruiskukorroa betoniseinien oikaisuun 30.000m2 • As Oy Helsingin Arabiankatu , julkisivumuuraus 7.000 m2 • Kirkkokallionkatu 6, H:linna, 2.000 m2 levyrappaus • Rautatienpuistokatu 6-12, Pori, 90 asunnon linjasaneeraus
 31. 31. Tulevaisuuden näkymiä • Tavoitteena markkinoiden paras asiakaspalvelu • Tuoteratkaisumme tehostavat asiakkaidemme toimintaa • Kuivatuotemarkkinat pysyvät kokonaisuudessaan mitä todennäköisimmin viime vuoden tasolla • Julkisivutuotesektorille odotamme kuitenkin selvää kasvua • Panostus tuotekehitykseen ja uudet tuotteet tuovat uskoa myynnin kasvuun vuonna 2015. • Uusia tuotteita ja palveluja Fesconilta kaudelle 2015 – Julkisivutuotteiden sävytyspalvelu tehtaalla, nopeammat toimitukset asiakkaalle – Fescosan itsepuhdistuva silikonihartsipinnoite julkisivuille – Laatoitustuoteperhe laajenee – Uusia tuoteratkaisuja sillankorjaukseen ja infrarakentamiseen

Hinweis der Redaktion

 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 29
 • 30
 • 31
 • 33
 • 34

×