Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Full ruta interdiscip 4art espa

157 Aufrufe

Veröffentlicht am

Full de ruta d'un projecte interdisciplinar per a 4t d'ESPA

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Full ruta interdiscip 4art espa

  1. 1. PROJECTE “QUINASOCIETATVOLEM” 4RTESPA QUINS OBJECTIUS ENS PLATETJAM? El professorat té els objectius de cada matèria a les programacions que compartim amb els IES / CEPA. (curr. prescriptiu LOMCE 2013) QUÈ ENS PLATETJAM? - Adquirir nous coneixements de cada matèria - Aprendrea treballar en equip - Ser més autònoms i responsables - Saber posar en pràctica en el dia a dia els nous coneixements - Aprendremotivats - AVANÇARI PROMOCIONAR QUÈ REALITZAREM? - Entrades al blog del procés - Dossier cooperatiu QUÈ NECESSIT PER A TENIR ÈXIT? - Acabar totes les tasques correctamente - Realitzar bones exposicions orals en les tres llengües - Fer producions escrites en les tres llengües - Cooperar e implicar-te en les clases - Dur el portafoli al dia COM M’AVALUARAN? - Exposicions orals - Documents cooperatius - TREBALL D’ AULA /PARTICIPACIÓ / INTERÉS - Revisió tasques / portafoli - Rubriques (autoavaluació) - Exàmens QUÈ FAREM SERVIR? - Internet - Pissarra digital / Portàtils - Material preparat per part del professorat COM HO DONAREM A CONÈIXER? - Blog - Taller de Famílies / Jornades Portes obertes COM ENS ORGANITZAREM? - Treball individual - Treball cooperatiu PRODUCTE FINAL INFORME “ LA MILLOR MANERA D’ORGANITZAR UNA SOCIETAT”
  2. 2. PROJECTE “QUINASOCIETATVOLEM” 4RTESPA QUINS TEMES TRACTAREM DE MATEMÀTIQUES  Nombres decimals . Aprendren Què són, per a què serveixen? O els trobam?  Sistema mètric decimal : averiguarem per què serveix? , que podem fer amb ell, quins càlculs seran útils? Veurem la relació amb les distàncies entre el planetes.  Coneixeràs les fraccions, com i per què s’han d’usar i quan ens seran útils ala nostra vida.  Treballarem per entendre que és la Proporcionalitat, quina utilitat té i quan ens seran útils.  Aprendrem a fer percentatges i fer-los servir a la teva vida quotidiana.  Dibuixarem Polígons, Figures compostes,  circumferència i cercles i aprendrem a comparar-los amb objectes reals.  Resoldrem problemes de Càlcul de Perímetres i àrees. Ens ajudaran a calcular Superficies de terres, cases o tela necessària per fer un vestit. QUINA TEMES TRACTAREM DE LLENGÜES  Traballarem el procés de la comunicació com una eina de contacte entre nosaltres. Escrita i oral.  Farem diferents tipus de text que ens ajudarà a fer activitats del dossier d’altres matèries  Investigarem sobre els diferents tipus de paraules (categories gramaticals) i aprendrem a com usar-les per fer bons escrits.  Ens iniciarem en la lectura creativa i comprensió lectora ja que ens ajudarà a cercar i entendre informació sobre els temes a treballar.  També farem feina en producció de textos digitals que seran la nostra eina per fer diferents productes finals  Millorarem la nostra comunicació verbal i gestual
  3. 3. PROJECTE “QUINASOCIETATVOLEM” 4RTESPA QUINA TEMES TRACTAREM D’ANGLÈS - You will be able to describe yourself. -You will work in peers. - You will discuss on different issues, for and against. - You will learn some differences between American English and British English. - You will learn new vocabulary playing a Board Game. -You will learn to give directions. - Play with a dictionary. - Learn everything related to an airport. - Learn about the APOPHIS –Killer Asteroid? - Imagine you and your classmate have just arrived at a planet that is similar to our Earth!!!!! What is going to happen? - Watch a video and understand what is happening.
  4. 4. PROJECTE “QUINASOCIETATVOLEM” 4RTESPA QUINA TEMES TRACTAREM DECIÈNCIES NATURALS - Farem un estudi important i profund sobre el nostre l’ Estructura de la matèria. - Investigarem Les substàncies i reaccions químiques. - Investigarem sobre Energies renovables i no renovables - Sabrem aplicar conceptes relacionats amb Química i medi ( com densitat o pressió) a situacions quotidianes - Farem un estudi sobre el moviment i de les forces, l’Electricitat - Aprendrem sobre eliminació de residus : avantatges, gestió i activitats que es podem fer en el dia a dia. - Ens iniciarem en el món de les plaques Tectòniques i aprendrem e seu funcionament i importància QUINA TEMES TRACTAREM DECIÈNCIES SOCIALS - Investigarem de manera profunda ELS SEGÜENTS TEMES per entendre el procés d’evolució dels darrers cent anys:  L'organització política de les societats  La Unió Europea  Organització política i territorial d'Espanya  La globalització: cap a un sistema mundial  La globalització: l'organització de l'espai urbà  La globalització: els fenòmens migratoris  Natura i societat: harmonies, crisis i impactes - Farem mapes per comparar territoris en altes èpoques amb l’època actual. - Entendrem la importància d’entendre la història i de tenir cura de les restes que es puguin tenir. -
  5. 5. PROJECTE “QUINASOCIETATVOLEM” 4RTESPA QUINES ACTIVITATS FAREM DEC. NATURALS? - Faremrecerques / investigacions sobreels diferents temes a estudiar - Lectures i producció de textos - Prepararempresentacions digitals, mapes conceptuals i esquemes que seran el suportper les nostres presentacions orals. - Faremvídeo fòrums a partir de pel·lícules i/o documentals relacionats amb les diferents temàtiques. - Elaboració del dossier de feina global ACTIVITATS De totes les activitats es treuran notes per casi totes les matèries. Totes elles estarán entrellaçades i connectadas amb el fil conductor del projecte Totes són important i totes compten per la NOTA i sobretotes ens ajudaran a APRENDRENOVES COSES QUINES ACTIVITATS FAREM DE MATEMÀTIQUES? - Resolució de problemes reals i quotidians. - Ús de mesures reals - Construcció de figures geomètriques - Càlcul mental (temperatures, distàncies, despeses econòmiques,...) - Elaboració del dossier de feina global
  6. 6. PROJECTE “QUINASOCIETATVOLEM” 4RTESPA QUINES ACTIVITATS FAREM DE C. SOCIALS? - Faremfeina amb google maps, jocs interactius de geografia i farem mapes en paper i digitals - Faremrecerques / investigacions sobreels diferents temes a estudiar - Prepararempresentacions digitals, mapes i esquemes que seran el suport per les nostres presentacions orals. - Faremvídeo fòrums a partir de pel·lícules i/o documentals relacionats amb les diferents temàtiques. - Elaboració del dossier de feina global - Lectures i producció de textos QUINES ACTIVITATS FAREM D COMUNICACIÓ /LLENGUAS -Farem escrits de diferents tipus, esquemes i presentacions que ens ajudaran a col·locar tota la INFO. - Lectures i comprensions lectores que nos serviran també per a entendre el sentit de la gramàtica de les llengües. - Articles per a nostra revista i entrades al nostre blog. - Elaboració del dossier de feina global QUINES ACTIVITATS FAREM D’ANGLES? - You will write about yourself. - You will learn to write descriptive articles. - You will learn new vocabulary through different games. - You will read and understand different pieces of writing. - You will listen to different audios and learn some differences between AE and BE

×