Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Викладач: Яремчук О.М.
ТЕМА 6:ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ
ПЛАН
 1. Економічний зміст та класифікація
необоротних активів.
 2. Облік руху основних засобів.
 3. Облік амортизації
...
Згідно П(С)БО 7 основні засоби-це матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою:
 провадження виробничої діяльност...
До необоротних активів належать:
 Основні засоби
 Інші необоротні матеріальні активи
 Нематеріальні активи
 Довгострок...
До основних засобів належать:
1. Інвестиційна нерухомість (субрах. 100)
2. Земельні ділянки (субрах. 101),
3. Капітальні в...
До інших необоротних
матеріальних активів належать:
1.Бібліотечні фонди;
2. Малоцінні необоротні матеріальні активи;
3.Тим...
Види оцінок основних засобів
Первісна вартість об'єкта основних
засобів складається з таких витрат:
 суми, що сплачується постачальникам активів;
 ре...
Джерелами надходження
основних засобів є:
1. Придбання у постачальників.
2. Виконання будівельно-монтажних робіт.
3. Вигот...
___________________________________________
підприємство, організація
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.0...
На підставі наказу, розпорядження ____________________________________________________
від "___" ____________ 20__ р. № __...
Кореспонденція рахунків з надходження основних
засобів
№
п/п
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
1. Відображення вне...
Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів № _______
"___...
Вартість придбання ________ гривень
документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності
__________...
Рік Місяць Число Сільгосппідприємство
Код
ЄДРПОУ
Акт N ___
приймання
довгострокових
біологічних активів
рослинництва
(бага...
АКТ N ____ приймання
довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин)
вид тварин з груп...
Ремонти основних засобів поділяються на дві групи:
До групи 1 відносяться витрати на поліпшення
основних фондів (капітальн...
Кореспонденція рахунків з обліку ремонту
підрядним способом
Витрати на поліпшення та утримання основних засобів при підряд...
Кореспонденція рахунків з обліку
ремонту господарським способом
Витрати на поліпшення основних засобів при господарському ...
АКТ
приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих
об'єктів
номер
документа
дата
складання
код особи,...
Зміни в характеристиці об'єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією
_________________________________________________...
ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ НА РЕМОНТ МАШИНИ
від ____________ 20__ р.
Одержана від ________________________________________________...
III. Витрата ремонтних матеріалів
Пор.
№
Найменування
матеріалів
Номенкла-
турний №
Потрібно для ремонту
Фактично
витрачен...
Рік Місяць Число Структурний підрозділ АКТ № ___
НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Код синтетичного обліку Сума, грн. Номер
деб...
Зворотна сторона Акта на списання основних засобів
Розрахунок результатів списання об'єкта
Витрати на списання Надійшло ві...
АКТ
на списання автотранспортних засобів
Номер
документа
Дата
складання
Код виду
операції
Цех
,
відд
іл,
діль
-
ниц
я,
лін...
Комісія, призначена наказом/розпорядженням від "___" ______________ 20__ р. №
__________________
зробила огляд автомобіля/...
Рік Місяць Число Структурний АКТ № ___ НА СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ
Код синтетичного обліку Сума, грн. Номер
дебет...
Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа)
________________________________________________________________________...
№
з/п
Найменування агрегатів
Придатні для
користування*
Відсоток
придатності*
Підлягають
відновленню*
Непридатні*
Виявлені...
Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:
Номер
Найменування
Одиниця
виміру
Кількість Ціна Сумаза
порядком
за
катало...
Кореспонденція рахунків з обліку вибуття
основних засобів
№
п/п
Зміст операції Кореспонденція Сума,
грн.
Дебет Кредит
1. В...
Кореспонденції рахунків при продажу основних
засобів (будівля)
№
п/п
Зміст господарської операції Кореспонденція Сума,
грн...
Амортизацію можна розрахувати
такими методами:
 Прямолінійний
 Зменшення залишкової вартості.
 Прискореного зменшення з...
Формули для нарахування амортизації
№
п/п
Метод
амортизації
Формула
розрахунку
суми
амортизації на
місяць
Умовні скороченн...
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку зносу
необоротних активів
№
п/п
Зміст господарської операції Кореспонденці...
__________________________________________
підприємство, організація
Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-5
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мін...
Продовження Розрахунку нарахування
амортизації основних засобів
Строк корисного використання,
років
Сума зносу (амортизаці...
Сільгосппідприємство
Код
ЄДРПОУ
ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЯКІ НАДІЙ...
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів
за ___ ____________ 20__ р.
Розпод...
Аналітичний облік основних засобів ведуть у:
1. Ведення аналітичного обліку та
узагальнення інформації про всі типи
основн...
ІНВЕНТАРНА КАРТКА
обліку основних засобів
_______________________________________________________________________________
...
Добування, доустаткування,
модернізація, індексація
РЕМОНТ
(бухгалтерський облік)
дата номер
інвентар-
ний номер
сума дата...
ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
(за місцем їх знаходження, експлуатація)
_____________________________________________...
КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
________________________________________
найменування класифікаційної групи
Звітні
пер...
Зворотна сторона Картки руху основних засобів
Звітні
періоди
Наявність
основних
засобів
на 1-е число
звітної дати
Надійшло...
Синтетичний облік необоротних активів ведуть
у:
1. Синтетичний обліку по кредиту рахунків
: 10 "Основні засоби"
11 "Інші н...
Журнал-ордер 4А с.-г.№
запису
Підстава
З кредиту рахунку 10 в дебет рахунків
№ № № № № №
Разом по
кредиту
1. 1
2. 2
3. 8 Р...
Продовження Журнал-ордера 4 А с.-г.
Рахунок № 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”
№запису
Підстава
З кредиту рахун...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

6 облік основних засобів

1.259 Aufrufe

Veröffentlicht am

Презентація до теми 6. Облік необоротних активів

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

6 облік основних засобів

 1. 1. Викладач: Яремчук О.М. ТЕМА 6:ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
 2. 2. ПЛАН  1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.  2. Облік руху основних засобів.  3. Облік амортизації  4. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.
 3. 3. Згідно П(С)БО 7 основні засоби-це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою:  провадження виробничої діяльності або поставки товарів;.  надання послуг;  передачі в оренду іншим особам;  виконання адміністративним і соціально- культурних функцій. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) основних засобів - більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року).
 4. 4. До необоротних активів належать:  Основні засоби  Інші необоротні матеріальні активи  Нематеріальні активи  Довгострокові біологічні активи
 5. 5. До основних засобів належать: 1. Інвестиційна нерухомість (субрах. 100) 2. Земельні ділянки (субрах. 101), 3. Капітальні витрати на поліпшення земель (субрах. 102), 4. Будинки та споруди (субрах. 103), 5. Машини та обладнання (субрах. 104), 6. Транспортні засоби (субрах. 105), 7. Інструменти, прилади, інвентар (меблі) (субрах. 106), 8. Тварини (субрах. 107), 9. Багаторічні насадження (субрах. 108), 10. Інші основні засоби (субрах. 109).
 6. 6. До інших необоротних матеріальних активів належать: 1.Бібліотечні фонди; 2. Малоцінні необоротні матеріальні активи; 3.Тимчасові (нетитульні) споруди; 4. Природні ресурси; 5. Інвентарна тара; 6. Предмети прокату; 7. Інші необоротні матеріальні активи.
 7. 7. Види оцінок основних засобів
 8. 8. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:  суми, що сплачується постачальникам активів;  реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі;  суми ввізного мита;  суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основних засобів  витрати зі страхуванням ризиків доставки основних засобів;  витрати на встановлення. монтаж, налагодження основних засобів;  інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.
 9. 9. Джерелами надходження основних засобів є: 1. Придбання у постачальників. 2. Виконання будівельно-монтажних робіт. 3. Виготовлення основних засобів на підприємстві. 4. Безоплатної передачі від інших підприємств або інших осіб. 5. Виявлення основних засобів при інвентаризації. 6. Переведу молодняку в основне стадо. 7. Закладка багаторічних насаджень. 8. Затрати на капітальні інвестиції в земельні ресурси господарства
 10. 10. ___________________________________________ підприємство, організація ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701 "ЗАТВЕРДЖУЮ" _____________________________ підпис керівника "___" ____________ 20__ р. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Структурний підрозділ _______________________ АКТ № _____ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Дата складання МВО, яка відповідає за зберігання основних засобів Здавач Одер- жувач Код синтетичного обліку Первісна Номер Код синтетичного обліку Поправочний коефіцієнт цех, відділ, дільниця, лінія дебет кредит вартість, грн. інвен- тарний заводсь- кий пас- порта для віднесення амортиза- ційних відрахувань норма амортиза- ційних відрахувань, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 11. 11. На підставі наказу, розпорядження ____________________________________________________ від "___" ____________ 20__ р. № ___ проведено огляд ___________________________________ найменування об'єкта що приймається (передається) в експлуатацію від "___" ____________ 20__ р. В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в _____________________________________ місце знаходження об'єкта Устаткування Сума амортизації з моменту експлуатації об'єкта, грн. Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)вид код 12 13 14 15 16 Коротка характеристика об'єкта _______________________________________________________ Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) ______________________________________ вказати, що саме не відповідає добірка не потрібна (потрібна) ________________________________________________________ вказати, що саме потрібно Підсумки іспитів об'єкта _____________________________________________________________ Висновок комісії ____________________________________________________________________ Додаток. Перелік технічної документації: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Голова комісії _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові Члени комісії _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові Об'єкт основних засобів прийняв ____________ посада ________ підпис ________________________ прізвище, ім'я, по батькові здав ___________ посада _______ підпис ________________________ прізвище, ім'я, по батькові Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта _________________________ "___" ____________ 20__ р. Головний бухгалтер (бухгалтер) ___________________
 12. 12. Кореспонденція рахунків з надходження основних засобів № п/п Зміст господарських операцій Дебет Кредит 1. Відображення внеску учасника до статутного капіталу у вигляді об’єкта основних засобів 10 46 2. Відображення вартості безоплатно одержаних основних засобів 10 424 3. Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів, виявлених під час інвентаризації 10 746 4. Оприбутковано вартість молодих насаджень до складу основних засобів 16 155 5. Відображення результатів дооцінки основних засобів 10 411 6, Зараховано збудований об’єкт до складу основних засобів 10 151 7. оприбутковано придбаний основний засіб 10 152 8. Зараховано затрати після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів 10 151
 13. 13. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № _______ "___" ____________ 20__ р. № з/п Об'єкт права інтелектуальної власності Власник об'єкта права ін- телек- туальної власності Строк корисного викорис- тання Дебет Кредит Дата введення об'єкта інтелек- туальної власності в госпо- дарський оборот Первісна вартість, грн. Річна сума аморти- зації, грн. Ліквіда- ційна вартість, грн. Назва Найменуван- ня та номер документа, що підтверд- жує майнові права на об'єкт Дата виник- нення права Рахунок, суб- рахунок Код аналі- тичного обліку Рахунок, суб- рахунок Код аналі- тичного обліку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від ___________ № _________, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності, для введення в господарський оборот _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ (повна назва об'єкта права інтелектуальної власності) Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот _________________________________________________________________________ (назва документації) Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням ______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Місце використання об'єкта права інтелектуальної власності _______________________________________________________________________________________________ __
 14. 14. Вартість придбання ________ гривень документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності ___________________________________________________________________________________ Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/непридатний для реалізації або використання __________________________________________________________________ (зазначити, чому непридатний) Потрібне/не потрібне доведення до стану, придатного для використання _______________________________________________________________________________________ (зазначити, що саме потрібно) Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання об'єкта права інтелектуальної власності _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ (зазначити, чому саме не існує) Висновок комісії _______________________________________________________________________________________________ придатності об'єкта права інтелектуальної власності, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на облік тощо) Голова комісії ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) Члени комісії ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) ___________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище) Особа, відповідальна за прийняття об'єкта права інтелектуальної власності ___________________________________ (посада) ______________________________ (підпис) ______________________________ (ім'я, по батькові, прізвище)
 15. 15. Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Код ЄДРПОУ Акт N ___ приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію Структурний підрозділ 20__ Комісія у складі: голови _____________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові і членів комісії _________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові зробила приймання насаджень, розташованих на території. Час закладання насаджень _______________________________________________________________ рік, сезон закладання Код синтетич- ного обліку Номер смуги або іншої діль- ниці Призна- чення насад- жень Площа (га) або протяж- ність смуги (пог. м) Схема насаджень Прийняв на рахунок основних засобів, грн., коп. Інвентар - ний номер Де- бет Кре- дит ряд- ки поро- ди кіль- кість дерев, чагар- ників стан насад- жень фак- тич- ні затра- ти, грн., коп. Голова комісії ____________ Члени комісії ____________
 16. 16. АКТ N ____ приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) вид тварин з групи _____________________ в групу _____________________ за "____" _________ 20__ р Ідентифі- каційний номер (інвентар- ний номер, кличка) Стать, клас, масть та інші особливості Час народження Кількість голів Вага, кг Балансова вартість За ким закріплені прийняті тварини прізвище, ім'я, по батькові підпис Разом Х Х Код синтетичного обліку дебет кредит Керівник структурного підрозділу __________ підпис _____________ прізвище, ім'я, по батькові Тварин здав _______________ підпис ________________. прізвище, ім'я, по батькові Завідуючий фермою ____________ підпис ___________ прізвище, ім'я, по батькові Зоотехнік ____________ підпис _______________. прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер ___________ підпис ____________ прізвище, ім'я, по батькові
 17. 17. Ремонти основних засобів поділяються на дві групи: До групи 1 відносяться витрати на поліпшення основних фондів (капітальний ремонт), у результаті здійснення яких економічні вигоди, первинно очікувані від використання об'єкта, зростають (модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання). Витрати на проведення таких заходів збільшують первинну вартість основних засобів і обліковуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» з наступним віднесенням на рахунок 10 «Основні засоби». Група 2 включає витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта (поточний ремонт) в придатному для використання стані та одержання початково визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання. Їх відносять на витрати звітного періоду, а в бухгалтерському обліку обліковують на рахунках витрат (рахунок 23) згідно з вимогами П(С)БО 16 «Витрати».
 18. 18. Кореспонденція рахунків з обліку ремонту підрядним способом Витрати на поліпшення та утримання основних засобів при підрядному способі Відображення витрат з реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання об'єктів основних засобів Сума ПДВ Зарахування витрат після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів 152 64 10 63 63 152 Витрати на обслуговування та ремонт, які здійснені для забезпечення майбутніх економічних вигод первісно очікуваних від використання: а) основних засобів виробничого призначення 23 63 б) основних засобів, що забезпечують збут продукції 93 63 в) основних засобів загальногосподарського призначення 92 63 г) відображення суми ПДВ 641 63
 19. 19. Кореспонденція рахунків з обліку ремонту господарським способом Витрати на поліпшення основних засобів при господарському способі Нараховано оплату праці робітникам, зайнятим на ремонті 2341 66 Проведено нарахування на оплату праці 2341 651 Витрачені ремонтні матеріали, запасні частини, паливо, будівельні матеріали та інші виробничі запаси на поточний ремонт основних засобів 2341 203, 207, 205, 22 Списано вартість електроенергії, використаної на зварювальні роботи при ремонті 2341 2343 Виконано роботи з поліпшення основних засобів сторонніми організаціями 2341 63 Віднесено на відремонтований об'єкт частина цехових витрат 2341 2341 Прийнято із ремонту відремонтований об'єкт і витрати віднесені на споживачів послуг 23, 91, 207, 92, 93 2341
 20. 20. АКТ приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів номер документа дата складання код особи, яка відповідає за збереження основних засобів код виду операції Цех, відділ, дільниця, лінія Дебет Кредит Сума Номер рахунок, субрахунок код аналітичного обліку рахунок, субрахунок код аналітичного обліку інвентарний заводський 1 2 3 4 5 6 7 8 По заказу № ________________________________________________________________ (найменування об'єкта) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ знаходився в плановому/неплановому ремонті (реконструкції, модернізації) з Дата по Дата , а саме днів Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту (реконструкції, модернізації) виконані повністю/не повністю _______________________________________________________________________________ (вказати, що саме не виконано) _______________________________________________________________________________ По закінченні ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт пройшов випробування та зданий в експлуатацію. Дата
 21. 21. Зміни в характеристиці об'єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Здав __________________ __________________ _______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Прийняв ________________ __________________ _______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ДОВІДКА 1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт: крб. ремонту реконструкції, модернізації Керівник відділу 2. Фактична вартість: крб. ремонту реконструкції, модернізації Головний бухгалтер
 22. 22. ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ НА РЕМОНТ МАШИНИ від ____________ 20__ р. Одержана від __________________________________________________________________________ найменування замовника Найменування машини ___________________ Марка ________________________________________ Заводський № __________ інвентарний № ______________ строк виконання _____________________ Вид ремонту ___________________________________________________________________________ капітальний, поточний До надходження до ремонту машина: виробила від останнього ремонту ____________ (еталонних гектарів, ткм, мотогодин) одержала _______________________________ ремонт "___" ____________ 20__ р. останній, капітальний, поточний I. Характеристика колінчатого валу та циліндрів двигуна (для спеціалізованих підприємств) Характеристика колінчатого валу Характеристика циліндрівкорінні шийки шатунні шийки А 1 2 А 1 Ремонтний розмір до шліфовки............ Ремонтний розмір до розточування Еліпс до шліфовки.................... Еліпс до розточування....................... Конус до шліфовки.............................. Конус до розточування...................... Ремонтний розмір після шліфовки Ремонтний розмір після розточування....................................... II. Описання дефектів деталей і вузлів та заміна запасних частин Пор. № Найменування деталей Описання дефекту та зносу Підлягають реставрації (кількість) Підлягають заміні Фактично поставлено на машину Дата постановки кількість ціна сума кількість сума А Б В 1 2 3 4 5 6 Г Разом
 23. 23. III. Витрата ремонтних матеріалів Пор. № Найменування матеріалів Номенкла- турний № Потрібно для ремонту Фактично витрачено Дата одиниця замін кількість ціна сума кількість сума А Б В 1 2 3 4 5 6 Г Разом Х Х Х Х Х Включається вартість матеріалів та запасних частин, які були здані на склад по накладній № __________________ на суму ____________ грн. IV. Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах Пор. № Найменування робіт Трудомісткість людино-годин Оплата праці за нормою фактично за кошторисом фактично 1 А 1 2 3 4 Розбирання, збирання, регулювання та обкатка 2 Реставрація-деталей .................................. 3 Виготовлення деталей ..........................…. 4 Інші Разом ............................... V. Загальна вартість ремонту, грн. Пор. № Статті витрат За кошторисом Фактично А Б 1 Запасні частини та ремонтні матеріали....................................... 2 Затрати праці: людино-годин....................................................... сума........................................................... 3 Відрахування від оплати праці..................................................... 4 Нафтопродукти.............................................................................. 5 Інші................................................................................................. 6 Загальновиробничі (цехові) витрати ремонтної майстерні Всього.......................................... Керівник структурного підрозділу __________ підпис __________________________ прізвище, ім'я, по батькові Інженер-механік _________ підпис ______________________ прізвище, ім'я, по батькові Тракторист-машиніст (шофер) _________ підпис _______________________ прізвище, ім'я, по батькові Перевірив бухгалтер _________ підпис ______________________ прізвище, ім'я, по батькові
 24. 24. Рік Місяць Число Структурний підрозділ АКТ № ___ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Код синтетичного обліку Сума, грн. Номер дебет кредит первісної вартості амортизації ліквідаційної вартості заводський інвентарний 1 2 3 4 5 6 7 Комісія в складі голови _____________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові і членів комісії _____________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові призначена наказом/розпорядженням від "___" ____________ 20__ р. № ___, зробила огляд ______________________________________________________________________________________________ найменування об'єкта В результаті огляду комісія встановила: 1. Надійшов на підприємство "___" ____________ 20__ р. 2. Кількість ремонтів ________ на суму ______________________________ грн. ___________ коп. 3. Маса об'єкта за паспортом ____________________________________________________________ 4. Наявність дорогоцінних металів __________________________________ 5. Технічний стан та причина списання ______________________________ ________________________________________________________________ Код Устаткування Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію, місяць, ріквид код 8 9 10 11 Висновок комісії: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Додаток. Перелік документів, що додаються ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Голова комісії ______________ посада ___________ підпис ___________________________ прізвище, ім'я, по батькові Члени комісії ______________ посада ___________ підпис ___________________________ прізвище, ім'я, по батькові ______________ посада ___________ підпис ___________________________ прізвище, ім'я, по батькові ______________ посада ___________ підпис ___________________________ прізвище, ім'я, по батькові ______________ ___________ ___________________________
 25. 25. Зворотна сторона Акта на списання основних засобів Розрахунок результатів списання об'єкта Витрати на списання Надійшло від списання найменування документа статті витрат сума, грн. найменування документа вид цінностей номенклатурний номер кількість сума, грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 Результати списання __________________________________________________________________________________ У картці ______________________________________________________________ вибуття основних засобів відмічено. Головний бухгалтер (бухгалтер) ______________________ "___" ____________ 20__ р.
 26. 26. АКТ на списання автотранспортних засобів Номер документа Дата складання Код виду операції Цех , відд іл, діль - ниц я, ліні я Дебет Кредит Су ма Сума запис у за даним и перео цінки на ___ 20__ р. по докум ентах придб ання Номер Код Норми амортизац ійних відрахува нь Транспо ртні засоби Рік випус ку Дата введ ення в експ луа- таці ю (міся ць, рік) Пробіг, км раху нок, суб- раху нок код ана лі- тич - ног о облі ку раху нок, суб- раху нок ко д ан алі - ти ч- ног о об ліу інве н- тарн ий зав од- ськ ий рахунк а та об'єкта аналіт ич- ного обліку (для віднесе ння аморти за- ційних відрах у- вань) норма аморт иза- ційних відрах у- вань на пов не від нов - лен ня (зно с) на капіта ль- ний ремон т вид автом о- біля, приче па, напів- приче па к о д з поча тку експ луа- тації після остан нього капіт аль- ного ремон ту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 Х Х Х ХХ
 27. 27. Комісія, призначена наказом/розпорядженням від "___" ______________ 20__ р. № __________________ зробила огляд автомобіля/причепа, напівпричепа марка _________ модель __________ тип ___________ вантажопідйомність/ємність ____ двигун № _________, шасі № ___________ державний номер _______ технічний паспорт № __________________ маса об'єкта за паспортом _____________________________ ________________________ наявність дорогоцінних металів _____________________________________ ________________________, що належать _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ __________ найменування автогосподарства, підприємства Адреса автогосподарства (підприємства) ______________________________________________________ В результаті огляду _______________________________________, його агрегатів, вузлів і механізмів та автомобіля, причепа, напівпричепа ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила: 1. Є на балансі автогосподарства (підприємства) з "___" _______________ 20__ р. 2. Кількість ремонтів __________ на суму ______________________________ грн.
 28. 28. Рік Місяць Число Структурний АКТ № ___ НА СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Код синтетичного обліку Сума, грн. Номер дебет кредит первісної вартості зносу залишкової вартості заводський інвентарний 1 2 3 4 5 6 7 Комісія в складі голови ______ керівник ______________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові і членів комісії: ___________________________________________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________________________ __________ посада, прізвище, ім'я, по батькові призначена наказом/розпорядженням від "___" ____________ 20__ р. № ____, зробила огляд автомобіля/ причепа, напівпричепа марка ___________________ модель ________________ тип __________________ вантажопідйомність/ємність _______________ двигун № ____________ шасі № ________ державний паспорт № ___________ технічний паспорт № ____________ маса об'єкта за паспортом _______________ наявність дорогоцінних металів __________________________________________________, що належать _______________________________________________________________________________ __________ найменування автогосподарства, підприємства Адреса автогосподарства (підприємства) _____________________________________________________ В результаті огляду ________________________________________________________________________ автомобіля, причепа, напівпричепа, придатний до подальшого використання ______________________________________________________ його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила 1. Рахується на балансі автогосподарства (підприємства) з "___" ____________ 20__ р. 2. Кількість ремонтів _______ на суму __________________________________ грн. _______ коп.
 29. 29. Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі: _______________________________________________________________________________ Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля (причепа, напівпричепа) № з/п Найменування агрегатів Придатні для користування* Відсоток придатності* Підлягають відновленню* Непридатні* Виявлені дефекти 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Рама Кузов Кабіна Двигун: карбюратор стартер генератор компресор пневмогальма 5 Коробка передач 6 Задній міст і карданний вал картер заднього мосту картер диски коліс ресори
 30. 30. № з/п Найменування агрегатів Придатні для користування* Відсоток придатності* Підлягають відновленню* Непридатні* Виявлені дефекти 1 2 3 4 5 6 7 7 Передній міст і рульове управління передня вісь диски коліс ресори механізми рульового управління 8 Інші прибори радіатор крила і підніжки капот фари скло акумулятори амортизатори головний гальмовий циліндр * У графах 3, 5, 6 вказується: так, ні Висновки комісії __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Додаток. Перелік документів, що додаються __________________________________________________ Голова комісії ____________ ______________ __________________________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові Члени комісії ____________ ______________ __________________________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові ____________ ______________ __________________________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові ____________ ______________ __________________________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові М. П.
 31. 31. Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли: Номер Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна Сумаза порядком за каталогом номенкла- турний 1 2 3 4 5 6 7 8 Разом ___________ Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа) Затрати на списання Надійшло від списання найменування стаття витрат сума найменування цінності кількість сума вид номенклатурний номер 1 2 3 4 5 6 7 8 Результати списання _______________________________________________________________________ У картці вибуття основних засобів відмічено "___" ____________ 20__ р.
 32. 32. Кореспонденція рахунків з обліку вибуття основних засобів № п/п Зміст операції Кореспонденція Сума, грн. Дебет Кредит 1. Відображено ліквідацію об'єкта основних засобів: - на суму зносу об'єкта 131 10 12000 - на суму залишкової вартості 976 «Списання необоротних активів» 10 4000 2. Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта основних засобів: - на оплату праці працівників, зайнятих демонтажем і ліквідацією об'єкта; 976 661 100 - нарахування Єдиного соціального внеску; 976 651 37,19 - послуги сторонньої організації 976 685 75 3. Відображено ПДВ за послугами сторонньої організації 641 685 15 4. Оприбутковано металобрухт, отриманий від ліквідації об'єкта 209 746 «Інші доходи» 400 5. Відображено фінансовий результат 746 793 793 976 400 4212,19 6. Відображено збиток від ліквідації основного засобу 442 793 3812,19
 33. 33. Кореспонденції рахунків при продажу основних засобів (будівля) № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція Сума, грн.Дебет Кредит 1. Відображено договірну вартість продажу основних засобів 377 742 "Доход від відновлення корисності активів" 48000 2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 742 641 8000 3. Списано суму зносу основного засобу 131 10 4000 4 Списано залишкову вартість будівлі 972 "Втрати від зменшення корисності активів" 10 16000 5. Отримано оплату за реалізовану будівлю 311 377 48000 6. Списано на фінансові результати доход від продажу будівлі 742 793 40000 7. Списано на фінансові результати залишкову вартість будівлі 793 972 16000 8. Визначено прибуток від реалізації основних засобів 793 441 24000
 34. 34. Амортизацію можна розрахувати такими методами:  Прямолінійний  Зменшення залишкової вартості.  Прискореного зменшення залишкової вартості.  Кумулятивний.  Виробничий
 35. 35. Формули для нарахування амортизації № п/п Метод амортизації Формула розрахунку суми амортизації на місяць Умовні скорочення 1 Прямолінійний Ам =АС :С:12 Ам - сума амортизації на місяць; Ас - вартість об'єкта, що амортизується; С - термін корисності використання об'єкта; 0(П) - залишкова вартість об'єкта на початок звітного року або первинна вартість на дату початку нарахування амортизації; Г - річна норма амортизації; п - кількість років корисного використання об єкта; Л — ліквідаційна вартість об'єкта; П - первинна вартість об'єкта; К - кумулятивний коефіцієнт; пк — кількість років, що залишаються до кінця очікуваного терміна використання об'єкта; пі - сума кількості років корисного використання об'єкта; Ф — фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг); ПС - виробнича ставка амортизації; Оп - загальний обсяг продукції (робіт, послуг), які підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів 2 Зменшення залишкової вартості Ам=О(П)хГ:12, Г = n П Л 1 3 Прискореного зменшення залишкової вартості Ам =0(П)хГ:12, Де Г = 2х1:С 4 Кумулятивний Ам=Ас*К:12, Де К = пк : пі 5 Виробничий Ам =Ф*ПС , Де ПС = Ас :Оп
 36. 36. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку зносу необоротних активів № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків дебет кредит 1 Нарахована амортизація (знос) на об'єкти основних засобів та інших необоротних активів: - виробничого призначення - загальновиробничого призначення - адміністративного призначення - ОЗ, що забезпечують збут продукції - ОЗ, що використовуються на будівництві та реконструкції основних засобів 23 91 92 93 15 13 13 13 13 13 2 Списано суму зносу по вибулих основних засобах 13 10
 37. 37. __________________________________________ підприємство, організація Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-5 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ РОЗРАХУНОК нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів _______________________________________________ РІК Інвентарний номер Класифікаційна група, вид та назва об'єкта Метод нарахування амортизації Дата оприбутку- вання Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість, грн. Первісна вартість за мінусом ліквідаційної вартості, грн. 1 2 3 4 5 6 7
 38. 38. Продовження Розрахунку нарахування амортизації основних засобів Строк корисного використання, років Сума зносу (амортизації), грн. Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) Кореспондуючий рахунок, дебет річна місячна 8 9 10 11 12
 39. 39. Сільгосппідприємство Код ЄДРПОУ ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ АБО ВИБУЛИ ЗА 20__ р. Пор. № Вид основних засобів за класифі- каційними групами та корес- пондую- чими рахунками Зміни за попередній період Кореспон- дуючий рахунок, дебет Надходження Вибуття пер- вісна вар- тість, грн. ліквіда- ційна вартість, грн. первісна за мінусом ліквіда- ційної, грн. строк корис- ного викорис- тання, рік сума амортизації, грн. пер- вісна вар- тість, грн. ліквідна- ційна вартість, грн. пер- вісна за мінусом ліквіда- ційної, грн. строк корис- ного викорис- тання, рік сума амортизації, грн. річ- на місяч- на річ- на місяч- на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 40. 40. ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за ___ ____________ 20__ р. Розподіл сум амортизації по об'єктах обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) Сума амортизації, грн. Кореспондуючий рахунок, дебет Нараховано в минулому місяці Коректив по прибулих та вибулих основних засобах Донарахування у поточному місяціпо прибулих (+) по вибулих (-) 1 2 3 4 5 6
 41. 41. Аналітичний облік основних засобів ведуть у: 1. Ведення аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних засобів на підприємстві Інвентарна картка обліку основних засобів ф. ОЗ-6 2. Для реєстрації Інвентарних карток та групування основних засобів за класифікаційними групами Опис інвентарних карток ф. ОЗ -7 3. Для обліку основних засобів, яків надійшли або вибули протягом місяця Картка обліку руху основних засобів ф. ОЗ- 8 4. Для обліку основних засобів закріплених за матеріально-відповідальною особою на місцях експлуатації Інвентарний список основних засобів ф. ОЗ-9
 42. 42. ІНВЕНТАРНА КАРТКА обліку основних засобів _______________________________________________________________________________ __ повне найменування та призначення об'єкта _______________________________________________________________________________ __ найменування заводу-виготовлювача _______________________________________________________________________________ ___ модель, тип, марка Цех, відділ, діль- ниця, лінія Рахунок, суб- рахунок Код аналітич- ного обліку Первісна(балансова)вартість Код Норма амортиза- ційних відраху- вань Попра- вочний коефі- цієнт Устатку- вання Акт про введення в експлуата- цію Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік) Номер Сума зносу за даними переоцінки на 199_ р. або за документа- ми придбання Рік випус- ку (побу- дови) Дорогоцінні метали Вибуло (передано) рахунка і об'єкта аналітич- ного обліку (для віднесення аморти- заційних відраху- вань норма амортиза- ційних відраху- вань на наповнувідбудову накапітальнийремонт вид код дата номер інвен- тарний заводсь- кий пас- порта най- мену- вання вид маса бухгалтерський запис (акт, накладна) причин вибуття (перемі щення повне капітальни йремонт дата номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Джерело придбання (фінансування) ______________________________________ (для державних підприємств) ___________________________________________
 43. 43. Добування, доустаткування, модернізація, індексація РЕМОНТ (бухгалтерський облік) дата номер інвентар- ний номер сума дата номер інвентар- ний номер сума дата номер інвентар- ний номер сума Коротка індивідуальна характеристика об'єкта Найменування конструктивних елементів та інших ознак, що характеризують об'єкт Матеріали, розміри та інша відомість основний об'єкт найменування найважливіших прибудов обладнань та приладдя, що відносяться до основного об'єкта 1 2 3 4 5 6 Картку заповнив ______________ _______________________ _____________ посада підпис прізвище, ім'я, по батькові "___" _______________ 20__ р. За даним зразком друкувати всі сторінки зошита _______________________________________________________ найменування класифікаційної групи Номер Найменування об'єкта Відмітка про вибуття картки інвентарний
 44. 44. ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (за місцем їх знаходження, експлуатація) _________________________________________________________________________ відділ, цех, дільниця, лінія _________________________________________________________________________ найменування класифікаційної групи Інвентарна картка або запис в інвентарній книзі Інвентар- ний номер Повне найменування об'єкта Первісна (балансова) вартість Вибуття (переміщення) номер дата документа причина вибуття (переміщення)дата номер 1 2 3 4 5 6 7 8
 45. 45. КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ________________________________________ найменування класифікаційної групи Звітні періоди Наявність основних засобів на 1-е число звітної дати Надійшло всього (індексовано) Вибуло Амортизація (за січень - повністю, згодом - змінена) на Витрати на капіталь- ний ремонт всього у тому числі повне відновлення капітальний ремонт внаслідок старіння та зносу внаслідок стихійного лиха +, - сума +, - сума 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Січень Лютий Березень Разом за I квартал Х Квітень Травень Червень Разом за ІІ квартал Х
 46. 46. Зворотна сторона Картки руху основних засобів Звітні періоди Наявність основних засобів на 1-е число звітної дати Надійшло всього (індексовано) Вибуло Амортизація (за січень - повністю, згодом - змінена) на Витрати на капіталь- ний ремонт всього у тому числі повне відновлення капітальний ремонт внаслідок старіння та зносу внаслідок стихійного лиха +, - сума +, - сума 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Липень Серпень Вересень Разом за ІІІ квартал Х Жовтень Листопад Грудень Разом за IV квартал Х Всього (оборот за рік) Х На кінець року Х Х Х
 47. 47. Синтетичний облік необоротних активів ведуть у: 1. Синтетичний обліку по кредиту рахунків : 10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" 16 "Довгострокові біологічні активи" 19 "Гудвіл" Журнал-ордер 4 А с.-г. 2. Аналітичний облік по рахунках 10,11 Відомість аналітичного обліку 4.1 с.-г. по рахунках: 10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 3. Аналітичний облік довгострокових біологічних активів Відомість аналітичного обліку довгострокових біологічних активів 4.2 с.- г. 4. Аналітичний облік нематеріальних активів Відомість аналітичного обліку 4.3 с.-г по рахунках: 12 "Нематеріальні активи" 19 "Гудвіл"
 48. 48. Журнал-ордер 4А с.-г.№ запису Підстава З кредиту рахунку 10 в дебет рахунків № № № № № № Разом по кредиту 1. 1 2. 2 3. 8 Разом Рахунок № 11 “Інші необоротні матеріальні активи” № запису Підстава З кредиту рахунку 11 в дебет рахунків № № № № № № Разом по кредиту 1. 1 2. 2 3. 8 Разом Рахунок № 12 “Нематеріальні активи” № запису Підстава З кредиту рахунку 12 в дебет рахунків № № № № № № Разом по кредиту 1. 1 2. 3. Разом Рахунок № 10 “Основні засоби”
 49. 49. Продовження Журнал-ордера 4 А с.-г. Рахунок № 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” №запису Підстава З кредиту рахунку 13 в дебет рахунків № № № № № № № № № № № № № Разом по кредиту 1 8 Разом Рахунок № 16 “Довгострокові біологічні активи” №запису Підстава З кредиту рахунку 16 в дебет рахунків № № № № № № № № № № № № № Разом по кредиту 1. 2. 3. 8Разом Рахунок № 19 “Гудвіл” №запису Підстава З кредиту рахунку 19 в дебет рахунків № № № № № № № № № № № № № Разом по кредиту 1. 2. 3. Разом

×