Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Latvijas ekonomikas un finanšu sektora aktualitātes

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Latvijas ekonomikas un finanšu sektora aktualitātes (20)

Weitere von Latvijas Banka (20)

Anzeige

Latvijas ekonomikas un finanšu sektora aktualitātes

 1. 1. Latvijas ekonomikas un finanšu sektora aktualitātes 2023. gada 24. janvārī Mārtiņš Kazāks, Santa Purgaile, Uldis Rutkaste
 2. 2. Tautsaimniecības attīstība un prognozes (pasaules un Eiropas ekonomika)
 3. 3. 3 1.6 -6.1 5.2 3.4 0.5 1.9 1.8 2.8 -3.0 6.0 3.2 2.7 3.2 3.4 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2019 2020 2021 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P Eiro zona (pamata scenārijs) Pasaule Eiro zona (negatīvais scenārijs) Eiro zonas un pasaules ekonomikas izaugsmes prognozes (reālā IKP pārmaiņas, %) Avots: Pasaules prognozes – Starptautiskais Valūtas fonds, eiro zonas prognozes – Eiropas Centrālā banka. Enerģijas krīze, nenoteiktība un inflācija sabremzē izaugsmi eiro zonā Galvenie riski: • karš Ukrainā • enerģijas un izejvielu cenu kāpums • ilgstoši augsta inflācija • finanšu tirgu svārstības • norises Ķīnā
 4. 4. 1.2 0.3 2.6 8.4 6.3 3.4 2.3 3.5 3.2 4.7 8.8 6.5 4.1 3.6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2019 2020 2021 2022 2023 P 2024 P 2025 P Eiro zona (pamata scenārijs) Pasaule Eiro zona (negatīvais scenārijs) Eiro zonas un pasaules inflācijas prognozes Augsta inflācija skārusi lielāko daļu pasaules 4 Avots: Pasaules prognozes – Starptautiskais Valūtas fonds, eiro zonas prognozes – Eiropas Centrālā banka.
 5. 5. 5 Avots: Bloomberg. Monetārā politika: 3 mēnešu EURIBOR likme un ECB noguldījumu iespējas uz nakti likme, un šo likmju prognozes (%) -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 3 mēnešu EURIBOR likme 3 mēnešu EURIBOR likme - prognoze ECB noguldījumu iespējas uz nakti likme ECB noguldījumu iespējas uz nakti likme - fin. tirgus prognoze • Procentu likmju tālāks kāpums jāturpina arī 2023. gadā; • Papildus likmēm jāizmanto arī citi instrumenti, lai bremzētu inflāciju, t. sk.: o atcelti labvēlības nosacījumi kredītiem komercbankām; o sākot ar martu, tiks mazināts centrālo banku turētais vērtspapīru portfelis.
 6. 6. 6 Valstu budžeta bilances (% no IKP) Avots: Europas Komisija. -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 LV MT BE IT FR ES SK EL SI EA AT EE DE LT PT FI NL LU IE CY 2023 P 2024 P 2022 P Deficīta kritērijs Fiskālā politika: • Ilgstošs un pārmērīgs fiskālais atbalsts var apgrūtināt inflācijas ierobežošanu; • Atbalstam jābūt terminētam, mērķētam, samērīgam;
 7. 7. Naftas un dabasgāzes cenas (USD/barelu un EUR/MWh) 0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 80 100 120 140 01.01.2019. 01.04.2019. 01.07.2019. 01.10.2019. 01.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 01.10.2020. 01.01.2021. 01.04.2021. 01.07.2021. 01.10.2021. 01.01.2022. 01.04.2022. 01.07.2022. 01.10.2022. 01.01.2023. Nafta Dabasgāze (labā ass) Koksnes un kviešu cenas (EUR/BFT un EUR/T) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 01.01.2019. 01.04.2019. 01.07.2019. 01.10.2019. 01.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 01.10.2020. 01.01.2021. 01.04.2021. 01.07.2021. 01.10.2021. 01.01.2022. 01.04.2022. 01.07.2022. 01.10.2022. 01.01.2023. Koksne EUR Kvieši (labā ass) 7 Avots: Refinitiv. Resursu cenu problēmai nepieciešami strukturāli risinājumi
 8. 8. Tautsaimniecības attīstība un prognozes (norises Latvijā) Avots: pexels.com 8
 9. 9. Inflācija eiro zonā (gada pārmaiņas, %) 9 Source: Eurostat, Eiropas Komisijas prognozes. Latvijā šogad inflācija samazināsies, tomēr turpinās būt virs ES vidējā Inflācijas prognozes eiro zonā 2023. un 2024. gadam (gada pārmaiņas, %) 0 2 4 6 8 10 12 14 LU CY BE MT ES NL FI PT EL FR EA IE SI DE IT HR EE LT LV SK 2023P 2024P -5 0 5 10 15 20 25 30 01.2021. 05.2021. 09.2021. 01.2022. 05.2022. 09.2022. LV LT EE
 10. 10. IKP prognoze 2023. gadam (%) -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Īrija Malta Rumānija Bulgārija Kipra Grieķija Luksemburga Spānija Horvātija Slovēnija Igaunija Portugāle Polija Nīderlande Lietuva Slovākija Francija Austrija Itālija Eirozona ES Beļģija Somija Čehija Ungārija Dānija Latvija Vācija Zviedrija Avots: Eiropas Komisija. Latvija to ES valstu starpā, kur šogad paredzams mērens ekonomikas kritums 10
 11. 11. Iekšzemes kopprodukts (%; reālā izteiksmē; s.i.) -0.4 -1.7 -2 3 8 III IV 2021 I II III IV 2022 I II III pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (sezonāli un kalendāri koriģēts) pret iepriekšējo periodu (sezonāli un kalendāri koriģēts) Iekšzemes kopprodukta un privātā patēriņa prognozes (g/g; %; reālā izteiksmē; s.i.) 2.1 -0.3 4.4 3.5 4.7 -5.6 5.4 5.0 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P IKP Privātais patēriņš 11 Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Bankas 2022. gada decembra prognozes. Lai gan recesija paredzama sekla un īslaicīga, tomēr patēriņa sarukums jūtamāks; atkopšanās paredzama salīdzinoši strauja
 12. 12. Bruto pamatkapitāla veidošana (2000=100) 100 150 200 250 300 350 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Igaunija Latvija Lietuva Potenciālā izaugsme (gada pārmaiņas, %) 13 Avots: Eurostat, SUERF; Finding the right mix: monetary-fiscal interaction at times of high inflation, SUERF Policy Notes .:. SUERF - The European Money and Finance Forum. Gausāku ekonomikas virzību cauri krīzēm citastarp noteikusi vājāka starta pozīcija – nepietiekošas investīcijas, zems izaugsmes potenciāls 4 3 2 0 202 2022 202 Valstis ar zemu parādu 2022 202 Valstis ar augstu parādu IE L EE LV SK LU C SI I HR ES BE NL A R DE P GR I
 13. 13. Darba alga un produktivitāte (indekss; 2005=100) 14 Enerģijas cenu stabilizēšanās sekmēs inflācijas atgriešanos zemā līmenī, tomēr algas-produktivitātes plaisa uzturēs pamatinflāciju 70 100 130 160 190 220 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Darba ražīgums uz nostrādāto stundu Reālā stundu alga Darba ražīgums (lineārs trends 2000:20 0) Inflācija un pamatinflācija Latvijā (%, g/g) Inflācija Pamatinflācija 2023 10.9 7.8 2024 4.4 6.0 2025 3.0 5.0 Avots: Centrālā statistikas pārvaldes dati, Latvijas Bankas aprēķins, Latvijas Bankas 2022. gada decembra prognozes -5 0 5 10 15 20 25 2021 2022 2023 P 2024 P 2025 P Inflācija Pamatinflācija
 14. 14. Valsts atbalsta pasākumi Covid-19 un energo krīzes ietekmes mazināšanai (ietekme uz bilanci, milj. eiro), ES fondu budžeta izdevumi (milj. eiro) Vispārējās valdības budžeta bilance ES valstīs (% no IKP) 15 Avots: inanšu ministrija, Eurostat, Eiropas Komisija, Latvijas Bankas aprēķini. Krīzes atbalsta apjoms pietiekams, vidējā termiņā uzsvars liekams uz ES fondu finansētām investīcijām 4.5 4.2 7.2 9.7 7.0 6.9 4.8 3.7 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2018 2019 2020 2021 2022 N 2023 P 2024 P 2025 P Covid-19 Energo atbalsts ES fondi* % no IKP -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 Dānija Kipra Zviedrija Īrija Luksemburga Nīderlande Somija Horvātija Lietuva Portugāle Igaunija Vācija Bulgārija Austrija Slovēnija Grieķija Slovākija Čehija Spānija Polija Francija Itālija Beļģija Malta Ungārija Rumānija Latvija 2020 2021 2022** * Ietver Kohēzijas fondus, Lauku fondus, RR , EN-T (Rail-Baltica); P – prognoze; N - novērtējums ** Eiropas Komisijas 2022. gada rudens prognozes
 15. 15. Valsts parāda % maksājumi (milj. eiro) 200 250 300 350 400 450 500 550 2022 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2022 sept. 2022 dec. 16 Avots: Valsts kase, Bloomberg, Latvijas Bankas aprēķini Latvijas gadu termiņam. Parāda apkalpošanas izmaksas sadārdzinās, padarot budžeta deficīta finansējumu dārgāku Eiro zonas un Latvijas valdības obligāciju ienesīgums (%) -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Eiro zona 5 gadi Latvija 5 gadi
 16. 16. Finanšu sektora devums Latvijas ekonomikas sekmīgākai attīstībai – izaicinājumi un risinājumi
 17. 17. Kreditēšana Pēc 200 .–2008. gada krīzes kreditēšana bijusi vāja un aizdevumu likmes – augstas. Lai stiprinātu investīcijas un Latvijas ekonomikas izaugsmes potenciālu, nepieciešams straujāks kreditēšanas kāpums Mazo banku segmenta konsolidācija, lai palielinātu to spēju kreditēt Uzlabot kredītrisku regulējumu, lai atvieglotu kreditēšanu 18 Stiprināt konkurenci banku sektorā, piesaistot jaunus privātā sektora tirgus dalībniekus Dialogs ar tirgus dalībniekiem par nepietiekamās kreditēšanas iemesliem un risinājumiem
 18. 18. Finanšu tirgus attīstība Banku sektora transformācija: biznesa modeļu maiņa, uzraudzības dialogs 19 Fintech (Inovāciju centrs un Regulatīvā smilškaste) un jauni finanšu segmenti Ilgtspēja: finanšu iestāžu biznesa modeļos un darbības stratēģijās, risku identificēšana un pārvaldība Kapitāla tirgus: Baltijas valstu regulējuma sinhronizācija, Vērtspapīru smilškaste, lielo valsts uzņēmumu iešana biržā Pēdējos gados Latvijas finanšu sektorā ir vērojamas pozitīvas attīstības tendences, tomēr konkurence starp valstīm ir liela un attīstības temps ir jākāpina
 19. 19. Finanšu pakalpojumu pieejamība un drošība Skaidrā nauda: saglabāts bankomātu pārklājums 20 Bezskaidrā nauda un maksājumu sistēmas; darbs pie digitālā eiro Kritiskie finanšu pakalpojumi, krīzes laika risinājumi Jaunu regulētu finanšu pakalpojumu pieejamība Klientu interešu aizsardzība, ērta informācija par licencētiem tirgus dalībniekiem ūsdienu izaicinājumi (ģeopolitika, skaidrās naudas lomas mazināšanās) nozīmē finanšu pakalpojumu pieejamības un drošības lomas pieaugumu. Svarīgi nodrošināt konkurētspējīgu finanšu infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam un rūpes par klientiem
 20. 20. Cīņa ar finanšu noziegumiem Riskos balstīta pieeja, regulējuma pilnveide, vienotas izpratnes veicināšanai par normatīvo aktu prasībām Latvijas finanšu sektora reputācijas uzlabošana 21 Krāpniecības mazināšana: finanšu pratības uzlabošana, krāpniecisko darījumu identificēšanas un novēršanas sistēmu pilnveidošana Atbalsts sankciju jomā (jauni izaicinājumi, piemēram, Krievijai izmantojot Centrālāzijas valstis sankciju apiešanai) Pēdējos gados paveikts būtisks darbs, t. sk. saistībā ar Krievijas sāktā kara Ukrainā sekām. Šo jautājumu aktualitāte aug, nevis samazinās
 21. 21. FKTK integrācija Latvijas Bankā 01.01.2023. K K pievienota Latvijas Bankai; stājas spēkā jaunais Latvijas Bankas likums Integrācijas process 23.09.2021 • Saeimā pieņemts jauns Latvijas Bankas likums • ērķis: mūsdienīgs centrālās bankas regulējums un K K pievienošana Latvijas Bankai Galvenie ieguvumi: • Kvalitatīvāka un ātrāka lēmumu pieņemšana, īpaši krīzes situācijās • Samazināts administratīvais slogs • Labāka sistēmiskā riska vadība • Vispusīgāka finanšu sektora attīstība 22 20.05.2020 • Izvērtējums par FKTK pievienošanu Latvijas Bankai
 22. 22. 23 FKTK integrācija Latvijas Bankā – process ir noslēdzies Gala ziņojums par Latvijas Bankas un FKTK integrāciju – 2023. gada aprīlī Juridiskais regulējums Struktūra un darbības jomas IT risinājumi Latvijas Bankas jaunā stratēģija Uzraudzības jomas budžets – saskaņots ar nozari Efektivitāte: K K darbinieki pārcelti uz Latvijas Bankas ēkām Integrētās institūcijas darbinieku skaits 2023. gada . janvārī – 539 (pirms integrācijas procesa sākšanas 20 . gada nogalē – 659) azāka vadības komanda
 23. 23. Latvijas Bankas uzdevumi Līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā; Pārvalda Latvijas ārvalstu valūtu un zelta rezerves un citus finanšu ieguldījumus; Nodrošina skaidrās naudas apriti Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā; Līdzdarbojas maksājumu sistēmu raitas darbības veicināšanā Eirosistēmā; Sagatavo un publicē finanšu statistiku atbilstoši ES tiesību aktu prasībām; Pārstāv Latvijas intereses starptautiskās finanšu institūcijās; Savas kompetences ietvaros konsultē valdību un citas institūcijas naudas politikas jautājumos; Apkalpo Valsts kases maksājumus; Informē un izglīto sabiedrību, veicina finanšu pratību; U.c. uzdevumi (finanšu stabilitātes un makroprudenciālās uzraudzības jomā, Kredītu reģistrs utt.). 25
 24. 24. Latvijas Bankas uzdevumi no 01.01.2023. • Nosaka un īsteno makrouzraudzības politiku; • Regulē un uzrauga finanšu tirgus un tā dalībnieku darbību; • Veic noregulējuma iestādes uzdevumus, tostarp izstrādā noregulējuma plānus saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumu; • Nodrošina Noguldījumu garantiju fonda darbību, Apdrošināto aizsardzības fonda darbību un kompensāciju izmaksu ieguldītājiem. • U.c. uzdevumi (starptautiskā sadarbība uzraudzības jomā utt.) 26
 25. 25. Mūsu valsts, mūsu banka 35

×