ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 7
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 3 - VÒNG 7
B...
Question 6:
Question 7:
Bài thi số 2:
Question 1:
Question 2:
Question 3:
================================================...
Question 4:
Question 5:
Question 6:
Question 7:
Question 8:
Question 9:
==================================================...
Question 10:
Bài thi số 3:
Thầy cô và các bạn nhấn vào đây để có Link phần nghe
http://www.youtube.com/watch?v=o_teodQtcVc...
Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải
toán trên mạng năm học 2012 -101...
Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải
toán trên mạng năm học 2012 -101...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Hướng dẫn làm bài thi IOE Tiếng Anh lớp 3 - vòng 7

12.044 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hướng dẫn làm bài thi IOE Tiếng Anh lớp 3 - vòng 7

Veröffentlicht in: Bildung
1 Kommentar
2 Gefällt mir
Statistik
Notizen
Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
12.044
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
5.967
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
171
Kommentare
1
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Hướng dẫn làm bài thi IOE Tiếng Anh lớp 3 - vòng 7

  1. 1. ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 7 ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 3 - VÒNG 7 Bài thi số 1: Question 1: Question 2: Question 3: Question 4: Question 5: ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
  2. 2. Question 6: Question 7: Bài thi số 2: Question 1: Question 2: Question 3: ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
  3. 3. Question 4: Question 5: Question 6: Question 7: Question 8: Question 9: ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
  4. 4. Question 10: Bài thi số 3: Thầy cô và các bạn nhấn vào đây để có Link phần nghe http://www.youtube.com/watch?v=o_teodQtcVc&feature=youtu.be ___________________o0o___________________ ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
  5. 5. Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải toán trên mạng năm học 2012 -1013 – Hay tất cả các thông tin - Hướng dẫn giải mới nhất của lớp học này xin gửi về tieuhocvn@gmail.com ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
  6. 6. Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải toán trên mạng năm học 2012 -1013 – Hay tất cả các thông tin - Hướng dẫn giải mới nhất của lớp học này xin gửi về tieuhocvn@gmail.com ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

×