Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

AP-8-Q3_M3.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
AP-8-Q3_M3.pptx
AP-8-Q3_M3.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 58 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie AP-8-Q3_M3.pptx (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

AP-8-Q3_M3.pptx

 1. 1. ONLINE TUTORIAL
 2. 2. DepEd BULACAN Module
 3. 3. MARKAHAN 3 - MODYUL 3 Rebolusyong Siyentipiko at Rebolusyong Industriyal Bb. Lady Mariel C. Pilongo
 4. 4. Mga Layunin Sa pamamagitan ng araling nakapaloob sa modyul na ito, inaasahang: •Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa pag-usbong ng Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenement, at Rebolusyong Industriyal.
 5. 5. •Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment, at Rebolusyong Industriyal sa kasalukuyang panahon.
 6. 6. • Nasusuri ang dahilan, kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment, at Rebolusyong Industriyal.
 7. 7. Subukin 1. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob. A. enlightenment B. rebolusyong Siyentipiko C. rebolusyong Industriyal D. lahat ng nabanggit
 8. 8. 1. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob. A. enlightenment B. rebolusyong Siyentipiko C. rebolusyong Industriyal D. lahat ng nabanggit
 9. 9. 2. Siya ang nagbuo ng isang pormula sa pamamagitan ng matematika na tungkol sa posibleng pag-ikot sa isang parabilog ang mga planeta at hindi sa araw. A. Galileo Galilei C. John Locke B. Johannes Kepler D. Nicolaus Copernicus
 10. 10. 2. Siya ang nagbuo ng isang pormula sa pamamagitan ng matematika na tungkol sa posibleng pag-ikot sa isang parabilog ang mga planeta at hindi sa araw. A. Galileo Galilei C. John Locke B. Johannes Kepler D. Nicolaus Copernicus
 11. 11. 3. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa Rebolusyong Siyentipiko, maliban sa _________. A. nakilala ang imbensyon na steam engine B. napalitan ang paniniwalang tradisyunal ng maka- na pananaw sa sansinukob. C. noong ika-16 at ika-17 na siglo ang naging hudyat ng pagpasok ng Rebolusyong Siyentipiko. D. umusbong ang kaisipan tungkol sa Teoryang Heliocentric
 12. 12. 3. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa Rebolusyong Siyentipiko, maliban sa _________. A. nakilala ang imbensyon na steam engine B. napalitan ang paniniwalang tradisyunal ng maka- na pananaw sa sansinukob. C. noong ika-16 at ika-17 na siglo ang naging hudyat ng pagpasok ng Rebolusyong Siyentipiko. D. umusbong ang kaisipan tungkol sa Teoryang Heliocentric
 13. 13. 4. Siya ang nakadiskubre ng teleskopyo na naging dahilan ng pagkakadiskubre ng kalakawan. A. Galileo Galilei C. Johannes Kepler B. Nicolas Copernicus D. Thomas Hobbes
 14. 14. 4. Siya ang nakadiskubre ng teleskopyo na naging dahilan ng pagkakadiskubre ng kalakawan. A.Galileo Galilei C. Johannes Kepler B. Nicolas Copernicus D. Thomas Hobbes
 15. 15. 5. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa Enlightenment (Panahon ng Kaliawanagan), maliban sa _______. A. ang panahon kung saan nabuo ang mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europeo sa panahon ng kawalang ng katuwiran. B. ang panahon kung saan napalitan ang mga gawaing ng mga bagong imbentong makinarya. C. Tinatawag din itong panahon ng kaliwanagan D. Tinuligsa ang kawalan ng karunungan sa lipunan
 16. 16. 5. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa Enlightenment (Panahon ng Kaliawanagan), maliban sa _______. A. ang panahon kung saan nabuo ang mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europeo sa panahon ng kawalang ng katuwiran. B. ang panahon kung saan napalitan ang mga gawaing manwal ng mga bagong imbentong makinarya. C. Tinatawag din itong panahon ng kaliwanagan D. Tinuligsa ang kawalan ng karunungan sa lipunan
 17. 17. Rebolusyong Siyentipiko at Rebolusyong Industriyal
 18. 18. Panahon ng Katuwiran Naging tulong ang panahon ng katuwiran (age of reason) upang magkaroon ng bagong liwanag ang mga tradisyunal na ideya at bigyan ng bagong paglalarawan at redepinisyon ng lipunan.
 19. 19. Nicolaus Copernicus Batay sa kaniyang mga ginawang pananaliksik nalaman niya na ang mga ideyang itinuturo at pinaniniwalaan ng mga tao noong panahon na iyon ukol sa sansinukuban ay may mga pagkakamali.
 20. 20. Teoryang Heliocentric Isa pa sa kaniyang inilahad ay ukol sa pag- ikot ng mundo sa sarili nitong aksis ito’y umiikot sa araw.
 21. 21. Johannes Kepler isang Aleman na astronomer natural scientist at mahusay na matematisyan ang nagbuo ng isang pormula sa pamamagitan ng matematika tungkol sa posibleng pag-ikot sa isang paribilog ng mga planeta sa araw na di-gumagalaw sa gitna ng kalawakan. Ito’ y tinawag niyang ellipse.
 22. 22. Galileo Galilei ang kaniyang imbensiyong na teleskopyo at naging dahilan ng kaniyang pagdidiskubre sa kalawakan.
 23. 23. Ang Panahon ng Enlightenment Tinawag itong Panahon ng Kaliwanagan (Enlightenment) na nagsimula sa batayang kaisipang iminungkahi ng mga pilosopo. Isa sa bunga ng pamamaraang makaagham ang epekto ng rebolusyon sa iba’t ibang aspeto ng buhay. Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraan upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampolitika, panrelihiyon, at maging sa edukasyon.
 24. 24. Thomas Hobbes • ang ideya ng natural law upang isulong ang paniniwala na ang absolutong monarkiya ang pinakamahusay na uri ng pamahalaan. • Pinaniniwalaan niya na ang pagkakaroon ng kaguluhan ay likas sa tao dahil dito ay kailangan ng isang absolutong pinuno upang supilin ang ganitong mga pangyayari.
 25. 25. Leviathan •Sa kaniyang isinulat na aklat na Leviathan noong 1651 ay inilarawan niya ang isang lipunan na walang pinuno at ang posibleng maging direksiyon nito tungo sa magulong lipunan.
 26. 26. Thomas Jefferson •Ang Deklarasyon ng Kalayaan na sinulat ni Thomas Jefferson ay naging mahalagang sulatin sa paglaya ng Amerika sa mga Ingles ay halaw sa mga ideya ni Locke ukol sa kasunduan.
 27. 27. John Locke • Isa pa sa kinilalang pilosopo sa England ay si John Locke na may parehong paniniwala gaya ni Hobbe na kinakailangang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng kanilang pinuno. • Ngunit naiiba siya sa paniniwala na ang tao sa kaniyang natural na kalikasan ay may karapatang mangatuwiran, may mataas na moral at mayroong mga natural na karapatan ukol sa buhay, kalayaan pag-aari.
 28. 28. Two Treatises of Government •Ang kaniyang mga ideya ay isinulat niya noong 1689 sa pamamagitan ng lathalaing Two Treatises of Government.
 29. 29. Baron de Montesquieu Naniniwala sa ideya ng paghahati ng kapangyarihan sa isang pamahalaan. Hinati niya sa tatlong sangay ang pamahalaan: • lehislatura na pangunahing gawain ay ang pagbubuo ng mga batas • ehekutibo na nagpapatupad ng batas • hukuman na tumatayong tagahatol
 30. 30. Voltaireo Francois Marie Arouet • Pranses ay nagsulat ng ilang mga lathalain laban sa Simbahan at Korteng Royal ng France. • Ito ang naging dahilan ng kaniyang dalawang beses na pagkakabilanggo at nang lumaon siya ay napatapon sa Inglatera.
 31. 31. Bagong Uri ng Rebolusyon Ang Rebolusyong Industriyal ay nagisimula noong 1700 at 1800, ito ang panahon ng paggamit ng mga makinarya sa produksiyon kung saan ay nagkaroon ng
 32. 32. Sistemang Domestiko •Paraan ng proprodyus ng tela na ginagawa sa tahanan kung saan ang namumuhunang mangangalakal ay hinahati-hati ang trabaho sa pamilya sa kanilang lugar hanggang sa makatapos ng isang produkto na siyang pinagbibili at pinatutubuan.
 33. 33. Spinning Jenny •nagpabilis sa paglalagay ng mga sinulid sa bukilya.
 34. 34. cotton gin •Noong 1793 naimbento ang cotton gin mula sa isang Amerikanong imbentor na si Eli Whitney. •Ang imbensyon na ito ay nakatulong upang mabilis ang paghihiwalay ng buto at ibang pang material sa bulak. Isa sa naging dahilan na mabilis na produksyon ng tela sa United States.
 35. 35. uling at iron •nagsimula sa Great Britain na pangunahing ginagamit sa pagpapatakbo ng makinarya at pabrika.
 36. 36. Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriya
 37. 37. steam engine •isang makinarya na kung saan ginagamit sa karagdagan ng suplay ng enerhiya na magpatakbo sa mga pabrika. •Ito ay imbensiyon mula kay James Watt noong 1698. Kasunod nito ang pag-imbento ng mga kagamitang bakal tulad ng baril, tren, at ibang pang makinarya
 38. 38. Telepono Alexander Graham Bell na siyang imbentor ng unang telepono noong 1876 upang mas mapadali ang komunikasyon
 39. 39. Kuryente Thomas Alva Edison na nakatuklas ng kuryente noong 1876 upang mas makatulong sa pagpapatakbo ng bagong kasangkapan.
 40. 40. Telegrapo Ipinakilala ni Samuel B. Morse ang kaniyang imbensyong telegrapo na nakatulong upang makapagpadala ng mga mensahe sa mga kakilala, kaibigan at kamag-anak sa ibang lugar.
 41. 41. Newcomen steam engine Noong 1705-1760 ay ipinakilala ni Thomas Newcomen ang Newcomen steam engine na nakakatulong sa pag-pum ng tubig na nagbibigay ng enerhiyang hydroelectric na nagpapatakbo ng mga makinarya sa mga pabrika.
 42. 42. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 1. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob. Sagot: _________
 43. 43. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 1. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob. Sagot: Rebolusyong Siyentipiko
 44. 44. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 2. Ito ang nagpapaliwanag na ang araw ang siyang sentro ng sansinukuban. Sagot: _________
 45. 45. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 2. Ito ang nagpapaliwanag na ang araw ang siyang sentro ng sansinukuban. Sagot: Teoryang Heliocentric
 46. 46. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 3. Ito ang bansang unang gumamit ng uling at iron na ginamit sa pagpapatakbo ng makinarya at pabrika. Sagot: _________
 47. 47. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 3. Ito ang bansang unang gumamit ng uling at iron na ginamit sa pagpapatakbo ng makinarya at pabrika. Sagot: Great Britain
 48. 48. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 4. Ito ay tinatawag na panahon ng kaliwanagan at itunuturing na kilusang intelektuwal. Sagot: _________
 49. 49. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 4. Ito ay tinatawag na panahon ng kaliwanagan at itunuturing na kilusang intelektuwal. Sagot: Enlightenment
 50. 50. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 5. Ito ang panahon kung saan nagsimula na ang paggamit ng mga makabagong kagamitan tulad ng makinarya. Sagot: _________
 51. 51. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 5. Ito ang panahon kung saan nagsimula na ang paggamit ng mga makabagong kagamitan tulad ng makinarya. Sagot: Rebolusyong Industriyal
 52. 52. Karagdagang Gawain Panuto: Sa pamamagitan ng isang venn diagram ay ibigay ang isang pagkakamukha at tig-dalawang pagkakaiba ng rebolusyong at rebolusyong industriyal. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
 53. 53. Lady Mariel Pilongo Maraming Salamat sa iyong pakikinig! ladymariel.pilongo@deped.gov.ph Lady Mariel Pilongo A.F.G. Bernardino Memorial Trade School SDO Bulacan

×