Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

AP-8-Q3_M2.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 67 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie AP-8-Q3_M2.pptx (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

AP-8-Q3_M2.pptx

 1. 1. ONLINE TUTORIAL
 2. 2. DepEd BULACAN Module
 3. 3. MARKAHAN 3 - MODYUL 2 Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Bb. Lady Mariel C. Pilongo
 4. 4. Mga Layunin Sa pamamagitan ng araling nakapaloob sa modyul na ito, inaasahang: •Nasusuri ang mga motibo at salik sa eksplorasyon
 5. 5. Mga Layunin •Nailalahad ang naging paglalakbay at pagtuklas ng mga Portuges, Espanyol at Dutch sa unang yugto ng imperyalismong Kanluranin; at
 6. 6. Mga Layunin • Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paglalayag at pagtuklas ng mga lupain at mga naging epekto ng kolonisasyon.
 7. 7. Subukin 1. Anong siglo nagsimula ang dakilang panahon ng eksplorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo? A. ika-15 na siglo C. ika-14 na siglo B. ika-16 na siglo D. ika-17 na siglo
 8. 8. Subukin 1. Anong siglo nagsimula ang dakilang panahon ng eksplorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo? A. ika-15 na siglo C. ika-14 na siglo B. ika-16 na siglo D. ika-17 na siglo
 9. 9. 2. Paano nakatulong ang librong “The Travels of Marco Polo” sa paghahangad ng mga Europeo na maglakbay patungong Asia partikular sa bansang China? A. Nailahad nito ang mga pinagdaanang digmaan ng China B. Naipabatid nito sa mga Europeo ang yaman at kaunlarang ng China C. Naipabatid nito na ang China ay malaya sa mga barbarong tribo D. Nailahad nito ang pagiimbita ng emperador ng China sa mga Europeo
 10. 10. 2. Paano nakatulong ang librong “The Travels of Marco Polo” sa paghahangad ng mga Europeo na maglakbay patungong Asia partikular sa bansang China? A. Nailahad nito ang mga pinagdaanang digmaan ng China B. Naipabatid nito sa mga Europeo ang yaman at kaunlarang taglay ng China C. Naipabatid nito na ang China ay malaya sa mga barbarong tribo D. Nailahad nito ang pagiimbita ng emperador ng China sa mga Europeo
 11. 11. 3. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga itinuturing na motibo para sa kolonyalismong dulot ng eksplorasyon? A. Paghahanap ng kayamanan B. Pagpapalaganap ng Kristiyanismo C. Paghahanap ng katanyagan D. Pagpapalit ng bagong pinuno
 12. 12. 3. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga itinuturing na motibo para sa kolonyalismong dulot ng eksplorasyon? A. Paghahanap ng kayamanan B. Pagpapalaganap ng Kristiyanismo C. Paghahanap ng katanyagan D. Pagpapalit ng bagong pinuno
 13. 13. 4. Anong bansang Europeo ang kauna-unahang nagkaroon ng interes sa panggagalugad sa karagatan ng Atlantic? A. Spain C. Portugal B. Netherlands D. France
 14. 14. 4. Anong bansang Europeo ang kauna-unahang nagkaroon ng interes sa panggagalugad sa karagatan ng Atlantic? A. Spain C. Portugal B. Netherlands D. France
 15. 15. 5. Saang bansa nagmula si Prinsipe Henry The Navigator na siyang nag-anyaya sa mga mandaragat na magturo ng tamang paraan ng paglalayag? A.England C. Netherlands B. Portugal D. Spain
 16. 16. 5. Saang bansa nagmula si Prinsipe Henry The Navigator na siyang nag-anyaya sa mga mandaragat na magturo ng tamang paraan ng paglalayag? A.England C. Netherlands B. Portugal D. Spain
 17. 17. Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 18. 18. Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Ang ika-15 hanggang ika-17 siglo ang unang yugto ng imperyalismong Kanluranin.
 19. 19. Mga Motibo at Salik sa Eksplorasyon (1)paghahanap ng kayamanan (2)pagpapalaganap ng Kristiyanismo (3) paghahangad ng katanyagan at karangalan.
 20. 20. Ang masigasig na pagtuklas ng mga Europeo ng mga bagong lupain ay naisakatuparan dahil sa mga sumusunod na salik: 1. pagiging mapang-usisa na dulot ng Renaissance. 2. pagsuporta ng mga monarkiya sa mga manlalakbay at pagkakatuklas. 3. pagpapaunlad sa mga instrumentong pangnabigasyon at sasakyang pandagat
 21. 21. The Travels of Marco Polo Aklat na naglarawan ng yaman at kaunlaran ng China. May Akda – Marco Polo
 22. 22. Instrumentong pangnabigasyon •compass •astrolabe •sasakyang pandagat na caravel
 23. 23. Ang Paghahanap ng Spices Ang spices ay ginamit sa pagpreserba ng pagkain lalo na ang karne at ginamit din sa medisina. Ninais ng mga Kanluranin partikular ang mga Portuges na makatuklas ng mga bagong ruta ng kalakalan sa dagat upang makibahagi sa kalakalan ng spices at makaiwas sa mga lupaing kontrolado ng mga Muslim.
 24. 24. Mga Bansang Kanluraning Nanguna sa Eksplorasyon Nanguna ang Portugal at Spain sa eksplorasyon sa malalawak na karagatan noong ika -15 siglo. Sinundan sila ng iba pang mga bansang Europeo tulad ng Netherlands, England at France.
 25. 25. Ang mapa ng ruta ng iba’t ibang eksplorasyon ng mga Europeo mula sa ika-15 siglo
 26. 26. Portugal, Pangunahing Bansa sa Paglalakbay Ang karagatan ng Atlantic ay unang ginalugad ng Portugal upang makahanap ng mga spices at ginto. Nakapaglayag ang mga Portuges hanggang sa kanlurang bahagi ng Africa upang hanapin ang rutang katubigan patungong Asya
 27. 27. The Navigator” Prinsipe Henry - anak ni Haring Juan ng Portugal - Ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng mga paglalayag kung kaya’t siya ay kinilala bilang “The Navigator”
 28. 28. Ekspedisyon ni Bartholomeu Diaz Noong Agosto 1488 - Narating ng mga Portuges ang Africa at nalibot ni Bartholomeu Diaz ang Cape of Good Hope.
 29. 29. Ekspedisyon ni Vasco De Gama •Taong 1497 ng pamunuan ni Vasco da Gama ang ekspedisyon hanggang Calicut,India. •Ang kaniyang ekspedisyon ang nakatuklas ng unang rutang pangkaragatan mula sa kanlurang Europe hanggang India.
 30. 30. Ang ruta ng paglalakbay ni Vasco da Gama
 31. 31. Paglahok ng Spain sa Paglalakbay Pinangunahan nina Haring Ferdinand V ng Aragon at Reyna Isabella I ng Castille ang pagpapadala ng ekspedisyon sa Silangan na unang pinamunuan ng Italyanong manlalayag na si Christopher Columbus noong 1492.
 32. 32. New World • narating ni Columbus ang isla ng Bahamas sa Caribbean na inakala niyang India. • Narating din niya ang Hispaniola (kasalukuyang Haiti at Dominican Republic) at Cuba. • Ang mga lupaing ito na narating ni Columbus ay kalaunang tinawag bilang New World.
 33. 33. Christopher Columbus •Hindi man nagtagumpay sa paghanap ng bagong ruta pasilangan ay ipinagdiwang ng Spain ang resulta ng ekspedisyon ni Columbus • Ginawaran ng titulong Admiral of the Ocean Sea, Viceroy at Gobernador ng mga islang kanyang natagpuan.
 34. 34. Amerigo Vespucci •ang nagpaliwanag na hindi Asya ang narating ni Columbus kundi ang Bagong Mundo o New World. •Apat na beses siyang naglakbay sa kalupaang ito na nang lumaon ay pinangalanang America alinsunod sa pangalan ni Amerigo.
 35. 35. Ang ruta ng paglalakbay ni Christopher Columbus
 36. 36. Paghahati ng Mundo Treaty of Tordesillas noong 1494 Pope Alexander VI Line of Demarcation Spain (Kanluran) Portugal (Silangan)
 37. 37. Ang paghahati sa mga lupaing maaaring tuklasin ng Portugal at Spain
 38. 38. Ang Paglalakbay ni Ferdinand Magellan • Isa sa naging kontribusyon ng ekspedisyon ni Magellan ay ang pagpapatunay na ang mundo ay bilog. • Ito ay kaniyang napatunayan nang nakabalik sa Spain ang isa sa limang barko na kanilang ginamit sa paglalakbay, ang barkong Victoria. • Ang barkong Victoria ay matagumpay na nakabalik sa kabila nang pagkasawi ni Magellan sa mga kamay ni Lapu-Lapu na pinuno ng Mactan.
 39. 39. ekspedisyon ni Magellan • Ito ang unang circumnavigation or pag-ikot sa mundo. • Naitama nito ang paniniwala ng mga Europeo na ang mundo ay patag. Dahil dito, naitala ang ilang parte ng kalupaan sa Silangan at mas lalong nakilala ang mga yaman nito.
 40. 40. Ang ruta ng paglalakbay ni Magellan patungong Silangan
 41. 41. Ang mga Dutch • Napalitan ng mga Dutch ang mga Portuges noong ika-17 siglo bilang pangunahing bansang kolonyal sa bansa. • Ang Moluccas ay kanilang inagaw mula sa Portugal at nagtatag ng bagong sistemang plantasyon na kung saan pinataniman ng mga halaman ang mga lupain. • Ang naging bunga nito ay sapilitang paggawa na siyang naging patakaran din ng mga Espanyol sa Pilipinas.
 42. 42. Henry Hudson isang English na manlalayag na naglakbay para sa mga mangangalakal na Dutch.
 43. 43. • Noong 1906, kaniyang napasok ang New York Bay at pinangalanan itong New Netherland. • Isang trade outpost o himpilang pangkalakalan naman ang itinatag sa rehiyon noong 1624 na pinangalanang New Amsterdam at ngayon ay kilala bilang New York City
 44. 44. •Ngunit humina ang kapangyarihang pangkomersiyo ng mga Dutch noong ika-17 siglo at ito ay pinalitan ng England bilang pinakamalakas na imperyong pangkatubigan ng Europe.
 45. 45. Kahalagahan ng mga Paglalayag at Pagtuklas ng mga Lupain •Noong ika-15 at ika-16 na siglo ay nagbunga ng pagbabago ng mga ruta sa kalakalan ang pagtuklas at paglalayag. •Ang bansang Italy ay nawala sa dati nitong kinalalagyan sa kalakalan na kaniyang pinamunuan sa Medieval Period.
 46. 46. Naging sentro ng kalakalan . Ang mga pantalan sa baybay-dagat ng Atlantic mula sa; Spain Portugal France, Flanders, Netherlands England
 47. 47. Asia North America Kalakal Kape Spice Ginto Pilak South America Kanlurang Indies asukal Indigo molasses
 48. 48. • Ang naturang mga produkto ang nagpalawak sa paglaganap ng mga salaping ginto at pilak na mula sa Mexico, Peru, at Chile. • umusbong ang pagtatatag ng mga bangko. Kinakailangan ng mga mangangalakal nang paglalagyan ng salaping barya.
 49. 49. Kapitalismo • Dito naipakilala sa mga mangangalakal ang salaping papel na kanilang ginamit. • Nagbigay daan ang salaping ito para upang maitatag ang sistema na kung saan ang isang tao ay mamumuhunan ng kanyang salapi upang magkaroon ng tubo o interes. Ang sistemang ito ay tinatawag na kapitalismo
 50. 50. Epekto ng Unang Yugto ng Kolonyalismo 1) Ang mga paglalayag ng Portugal at Spain ay nagbunga ng pagkatuklas ng mga lupaing hindi pa nagagalugad ng kahit na sino. Naging bunga nito pagkakaroon ng malakas na ugnayan sa pagitan ng silangan at kanluran.
 51. 51. 2) Mas nagkaroon ang mga manlalayag ng malaking interes sa larangan ng heograpiya at eksplorasyon gawa ng makabagong pamamaraan sa teknolohiya.
 52. 52. 3) Nang dahil sa kolonisasyon, ang sibilisasyong Kanluranin ay nagkaroon nang matinding paglaganap sa Silangan.
 53. 53. 4) Nagbunga ng iba't ibang suliranin ang kolonisasyon sa mga bansang nasakop. Ilan sa mga ito ang pananamantala sa mga likas na yaman at hilaw na mga sangkap, pag-alis ng kasarinlan, at pisikal at emosyonal na pang- aabuso.
 54. 54. 5) mga pagbabagong dulot sa ecological system ng daigdig, nagresulta ito ng pagpapalitan ng halaman, hayop, at mga sakit.
 55. 55. Pagsusulit Panuto: Ibigay ang tamang sagot. 1. Ito ay ang mga produktong ginamit ng mga Europeo bilang pampalasa at pampreserba ng mga pagkain. Sagot: _________
 56. 56. Pagsusulit Panuto: Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Ito ay ang mga produktong ginamit ng mga Europeo bilang pampalasa at pampreserba ng mga pagkain. Sagot: Spices
 57. 57. 2. Siya ang nakapagpatunay na ang mundo ay bilog. Sagot: ____________
 58. 58. 2. Siya ang nakapagpatunay na ang mundo ay bilog. Sagot: Ferdinand Magellan
 59. 59. 3. Tawag sa karagatan na unang ginalugad ng Portugal sa paghahanap ng mga spices at ginto. Sagot: _____________
 60. 60. 3. Tawag sa karagatan na unang ginalugad ng Portugal sa paghahanap ng mga spices at ginto. Sagot: Atlantic
 61. 61. 4. Ito ay isang sistema kung saan ang mga tao ay namumuhan ng kaniyang salapi upang magkaroon ng tubo o interes. Sagot: __________
 62. 62. 4. Ito ay isang sistema kung saan ang mga tao ay namumuhan ng kaniyang salapi upang magkaroon ng tubo o interes. Sagot: Kapitalismo
 63. 63. 5. Siya ang manlalayag na nakarating sa mga lugar na binansagang New World. Sagot: __________
 64. 64. 5. Siya ang manlalayag na nakarating sa mga lugar na binansagang New World. Sagot: Christopher Columbus
 65. 65. Karagdagang Gawain • Panuto: Gamit ang Graphic Organizer, ilahad mo ang positibo at negatibong epekto ng Kolonyalismo ng hindi hihigit sa tatlong pangungusap. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel.
 66. 66. Lady Mariel Pilongo Maraming Salamat sa iyong pakikinig! ladymariel.pilongo@deped.gov.ph Lady Mariel Pilongo A.F.G. Bernardino Memorial Trade School SDO Bulacan

×