Tirant lo Blanc

La Banyera Voladora
La Banyera VoladoraProfessor um IES Llucmajor
TIRANT LO BLANC
Joanot Martorell, (1405-11/1465)
TIRANT LO BLANC
Joanot Martorell, (1405-11/1465)
1). L'autor
Joanot Martorell, (1405-11/1465)
•

Neix a València a principis del segle XV en
una família de la mitjana noblesa
valenciana.

•

En la seva època la noblesa pateix una
pèrdua de prestigi, i posicionament
econòmic i social.

•

Martorell visqué una vida pròpia d'un
cavaller, però en un moment de decadència
de l'estament nobiliari.

•

La seva família es veié involucrada en
enfrontaments contra altres nobles i senyors
per diferents motius, els més coneguts pel
casament de les seves dues germanes
•

Martorell serví durant el regnat
d'Alfons el Magnànim i tingué una
vida accidentada i bel.licosa que el
portà a pas s ar temporades a
Anglaterra, Portugal i Nàpols.

•

Són famoses les seves "lletres de
batalla" amb els que desafia altres
cavallers amb els que mantenia
disputes o litigis.

•

Al final de la seva vida, ja arruïnat
econòmicament, es dedica al pillatge i
el bandidatge com a bandoler.

•

Martorell morí a València l'any 1465.
Martí Joan de Galba, (coautor?)
•

Abans de morir, Martorell deixà el manuscrit de
Tirant lo Blanc a Martí Joan de Galba,
prestamista i veí, a canvi de diners.

•

A la mort de Martorell, aquest s'encarregà de la
preparació del manuscrit per a la seva impressió.

•

Durant un temps, s'ha especulat sobre la possible
intervenció i modificació de l'obra per part de
Martí Joan de Galba, però en tot cas, aquesta
hauria estat mínima i irrellevant en quant al
contingut de la novel.la.

•

Actualment no es considera Martí Joan de Galba
coautor del Tirant lo Blanc.
2). Context històric, social i cultural
Context històric, social i cultural.
•

El segle XV representa el final de l'Edat
Mitjana i el món feudal medieval es va
transformant.

•

L'any 1453, la ciutat de Constantinoble cau
en mans de l'Imperi Turc i aquest fet marcarà
les consciències de la cristiandat medieval.

•

El desenvolupament del comerç i les ciutats,
la major presència i poder econòmic de la
burgesia i la recuperació de poder per part
dels reis, i la incorporació de noves tècniques
de combat desplaçaran la noblesa
cavalleresca i el seu paper en la nova societat
del segle XV.

•

El descobriment de la impremta i les
traduccions d'obres literàries de tot tipus a
llengua vulgar donaran una gran difusió a la
literatura i als models literaris vigents.
3). L'obra
"...por su estilo es éste el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros,
y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su
muerte, con estas cosas de que todos los demás libros deste género carecen." 
Miguel de Cervantes.
•

Escrita entre el 1460 i el 1464, publicada a València
l'any 1490 i reimpresa a Barcelona el 1497. 

•

Ja en el segle XVI fou traduïda al castellà (1511) i a
l'italià (1538) i gaudí d'un gran reconeixement.

•

És una extensa narració de 487 capítols, en el que la
trama principal es complementa amb la inclusió de
molts altres elements, (tractats de cavalleria, 

•

Pel seu realisme i versemblança és considerada una
novel.la cavalleresca, en contraposició als llibres
o novel.les de cavalleries, plens d'elements fantàstics
i inverosímils.
Novel.la de cavalleries o cavalleresca?
•

Les novel·les de cavalleries són
epopeies medievals europees
redactades en vers o prosa que
narren incidents llegendaris,
sovint basats en fets reals, amb
cavallers errants que viuen
aventures extraordinàries. 

•

Els primers romans medievals
neixen a França en el segle
XII i són relats épics en vers
que beuen de fonts molt
diverses, (el folklore i la
literatura popular, la matèria
de Bretanya, les cròniques o el
llegat dels clàssics).
•

Aquests relats en vers són els
primers exemples de novel.la
de cavalleria, que arribaran a
ser molt conegudes i a tenir
una gran difusió i a crear un
gènere i tradició literari propi. 

•

Ja en prosa, i seguint el model
dels romans, (herois
sobrehumans idealitzats
en
forma de cavallers errants amb
ave n t u r e s f a n t à s t i q u e s i
inverosímils), sorgirà el llibre
de cavalleria, que
tindrà
molt d'èxit a Espanya i
Portugal fins el segle XVI.
•

Però el Tirant lo Blanc NO és pròpiament una
novel.la o un llibre de cavalleries, sinó més aviat allò
que coneixem com novel.la cavalleresca
La novel.la cavalleresca.
•

La novel.la cavalleresca és un gènere narratiu
més modern, (segles XIV, XV), que resulta
d'una evolució de les novel.les de cavalleries.

•

Són novel.les més modernes, en prosa, que
reflecteixen situacions més reals i verosímils i
que beuen de la influència de les cròniques
històriques.

•

Els protagonistes representen models de
comportament reals propis de l'època en
que són escrites i són referents a seguir pels
cavallers.

•

En llengua catalana destaquen dues grans
novel.les cavalleresques: Curial i Güelfa i Tirant
lo Blanc.
Les cròniques

•

Les quatre grans Cròniques medievals escrites entre els segles XIII i XIV en
llengua catalana seran de gran influència en la redacció de Tirant lo Blanc.

•

Les cròniques eren narracions en prosa de fets importants dels monarques
escrites per fer perdurar en la posteritat les seves gestes i per servir de model
de futurs governants.
•

El rigor històric no n'era prioritari i
la constatació del fet històric
objectiu és superada per la
subjectivitat de la memoria i
l'exemplum 

•

Martorell rebé una gran influència
de la Crònica de Ramon
Muntaner i utilitzarà literàriament
el format de crònica per novel.lar
les aventures de Tirant el Blanc.

•

Tirant lo Blanc, és així una falsa
crònica en forma de novel.la. Una
ficció literària presentada amb
l'aspecte d'una crònica militar.
Tirant lo Blanc
La versemblança
•

Geografia real, (Sicília, Rodes, el Nord
d'Àfrica).

•

Toponímia i antroponímia reals, (que
es mesclen amb noms inventats).

•

Detallisme i precisió (enumeracions,
xifres...), en les descripcions dels fets,
costums, escenes cortesanes, batalles,
torneigs...

•

Les accions i els personatges són
creïbles i no hi apareixen elements
màgics ni fantàstics.
Amor i erotisme
•

L'amor que se'ns presenta al
Tirant és carnal i real. 

•

L'erotisme és part integral de la
novel.la.

•

Hi ha un paral.lelisme entre amor
i guerra, (en els dos tot val), i les
accions militars s'alternen amb els
capítols d'intrigues i amors
cortesans.
Tirant lo Blanc
Tirant lo Blanc
4). L'argument
Estructura i parts de l'obra.
•

Aventures de Guillem de Varoic, (caps.1/27)

•

Tirant i l'ermità, (caps. 28/39)

•

Tirant a Anglaterra, (caps. 40/97)

•

Tirant a Sicília i a Rodes, (caps. 98/114)

•

Tirant a l'Imperi Grec, (caps. 115/296)

•

Tirant al Nord d'Àfrica, (Barbària), (caps. 297/413)

•

Tirant allibera l'Imperi Grec, (caps.413/466)

•

Mort de Tirant, (caps. 467/480)
Aventures de Guillem de Varoic, (1/27)
•

La primera part del Tirant lo Blanc és una novel.la
completa anterior de l'autor, basada en el cavaller britànic
Huy de Warwick.

•

Guillem de Varoic, cavaller anglès retirat de les armes que
fa vida ermitana i al que tothom dona per mort, torna a
combatre d'incògnit per a dirigir les tropes angleses i
defensar Anglaterra i el seu rei de la invasió del rei moro
de la Gran Canària. Gràcies a les seves habilitats, els
anglesos derrotaran els moros i Varoic tornarà a la vida
ermitana.
Tirant i l'ermità, (28/39)
•

Tirant lo Blanc, jove bretó que vol ser armat cavaller, va
amb altres joves camí de Londres per a assistir a les noces
del rei d'Anglaterra. Per accident es separa del grup i va a
parar a l'ermità on és Guillem de Varoic. Aquest li explica
les regles i el sentit de l'ordre de cavalleria.

•

Una vegada instruït, Tirant es reuneix amb el seu grup i
participa en les celebracions de les noces reals. És armat
cavaller i participa en molts de combats amb altres
cavallers que li comencen a donar fama.
Les festes d'Anglaterra, (40/97)
•

De tornada, un any després, Tirant i el seu cosí Diafebus,
amb altres joves cavallers, passen per l'ermita de Guillem
de Varoic. Aquest demana que li comptin les gestes de les
celebracions i com que Tirant no vol explicar les seves
proeses per modèstia, Diafebus relatarà les espectaculars
victòries de Tirant sobre cavallers de tota mena i
procedència.

•

Després, Diafebus relata la història de l'ordre de
Garrotera.
Tirant a Sicília i a Rodes, (98/114)
•

Tirant i Diafebus, ja a França, tenen notícies del setge que està patint l'illa
de Rodes per part dels moros. Els prínceps cristians no acaben de
reaccionar i no envien el seu ajut i Tirant decideix embarcar-se en la seva
pròpia expedició per ajudar els cristians. L'infant Felip, fill una mica curtet
del rei de França, els acompanya en l'expedició, que passarà per Lisboa,
Gibraltar i Palerm.

•

Abans d'alliberar l'illa de Rodes, Tirant ajudarà l'infant Felip a fer-se
passar per noble i intel.ligent per conquerir la princesa Ricomana, de la
qual s'ha enamorat.

•

Després de la seva victòria a Rodes, Tirant i els seus companys viatgen a
Jerusalem i Alexandria, on alliberen molts de presoners cristians.
Finalment, de tornada a Sicília, participen a les noces entre l'infant Felip i
la princesa Ricomana.
Tirant a l'Imperi Grec, (115/296)
•

És la part central de la novel.la, en la que els episodis amorosos guanyen
presència i importància amb l'aparició de la princesa Carmesina i la donzella
Plaerdemavida.

•

Tirant marxa a Constantinoble, per ajudar l'emperador a defensar-se del Gran
Turc i el Soldà, que el tenen acorralat. Allà es nomenat cap de l'exèrcit
imperial, fet que despertarà la gelosia de molts de cavallers bizantins i sobretot
del Duc de Macedònia. Com a capità, Tirant liderarà les contínues victòries
contra els infidels.

•

Però el fet fonamental serà la trobada amb la princesa Carmesina, de la que
s'enamorará perdudament. Ella correspon el seu amor, però s'han de trobar
clandestinament per la diferència d'estatus social.

•

L'amor de Tirant i Carmesina passarà per moltes vicissituds i comptarà amb
l'oposició permanent de la Viuda Reposada, enamorada de Tirant, que
conspira contra els joves amants.
•

Però ajudats per la donzella Plaerdemavida i per
Estefania, dama de la cort de la princesa, aconseguiran
evitar les dificultats i seguir amb la seva relació.

•

Paral.lelament, coneixerem les relacions amoroses
entre Estefania i Diafebus, que acabaran casant-se, i
entre Hipòlit i l'emperadriu, molt major que ell.

•

Tirant s'apartarà del combat, amb problemes físics i
deprimit perquè enganat per la Viuda Reposada creu
que Carmesina entrega el seu amor al jardiner negre
del palau.
En absència de Tirant, els turcs han
obtingut una important victòria i han fet presoner
Diafebus.
Tirant a l'Àfrica del Nord, (297/413)
•

Un temporal fa naufragar la galera en la que Tirant viatjava per
incorporar-se al combat i en la que també es trobava Plaerdemavida,
enviada per la princesa per aclarir el malentés del jardiner. Els dos es
salven, però van a parar a indrets diferents de la costa Nordafricana. 

•

Tirant serà esclavitzat, però amb el seu valor i habilitat aconseguirà
deixar de ser esclau per convertir-se en guerrer i intervendrà en
guerres entre regnes africans.

•

Després de moltes aventures, intercedirà en el matrimoni entre
Maragdina i el rei d'Etiopia i la seva conversió al cristianisme.
Igualment, convertirà més de quatre mil moros abans de retrobar-se
amb Plaerdemavida, la qual acabarà casant-se amb el senyor
d'Agramunt, cosí de Tirant.
Tirant allibera l'Imperi Grec, (414/466)
•

Tirant, al capdavant d'un exèrcit de nous cristians, torna a Constantinoble
amb l'objectiu d'alliberar l'Imperi Grec. Abans, passa per Palerm, on
s'uneixen a ell els sicilians.

•

A Constantinoble, la situació dels cristians és desesperada, però l'arribada
de Tirant canvia la situació i gira les tornes. 

•

Abans de la victòria final i ajudat per Plaerdemavida, Tirant entra
d'incògnit en la ciutat i en el palau, es casa en secret amb Carmesina i
consumen el seu amor. La viuda Reposada, sabent de la tornada de
Tirant, es suïcida. 

•

El gran Turc i el Soldà es rendeixen i Tirant, anomenat ja Cèsar de
l'Imperi , recupera totes les ciutats en mans dels enemics i allibera
Diafebus. L'emperador ofereix Tirant la ma de la seva filla.
Mort de Tirant, (467/470)
•

Tirant cau greument malalt, (pleuresia o pulmonia).
Després de confesar-se i fer testament, mor en el camí de
tornada a Constantinoble. Carmesina, desfeta, morirà de
pena poc després. Igualment, l'emperador, mor per la
pena de la mort dels dos joves. 

•

Tirant i Car mesina són enterrats a Bretanya.
L'emperadriu es casa amb Hipòlit i dirigeixen l'imperi fins
la mort d'ella, tres anys després. Finalment, Hipòlit es casa
en segones núpcies amb una princesa anglesa.
5). Els personatges
Tirant lo Blanc
•

Cavaller jove, valent i
imbatible en combat, però
tímid i insegur en l'amor.

•

Reflecteix l'ideal de cavaller
noble que prospera en la
carrera d'armes, però al
mateix temps té totes les
febleses pròpies d'un home.

•

No és un superheroi
idealitzat.
La princesa Carmesina
•

Jove bellísima enamorada
de Tirant, amb el que té
t ro b a d e s a m o ro s e s e n
secret, però que tracta de
mantenir la seva virtut
intacta.
La viuda Reposada
•

Dida de la princesa, dona
madura de gran bellesa que
s'enamora de Tirant i
conspira per evitar el seu
amor amb Carmesina.

•

És un personatge cruel,
venjatiu i odiós que
s'acabarà suïcidant.
Hipòlit

•

Jove insegur, tímid i noble.

•

Manté una relació amorosa
secreta amb l'emperadriu,
amb la que s'acabarà casant
i heretarà l'Imperi.
Plaerdemavida
•

És un dels personatges més
interessants de la novel.la.

•

Donzella de la princesa i
amiga, ajudarà sempre
Tirant a aconseguir l'amor
de Carmesina.

•

Desvergonyida, enginyosa,
divetida i molt intel.ligent.
Diafebus
•

Cosí, amic i company
d'armes de Tirant. 

•

També l'acompanya en les
seves incursions amoroses
en la cambra de la princesa,
ja que ell festeja Estefania,
amb la que s'acabarà
casant.
www.labanyeravoladora.com
1 von 41

Recomendados

Tirant Lo BlancTirant Lo Blanc
Tirant Lo Blancguestfa50c3
60.2K views14 Folien
Ausiàs MarchAusiàs March
Ausiàs MarchSílvia Montals
28K views13 Folien
Les CròniquesLes Cròniques
Les Cròniquescarme
19K views8 Folien
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanyajoanmolar
26.4K views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Oda a la pàtriaOda a la pàtria
Oda a la pàtria
Sílvia Montals78.1K views
Miquel martí i pol, l'elionorMiquel martí i pol, l'elionor
Miquel martí i pol, l'elionor
joanmolar21.3K views
El feudalisme i la poesia trobadorescaEl feudalisme i la poesia trobadoresca
El feudalisme i la poesia trobadoresca
Pilar Gobierno8.2K views
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVLiteratura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV
Sílvia Montals38.4K views
La pàtriaLa pàtria
La pàtria
Dolors Matilló10.9K views
Lo pi de formentorLo pi de formentor
Lo pi de formentor
joanmolar9.5K views
Literatura catalana medievalLiteratura catalana medieval
Literatura catalana medieval
Lluis Rius81.9K views
La decadènciaLa decadència
La decadència
Carme Bravo Fortuny17.3K views
Els Jocs FloralsEls Jocs Florals
Els Jocs Florals
Carme Bravo Fortuny13.7K views
Literatura Medieval catalanaLiteratura Medieval catalana
Literatura Medieval catalana
montse.ciberta23.4K views
La Crònica de Jaume ILa Crònica de Jaume I
La Crònica de Jaume I
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)12.9K views
Tirant Lo Blanc resum/resumenTirant Lo Blanc resum/resumen
Tirant Lo Blanc resum/resumen
Laura Oliva Miron18.7K views
Vora la mar,Vora la mar,
Vora la mar,
albamarinoueueue24.3K views
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
Sílvia Montals57.4K views
Tirant lo blancTirant lo blanc
Tirant lo blanc
Dolors Taulats2.4K views
La Crònica de Ramon MuntanerLa Crònica de Ramon Muntaner
La Crònica de Ramon Muntaner
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)15.8K views
Literatura trobadorescaLiteratura trobadoresca
Literatura trobadoresca
Col.legi Sant Miquel dels Sants10.9K views
Escola mallorquinaEscola mallorquina
Escola mallorquina
yovima7013K views

Destacado(18)

Tirant lo blancTirant lo blanc
Tirant lo blanc
Andreea ...2.1K views
Joanot Martorell i el Tirant lo BlancJoanot Martorell i el Tirant lo Blanc
Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc
Carme Bravo Fortuny6.3K views
Tirant lo blancTirant lo blanc
Tirant lo blanc
Andreea ...12.2K views
Història bloc IIIHistòria bloc III
Història bloc III
La Banyera Voladora5K views
Tirant Lo BlancTirant Lo Blanc
Tirant Lo Blanc
AleixSalvany4.7K views
Història bloc 1Història bloc 1
Història bloc 1
La Banyera Voladora7.3K views
Història bloc IIHistòria bloc II
Història bloc II
La Banyera Voladora7.4K views
Tirant lo blanc activitatsTirant lo blanc activitats
Tirant lo blanc activitats
Begonya Sol4.5K views
Amor de TIrant lo Blanc. IreneAmor de TIrant lo Blanc. Irene
Amor de TIrant lo Blanc. Irene
guest3886fe312.2K views
Tirant lo blanc. episodis amorososTirant lo blanc. episodis amorosos
Tirant lo blanc. episodis amorosos
Col.legi Sant Miquel dels Sants17.1K views
T. 6 segunda revolución industrial e imperialismo 2010T. 6 segunda revolución industrial e imperialismo 2010
T. 6 segunda revolución industrial e imperialismo 2010
Isabel Moratal Climent329.3K views
T. 2 la revolución industrial 2010T. 2 la revolución industrial 2010
T. 2 la revolución industrial 2010
Isabel Moratal Climent277.3K views

Similar a Tirant lo Blanc(20)

La_prosa_medieval.pptxLa_prosa_medieval.pptx
La_prosa_medieval.pptx
MiguelRecaFigueras3 views
La narrativa medievalLa narrativa medieval
La narrativa medieval
Enric Estellé6.2K views
11
1
sihamejedoub151 views
7 Tirant lo Blanch7 Tirant lo Blanch
7 Tirant lo Blanch
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)829 views
La narrativa medieval fins barrocLa narrativa medieval fins barroc
La narrativa medieval fins barroc
Pilar Gobierno1.3K views
TirantTirant
Tirant
fran_l_m1.4K views
DecadènciaDecadència
Decadència
KathyM_291 views
Joanot MartorellJoanot Martorell
Joanot Martorell
lisa lobato3.4K views
Literatura catalanaLiteratura catalana
Literatura catalana
Itziar Barcina Hernandez82 views
Literatura catalanaLiteratura catalana
Literatura catalana
Itziar Barcina Hernandez77 views
La prosa catalana del segle xvLa prosa catalana del segle xv
La prosa catalana del segle xv
tessesptrav608 views
Bat  tema 2 - les cròniquesBat  tema 2 - les cròniques
Bat tema 2 - les cròniques
Joan Carles Vendrell Xirivella2.4K views
La narrativa al segle XVLa narrativa al segle XV
La narrativa al segle XV
guestf610e6971.9K views
1r batx b tirant1r batx b tirant
1r batx b tirant
Enric Marques805 views

Más de La Banyera Voladora

AristòtilAristòtil
AristòtilLa Banyera Voladora
3.4K views44 Folien
PlatóPlató
PlatóLa Banyera Voladora
4.4K views39 Folien

Más de La Banyera Voladora(16)

#3 dret a la vida.#3 dret a la vida.
#3 dret a la vida.
La Banyera Voladora2.8K views
#2 no a la discriminació#2 no a la discriminació
#2 no a la discriminació
La Banyera Voladora1.4K views
#1 lliures i iguals#1 lliures i iguals
#1 lliures i iguals
La Banyera Voladora1.9K views
AristòtilAristòtil
Aristòtil
La Banyera Voladora3.4K views
PlatóPlató
Plató
La Banyera Voladora4.4K views
Pensament cristiàPensament cristià
Pensament cristià
La Banyera Voladora1.2K views
Tema 4Tema 4
Tema 4
La Banyera Voladora410 views
DUDH: Article 7èDUDH: Article 7è
DUDH: Article 7è
La Banyera Voladora323 views
DUDH: Article 6èDUDH: Article 6è
DUDH: Article 6è
La Banyera Voladora571 views
DUDH: Article 5èDUDH: Article 5è
DUDH: Article 5è
La Banyera Voladora1K views
Mapes conceptuals AristòtilMapes conceptuals Aristòtil
Mapes conceptuals Aristòtil
La Banyera Voladora30.2K views
DUDH: Article 4rtDUDH: Article 4rt
DUDH: Article 4rt
La Banyera Voladora325 views
DUDH: Article 3erDUDH: Article 3er
DUDH: Article 3er
La Banyera Voladora323 views
DUDH: Article 2onDUDH: Article 2on
DUDH: Article 2on
La Banyera Voladora278 views
DUDH: Article 1erDUDH: Article 1er
DUDH: Article 1er
La Banyera Voladora620 views
Com comentar filosoficament un textCom comentar filosoficament un text
Com comentar filosoficament un text
La Banyera Voladora828 views

Último(8)

4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 views
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 views
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 views
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 views
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 views
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 views
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 views
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 views

Tirant lo Blanc

 • 1. TIRANT LO BLANC Joanot Martorell, (1405-11/1465)
 • 2. TIRANT LO BLANC Joanot Martorell, (1405-11/1465)
 • 4. Joanot Martorell, (1405-11/1465) • Neix a València a principis del segle XV en una família de la mitjana noblesa valenciana. • En la seva època la noblesa pateix una pèrdua de prestigi, i posicionament econòmic i social. • Martorell visqué una vida pròpia d'un cavaller, però en un moment de decadència de l'estament nobiliari. • La seva família es veié involucrada en enfrontaments contra altres nobles i senyors per diferents motius, els més coneguts pel casament de les seves dues germanes
 • 5. • Martorell serví durant el regnat d'Alfons el Magnànim i tingué una vida accidentada i bel.licosa que el portà a pas s ar temporades a Anglaterra, Portugal i Nàpols. • Són famoses les seves "lletres de batalla" amb els que desafia altres cavallers amb els que mantenia disputes o litigis. • Al final de la seva vida, ja arruïnat econòmicament, es dedica al pillatge i el bandidatge com a bandoler. • Martorell morí a València l'any 1465.
 • 6. Martí Joan de Galba, (coautor?) • Abans de morir, Martorell deixà el manuscrit de Tirant lo Blanc a Martí Joan de Galba, prestamista i veí, a canvi de diners. • A la mort de Martorell, aquest s'encarregà de la preparació del manuscrit per a la seva impressió. • Durant un temps, s'ha especulat sobre la possible intervenció i modificació de l'obra per part de Martí Joan de Galba, però en tot cas, aquesta hauria estat mínima i irrellevant en quant al contingut de la novel.la. • Actualment no es considera Martí Joan de Galba coautor del Tirant lo Blanc.
 • 7. 2). Context històric, social i cultural
 • 8. Context històric, social i cultural. • El segle XV representa el final de l'Edat Mitjana i el món feudal medieval es va transformant. • L'any 1453, la ciutat de Constantinoble cau en mans de l'Imperi Turc i aquest fet marcarà les consciències de la cristiandat medieval. • El desenvolupament del comerç i les ciutats, la major presència i poder econòmic de la burgesia i la recuperació de poder per part dels reis, i la incorporació de noves tècniques de combat desplaçaran la noblesa cavalleresca i el seu paper en la nova societat del segle XV. • El descobriment de la impremta i les traduccions d'obres literàries de tot tipus a llengua vulgar donaran una gran difusió a la literatura i als models literaris vigents.
 • 10. "...por su estilo es éste el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demás libros deste género carecen." Miguel de Cervantes.
 • 11. • Escrita entre el 1460 i el 1464, publicada a València l'any 1490 i reimpresa a Barcelona el 1497. • Ja en el segle XVI fou traduïda al castellà (1511) i a l'italià (1538) i gaudí d'un gran reconeixement. • És una extensa narració de 487 capítols, en el que la trama principal es complementa amb la inclusió de molts altres elements, (tractats de cavalleria, • Pel seu realisme i versemblança és considerada una novel.la cavalleresca, en contraposició als llibres o novel.les de cavalleries, plens d'elements fantàstics i inverosímils.
 • 12. Novel.la de cavalleries o cavalleresca? • Les novel·les de cavalleries són epopeies medievals europees redactades en vers o prosa que narren incidents llegendaris, sovint basats en fets reals, amb cavallers errants que viuen aventures extraordinàries. • Els primers romans medievals neixen a França en el segle XII i són relats épics en vers que beuen de fonts molt diverses, (el folklore i la literatura popular, la matèria de Bretanya, les cròniques o el llegat dels clàssics).
 • 13. • Aquests relats en vers són els primers exemples de novel.la de cavalleria, que arribaran a ser molt conegudes i a tenir una gran difusió i a crear un gènere i tradició literari propi. • Ja en prosa, i seguint el model dels romans, (herois sobrehumans idealitzats en forma de cavallers errants amb ave n t u r e s f a n t à s t i q u e s i inverosímils), sorgirà el llibre de cavalleria, que tindrà molt d'èxit a Espanya i Portugal fins el segle XVI.
 • 14. • Però el Tirant lo Blanc NO és pròpiament una novel.la o un llibre de cavalleries, sinó més aviat allò que coneixem com novel.la cavalleresca
 • 15. La novel.la cavalleresca. • La novel.la cavalleresca és un gènere narratiu més modern, (segles XIV, XV), que resulta d'una evolució de les novel.les de cavalleries. • Són novel.les més modernes, en prosa, que reflecteixen situacions més reals i verosímils i que beuen de la influència de les cròniques històriques. • Els protagonistes representen models de comportament reals propis de l'època en que són escrites i són referents a seguir pels cavallers. • En llengua catalana destaquen dues grans novel.les cavalleresques: Curial i Güelfa i Tirant lo Blanc.
 • 16. Les cròniques • Les quatre grans Cròniques medievals escrites entre els segles XIII i XIV en llengua catalana seran de gran influència en la redacció de Tirant lo Blanc. • Les cròniques eren narracions en prosa de fets importants dels monarques escrites per fer perdurar en la posteritat les seves gestes i per servir de model de futurs governants.
 • 17. • El rigor històric no n'era prioritari i la constatació del fet històric objectiu és superada per la subjectivitat de la memoria i l'exemplum • Martorell rebé una gran influència de la Crònica de Ramon Muntaner i utilitzarà literàriament el format de crònica per novel.lar les aventures de Tirant el Blanc. • Tirant lo Blanc, és així una falsa crònica en forma de novel.la. Una ficció literària presentada amb l'aspecte d'una crònica militar.
 • 19. La versemblança • Geografia real, (Sicília, Rodes, el Nord d'Àfrica). • Toponímia i antroponímia reals, (que es mesclen amb noms inventats). • Detallisme i precisió (enumeracions, xifres...), en les descripcions dels fets, costums, escenes cortesanes, batalles, torneigs... • Les accions i els personatges són creïbles i no hi apareixen elements màgics ni fantàstics.
 • 20. Amor i erotisme • L'amor que se'ns presenta al Tirant és carnal i real. • L'erotisme és part integral de la novel.la. • Hi ha un paral.lelisme entre amor i guerra, (en els dos tot val), i les accions militars s'alternen amb els capítols d'intrigues i amors cortesans.
 • 24. Estructura i parts de l'obra. • Aventures de Guillem de Varoic, (caps.1/27) • Tirant i l'ermità, (caps. 28/39) • Tirant a Anglaterra, (caps. 40/97) • Tirant a Sicília i a Rodes, (caps. 98/114) • Tirant a l'Imperi Grec, (caps. 115/296) • Tirant al Nord d'Àfrica, (Barbària), (caps. 297/413) • Tirant allibera l'Imperi Grec, (caps.413/466) • Mort de Tirant, (caps. 467/480)
 • 25. Aventures de Guillem de Varoic, (1/27) • La primera part del Tirant lo Blanc és una novel.la completa anterior de l'autor, basada en el cavaller britànic Huy de Warwick. • Guillem de Varoic, cavaller anglès retirat de les armes que fa vida ermitana i al que tothom dona per mort, torna a combatre d'incògnit per a dirigir les tropes angleses i defensar Anglaterra i el seu rei de la invasió del rei moro de la Gran Canària. Gràcies a les seves habilitats, els anglesos derrotaran els moros i Varoic tornarà a la vida ermitana.
 • 26. Tirant i l'ermità, (28/39) • Tirant lo Blanc, jove bretó que vol ser armat cavaller, va amb altres joves camí de Londres per a assistir a les noces del rei d'Anglaterra. Per accident es separa del grup i va a parar a l'ermità on és Guillem de Varoic. Aquest li explica les regles i el sentit de l'ordre de cavalleria. • Una vegada instruït, Tirant es reuneix amb el seu grup i participa en les celebracions de les noces reals. És armat cavaller i participa en molts de combats amb altres cavallers que li comencen a donar fama.
 • 27. Les festes d'Anglaterra, (40/97) • De tornada, un any després, Tirant i el seu cosí Diafebus, amb altres joves cavallers, passen per l'ermita de Guillem de Varoic. Aquest demana que li comptin les gestes de les celebracions i com que Tirant no vol explicar les seves proeses per modèstia, Diafebus relatarà les espectaculars victòries de Tirant sobre cavallers de tota mena i procedència. • Després, Diafebus relata la història de l'ordre de Garrotera.
 • 28. Tirant a Sicília i a Rodes, (98/114) • Tirant i Diafebus, ja a França, tenen notícies del setge que està patint l'illa de Rodes per part dels moros. Els prínceps cristians no acaben de reaccionar i no envien el seu ajut i Tirant decideix embarcar-se en la seva pròpia expedició per ajudar els cristians. L'infant Felip, fill una mica curtet del rei de França, els acompanya en l'expedició, que passarà per Lisboa, Gibraltar i Palerm. • Abans d'alliberar l'illa de Rodes, Tirant ajudarà l'infant Felip a fer-se passar per noble i intel.ligent per conquerir la princesa Ricomana, de la qual s'ha enamorat. • Després de la seva victòria a Rodes, Tirant i els seus companys viatgen a Jerusalem i Alexandria, on alliberen molts de presoners cristians. Finalment, de tornada a Sicília, participen a les noces entre l'infant Felip i la princesa Ricomana.
 • 29. Tirant a l'Imperi Grec, (115/296) • És la part central de la novel.la, en la que els episodis amorosos guanyen presència i importància amb l'aparició de la princesa Carmesina i la donzella Plaerdemavida. • Tirant marxa a Constantinoble, per ajudar l'emperador a defensar-se del Gran Turc i el Soldà, que el tenen acorralat. Allà es nomenat cap de l'exèrcit imperial, fet que despertarà la gelosia de molts de cavallers bizantins i sobretot del Duc de Macedònia. Com a capità, Tirant liderarà les contínues victòries contra els infidels. • Però el fet fonamental serà la trobada amb la princesa Carmesina, de la que s'enamorará perdudament. Ella correspon el seu amor, però s'han de trobar clandestinament per la diferència d'estatus social. • L'amor de Tirant i Carmesina passarà per moltes vicissituds i comptarà amb l'oposició permanent de la Viuda Reposada, enamorada de Tirant, que conspira contra els joves amants.
 • 30. • Però ajudats per la donzella Plaerdemavida i per Estefania, dama de la cort de la princesa, aconseguiran evitar les dificultats i seguir amb la seva relació. • Paral.lelament, coneixerem les relacions amoroses entre Estefania i Diafebus, que acabaran casant-se, i entre Hipòlit i l'emperadriu, molt major que ell. • Tirant s'apartarà del combat, amb problemes físics i deprimit perquè enganat per la Viuda Reposada creu que Carmesina entrega el seu amor al jardiner negre del palau. En absència de Tirant, els turcs han obtingut una important victòria i han fet presoner Diafebus.
 • 31. Tirant a l'Àfrica del Nord, (297/413) • Un temporal fa naufragar la galera en la que Tirant viatjava per incorporar-se al combat i en la que també es trobava Plaerdemavida, enviada per la princesa per aclarir el malentés del jardiner. Els dos es salven, però van a parar a indrets diferents de la costa Nordafricana. • Tirant serà esclavitzat, però amb el seu valor i habilitat aconseguirà deixar de ser esclau per convertir-se en guerrer i intervendrà en guerres entre regnes africans. • Després de moltes aventures, intercedirà en el matrimoni entre Maragdina i el rei d'Etiopia i la seva conversió al cristianisme. Igualment, convertirà més de quatre mil moros abans de retrobar-se amb Plaerdemavida, la qual acabarà casant-se amb el senyor d'Agramunt, cosí de Tirant.
 • 32. Tirant allibera l'Imperi Grec, (414/466) • Tirant, al capdavant d'un exèrcit de nous cristians, torna a Constantinoble amb l'objectiu d'alliberar l'Imperi Grec. Abans, passa per Palerm, on s'uneixen a ell els sicilians. • A Constantinoble, la situació dels cristians és desesperada, però l'arribada de Tirant canvia la situació i gira les tornes. • Abans de la victòria final i ajudat per Plaerdemavida, Tirant entra d'incògnit en la ciutat i en el palau, es casa en secret amb Carmesina i consumen el seu amor. La viuda Reposada, sabent de la tornada de Tirant, es suïcida. • El gran Turc i el Soldà es rendeixen i Tirant, anomenat ja Cèsar de l'Imperi , recupera totes les ciutats en mans dels enemics i allibera Diafebus. L'emperador ofereix Tirant la ma de la seva filla.
 • 33. Mort de Tirant, (467/470) • Tirant cau greument malalt, (pleuresia o pulmonia). Després de confesar-se i fer testament, mor en el camí de tornada a Constantinoble. Carmesina, desfeta, morirà de pena poc després. Igualment, l'emperador, mor per la pena de la mort dels dos joves. • Tirant i Car mesina són enterrats a Bretanya. L'emperadriu es casa amb Hipòlit i dirigeixen l'imperi fins la mort d'ella, tres anys després. Finalment, Hipòlit es casa en segones núpcies amb una princesa anglesa.
 • 35. Tirant lo Blanc • Cavaller jove, valent i imbatible en combat, però tímid i insegur en l'amor. • Reflecteix l'ideal de cavaller noble que prospera en la carrera d'armes, però al mateix temps té totes les febleses pròpies d'un home. • No és un superheroi idealitzat.
 • 36. La princesa Carmesina • Jove bellísima enamorada de Tirant, amb el que té t ro b a d e s a m o ro s e s e n secret, però que tracta de mantenir la seva virtut intacta.
 • 37. La viuda Reposada • Dida de la princesa, dona madura de gran bellesa que s'enamora de Tirant i conspira per evitar el seu amor amb Carmesina. • És un personatge cruel, venjatiu i odiós que s'acabarà suïcidant.
 • 38. Hipòlit • Jove insegur, tímid i noble. • Manté una relació amorosa secreta amb l'emperadriu, amb la que s'acabarà casant i heretarà l'Imperi.
 • 39. Plaerdemavida • És un dels personatges més interessants de la novel.la. • Donzella de la princesa i amiga, ajudarà sempre Tirant a aconseguir l'amor de Carmesina. • Desvergonyida, enginyosa, divetida i molt intel.ligent.
 • 40. Diafebus • Cosí, amic i company d'armes de Tirant. • També l'acompanya en les seves incursions amoroses en la cambra de la princesa, ja que ell festeja Estefania, amb la que s'acabarà casant.