Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ang_Pagtuturo_ng_Panitikan_203.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Ang_Pagtuturo_ng_Panitikan_203.pptx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Ang_Pagtuturo_ng_Panitikan_203.pptx

  1. 1. Ang Pagtuturo ng Panitikan Filipino 203
  2. 2. Kahalagahan ng Panitikang Pilipino • May kaakibat na kahalagan ang panitikan para sa mga Pilipino. Isa itong uri ng mahalagangpanlunas na tumutulong sa mga tao upang makapagplano ng sari-sariling mga buhay, upangmatugunan ang kanilang mga suliranin, at upang maunawaan ang diwa ng kalikasan ngpagiging makatao. Maaaring mawala o maubos ang mga kayamanan ng isang tao, at magingang kanyang pagiging makabayan, subalit hindi ang panitikan. Isang halimbawa nito angpangdadayuhan ng ibang mga Pilipino. Bagaman nilisan nila ang kanilang bayang sinilangan,ang panitikan ang kanilang tulay sa naiwan nilang bansa. Sa panlipunan, pambansa, at pandaigdigang kaukulan, isa ang panitikan sa pinagbabatayan ngpagkakaroon ng tagumpay at kabiguan ng isang bansa at ng ugnayan ng mga bansa
  3. 3. Kaugnayan sa kasaysayan • Malaki ang kontribusyon ng Panitikan sa Kasaysayan dahil dito natin makikita kung ano angbuhay ng mga tao noon. Sa pamamagitan ng mga tula, Nobela,Kantahin, o talumpatinalalaman kung ano ang obserbasyon ng mga may-akda sa kanilang paligid at sa kanilang mgabuhay. Ang panitikan din ay nagsisilbing patunay sa mga pangyayari sa nakaraan. Tulad ng mgasulatin ni Jose Rizal na nagpapatunay sa kalupitan na sinapit ng mga Pilipino noong panahonngkastila. Isang tradisyonal o nakaugaliang paraan sa pagbasa at pagpapaliwanag ang mga tekstongpampanitikan. Isa itong metodong nagpapakita ng mga bagay, karanasan, at puwersangpangkasaysayan na nagbigay ng impluwensiya tungo sa paggawa, pagsulat, paghubog, at pag-unlad ng panitikan.
  4. 4. Layunin sa Pagtuturo ng Panitikan • Makapagpahayag ng sariling ideya o kaisipan ang isang tagapagsalita • Maunawaan ng tagapakinig ang ibig ipabatid ng nagsasalita • Masagutan ng kausap ang tanong o kaisipang nais iparating ng kanyang kaharap • Magkaroon ng ganap na pagkatuto: indaktibo at dedaktibo • Maragdagan ang kasanayang kominikatibo ng mga mag-aaral
  5. 5. Pagtuturo ng Tula • Pagpili ng piyesa ayon sa layunin, patimpalak, pagdiriwang, pangwakas na gawain atbp. • Pagsasaayos sa tindig ng mambibigkas, tinig, bigkas at kakayahan sa pagbibigay ng interpretasyon • Pagbasa at pag-unawa sa tula • Wastong pagbigkas, pagkumpas, galaw ng katawan atbp.
  6. 6. Pagtuturo ng Talumpati • Pagbibigay ng layunin – magbigay ng kabatiran, magturo, manghikayat, manlibang • Paraan – Daglian o biglaan (impromptu) – Maluwag (extemporaneous) – Handa (prepared)
  7. 7. Pagtuturo ng Monologo • Pagbibigay ng mga elemento – tauhan, kasuotan, props • Katangian – Bawat tauhan ay kinakatawan ng aktor at tagapagsalaysay – Kaunti lamang ang tauhan, kagamitan at props – Inilalarawan ng aktor ang kanyang iniisip at nadarama kasabay ang kilos at galaw ng katawan
  8. 8. Pagganyak sa Pagsulat ng Iba’t Ibang Panitikan • Isaalang-alang ang panahon (era) ng mag-aaral na susulat nito, pinag- aralan, paraan ng pagkatuto ng mag-aaral, layunin ng pagsulat, ibigay ang interes o hilig sa pagsulat, hikayatin ang mag-aaral sa kahalagahan ng pagsulat, ibigay ang angkop na dulog sa pagsulat, isaalang-alang ag mga gagamiting kagamitan.

×