Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

tt9-16s54-56tv_osto

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

tt9-16s54-56tv_osto

  1. 1. 54 Taloustaito 9/2016 S uomen antenni-tv- verkossa otetaan muutaman vuoden päästä käyttöön te- räväpiirtosisällöt mahdollistava lähetystekniik- ka. Maksu-tv-kanavilla tek- niikka vaihtuu jo aikaisemmin. Kaapeli- ja satelliittilähetyk- siä muutos ei koske, koska niissä teräväpiirtolähetyksiä ja -tekniikkaa jo tuetaan. Vastaanotin ajan tasalle Kaupalliset televisioyhtiöt il- moittivat elokuun puolivälissä, että kaikki vanhan tekniikan mukaiset lähetykset loppuvat antenniverkossa maaliskuun lopussa vuonna 2020. Yle on antanut vastaavan ilmoituksen omien lähetystensä osalta jo aikaisemmin keväällä. ”Yle on ilmoittanut lähettä- vänsä antennitalouksiin terävä- piirtoa rinnakkaislähetyksenä aikaisintaan noin vuosi ennen maaliskuun 2020 loppua”, pro- jektikoordinaattori Tiina Aalto- nenViestintävirastostatarkentaa. Muutos ei tarkoita, että kaik- ki ohjelmat olisivat välttämättä jatkossa teräväpiirtoa, vaan sitä, että antenniverkon lähe- tystekniikka muuttuu. ”Tärkein muistettava asia on, että television katseluun tarvitaan sopiva vastaanotin, jossa on DVB-T2-viritin. Se korvaa vanhan DVB-T1-tek- niikan, Tiina Aaltonen sanoo. Digiboksikin voi riittää Moni joutuu lähivuosina suun- taamaan tv-ostoksille. Antenniverkon kautta vas- taanottaa tv-lähetyksensä Suo- messa lähes miljoona kotitalo- utta. Viestintäviraston mukaan DVB-T2-virittimellä varustet- tu televisio tai digiboksi oli toukokuussa 37 prosentilla niistä talouksista, jotka vas- taanottavat tv-lähetykset pel- kästään antenniverkon kautta. Uutta televisiota ei silti ole pakko hankkia, jos vanhan too- san kuvanlaatuun on tyytyväi- nen. Riittää, jos hankkii DVB-T2-virittimellä varuste- tun digiboksin. Viestintäviras- ton mukaan varminta on ostaa Antenna Ready HD -testattu tv tai digiboksi. ”Jos merkintää ei ole, saattaa kohdata muun muassa seuraa- via haasteita: EPG (Electronic Programme Guide) -ohjelma- opas on väärin tai ei toimi lain- kaan, tekstitys on väärä tai puuttuu ja kanavat virittyvät väärille paikoille”, Gigantin myyntijohtaja Jarno Sainio luettelee ongelmia. Halpismalleissa riskejä Myymälöiden tapa esitellä lait- teiden ominaisuuksia vaihte- lee. Taloustaito teki elokuussa pienen pistokokeen Mikkelin Prismaan. Kaikista tv-malleis- ta löytyi maininta DVB-T2- ■ Kaisa Salminen Älä osta VANHENEVAA TELEVISIOTA Antenniverkon tv-kanavien lähetystekniikka on muuttumassa lähivuosina. Millainen televisio nyt pitäisi hankkia?
  2. 2. 9/2016 Taloustaito 55 virittimestä. Antenna Ready HD -testauksesta ei osattu aina edes kysyttäessä kertoa. Asia luvattiin kuitenkin varmistaa tarvittaessa netistä. Testauspäällikkö Teemu Sy- sioja Kuluttaja-lehdestä arvioi, että markkinoilla on aika vähän televisioita, joissa ei ole DVB-T2-viritintä. Lähinnä ky- se on joistakin halvoista mal- leista. TiinaAaltonen sanoo, että ke- säkuun myyntitilastojen perus- teella DVB-T2-viritin puuttui noin10prosentistatelevisioitaja 10 prosentista digiboxeja. ”Voi toki olla, että osa lait- teista on myyty kaapeliverk- koon, jossa tarvitaan omanlai- sensa DVB-C-viritin.” ● DVB-T2 on uusi lähetystekniikka, joka lisää antenniverkon kapasiteettia. ● ANTENNA READY HD -merkintä kertoo, että laite on testattu Suomessa ja siitä voi katsoa antenniverkon televisiolähetyksiä niin perus- kuin teräväpiirtotasoisena. Luettelo testatuista vastaanottimista löytyy osoitteesta testatutlaitteet.fi. ● 4K-televisio tarjoaa nelinkertaisen tarkkuuden teräväpiirtotelevisioon nähden. Ostajan kannattaa tarkistaa, että kotona liitäntä- mahdollisuudet ja kopiosuojausasiat ovat ajan tasalla ja käytössä on nopea nettiyhteys. ● HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range. HDR-kuva on tavallista kuvaa kirkkaampi ja sävykkäämpi. ➤ Useimmista televisioista löytyy sisäänrakennettu digivi- ritin sekä antenni- että kaape- liverkkoon. Tämä helpottaa muuttamista esimerkiksi an- tennitaloudesta kaapelitalou- teen tai toisinpäin. Joissakin malleissa on jopa tuplavirittimet. ”Televisiossa voi olla esi- merkiksi kaksi DVB-T2-viri- tintä, kaksi kaapeliviritintä ja kaksi satelliittiviritintä. Jos laitteeseen kytkee lisäksi ul- koisen usb-kovalevyn, voi sa- maan aikaan katsoa yhtä ja nauhoittaa toista kanavaa”, Teemu Sysioja vinkkaa. Katseluetäisyydellä on väliä Televisiokaupassa ei voi olla huomaamatta, että ruutukoot ovat kasvaneet ja hinnat tulleet alaspäin. Jopa yli 65-tuumais- ten televisioiden kysyntä on joissakin liikkeissä kasvussa. Myös standardikokona pidetty 55-tuumainen televisio näyttää todella isolta. Ennen jättitelevision hankki- mista sen kokoa kannattaa kui- tenkin hieman mallata kotona paikassa, johon laite aiotaan si- joittaa. Avuksi voi ottaa mitta- nauhan: yksi tuuma vastaa 2,54 senttimetriä. Tv:n tuumakoko lasketaan etäisyytenä alanurkas- ta vastakkaiseen ylänurkkaan. ”Esimerkiksi 78 tuuman te- levisiota ei kannata katsoa kah- den metrin etäisyydeltä, koska silmä puutuu joutuessaan liik- kumaan reunasta reunaan, Gi- gantin Jarno Sainio neuvoo. Tuotepäällikkö Eric Reich- mutVeikon Koneesta suositte- lee kahden metrin katseluetäi- syyteen alle 40 tuuman kuva- ruutua. Kolmen metrin päästä sopii katsella 50-tuumaista Saattaa riittää, jos hankkii DVB-T2-virittimellä varustetun digiboksin. Termit tutuiksi Myydyimpiä tv-merkkejä Gigantti Veikon kone 1.Samsung 1.Sony 2. LG 2.Samsung 3.Sony 3. Philips Myydyimpiä tv-malleja Gigantti Verkkokauppa Power Finland 1. LG 55UH750V** 1.Samsung T32E31* 1.Samsung 40J5005* 2. Samsung UE55KU6075XXE ** 2.LG 58UH635V** 2.Grundig 40VLE4520* 3. Sony KDL40R453 * 3.Samsung UE40J5202* 3.LG 55UH850** 4. Samsung UE65JS8505XXE*** 4.ProCaster LE-‐49F447* 4.Panasonic 50DX700** *= full hd, teräväpiirto, 32”-49”, 230-500 e **= 4K, HDR, 50”-58”, 900-1 400 e ***= 4K, HDR, kaareva näyttö, 65”, 2 500 e sininen = näyttö yli 55” punainen = ei älytv Lähde: liikkeet, 8/2016
  3. 3. 56 Taloustaito 9/2016 ruutua.Yli viiden metrin katse- luetäisyyttä varten voi valita 55-tuumaisen tai sitä suurem- man kuvakoon. Teräväpiirrollakin pärjää hyvin Isoa 65-tuumaista jättitelevisi- ota on vaikea ostaa ilman 4K- ominaisuutta, koska se tulee useimmiten kaupan päälle. Tässä ominaisuudessa kuva- tarkkuus on nelinkertainen te- räväpiirtoon nähden. ”Teräväpiirtotelevisiollakin pärjää oikein hyvin vielä mon- ta vuotta. Jos katseluetäisyys kasvaa 4-5 metriin, silmä ei havaitse isolla näytöllä terävä- piirron ja 4K-kuvan tarkkuu- dessa juurikaan eroja”, Teemu Sysioja arvioi. Pikselimääriä enemmän ku- vanlaatuun vaikuttavat katselu- kulmat, kontrastit ja liikkeen- toisto. ”Laadukas liikkeentoisto il- menee erityisesti sivusuunnassa liikkuvan kuvan tarkkuutena, eli kuva ei nyi eikä sumennu. ” Yrittäjä Jarkko Jokelaisen mukaan 4K-televisiota ei kan- nata hankkia, jos laitetta on tar- koitus katsella yli kolmen met- rin päästä. Näin kaukaa ei huo- maa eroa teräväpiirtoon. Joke- lainen on Kuori Oy:n tiimei- neen toimittanut 4K-näytöllä varustettuja jättitablettejaan esimerkiksi vanhainkoteihin. ”Kontrastin eli sävykkyyden ohella näytön tärkeimpiä omi- naisuuksia on adaptiivinen, ympäristön mukaan muuttuva kirkkaus. Se säästää silmiä, sähköä ja rahaa.” Pimeässä huoneessa vakio- kirkkaudella posottava näyttö ei tunnu silmille miellyttävällä eikä ole kovin ekologinenkaan, Jokelainen sanoo. Älyä telkkariin Television älyominaisuus eli nettiyhteys on nykyisin haluttu ominaisuus. Useimmista tele- visioista, halvimpia malleja lukuun ottamatta, löytyvät suo- situimmat nettivideopalvelut kuten Netflix ja Youtube. Paremmista malleista löytyy Jarno Sainion mukaan lähes mitä vain. ”Eniten eroja on käyttöjär- jestelmissä: Samsung käyttää Tizen-nimistä smart-tv-alus- taa, mille on omat sovelluksen- sa. Sony ja Philips käyttävät Android-alustaa, mihin Goog- le tarjoaa televisiolle optimoi- tuja sovelluksia. LG:llä on oma WEB OS -niminen käyt- töalusta.” ”Älytelevision” voi rakentaa itsekin katsomalla vaikkapa Netflixiä pelikonsolin, media- soittimen tai esimerkiksi suo- ratoistotikun kautta. Toisaalta älytv:n sisäänrakennetussa yh- teydessä voi olla käyttöä hel- pottavia ominaisuuksia. Liikeohjaimella toimiva kaukosäädin eli pointteri hel- pottaa ruudulla navigointia samaan tapaan kuin tietoko- neen hiiri. Käyttökokemustaan voi parantaa myös älykkäällä langattomalla näppäimistöllä, jonka kosketuslevyä voi käyt- tää hiiren tapaan. Tämän vuoden uutuus on HDR (High Dynamic Range)- televisio. HDR-ominaisuus tuottaa entistä enemmän ja kirkkaampia värisävyjä. Teräväpiirron haastajien (4K, HDR) kääntöpuolena pi- tää muistaa, että ohjelmatar- jontaa on rajallisesti ja käyt- töön tarvitaan nopea nettiyh- teys. Esimerkiksi suoratoisto- palveluja voi todennäköisesti katsoa kätevämmin teräväpiir- totelevisiolla, jonka kuva ei pätki tavanomaisellakaan net- tiyhteydellä. Markkinoille on tullut kaare- via televisioita, joita on muka- va katsoa suoraan edestä. Kaa- revuus kostautuu sivussa istu- valle. Myös 3D-televisioita on yritetty tuoda markkinoille, mutta suurta läpimurtoa ei ole tapahtunut. ■ ST1

×