Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(17)

Destacado(20)

Online Safety Lesson 5th gradeOnline Safety Lesson 5th grade
Online Safety Lesson 5th grade
Belinda Larson1.6K views
Craniopharyngioma-full lectureCraniopharyngioma-full lecture
Craniopharyngioma-full lecture
layth9223.1K views

Similar a бенефициары(20)

Zahody zapobigannia korupciiZahody zapobigannia korupcii
Zahody zapobigannia korupcii
_UPLAN_301 views
олігархолігарх
олігарх
ssusere15f9819.3K views
Zakon pro oligarhivZakon pro oligarhiv
Zakon pro oligarhiv
Юлія Соколова2.1K views
63696369
6369
ssusere15f981760 views

Más de Juscutum(20)

Аgile contracts Аgile contracts
Аgile contracts
Juscutum428 views
agile contractsagile contracts
agile contracts
Juscutum545 views
agile contracts pm_dayagile contracts pm_day
agile contracts pm_day
Juscutum514 views

бенефициары

 • 1. Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону -
 • 2. Термінологія Закону 5114 Кінцевий вигодоодержувач — (термін розуміється у значенні, що вживається в ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму») фізична особа, яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо, або через інших осіб незалежно від формального володіння такою фізичною особою будь-якою часткою в статутному капіталі такої юридичної особи. Зокрема, кінцевим вигодоодержувачем є особа, яка має право вирішального впливу на формування складу органів управління юридичної особи або результати голосування, або особа, яка прямо або опосередковано володіє часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків прав голосу в юридичній особі. Бенефіціар — особа, що отримує прибуток від своєї власності, яку передано в довірче користування другій особі, юридичній чи фізичній, або від використання власності третіми особами (наприклад, коли акціонер передає акції в користування брокеру, з метою отримання максимального прибутку (дивіденду). Уповноважена особа – особа, яка наділена повноваженнями діяти від імені юридичної особи на підставі довіреності.
 • 3. Що нового в процедурі реєстрації компанії в Україні? Неновий перелік відомостей про засновників, які повинні міститися в ЄДР: 1) засновник фізична особа - прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків; 2) засновник юридична особа - найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код.
 • 4. Що нового в процедурі реєстрації компанії в Україні? Новий перелік відомостей: В ЄДР повинна міститись інформація про кінцевого вигодоодержувача та структуру власності засновників, а саме: 1) інформація про кінцевого вигодоодержувача - прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна, або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків; 2) інформація про структуру власності засновників юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 • 5. Що нового в процедурі реєстрації компанії в Україні? У разі реєстрації юридичної особи, або внесення змін до ЄДР про юридичну особу до реєстраційної картки включається: 1) інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб; 2) інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи. Виключення: Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних та органів місцевого самоврядування, їх асоціацій.
 • 6. Що нового в процедурі реєстрації компанії в Україні? Однією з підстав для відмови в проведенні державної реєстрації юридичної особи, визначається не тільки невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, а й невідповідність відомостей про кінцевого вигодоодержувача. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача, а якщо засновник – юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим законом.
 • 7. ФІНМОНІТОРИНГ ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» також визначає поняття вигодоодержувача. Згідно закону, вигодоодержувач - особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція. Фінансові операції можуть бути направлені на фінансування тероризму, або на легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, тому одним з основних завдань закону є закріплення процедури виявлення фінансових операцій які підлягають моніторингу. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень.
 • 8. ФІНМОНІТОРИНГ Кінцевий вигодоодержувач юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. Фізичною особою - кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права
 • 9. ФІНМОНІТОРИНГ Публічні діячі - національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації, а також їх пов’язані особи. Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в Україні. Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах. Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.
 • 10. ФІНМОНІТОРИНГ Пов’язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації, є їх члени сім’ї, а також юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі яких є такі діячі чи їх члени сім’ї. Під членами сім’ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 • 11. РЕЄСТР РЕЧОВИХ ПРАВ Закон 5114 закріплює, що інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою та загальнодоступною. Об'єми розкриття: Для фізичних та юридичних осіб - виключно за об’єктом нерухомого майна в електронній формі через офіційний веб-сайт Державної реєстраційної служби, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто в Державну реєстраційну службу та нотаріусам. Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, нотаріусів - у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.
 • 12. РЕЄСТР РЕЧОВИХ ПРАВ Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, є офіційною та використовується відповідно до законодавства.
 • 13. Відповідальність: ч. 5 статті 166 прим 11 Кодексу про адміністративні правопорушення в редакції закону 5114 «Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи – тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Хто може: Пункт 1 статті 255 Кодексу про адміністративні правопорушення в редакції закону 5114 - суб’єктів державного фінансового моніторингу; - центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.