Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Filo Antro

Filo Antro

  1. 1. ANTROPOLOGIA Josune eta Leire, 1.A
  2. 2. Gizakia eta Animalia Gizakia eta animalia nahiz eta antzekotasunak izan baditugu hainbat ezaugarri kuantitatibo- kualiitatibo bereizten gaituztenak. Animaliek ez dituzte gizakien ezaugarri berdinak, hau da, ez dira arrazionalak eta ez dute abstrakzio maila handia. Gizakia, berriz, sentzuen bidez gidatzen da eta kontzeptuen bidez gauzak adierazteko gai da, pentsamenduen bidez ulertuz.
  3. 3. Alde batetik animaliek hautematzen dutena ez dute guztiz ulertzen, kontzentzia zuzena baitute. koherentzia falta dute. Ikasteko bi oinarrizko modu dituzte: imitazioen bidez eta zigorra eta saria, kondizionamendu instrumentala. Beste aldetik, gizakia estimuluak beharrezkoak ditu bere garapenarentzako eta kontzientzia islatuaren bidez baliatzen da.
  4. 4. Gizakia: Baldintzatua, hau da, baldintzapen kulturalaren menpe. Komunean duten ikasketa Abstrakzio maila handia mota bat : Saiakera- dute, hau da, errakuntza. kontzientzia islatua. Arrazionalak dira, pentsamenduen bidez ulertzen saiatzen da. Animalia: De terminatua naturarekiko. Abstrakzio maila gutxi: Orainaldian bakarrik Irrazionalak, oinarritzen da bere bizitza. kontzeptu falta.
  5. 5. Adibideak: Txakur batek ispilu batean begiratzen bada, isladatzen den irudia, hau da, bere islada, beste txakur bat dela pentsatuko du. Ez du beharrezkoa den abstrakzio maila hori ulertzeko. Eta saiakera errakuntzaren bidez ikasten duenez, nahiz eta zigortu edo saritu ez du kontzeptua ulertuko. Badakigu lapurtzea ez dela zuzeneko jokabidea eta ez dago baimenduta, baina gizakia erabakiak hartzeko gai denez txarto dagoen arren egin dezake. baldintzape kulturala. Animalia, berriz, ez, saiakera-errakuntza ikasketa duelako.

×