ciències salut radiació contaminació física química roques espectre calor velocitat cèl·lula escorça minerals models atòmics àtom ges física cinemàtica huygens ones orbitals bohr entalpia canvi d'estat geologia imatges forces vegetals clima atmosfera pes gravetat pressió rmn ir vis uv altura caiguda acceleració hidrocarbur formulació rogànica heisenberg electrons schrödinger fotons òptica moviment acceleracio desplaçament polaritzador optica fisica young difracció compostos elements climbing organic chemistry; isomeria magnetic field latent head kinetic particle model model estàndard rpev geometria electròlisi piles;redox radiació; ones; fotons; espectres radiaoactivitat núvols; temps sommerfeld geiger marsden rutherford thomson espontaneïtat entropia cinètica temperatura agents externs cicle de les roques agents geològics externs electromagnetisme sistema nerviós sistema endocrí ecosistemes ecosistemes; biòtop; biocenosi eletromagnetisme realció embarassos múltiples vegetal nutrició orgànuls procariota eucariota monera font animals protoctist organismes so cèl·lules ciènies temps hidrosfera aigua teoria atòmica eso earth sciences fores malaltia malaties malalties reproducci nervis endocr funcións matemtiques revisi qumica tectnica geolgia litosfera
Mehr anzeigen