Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ДОКТОРАНТСКИ И ПОСТДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2012 АНТИЧНИ         ПРОРОЧЕСКИТЕ ИЗВОРИ ЗА        СПОСОБНОСТИ НА...
СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Въведение в проблематиката 2. Класификация на изворите 3. Възможности за интерпретация 4. Заключение 5...
1. Въведение в проблематиката● публикациите на съвременните изследователи върху живота иделата на Орфей са неизброими;● пр...
2. Класификация на изворите(І) Сведения, в които съпричастността на Орфей къмпророкуването е под въпрос, за сметка на друг...
(ІІ) Две схолии към произведения на Еврипид (Alkest. 968; Hec.1267), които свързват писания на Орфей върху дървени плочки(...
(ІІІ) Директни твърдения за определянето на Орфей катопрорицател (μάντις)Схолия към „Аргонавтика” (2.164) на Аполоний Родо...
(ІV) Разкази за пророкуващата глава на Орфей        Флавий Филострат (ок. 170 – 244/249 г.)       „Животът н...
3. Възможности за интерпретация
4. Заключение● още в най-древни времена сред траките имало лица, занимавали се –наред с други, разнообразни по своя характ...
5. Образи към текста
Антични извори за пророческите способности на Орфей
Антични извори за пророческите способности на Орфей
Антични извори за пророческите способности на Орфей
Антични извори за пророческите способности на Орфей
Антични извори за пророческите способности на Орфей
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Антични извори за пророческите способности на Орфей

Презентация пред "Докторантски и постдокторантски четения '2012" на СУ "Св. Климент Охридски". София, 21. Декември 2012 г.

 • Als Erste(r) kommentieren

Антични извори за пророческите способности на Орфей

 1. 1. ДОКТОРАНТСКИ И ПОСТДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2012 АНТИЧНИ ПРОРОЧЕСКИТЕ ИЗВОРИ ЗА СПОСОБНОСТИ НА ОРФЕЙ21. Декември 2012 г. Йордан Илиев
 2. 2. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Въведение в проблематиката 2. Класификация на изворите 3. Възможности за интерпретация 4. Заключение 5. Образи към текста
 3. 3. 1. Въведение в проблематиката● публикациите на съвременните изследователи върху живота иделата на Орфей са неизброими;● предлаганият текст представлява опит за дефиниране напророческите способности на Орфей;● те са само част от многослойния образ на може би най-популярниятракиец както през античността, така и днес;● систематизирането им и открояването на техните специфики енеобходимо с оглед на факта, че те, най-малкото поради приписванетоим на Орфей, биха могли да бъдат сред сравнително малкото налични(директни или индиректни?) източници за тракийското пророкуване;● това е аспект от тракийската религия, недостатъчно проучен отсъвременните учени;● До момента тракийски извори за Орфей като прорицател не саидентифицирани, но това не изключа надеждата такива да бъдатоткрити в бъдеще.
 4. 4. 2. Класификация на изворите(І) Сведения, в които съпричастността на Орфей къмпророкуването е под въпрос, за сметка на друг легендарен трак –Музей (Μουσαῖος) Платон (424/423 – 348/347 г. пр. Хр.) – „Протагор” (316d):ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην Да ти кажа, че софистиката еφημὶ μὲν εἶναι παλαιάν, τοὺς δὲ древно изкуство и от древниμεταχειριζομένους αὐτὴν τῶν времена хората, които гоπαλαιῶν ἀνδρῶν, φοβουμένους τὸ практикували, страхувайки се даἐπαχθὲς αὐτῆς, πρόσχημα не предизвикат отвращение, гоποιεῖσθαι καὶ προκαλύπτεσθαι, сложили в прилична дреха:τοὺς μὲν ποίησιν, οἷον Ὅμηρόν τε понякога в поезия, какъвто еκαὶ Ἡσίοδον καὶ Σιμωνίδην, τοὺς случаят на Омир, Хезиод иδὲ αὖ τελετάς τε καὶ χρησμῳδίας, Симонид; понякога в мистичниτοὺς ἀμφί τε Ὀρφέα καὶ ритуали и предсказания, кактоΜουσαῖον· направили Орфей, Музей и техните последователи.
 5. 5. (ІІ) Две схолии към произведения на Еврипид (Alkest. 968; Hec.1267), които свързват писания на Орфей върху дървени плочки(ἐν σανίσιν ἀναγραφαί) с прорицалище на Дионис в Тракия● в някои антични прорицалища предсказанията били записвани;● може само да се предполага дали тези плочки не трябва да бъдаттълкувани като подобни записи;● върху предмети с различно предназначение са известни образи наговорещата глава на Орфей в присъствието на писар, които лесномогат да се обяснят със създаване на въпросните дървени плочки;● най-ранният от тях е изображение върху червенофигурен киликс,датиран около 430 г. пр. Хр.;● подобен мотив е забелязан върху 6 етруски бронзови огледала,поради което се предполага, че етруските възприели темата запророкуващата глава на Орфей и я адаптирали към своитерелигиозни вярвания; ● Отдавна е предположено, че вероятно пророкуващата глава на Орфей трябва да бъде разпозната върху няколко антични геми.
 6. 6. (ІІІ) Директни твърдения за определянето на Орфей катопрорицател (μάντις)Схолия към „Аргонавтика” (2.164) на Аполоний Родоски (ІІІ в. пр. Хр.):τὸν Ὀρφέα φασὶ καὶ μάντιν εἶναι. За Орфей разправят, че бил и прорицател. Плиний Стари (23 – 79 г.) в „Естествена история” (7.203):Auguria ex avibus Car, a quo Caria Изкуството на гадаене по птициappellata; adiecit ex ceteris дължим на Кар, от който Карияanimalibus Orpheus ... получила името си; Орфей го приложил към други животни ...
 7. 7. (ІV) Разкази за пророкуващата глава на Орфей Флавий Филострат (ок. 170 – 244/249 г.) „Животът на Аполоний от Тиана” (4.14):Παρῆλθε καὶ ἐς τὸ τοῦ Ὀρφέως Преминавайки през Лесбос тойἄδυτον προσορμισάμενος τῇ посетил адютона на Орфей.Λέσβῳ. φασὶ δὲ ἐνταῦθά ποτε τὸν Разправят, че тук някога Орфей сеὈρφέα μαντικῇ χαίρειν, ἒστε τὸν радвал да пророкува, предиἈπόλλω ἐπιμεμελῆσθαι αὐτόν. Аполон да се намеси. Когатоἐπειδὴ γὰρ μήτε ἐς Γρύνειον последният разбрал, че хората неἐφοίτων ἔτι ὑπὲρ χρησμῶν се тълпят за предсказания предἄνθρωποι μήτε ἐς Κλάρον μήτʹ Грюнеион, нито пред Кларос,ἔνθα ὁ τρίπους ὁ Ἀπολλώνειος, нито *в Делфи,] където еὈρφεὺς δὲ ἔχρα μόνος ἄρτι ἐκ триподът на Аполон, а Орфей еΘρᾴκης ἡ κεφαλὴ ἥκουσα, единственият оракул, чрезἐφίσταταί οἱ χρησμῳδοῦντι ὁ θεὸς пристигналата му от Тракияκαὶ πέπαυσο ἔφη τῶν ἐμῶν, καὶ глава, появил се пред даващияγὰρ δὴ (καὶ) ᾄδοντά σε ἱκανῶς оракули и казал: „Преставаш даἤνεγκα. заемаш мястото ми, позволих достатъчно дълго да говориш!”.
 8. 8. 3. Възможности за интерпретация
 9. 9. 4. Заключение● още в най-древни времена сред траките имало лица, занимавали се –наред с други, разнообразни по своя характер, неща – и с пророческадейност;● много са легендарните сведения за Орфей, но в малко от тях той еопределен като прорицател, във всички случаи без да е представена вподробности пророческата му дарба;● изглежда невъзможно да се определи в детайли как точно епредсказвал Орфей и дали е бил вдъхновен от някой бог, порадикомплексния характер на представата за него;● може да се мисли, че фигурата на Орфей според представите наантичните автори била свързана както с естествено, така и стехническо (научено) пророкуване;● представената информация съвсем не изчерпва всички наличниданни за пророкуването при траките, но доказва остратанеобходимост от бъдещи проучвания по проблематиката.
 10. 10. 5. Образи към текста

×