WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx

ESP
WEEK 7
Name of Teacher
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx
EDUKASYON SA
PAGPAPAKATAO
WEEK 7 DAY 1
Paano natin
ipinakikita ang ating
pakikiramay sa
ating mga kaanak
na namamatayan?
Ipatukoy sa mga bata ang
iba’t ibang bahagi ng kanyang
ulo.
Anu ano ang iba’t ibang
bahagi ng iyong ulo?
Ano ang nasa loob n gating
bibig?
Bakit kaya tayo mayroong
dila?
Iparinig ang maikling tula:
Kilala mob a Ako?
Ako ang batang si Jose Rizal.
Isinilang ako sa Calamba,
Laguna.
Mahal ko ang aking bayan.
Pilipinas ang aking bayan.
Sino ang bata sa maikling
tula?
Saan siya isinilang?
Ano ang kanyang bansa?
Anong kakayahan ang
ipinakita niya?
Anong kakayahan
ang kayang gawin
ng isang tao?
Ano ang kaibahan ng tao
sa bagay?
Ano ang kayang gawin ng
tao na hindi kayang
gawin ng hayop?
Tandaan:
Ang tao ay
nakapagsasalita.
Sabihin ang iyong nais.
Ipaliwanag ang iyong
panig.
Magsalita upang malaman
ang katotohanan?
Ikaw ay nakapagsasalita. Alin-alin
ang maari mong gawin upang
magaamit ang iyong kakayahan
sa pagsasalita? Lagyan ng / at X
kung hindi.
___ 1. Pagtsitsismis
___ 2. Pag-awit
___ 3. Pagtula
___ 4. Paninira sa iba
___ 5. Pananalangin
Takda:
Gumuhit ng isang dila. Isulat sa
ibaba.
Maliit kong dila, mag-ingat lagi sa
pagsasalita. Nang hindi ka
makasakit ng kapwa.
EDUKASYON SA
PAGPAPAKATAO
WEEK 7 DAY 2
Ano ang kakayahan ng tao na
hindi kayang gawin ng mga
hayop?
Naranasan na ninyong
magpalipad ng saranggola?
Ano ang inyong naramdaman?
Iparinig ang maikling kwento:
Ngayon ay maririnig ninyo ang isang
karanasan ni Jose Rizal noong siya ay bata
pang katulad ninyo.
Hawanin muna ang mga balakid:
Tore o simboryo
nangahas
Ang Saranggolang Nasabit
“Isang bata ang nakita kong umiiyak dahil nasabit
ang kanyang saranggola sa tore o simboryo ng
simbahan. Inakyat ko iyon at ibinigay sa kanya.”
“Bakit ka nangahas na umakyat sa tore ng
simbahan?” ang tanong sa akin ng pari.“Naawa po
kasi ako sa batang umiiyak at tinutukso ng mga
kapwa bata dahil hindi makuha ang saranggola,”
ang aking sagot.
Sino ang batang nagsasalaysay sa
kwento?
Saan siya umakyat?
Bakit siya umakyat sa tore?
Ano ang sinabi ng pari sa kanya?
Ano ang isinagot ng bata? Paano
siya sumagot?
Anong kakayahan ang kayang
gawin ng isang tao?
Lutasin:
Masakit ang iyong ngipin.
Binibigyan ka ng kendi ng iyong
kalaro. Ano ang iyong sasabihin?
Tatanggapin mo ba ang
kendi?Bakit?
Tandaan:
Ang tao ay nakasasagot.
Sabihin ang iyong nais
Ipaliwanag ang iyong panig.
Sumagot upang malaman ang
katotohanan.
Bilugan ang tamang sagot.
1. Tinatanong ka ng lolo kung kumain ka na.
Ano ang isasagot mo?
a. oo b. kanina pa c. Opo Lolo
2. Tinatawag ka ng nanay mo. Paano ka sasagot?
a. Bakit ka tawag nang tawag?
b. Ano ba gusto mo sa akin?
c. Andiyan na po nanay.
3. May umutot. Sinabi ng katabi mo na ikaw. Ano ang sasabihin mo?
a. Hindi ako.
b. Baka ikaw tanga!
c. Siguro si __.
EDUKASYON SA
PAGPAPAKATAO
WEEK 7 DAY 3
Paano ka dapat sumagot sa
tawag o tanong?
Napalo ka na ba ng nanay o
tatay mo? Bakit?
Iparinig ang maikling kwento:
Ngayon ay maririnig ninyo ang isa pang karanasan ni Jose Rizal noong
siya ay bata pang katulad ninyo.Katulad ninyo si Jose ay nakaranas din
mapalo ng kanyang ina. Alamin natin kung ano ang dahilan.
Hawanin ang balakid: seda, sinamay maginhawa
Ang Barong Sinamay
Isinuot ni Jose ang damit na seda sa halip na barong sinamay na
pambahay. Pinalo siya ng kanyang ina nang ayaw niyang hubarin ang
damit na sedang pansimba.“Bakit ba ayaw mong isuot ang damit na
sinamay?” ang tanong ng kanyang ina.
“Makati pos a balat ang damit na sinamay. Ang seda po ay
maginhawa,” ang katwiran ni Jose
Bakit napalo ng kanyang ina si Jose?
Bakit ayaw niyang isuot ang sinamay?
Paano niya ipinahiwatig ang kanyang
pagtutol sa pagsusuot ng ayaw niyang
damit?
Maayos ba siyang nangatwiran?
Anong kakayahan ang
kayang gawin ng isang tao?
Lutasin:
May nagtapon ng kalat sa sahig.
Sabi ng kaklase mo ikaw iyon.
Paano ka mangangatwiran sa
iyong guro?
Tandaan:
Ang tao ay nakapangangatwiran.
Sabihin ang iyong nais
Ipaliwanag ang iyong panig.
Mangatwiran upang malaman ang
katotohanan.
Mangatwiran nang maayos upang ipakita ang katotohanan sa bawat
sitwasyon.
1. May sinat ka. Inuutusan ka ng nanay mo na maligo ka
na._______________
2. Busog ka pa pero pinipilit ka ng ate mo na kumain
na._______________
3. Pinatutulog ka na ng kuya mo kaya lang hindi ka pa tapos sa paggawa
ng mga assignments mo.______________
4. Sabi ng katabi mo sa guro kinopya mo ang sagot niya. Hindi naman
totoo._____________
5. Nanalo ka sa laro pero sabi ng kalaban dinaya mo
siya._____________
EDUKASYON SA
PAGPAPAKATAO
WEEK 7 DAY 4
Paano ka dapat
mangatwiran?
Aling bahagi ng iyong katawan ang
tumutulong sa iyo upang marinig ang mga
tunog , ingay, huni sa paligid?
Paano kaya kung wala kang kakayahang
makarinig?
Masisiyahan ka kaya sa pakikinig sa mga
kwento?
Awit: Little ears be careful what you hear.
Iparinig ang maikling kwento:
Ngayon ay maririnig ninyo ang isa pang karanasan ni Jose Rizal
noong siya ay bata pang katulad ninyo.Katulad ninyo si Jose ay
mahilig din makinig sa mga kwento.
Hawanin ang balakid: asotea, yaya
Sa Asotea
Si Jose ay mahilig making ng mga kwento.Nakinig siya sa mga
kwento ng kanyang nanay at yaya.
Sa kanilang asotea, si Jose ay nakinig sa mga kwento tungkol sa
aswang, kapre, tiyanak, at mga diwata.
Ano ang hilig gawin ni Jose?
Sinu-sino ang nagkwento sa
kanya?
Saan siya nakinig ng mga kwento?
Anu-anong mga kwento ang
kanyang kinahiligan?
Anong kakayahan ang kayang
gawin ng isang tao?
Lutasin:
Nagpapaliwanag ang iyong
guro tungkol sa bago ninyong
aralin. Ano ang dapat mong
gawin? Bakit?
Tandaan:
Ang tao ay may kakayahang
makinig.
Ang pakikinig ay isang paraan
Upang maragdagan ang
kaalaman.
Lagyan ng / ang mga dapat mo lamang
na pakinggan. X ang hindi.
___1. Bastos na salita
___2. Awitin
___3. Magagandang kwento
___4. Tula
___5. Pagmumura
Takda:
Iguhit ang iyong dalawang
tenga.Isulat sa ibaba ng iyong
drawing. “Little ears be careful
what you hear.
EDUKASYON SA
PAGPAPAKATAO
WEEK 7 DAY 5
Paano madaragdagan ang
iyong kaalaman?
Ano ang dapat mong gawin
kung may nagpapaliwanag o
nagsasalita?
Bakit kayo nag-aaral?
Anu-ano ang mga ibig
ninyong matutuhan sa
paaralan?
Iparinig ang maikling kwento:
Ngayon ay maririnig ninyo ang isa pang karanasan ni Jose Rizal noong
siya ay bata pang katulad ninyo.Katulad ninyo si Jose ay mahilig din
magbasa at magsulat.
Ang Batang Palabasa
Si Jose ay mahilig magbasa. Tatlong taong gulang pa lamang siya ay
marunong na siyang bumasa. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanyang
bumasa. Ang kanyang ina ang una niyang guro. Nais pa niyang
magbasa kaysa maglaro.
Ang Manunulat
Maliit pa lamang si Jose ay marunong na siyang sumulat. Sumulat siya
ng mga tula, dula-dulaan, at mga kwento sa wikang Tagalog at Kastila.
Ano ang hilig ni Jose?
Ilan taon siya nang matutong
bumasa?
Sino ang kanyang unang guro?
Anu-ano ang hilig niyang isulat?
Anu-anong wika ang gamit niya sa
pagsulat?
Anong kakayahan ang
kayang gawin ng isang tao?
Lutasin:
May pinababasa sa inyong babasahin
ang iyong guro. Inaaaya kang maglaro
ng kalaro mo. Ano ang gagawin mo?
May sulatin kayo. Dinadaldal ka ng
katabi mo. Ano ang gagawin mo para
matapos ka sa itinakdang oras ng guro?
Tandaan:
Ang tao ay may kakayahang
magbasa at magsulat.
Ang pagbabasa at pagsusulat ay
mga paraan
Upang maragdagan ang kaalaman.
Sagutan ang tseklis.
Lagyan ng / ang iyong sagot.
Palagi Minsan Gagawin
1. Nagbabasa ba ako
ng aking aklat?
2. Mabilis ba akong
sumulat?
3. Maayos at malinis
ba ang aking pagsulat?
4. Nakatatapos ba ako
sa takdang oras?
5. Tama ba ang aking mga
gawa?
1 von 57

Recomendados

WEEK1DAY1.pptx von
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxivanabando1
208 views50 Folien
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx von
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxArcelynPalacay1
33 views61 Folien
Q4-WEEK6DAY1.pptx von
Q4-WEEK6DAY1.pptxQ4-WEEK6DAY1.pptx
Q4-WEEK6DAY1.pptxGERALDINEMAYGEROY2
192 views85 Folien
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo von
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoModyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoAllan Ortiz
16.3K views36 Folien
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx von
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxMaryfelBiascan
279 views6 Folien
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari... von
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...LalainGPellas
992 views24 Folien

Más contenido relacionado

Similar a WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx

Grade 9 filipino week 4 las von
Grade 9 filipino week 4 lasGrade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 lasEvangelineSisonOfiaz
486 views9 Folien
ESP WEEK 8 QRTR 1.pptx von
ESP WEEK 8 QRTR 1.pptxESP WEEK 8 QRTR 1.pptx
ESP WEEK 8 QRTR 1.pptxchonaredillas
1K views47 Folien
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon von
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyonAlice Failano
21.1K views10 Folien
DLL_ESP 2_Q2_W2.docx von
DLL_ESP 2_Q2_W2.docxDLL_ESP 2_Q2_W2.docx
DLL_ESP 2_Q2_W2.docxKIMBERLYROSEFLORES
67 views10 Folien
LONG TEST.docx von
LONG TEST.docxLONG TEST.docx
LONG TEST.docxirenebanuelos3
28 views1 Folie
q4-week-7-8.pptx von
q4-week-7-8.pptxq4-week-7-8.pptx
q4-week-7-8.pptxEleanor Ermitanio
19 views59 Folien

Similar a WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx(20)

Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon von Alice Failano
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano21.1K views
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3 von Hercules Valenzuela
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
Hercules Valenzuela94.1K views
Filipino 3 Learner's Manual 4th Quarter von EDITHA HONRADEZ
Filipino 3 Learner's Manual 4th QuarterFilipino 3 Learner's Manual 4th Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 4th Quarter
EDITHA HONRADEZ26.8K views
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten von dionesioable
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksistenModyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
dionesioable12.9K views
UNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsx von AnneCarlos2
UNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsxUNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsx
UNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsx
AnneCarlos2252 views
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1) von EDITHA HONRADEZ
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
EDITHA HONRADEZ2.7K views
Grade 3 Filipino Teachers Guide von Lance Razon
Grade 3 Filipino Teachers GuideGrade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers Guide
Lance Razon87.2K views

WEEK-7-ESP-day-1-5.pptx

 • 11. Paano natin ipinakikita ang ating pakikiramay sa ating mga kaanak na namamatayan?
 • 12. Ipatukoy sa mga bata ang iba’t ibang bahagi ng kanyang ulo. Anu ano ang iba’t ibang bahagi ng iyong ulo? Ano ang nasa loob n gating bibig? Bakit kaya tayo mayroong dila?
 • 13. Iparinig ang maikling tula: Kilala mob a Ako? Ako ang batang si Jose Rizal. Isinilang ako sa Calamba, Laguna. Mahal ko ang aking bayan. Pilipinas ang aking bayan.
 • 14. Sino ang bata sa maikling tula? Saan siya isinilang? Ano ang kanyang bansa? Anong kakayahan ang ipinakita niya?
 • 15. Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang tao?
 • 16. Ano ang kaibahan ng tao sa bagay? Ano ang kayang gawin ng tao na hindi kayang gawin ng hayop?
 • 17. Tandaan: Ang tao ay nakapagsasalita. Sabihin ang iyong nais. Ipaliwanag ang iyong panig. Magsalita upang malaman ang katotohanan?
 • 18. Ikaw ay nakapagsasalita. Alin-alin ang maari mong gawin upang magaamit ang iyong kakayahan sa pagsasalita? Lagyan ng / at X kung hindi. ___ 1. Pagtsitsismis ___ 2. Pag-awit ___ 3. Pagtula ___ 4. Paninira sa iba ___ 5. Pananalangin
 • 19. Takda: Gumuhit ng isang dila. Isulat sa ibaba. Maliit kong dila, mag-ingat lagi sa pagsasalita. Nang hindi ka makasakit ng kapwa.
 • 21. Ano ang kakayahan ng tao na hindi kayang gawin ng mga hayop?
 • 22. Naranasan na ninyong magpalipad ng saranggola? Ano ang inyong naramdaman?
 • 23. Iparinig ang maikling kwento: Ngayon ay maririnig ninyo ang isang karanasan ni Jose Rizal noong siya ay bata pang katulad ninyo. Hawanin muna ang mga balakid: Tore o simboryo nangahas
 • 24. Ang Saranggolang Nasabit “Isang bata ang nakita kong umiiyak dahil nasabit ang kanyang saranggola sa tore o simboryo ng simbahan. Inakyat ko iyon at ibinigay sa kanya.” “Bakit ka nangahas na umakyat sa tore ng simbahan?” ang tanong sa akin ng pari.“Naawa po kasi ako sa batang umiiyak at tinutukso ng mga kapwa bata dahil hindi makuha ang saranggola,” ang aking sagot.
 • 25. Sino ang batang nagsasalaysay sa kwento? Saan siya umakyat? Bakit siya umakyat sa tore? Ano ang sinabi ng pari sa kanya? Ano ang isinagot ng bata? Paano siya sumagot?
 • 26. Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang tao?
 • 27. Lutasin: Masakit ang iyong ngipin. Binibigyan ka ng kendi ng iyong kalaro. Ano ang iyong sasabihin? Tatanggapin mo ba ang kendi?Bakit?
 • 28. Tandaan: Ang tao ay nakasasagot. Sabihin ang iyong nais Ipaliwanag ang iyong panig. Sumagot upang malaman ang katotohanan.
 • 29. Bilugan ang tamang sagot. 1. Tinatanong ka ng lolo kung kumain ka na. Ano ang isasagot mo? a. oo b. kanina pa c. Opo Lolo 2. Tinatawag ka ng nanay mo. Paano ka sasagot? a. Bakit ka tawag nang tawag? b. Ano ba gusto mo sa akin? c. Andiyan na po nanay. 3. May umutot. Sinabi ng katabi mo na ikaw. Ano ang sasabihin mo? a. Hindi ako. b. Baka ikaw tanga! c. Siguro si __.
 • 31. Paano ka dapat sumagot sa tawag o tanong?
 • 32. Napalo ka na ba ng nanay o tatay mo? Bakit?
 • 33. Iparinig ang maikling kwento: Ngayon ay maririnig ninyo ang isa pang karanasan ni Jose Rizal noong siya ay bata pang katulad ninyo.Katulad ninyo si Jose ay nakaranas din mapalo ng kanyang ina. Alamin natin kung ano ang dahilan. Hawanin ang balakid: seda, sinamay maginhawa Ang Barong Sinamay Isinuot ni Jose ang damit na seda sa halip na barong sinamay na pambahay. Pinalo siya ng kanyang ina nang ayaw niyang hubarin ang damit na sedang pansimba.“Bakit ba ayaw mong isuot ang damit na sinamay?” ang tanong ng kanyang ina. “Makati pos a balat ang damit na sinamay. Ang seda po ay maginhawa,” ang katwiran ni Jose
 • 34. Bakit napalo ng kanyang ina si Jose? Bakit ayaw niyang isuot ang sinamay? Paano niya ipinahiwatig ang kanyang pagtutol sa pagsusuot ng ayaw niyang damit? Maayos ba siyang nangatwiran?
 • 35. Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang tao?
 • 36. Lutasin: May nagtapon ng kalat sa sahig. Sabi ng kaklase mo ikaw iyon. Paano ka mangangatwiran sa iyong guro?
 • 37. Tandaan: Ang tao ay nakapangangatwiran. Sabihin ang iyong nais Ipaliwanag ang iyong panig. Mangatwiran upang malaman ang katotohanan.
 • 38. Mangatwiran nang maayos upang ipakita ang katotohanan sa bawat sitwasyon. 1. May sinat ka. Inuutusan ka ng nanay mo na maligo ka na._______________ 2. Busog ka pa pero pinipilit ka ng ate mo na kumain na._______________ 3. Pinatutulog ka na ng kuya mo kaya lang hindi ka pa tapos sa paggawa ng mga assignments mo.______________ 4. Sabi ng katabi mo sa guro kinopya mo ang sagot niya. Hindi naman totoo._____________ 5. Nanalo ka sa laro pero sabi ng kalaban dinaya mo siya._____________
 • 41. Aling bahagi ng iyong katawan ang tumutulong sa iyo upang marinig ang mga tunog , ingay, huni sa paligid? Paano kaya kung wala kang kakayahang makarinig? Masisiyahan ka kaya sa pakikinig sa mga kwento? Awit: Little ears be careful what you hear.
 • 42. Iparinig ang maikling kwento: Ngayon ay maririnig ninyo ang isa pang karanasan ni Jose Rizal noong siya ay bata pang katulad ninyo.Katulad ninyo si Jose ay mahilig din makinig sa mga kwento. Hawanin ang balakid: asotea, yaya Sa Asotea Si Jose ay mahilig making ng mga kwento.Nakinig siya sa mga kwento ng kanyang nanay at yaya. Sa kanilang asotea, si Jose ay nakinig sa mga kwento tungkol sa aswang, kapre, tiyanak, at mga diwata.
 • 43. Ano ang hilig gawin ni Jose? Sinu-sino ang nagkwento sa kanya? Saan siya nakinig ng mga kwento? Anu-anong mga kwento ang kanyang kinahiligan?
 • 44. Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang tao?
 • 45. Lutasin: Nagpapaliwanag ang iyong guro tungkol sa bago ninyong aralin. Ano ang dapat mong gawin? Bakit?
 • 46. Tandaan: Ang tao ay may kakayahang makinig. Ang pakikinig ay isang paraan Upang maragdagan ang kaalaman.
 • 47. Lagyan ng / ang mga dapat mo lamang na pakinggan. X ang hindi. ___1. Bastos na salita ___2. Awitin ___3. Magagandang kwento ___4. Tula ___5. Pagmumura
 • 48. Takda: Iguhit ang iyong dalawang tenga.Isulat sa ibaba ng iyong drawing. “Little ears be careful what you hear.
 • 50. Paano madaragdagan ang iyong kaalaman? Ano ang dapat mong gawin kung may nagpapaliwanag o nagsasalita?
 • 51. Bakit kayo nag-aaral? Anu-ano ang mga ibig ninyong matutuhan sa paaralan?
 • 52. Iparinig ang maikling kwento: Ngayon ay maririnig ninyo ang isa pang karanasan ni Jose Rizal noong siya ay bata pang katulad ninyo.Katulad ninyo si Jose ay mahilig din magbasa at magsulat. Ang Batang Palabasa Si Jose ay mahilig magbasa. Tatlong taong gulang pa lamang siya ay marunong na siyang bumasa. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanyang bumasa. Ang kanyang ina ang una niyang guro. Nais pa niyang magbasa kaysa maglaro. Ang Manunulat Maliit pa lamang si Jose ay marunong na siyang sumulat. Sumulat siya ng mga tula, dula-dulaan, at mga kwento sa wikang Tagalog at Kastila.
 • 53. Ano ang hilig ni Jose? Ilan taon siya nang matutong bumasa? Sino ang kanyang unang guro? Anu-ano ang hilig niyang isulat? Anu-anong wika ang gamit niya sa pagsulat?
 • 54. Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang tao?
 • 55. Lutasin: May pinababasa sa inyong babasahin ang iyong guro. Inaaaya kang maglaro ng kalaro mo. Ano ang gagawin mo? May sulatin kayo. Dinadaldal ka ng katabi mo. Ano ang gagawin mo para matapos ka sa itinakdang oras ng guro?
 • 56. Tandaan: Ang tao ay may kakayahang magbasa at magsulat. Ang pagbabasa at pagsusulat ay mga paraan Upang maragdagan ang kaalaman.
 • 57. Sagutan ang tseklis. Lagyan ng / ang iyong sagot. Palagi Minsan Gagawin 1. Nagbabasa ba ako ng aking aklat? 2. Mabilis ba akong sumulat? 3. Maayos at malinis ba ang aking pagsulat? 4. Nakatatapos ba ako sa takdang oras? 5. Tama ba ang aking mga gawa?