Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolering sanitair lnkdn

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 32 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Jfmverdonk (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolering sanitair lnkdn

 1. 1. Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij Les 13 Installaties: • Elektra • Riolering • Hemelwater • Docent: dhr. J.F.M. Verdonk MSc
 2. 2. ELEKTRISCHE INSTALLATIES Ongelukken door gepruts aan de elektrische installatie Wat veroorzaakt de meeste ongelukken met elektra in huis? 1. de wasdroger 20 % 2. de wasmachine 6 % 3. de elektrische deken 5 % Bron: KIWA
 3. 3. Elektrische installatie (NEN 1010, NPR 5310) 1. Aardleksschakelaar • Bij het weglekken van stroom is er gevaar voor personen • Een aardlekschakelaar onderbreekt dan de stroomtoevoer door de spanning uit te schakelen 2. Zekering • Bij te hoge stroomsterkten smelt een zekering (‘stop’) door, of springt de switch naar beneden: • Apparaten gaan anders kapot of de leidingen worden te heet en kunnen smelten • Bijv. Als teveel apparaten op een wcd zijn aangesloten • Bij kortsluiting raakt de fasedraad (+) aan de nuldraad (0), zonder weerstand: te hoge stroomsterkte: dus gaat kapot • Stroomsterkte meet je in Ampère Foto boven: aardlek-automaat met moderne groepen-schakelaars (switch) Foto onder: traditionele groepenkast met smelt-zekeringen en elektrameter
 4. 4. Slimme meter Bekijk: – http://www.slimmemeters.nl/w at-is-een-slimme-meter-2/ – http://youtu.be/rWmyadbiYv4 In 2015
 5. 5. Elektrische installatie (NEN 1010, NPR 5310) • Elektrische stroom loopt van een hoge spanning naar een lage spanning • Tussen de fasedraad en de nuldraad staat spanning – Fasedraad (+): bruin – Nuldraad (0): blauw – Aardingsdraad: groengeel – Zwart: schakeldraad » (ligt in het verlengde van de fasedraad) • Een elektrisch apparaat neemt energie op Bijv. een lamp •Tussen twee punten met een verschillende spanning gaat stroom lopen. De energie die deze stroom meeneemt laat een lamp branden.
 6. 6. Elektrische installatie (NEN 1010, NPR 5310) – Spanning: U [V= Volt] – Stroom: I [A= Ampére] – Weerstand: R [Ω = ohm] Oftewel ander geschreven: U = R x I Weerstand •Elk apparaat heeft een bepaalde weerstand tegen elektrische stroom. Bijv. een gloeilamp •De stroomsterkte in het apparaat hangt af van de spanning die er op staat U [Volt] en de weerstand R [Ampére] KiloWattuur (kWh) •De elektriciteitsmeter meet het aantal verbruikte Watt •Eén Watt is 1 Joule per seconde [J/s] en is een maat voor het verbruikte energie • Stel, een stofzuiger heeft een vermogen van 1000 W, oftwel een verbuik van 1000 Joule per seconde • Met een uur stofzuigen verbruik je dus 1000 W x 3600 s oftwel 1 kilo Watt hour [kWh] • Een kWh kost circa 23 cent
 7. 7. • Stel, waterkoker van 2000W • Spanning 230V • Wat is de stroomsterkte? • Welke zekering heb je dan nodig: 10A of 16A
 8. 8. Elektrische installatie (NEN 1010, NPR 5310) • In gebouwen: wisselspanning [Volt] • Lichtspanning (lichtnet) • Bovenste grafiek • 230V, 1 fase, 50Hz • Krachtspanning • Onderste grafiek • 400V, 3 fasen, 50Hz • Bijv. elektrisch koken • Laagspanning • 14 V • Bijv. de deurbeltrafo
 9. 9. Elektrische installatie Wandcontactdozen • ‘wcd’ Voorbeelden: • Met of zonder randaarde • Enkel of dubbel • Opbouw of inbouw • Spatwaterdicht
 10. 10. Opdracht VERKOOP TEKENING 3. Wat is dit?1. Wat is dit? 2. Wat zijn centraaldozen
 11. 11. Lezen van een verkooptekening Wat is wat?
 12. 12. RIOLERING NEN 3215
 13. 13. Riolering Gescheiden riolering 1. VWA = DWA 2. HWA • Soms septic tank • Afschot leidingen 1: 50 Geluidoverlast • BB2012: <30dB(A) – Contactgeluid én luchtgeluid Wateraccumulatie 1. HWA 2. Noodoverlaat
 14. 14. Riolering Opdracht 1. Met welke oplossingen kun je rioolstank voorkomen? 2. Met welke oplossingen kun je verstoppingen in de riolering voorkomen?
 15. 15. Voorkomen van stank • Afsluiting I. Luchtdichte uitvoering II. Een waterslot (hoogte > 50mm) • zoals een WC-pot, zwanenhals of bekersifon > I. Voorkomt stank (rioollucht) zolang er water in staat; zodat er geen rioolluchten de ruimte in kunnen komen II. De lozingstoestellen op de begane grond niet aansluiten op de standleiding • Let op: Stank bij leegstaande woningen! • Ontspanningsleiding (rond 50mm) I. Luchtinlaat op het hoogste punt van de binnenrioleringsinstallatie. II. Om te voorkomen dat het waterslot door drukverschil wordt leeggezogen!
 16. 16. Hevelwerking • Waterslot – Wat is een waterslot? – Het stankslot loopt pas door als het water boven de rand komt
 17. 17. Voorkomen van verstoppingen 1. Zorg voor de juiste appendages – afscheiders zoals vetvangers, zandvangers, ontstoppingsstuk, polderstuk 1. Zorg voor een juiste aansluiting > – dus ín de stromingsrichting! 1. Zorg voor geleidelijke overgangen >> • (90 graden bocht uitvoeren als 2 x 45 graden) 1. Afdoppen tijdens de bouw 2. Volgorde en doorstroming • Voldoende diameter • Het aansluiten van een lozingstoestel met een hoge afvoer, bijv. een wasmachine, op een hoger gedeelte in de verzamelleiding
 18. 18. Gebouwriolering (‘binnenriolering’) In- en onder de woning, tot 0,5m buiten de gevel of kavelgrens Verval (afschot) 1:50 dit is 20 mm/m1 • Materialen: • PVC > • PE (duurder, geschikt om in te storten in beton) • PP (minder milieu belastend; duurder) • ABS (beter hittebestendig) • Vroeger: • Gres >> (gebakken klei, verglaasd van binnen) • Gietijzer (dikwandig!) >>> • Bevestiging PVC buizen: • Lijmverbining >>>> • Mofverbinding >>>>> • Lasverbinding
 19. 19. Symbolen 1. Stromingsrichting vloeistoffen (op de plattegrondtekening) a. De leiding komt van de bovengelegen verdieping; het medium loopt omlaag b. De leiding komt van de benedengelegen verdieping; het medium loopt omhoog c. De leiding gaat van de getekende verdieping naar beneden; het medium loopt omlaag d. De leiding gaat van de getekende verdieping naar boven; het medium loopt omhoog
 20. 20. Gebouwriolering
 21. 21. Buitenriolering • VWA (=DWA) – Begint ca. 0,5m1 vanaf het erfgrens en/of voorgevel – De terreinleiding sluit aan op gemeenteriool buiten de kavelgrens – Per woning of gebouw, één aansluiting (=perceelaansluiting) – Materialen: – PVC en beton – Vroeger: gres Bron: rotterdam.nl en W.Scheffer
 22. 22. Bron:
 23. 23. Hemelwaterafvoer (HWA)  Benodigd • HWA (regenpijpen), spuwers, goten en een dak op afschot  Afvoer door: 1. Infiltratie op het (eigen) terrein, of 2. Infiltratie op openbara terrein (wadi) 3. Aansluiting op de gemeente riolering  Gebruikelijke materialen: • Normaalgesproken PVC • Zink (duurder) gaat lang mee • Onderste gedeelte (ter hoogte van maaiveld) soms in staal (sterker) Gouden regel: Houd het regenwater buiten de gevel!
 24. 24. Waar zitten de HWA’s
 25. 25. Waar zitten de HWA’s?
 26. 26. • Infiltratie – Normaal: regen –> infiltratie in de bodem–> stijging grondwaterstand & afvoer naar oppervlaktewater • Vertraging – Zorg er voor dat er tijd zit tussen de regenbui en de aankomst ervan in het oppervlaktewater • Berging – Opvang en buffering van het regenwater – Het oppervlaktewater zorgt voor de berging door stijging van het wateroppervlak Bergingscapaciteit regenwater
 27. 27. Bergingscapaciteit regenwater • Verharding – Tegenwoordig steeds meer verhard oppervlak (straten, daken). In kortere tijd stroomt het regenwater naar het oppervlaktewater. Met kans op wateroverlast • Bergingscapaciteit – Door toename verharding meer bergingscapaciteit regenwater nodig: – Meer infiltratie mogelijkheden en meer oppervlaktewater (sloten) • Bij elke nieuwbouw wijk zal extra oppervlaktewater aangelegd moeten worden • Toepassing van infiltratievoorzieningen zoals wadi’s en open bestrating
 28. 28. Infiltratie riolering regenwater • Infiltratie rioleringsbuizen als gemeenteriool • werkt als omgekeerde drainagewadi’s • Infiltratiekoffer in de tuinen • Voor het infiltreren van regenwater in de bodem • Bodem moet wel waterdoorlatend zijn (dus niet teveel klei) • Op de foto zie je infiltratiekoffers die bij de woning horen • Met aan de achterpaden van de woningen een overloopmogelijkheid naar het gemeente riool
 29. 29. Gemeente riool • Gescheiden aanbieden – Nieuwe woningen moeten verplicht VWA en HWA gescheiden aanbieden, ook als de gemeente nog geen gescheiden stelsel heeft – Nadeel: straatvuil komt in het oppervlaktewater; daarom voorkeur voor een ‘verbeterd gescheiden stelsel’, waarbij beide worden gereinigd in een afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi); waardoor er wel meer capaciteit nodig is voor de awzi; Meer info: riool.info • Gescheiden stelsel 1. Aparte afvoer voor VWA naar awzi 2. Aparte afvoer voor HWA naar oppervlaktewater • Principe: vrij verval (1:50)
 30. 30. Het timmerwerk voor het platte dak van een aanbouw. Wat valt je op bij de cijfers? 1loodslabbenindevoeg,bedoeldalswaterdichteafwerkingvan hetplattedak.HetloodkomtnamelijkbovenopdeEPDM dakbedekkingdienogmoetwordenaangebracht 2Kalkzandsteen;ditwordtstraksaanhetzichtonttrokkendoor deisolatieendedakbedekking;kalkzandsteenisnietalleenwat goedkopermaarookietsminderwarmtegeleidenddanbaksteen (eronderziteenstalenconstructievoorhetdak) 3Timmerwerkvanhetdak,alsonderhoutvooreenboeiboord;en alsafwerkingvandestaalconstructievanhetdak 4DPC-foliebijhetkozijn 5Gevelisolatie(hardekunststofplaat) 6Jemaghopendatditnogwordtgedichtmetwarmteisolatie.. 1 2 3 6 4 5

Hinweis der Redaktion

 • Vragen vorige week?

×