Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische omschrijving lnkdn(20)

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische omschrijving lnkdn

 1. Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij Les 10 Proces • Voorbeelden van bouwfouten • Tekeningen en bestek • Docent: dhr. J.F.M. Verdonk MSc
 2. Het beton- en staalwerk apart aanbesteed Bij controle kwam men er achter dat de staalconstructie naast de gestorte poer staat. Het betreft een staalconstructie die nog afgewerkt moet worden. Door de belasting vanuit de kolom is de voetplaat al verbogen. Het probleem is opgelost door onder de overstekende voetplaat een stalen kolom toe te passen.
 3. Een geveldoorvoer voor rookgasafvoer, een afvoer voor ventilatielucht en een toevoer voor ventilatielucht. Dat alles direct naast elkaar. De ruimte is natuurlijk beperkt, maar dit is toch echt levensgevaarlijk.
 4. Hoe werk je bij een renovatie de leidingen weg? Even een balk doorboren. Op deze manier kun je het doen maar erg netjes is het niet.
 5. In een nieuwbouwwoning is een verdeelblok gemaakt voor vloerverwarming. Kennelijk is er ook nog de mogelijkheid een elektrisch apparaat aan te sluiten.
 6. Deze situatie is tevoorschijn gekomen bij de renovatie van een kantoorgebouw. Het kantoorgebouw is gebouwd in 1990. Er is op een zeer creatieve manier omgegaan met de leidingen.
 7. De kanalen van een kanaalplaatvloer worden aan de spouwzijde dichtgezet met isolatiemateriaal. In de woningbouw gebeurt dat veelal op de bouwplaats. Jammer alleen dat niet iedereen het nut ervan inziet. De resterende kanalen van deze woning worden wellicht alsnog gedicht, maar de manier waarop de andere kanalen zijn dichtgezet getuigt niet van een zorgvuldig werkwijze.
 8. Het raam was er al, toen moest de verwarming nog geplaatst worden. De verwarming is veel te groot voor het stukje muur. Ach wat maakt het uit! Het raam kan toch nog open
 9. Hoe bespaar ik energie? Door de thermostaatknop boven de radiator te plaatsen dus. Zodra de knop even open gaat en de radiator warm wordt, zal deze ook weer dicht slaan. Voor het comfort overigens niet aan te bevelen.
 10. Teveel gesloopt Bij een huis hebben ze alle staande muren weggehaald. Niet zo slim. Nu is het hele dak ingezakt. Helaas is er wel een echte aannemer aan het werk geweest.
 11. De wand op de foto is de scheidingsmuur tussen een kinderdagverblijf en een gymzaal van een naastgelegen school. De wand dient 60 minuten brandwerend te zijn. Bij een vorige controle is geconstateerd dat er een groot gat in de muur zat. Dat is nu opgelost door de muur op een wel heel creatieve manier te dichten.
 12. De hoofd wapening over de betonen wand ligt te laag t.o.v. van het mv kanaal dus sla maar plat dan past het wel.
 13. Dit is echt een verwarmingsketel met pvc- rookgasafvoer. Aangelegd door een amateur? Misschien, maar al vele jaren goedgekeurd door de erkende installateur.
 14. Bubble Deck vloer Variant van de bekisting-plaatvloer Cobouw, 25-9-2017 • ‘De instorting van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport eind mei is veroorzaakt door een technische fout. De afschuifsterkte van het aansluitvlak van de bollenplaatvloeren was onvoldoende en voldeed niet aan de normen. • Het probleem schuilde volgens de onderzoekers van Bureau Hageman en TNO vooral in de aanhechting van de koppelstaven tussen de vloerplaten. Die moesten trekkrachten overdragen van plaat naar plaat, maar door de geringe hechting tussen het zelfverdichtend beton en de in het werk gestorte beton konden die staven hun werk Instorten parkeergarage Einhoven
 15. Variant van de bekisting- plaatvloer Bubble Deck vloer • Bollenplaatvloer • Zie de film: • http://youtu.be/MRo 5rz16SkE
 16. Minor Makelaardij, Bouwkunde A en B 16 TEKENING EN BESTEK • Fontys, Vastgoed & Makelaardij • Docent: dhr. J.F.M. Verdonk MSc, Kamer: R4 4.02 • J. verdonk@fontys.nl
 17. Bouwkundige tekeningen Waarvoor gebruiken we een bouwkundige tekening? – Communicatie • met opdrachtgever • met adviseurs • met aannemers – Voor het maken van begrotingen – Aanvraag omgevingsvergunning – Contractstuk Door de architect
 18. Tekeningen Een communicatiemiddel. Situatie, plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden, details.
 19. Bouwkundige tekeningen Fasering SO - Structuur ontwerp – ‘Schets’ VO - Voorontwerp – ‘Voorlopig ontwerp’ DO - Definitief ontwerp TO - Technisch ontwerp – ‘bestekstekening’ UO - Uitvoeringsontwerp – ‘werktekening’
 20. Fasering & soorten tekeningen NEN 2574 & DNR • Programma 1. Initiatief 2. Haalbaarheidsstudie 3. Projectdefinitie • Ontwerpfase 4. SO - Structuur ontwerp (of ‘schets’) 5. VO – Voorontwerp (‘Voorlopig ontwerp’) 6. DO - Definitief ontwerp • Uitwerkingsfase 7. Bestekstekening (TO - Technisch ontwerp) 8. Prijsvorming (contracttekeningen, verkooptekeningen) • Uitvoeringsfase (bouw) 9. Werkvoorbereiding: werktekeningen (UO – Uitvoeringsgereed ontwerp) 10.Uitvoering 11.Oplevering (Revisie tekeningen, as built) • Gebruik/beheer • Bouwkundige tekeningen door de architect • Constructie tekeningen door de constructeur • Installatietekeningen door de installatie adviseur of installateur
 21. Incl. topografische informatie, noordpijl, bebouwingsgrenzen, etc. Schaal 1:1000 of 1:500. Situatie- tekening
 22. Kadastrale tekening Vraag: waar ligt het noorden?
 23. Schaal • Tekeningen altijd op schaal! • Situatie 1:1.000 of 1:500 • Plattegronden en gevelaanzichten: 1:100 of 1:50 • Details: 1:20, 1:10, 1:5 of 1:1 • Schaal 1:100 betekent: 1 mm op tekening is dus 100mm in werkelijkheid • Papier aanpassen aan de gewenste schaal. Niet andersom!
 24. Plattegronden Een plattegrond teken je als een horizontale doorsnede op een hoogte van 1,5 m’
 25. Plattegrond • Tekeningen altijd op schaal! • Situatie 1:1.000 of 1:500 • Plattegronden en gevelaanzichten: 1:100 of 1:50 • Details: 1:20, 1:10, 1:5 of 1:1 • Schaal 1:100 betekent: 1 mm op tekening is dus 100mm in werkelijkheid • Papier aanpassen aan de gewenste schaal. Niet andersom!
 26. Aanzicht Doorsnede (gevel)
 27. Renvooi Zie het boek voor gedetailleerde informatie! • De arcering kan verschillen per tekeningschaal Voorbeeld arceringen voor tekeningen 1:50 en 1:100:
 28. i.h.w.g. prefab Vaste grond Gasb.-SBS-foamglass KZst.
 29. Bv: Vuren folies
 30. Tekeninghoofd (ofwel stempel) Rechtsonderin de tekening met belangrijke informatie over: • De tekening • De Fase: • De status
 31. Stramienlijnen De hart- op hartlijnen als onderliggend grid voor het ontwerp van de draagconstructie • Geeft het stramien aan van de dragende kolommen, dragende wanden • Modulaire coördinatie (3M, modulair bouwen): maten hebben een veelvoud van 300mm – Houten balkagen bijv. h.o.h. 600mm – Kantoorgebouwen met stramienmaten h.o.h.: • Gevelstramien 3600mm (= 2 x 1,8m) • Stramien draagconstructie (i.v.m. parkeerkelder) 7,20 m; Breedte dus 14,4 m
 32. 32 Stramienlijnen Voorzien van letters en cijfers
 33. Detailstekeningen Horizontale details.. Verticale details..
 34. 34 Met toelichtingen Teksten en maatvoeringen buiten de tekening
 35. Met hoogtematen t.o.v. Peil… Maaiveld
 36. 36 Hoogtematen • De hoogte van het maaiveld (van het terrein) wordt gemeten ten opzichte van het NAP - Normaal Amsterdams Peil (NAP) = 0 • Hoogtematen van het gebouw worden gemeten t.o.v. peil
 37. Waar moet situatie tekening minimaal aan voldoen? (zelfstudie) Een topografische tekening, met: o Het terrein en de bebouwing o De afmetingen van de kavel en het bebouwde oppervlak o De situering van het gebouw ten opzichte van de perceelgrenzen o Globale maatvoering t.o.v. het tot hart v.d. weg o Het betreffende bouwwerk arceren of het dak intekenen o De ontsluiting, inrichting en het gebruik van het terrein o De aangrenzende terreinen met daarop voorkomende bebouwing o De omliggende straten en straatnamen o Noordpijl; het noorden naar boven (de oriëntatie) o Eventueel de kadastrale gegevens en anders op een aparte kadastrale tekening Bron: ftp.rheden.nl/~ruimtelijkeplannen/NL.IMRO.0275.BPRW5-ON01/t_NL.IMRO.0275.BPRW5-ON01.html
 38. • Wie maken er allemaal tekeningen in de bouw? 1. Architect 2. Constructeur 3. Installatie adviseur – Tijdens de uitvoering: aannemer, installateurs, fabrikant/toeleveran ciers
 39. Constructie- tekeningen Door de constructeur
 40. Installatie- tekeningen Door de installatie adviseur
 41. R. Tienstra i.h.w.g. prefab Vaste grond Gasb.-SBS-foamglass KZst.
 42. R. Tienstra Bv: Vuren folies
 43. Bouwkundige tekeningen Papierformaten • A0, A1, A2, A3, A4 • Elk blad is een veelvoud van A4 (210x297 mm)
 44. Vouwwijze tekeningen
 45. • Begin met dunne hart- of stramienlijnen. Maak een heldere bladindeling
 46. Teken niet nauwkeuriger dan de fase waarin je je bevindt • SO • VO/DO
 47. Bestek Beschrijving van het werk 1. Voorwaarden voor het werk 2. Bouwmaterialen 3. Werkzaamheden (werksoorten)  Traditioneel bestek: • Werkbeschrijvingen • Bijv.: meng cement, kalk en zand in de verhouding: 1 deel cement : 1/2 deel kalk : 4 1/2 deel zand  Modern bestek • verschuift richting een prestatie omschrijving (kwaliteitseisen) • Bijv.: De betonsterkteklasse is C28/35 [35N/mm2] Onderdeel van bestek en tekeningen
 48. Werksoorten • Welke werksoorten kennen we in de bouw? Bijv:  Grondwerk  Metselwerk  Betonwerk  Timmerwerk  Installaties, Etc.
 49. ‘Stabu’ bestek Opbouw projectbestek 1. Algemene bepalingen • Gelden voor het gehele werk • Standaard hoofdstukken 00, 01 en 05 2. Werkbeschrijvingen per werksoort • Standaard hoofdstukken 10 t/m 75 • Per hoofdstuk deel a en b: a. Algemene bepalingen per hoofdstuk (betonwerk, timmerwerk, etc.); b. Werkbeschrijvingen per hoofdstuk; (bijv. betonwerk) Standaard bestek voor de burger- en utiliteitsbouw
 50. ‘Stabu’ bestek Voorbeeld van een Stabu bestektekst: betonwerk 1. Algemene bepaling per hoofdstuk: 21.00.30-06 Melding aanvang betonstorten Tenminste twee werkdagen voordat met het storten van een onderdeel wordt begonnen moet de directie hierover worden ingelicht. 2. Werkbeschrijving per hoofdstuk: 21.50.10-a 1 – Betonmortel NEN 8005 Betonsterkte C28/35 Milieuklasse XC4 Bindmiddel: cement CEM III/A .01 De funderingsbalken • Een bestek wordt geschreven met een computerprogramma en database
 51. ‘Stabu’ bestek, Standaard hoofdstuk indeling 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN 10 STUT- EN SLOOPWERK 12 GRONDWERK 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 15 TERREINVERHARDINGEN 16 BEPLANTING 17 TERREININRICHTING 20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 21 BETONWERK 22 METSELWERK 23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 24 RUWBOUWTIMMERWERK 41 TEGELWERK 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 45 AFBOUWTIMMERWERK 46 SCHILDERWERK 47 BINNENINRICHTING 48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 51 BINNENRIOLERING 52 WATERINSTALLATIES 53 SANITAIR 54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 55 GASINSTALLATIES 56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES 57 TECHNISCHE INRICHTING 60 VERWARMINGSINSTALLATIES 61 VENTILATIE- EN
 52. Overige belangrijke begrippen  Onderzoek de betekenis van de begrippen:  Stelpost (bijv. een stelpost voor een keuken)  Verrekenbare hoeveelheden (bijv. de hoeveelheid wapening in beton in kg/m3)  Directielevering  Derden  Garantie  Monster (bemonstering van bijvoorbeeld het sanitair)  Meer- en minderwerk  O.g. (of gelijkwaardig)
 53. Bestekset  De bestekset is een contractstuk – Bestek, tekeningen en bijlagen vormen een onlosmakelijk geheel – juridische afspraken tussen opdrachtgever en aannemer – Tijdens de bouw is de bestekset leidend  Het bestek verwijst naar andere documenten  De UAV 2012  ‘ Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken’  NEN normen  en overige technische richtlijnen, etc  Eventuele overige documenten
 54. Gouden regels Wat bij tegenstrijdigheid van bestek en tekeningen? Bijvoorbeeld:  Op tekening staat een vloerdikte van 250mm  In het bestek staat vermeld een vloerdikte van 200mm  Wat is nu van toepassing? 1. Bestek gaat voor (bestek-) tekening 2. Nieuw gaat voor oud 3. Specifiek (bijzonder) gaat voor algemeen
 55. Technische omschrijving
 56. Technische omschrijving Inhoud  Algemeen over het gehele werk  Omschrijving van de bouwdelen, de te gebruiken materialen, etc.  Kleur- en materiaal staat  Ruimte-afwerkstaat In plaats van een bestek kan ook gewerkt worden met een Technische omschrijving (TO): • Is veel eenvoudiger • Kan worden gebruikt voor kleine opdrachten en door particulieren • Komt ook veel voor in verkoopbrochure
 57. Nl-Sfb methode Wordt gebruikt voor: • De opbouw van een technische omschrijving • De opbouw van een bouwkundig rapport • de opbouw van een elementenbegroting • De verschillende lagen in een CAD bestand
 58. • ‘Conformité Européenne’ – Voldoet aan Europese richtlijn bouwproducten – Geen (kwaliteits-) keurmerk – Testen conform Europese geharmoniseerde productnormen of Europese technische goedkeuringen – In alle EU landen gelijk • Bijv.: de zandzakslingerproef; voor het testen van de sterkte van een balustrade (zie onderste foto)
Anzeige