Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Preporuka OCD SOT

95 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Preporuka OCD SOT

  1. 1. PREPORUKA Kao predsednik Svetskog omladinskog talasa i predsednik Organizacionog odbora Medunorodne studentske nedelje u Beogrodu,imam to zadovoljstvo da u periodu 2AA9-2A1L saradujem sa g-dicom Jelenom Rodii. Jelena Rodii je u okviru Medunarodne studentske nedelje u Beogradu tokom ove tri godine angaZovana na razliditim pozicijama, kao i na realizaciji nekoliko razliditih programskih aktivnosti, na kojima se pokazala kao izuzetno dragocen saradnik, sa visokim stepenom inicijative, sposobna da planira i uspeino sprovodi dugoroine i kratkoroine ciljeve. Jelena Rodid je izuzetno inteligentna, energidna i dobro organizovana osoba, sa velikim izvorom kontakata i informacija. Odliino se snalazi u dinamidnom radnom okruZenju koje podrazumeva intenzivan kontakt sa ljudima. Odlikuje se sposobnoiiu da postavlja prava pitanja, potpomaZe bolju komunikaciju izmedu kolega i kada su se ukazali problemi donosi odluke u grupi i istovremeno odrZava dobar duh u timu. Takode, kada je to bilo potrebno, iskazivala je liderske sposobnosti i preuzimala inicijativu kao lider grupe. Svi zadaci koji su joj povereni zavrieni su sa velikim entuzijazmom i uspehom i ona je u naioj saradnji izgradila odnos pun poverenja. Ovom prilikom Vam najsrdadnije preporudujem g-dicu Jelenu Rodii, za svaku poziciju koja podrazumeva visok stepen odgovornosti i organizacionih veitina. Smatram da bi njeno angaZovanje u VaSoj instituciji bilo od velike koristi, zato i ialjem ovu toplu preporuku. Morijo Bulot Svetski omladinski talas Predsednik tel: +381 (0)69 738 443 email: ma rija.bu lat@ iswib.org Beograd, 17.O7.2A12. I World Youth Wave

×