Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Жанболат.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Em hicheeliin ach holbogdol
Em hicheeliin ach holbogdol
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Жанболат.pptx (20)

Anzeige

Жанболат.pptx

  1. 1. ӨЛГИЙ СУМЫН ХҮҮХДИЙН 23-Р ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ Тайлан бэлтгэсэн: Биеийн тамирын багш Р.Жанболат
  2. 2. АЖЛЫН ТАЙЛАН  Миний бие 2022 оны 9 сарын 1-ээс Биеийн тамирын багшийн албан тушаалд томилогдон ажиллаж байна.  Энэ хугацаанд удирлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэсэн.  Цэцэрлэгээс зохион байгуулсан аливаа олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвх, зүтгэлтэй оролцсон.  Сургалтын орчны стандартыг хангах зорилтын хүрээнд хүүхдийн насны онцлогт тохирсон бие бялдаржуулах дасгал хийх ажлын төлөвлөгөөг улиралаар гаргасан.
  3. 3. Бид хүүхдийг эрүүл биетэй, саруул ухаантай, сайн хүн болгох үндсийг тавина. Эрхэм зорилго
  4. 4. Зорилт: Хүүхэд бүр эрүүл аюулгүй өсч, хөгжих хүүхдэд ээлтэй орчныг цэцэрлэгт бүрдүүлнэ.  Хүүхэд бүрт адил тэгш хандана.  Анги эрүүл ахуйн орчны шаардлагыг хангасан байна  Хүүхэдийн насны онцлогт тохирсон дасгал хөдөлгөөн, зөв дадал хэвшилд суралцах.
  5. 5. Багш ажилчдын бүтээлч ажил ба байгууллагын хөгжил 
  6. 6. Ахлах болон дунд бүлгийн хүүхдүүдэд зориулсан үзүүлэн хийв.
  7. 7. Бусад ажлын талаар:  Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдав  Багш өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж өөртөө үнэлгээ хийсэн.
  8. 8. Өөрийн үйл ажиллагааны SWOT үнэлгээ хийх Давуу тал 1.Ажлын байрны биеээ авч явах соёл 2.Ажлын байрны ёс зүй Сул тал: 1.Өөрийгөө хөгжүүлэх,бусадтай нээлттэй харилцаж илэн далангүй байх Боломж: Олж авч буй мэдлэг, туршлагаа өөрийн ажилдаа тусган тасралтгүй хөгжин ажиллах. Бусад багш нартайгаа хамтран хөгжих төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах, арга замыг эрэлхийлэх. Өөрийн мэдлэгийн хүрээнд эзэмшсэнээ бусаддаа түгээн дэлгэрүүлэх,хамтарч ажиллах болно. Амжилт Мэргэжил дээшлүүлж сурж байна,

×