Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

08_ProcesniPristup.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
QDoc_SSA.pptx
QDoc_SSA.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 08_ProcesniPristup.pdf (15)

Aktuellste (20)

Anzeige

08_ProcesniPristup.pdf

 1. 1. Projektovanje proizvodnih sistema sistema UPRAVLJANJE PROCESIMA UPRAVLJANJE PROCESIMA
 2. 2. Upravljanje procesima Upravljanje procesima Savremeno upravljanje poslovnim sistemima zasnovano je na upravljanju Savremeno upravljanje poslovnim sistemima zasnovano je na upravljanju procesima. procesima. Da bi jedan poslovni sistem u celini ili jedan njegov deo upravljao procesima potrebno je prethodno primeniti procesni pristup. Tek tada je moguće prepoznavati ključne procese u vremenu, utvrđivati njihove moguće prepoznavati ključne procese u vremenu, utvrđivati njihove indikatore uspešnosti (performanse), definisati odgovornosti za procese, odrediti organizacionu, funkcionalnu i upravljačku međuzavisnost procesa i uspostaviti osnove za upravljanje procesima. Jedan od složenijih zadataka u procesu uspostavljanja sistema upravljanja procesima je utvrđivanje indikatora uspešnosti procesa.
 3. 3. Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa • sposobnost procesa, odnosno, obim i kvalitet ostvarenog izlaza (proizvod ili usluga) u odnosu na željeni, planirani ili maksimalno mogući izlaz, • racionalnost procesa, odnosno, obim i kvalitet ostvarenog ulaza (potrošnja resursa) u odnosu na željeni, planirani ili maksimalno mogući ulaz, Uspešnost procesa Uspešnost procesa je odrednica koja podrazumeva, odnosno obuhvata, parametre, indikatore, pokazatelje koji se odnose na: • racionalnost procesa, odnosno, obim i kvalitet ostvarenog ulaza (potrošnja resursa) u odnosu na željeni, planirani ili maksimalno mogući ulaz, • vremensku usklađenost procesa (vreme trajanja i sinhronizovanost sa ostalim procesima), odnosno, ostvareno vreme trajanja procesa u odnosu na željeno, planirano ili maksimalno moguće vreme.
 4. 4. Parametri, odnosno, veličine za određivanje Parametri, odnosno, veličine za određivanje indikatora uspešnosti procesa indikatora uspešnosti procesa
 5. 5. Parametri, odnosno, veličine za određivanje indikatora Parametri, odnosno, veličine za određivanje indikatora uspešnosti procesa uspešnosti procesa Izlazi iz procesa: Izlazi iz procesa: PI – planirani nivo obima i kvaliteta izlaza iz procesa, odnosno predmeta rada Max I – maksimalni nivo obima i kvaliteta izlaza iz procesa OI – ostvareni nivo obima i kvaliteta izlaza iz OI – ostvareni nivo obima i kvaliteta izlaza iz procesa Ulaz Ulazi i u proces u proces: : PR – planirani nivo potrošnje resursa Min R – minimalni nivo potrošnje resursa OR – ostvareni nivo potrošnje resursa Vreme trajanja procesa Vreme trajanja procesa: : PT – planirano vreme trajanja procesa Min T – minimalno vreme trajanja procesa OT – ostvareno vreme trajanja procesa
 6. 6. Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa  ostvarenog i planiranog ili maksimalnog nivoa obima i kvaliteta izlaza, predmeta rada Indikator uspešnosti procesa može se definisati kao složeni pokazatelj uspešnosti, koji zavisi od tri pokazatelja koji se određuju iz odnosa: OI OI  planiranog ili minimalnog i ostvarenog nivoa potrošnje resursa  planiranog ili minimalnog i ostvarenog vremena trajanja procesa I Max OI ili PI OI OR R Min ili OR PR OT T Min ili OT PT
 7. 7. To znači da se indikator uspešnosti procesa Iu izračunava na sledeći način: To znači da se indikator uspešnosti procesa Iu izračunava na sledeći način: kada se koriste planirane veličine, ili Određivanje indikatora uspešnosti Određivanje indikatora uspešnosti procesa procesa   1 OT PT OR PR PI OI Iu    kada se koriste planirane veličine, ili   1 OT T Min OR R Min I Max OI Iu    kada se koriste eksterne veličine.
 8. 8. Primer Primer Za procese A i B treba: 1. Grafički prikazati parametre za određivanje indikatora uspešnosti procesa. 2. Izračunati indikator uspešnosti procesa. 3. Navesti šta sve predstavlja osnovu za upravljanje procesom. 4. Napraviti grafički prikaz toka procesa (process flow) Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa A: U procesu proizvodnje nogara za stolove od masiva (struganje, rasecanje, kraćenje, parenje, finalna obrada) planirano je da se proizvede 400 komada, od 5 kubika oblovine, za 3 radna dana (radi se samo u 1 smeni 8 sati). Plan nije ostvaren u potpunosti. Izrada je trajala puna 4 dana. Montaži stolova je pristiglo 397 komada, 3 su negde nestale. Utrošeno je 6 kubika oblovine. B: U šalterskoj sali Opštine, koja ima 6 šaltera, planirano je da se za 8 radnih sati opsluže (podnošenje zahteva, obrada zahteva, overa, izdavanje dokumenata) svi građani koji dođu u toku radnog vremena, i da prosečno vreme čekanja ne bude veće od 10 minuta. Na kraju smene ostalo je 20 građana koji nisu završili posao, a prosečno vreme čekanja bilo je 12 minuta.
 9. 9. Primer Primer PROCES A: PROCES A: 1. Grafički prikazati parametre za određivanje indikatora uspešnosti procesa: Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa REZULTAT PR = 5 m3 PT = 24 PI = 400 Uspešnost procesa PROCES PROIZVODNJE NOGARA ZA STOLOVE OD MASIVA ULAZ (oblovina) IZLAZ (nogari za stolove) KORISNIK (montaža stolova) -ostvarenje plana - zadovoljstvo korisnika REZULTAT OI = 397 OT = 32 OR = 6 m3 PR = 5 m3 PT = 24 PI = 400 Racionalnost (efikasnost) Sposobnost
 10. 10. Primer Primer PROCES A: 2. Izračunati indikator uspešnosti procesa. Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa   1 62 . 0 32 24 6 5 400 397 OT PT OR PR PI OI Iu        Osnov za upravljanje procesima predstavlja:  identifikacioni karton procesa,  dokumentacija iz koje se vide podaci o utrošku oblovine (trebovanje); vremena i količina kvalitetnih nogara koji se predaju montaži stolova (zapis o primopredaji),  indikatori uspešnosti procesa,  tabele i dijagrami za praćenje trenda 3. Navesti šta sve predstavlja osnovu za upravljanje procesom.
 11. 11. Primer Primer PROCES A: PROCES A: 4. Napraviti grafički prikaz toka procesa (process flow) : Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa Trebovanje Preuzimanje oblovine Viljuškarista Trebovanje Početak Radni nalog Struganje Radnik na gateru Radni nalog Radni nalog Rasecanje Radnik na rasecanju Radni nalog Radni nalog Kraćenje Radnik na kraćenju Radni nalog 1
 12. 12. Primer Primer PROCES A: PROCES A: 4. Napraviti grafički prikaz toka procesa (process flow) : Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa Radni nalog Parenje 1 Radnik na parenju Radni nalog Radni nalog Finalna obrada Radnici na obradi Radni nalog Zapis o primo- predaji Predaja nogara montaži Magacioner Zapis o primopredaji Kraj
 13. 13. Primer Primer PROCES B: PROCES B: 1. Grafički prikazati parametre za određivanje indikatora uspešnosti procesa: Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa PR = 6 х 8 PT =10 [min/građ] PI = x Uspešnost procesa PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA ULAZ (zahtevi) IZLAZ (obrađeni zahtevi) Zadovoljstvo građana REZULTAT OI = x-20 OT =12 [min/građ] OR = 6 x 8 PR = 6 х 8 PT =10 [min/građ] PI = x Racionalnost (efikasnost) Sposobnost
 14. 14. Primer Primer PROCES B: 2. Izračunati indikator uspešnosti procesa. Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa   1 77 . 0 12 10 1 260 240 12 10 8 6 8 6 x 20 x OT PT OR PR PI OI Iu                građ 240 12 60 8 6 20 x      Osnov za upravljanje procesima predstavlja:  identifikacioni karton procesa,  dokumenta iz kojih se vidi broj podnetih i broj izdatih zahteva (lista podnetih i lista izdatih zahteva); vreme trajanja obrade zahteva, koje se takođe evidentira u listama,  indikatori uspešnosti procesa,  tabele i dijagrami za praćenje trenda 3. Navesti šta sve predstavlja osnovu za upravljanje procesom.   građ 240 12 6 20 x    
 15. 15. Primer Primer PROCES B: PROCES B: 4. Napraviti grafički prikaz toka procesa (process flow) : Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa Zahtev sa podnetim dokumentima građana Podnošenje zahteva Građani -dokumenta građana - lista podnetih zahteva. Početak Podneta dokumenta građana Podneta dokumenta građana Obrada zahteva Šalterski službenik Obrađena dokumenta građana Obrađena dokumenta građana Overa Menadžment Overena dokumenta građana Overena dokumenta građana Izdavanje dokumenata Šalterski službenik -Overena dokumenta građana - Lista izdatih zahteva. Kraj
 16. 16. Zadatak Zadatak Za procese C,D,E,F,G,H treba: 1. Grafički prikazati parametre za određivanje indikatora uspešnosti procesa. 2. Izračunati indikator uspešnosti procesa. 3. Navesti šta sve predstavlja osnovu za upravljanje procesom. 4. Napraviti grafički prikaz toka procesa (process flow) Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa C: U procesu proizvodnje plastičnih folija (ekstruzija, izvlačenje, štampanje, namotavanje i sečenje) za planirano vreme proizvedena je planirana količina. Utrošeno je 10% više polietilena od planirane količine. Posle kontrole utvrđeno je da 4% proizvedene folije nije odgovarajućeg kvaliteta i ta količina je prebačena na mašinu za reciklažu. D: Na jednoj liniji GSP-a planirano je da 5 autobusa napravi po 10 tura (krugova) vožnje putnika (ulaz putnika, poništavanje karata, vožnja do odredišta, izlaz putnika). Zbog gužvi u saobraćaju i kašnjenja u polasku zbog nediscipline vozača, 4 autobusa su napravila po 9 tura a samo peti je ispunio plan. Istovremeno su autobusi potrošili 15% više goriva od planirane količine.
 17. 17. Zadatak Zadatak Za procese C,D,E,F,G,H treba: 1. Grafički prikazati parametre za određivanje indikatora uspešnosti procesa. 2. Izračunati indikator uspešnosti procesa. 3. Navesti šta sve predstavlja osnovu za upravljanje procesom. 4. Napraviti grafički prikaz toka procesa (process flow) Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa E: Tehničke mogućnosti peći, kao dela procesa "Proizvodnja hleba i peciva" (doziranje; mešanje; E: Tehničke mogućnosti peći, kao dela procesa "Proizvodnja hleba i peciva" (doziranje; mešanje; formiranje komada; pečenje; pakovanje) su 20 kg hleba u minuti. Posmatrana pekara je za tri sata neprekidnog rada ispekla 2700 kg hleba. Minimalno pripremno vreme za početak rada pekare je 20 minuta. Pekari su, na pripremi i opsluživanju pekare dok peče hleb, radili 6 sati. F: Za proces "Nabavka i prodaja" (prijem zahteva; izbor najpovoljnijeg dobavljača; nabavka; skladištenje; prodaja) jednog trgovinskog preduzeća, planirano je da se sa 10 komercijalnih referenata realizuje: - ukipan obim prometa (UOP) od 90 miliona n.j. godišnje, - ukupna razlika u ceni (UR1uC) od 5 miliona n.j. godišnje, Preduzeće je u drugoj polovini godine angažovalo još 2 komercijalna referenta i ostvarilo: - 110 miliona n.j. ukupnog obima prometa, - 4,5 miliona n.j. ukupne razlike u ceni.
 18. 18. Zadatak Zadatak Za procese C,D,E,F,G,H treba: 1. Grafički prikazati parametre za određivanje indikatora uspešnosti procesa. 2. Izračunati indikator uspešnosti procesa. 3. Navesti šta sve predstavlja osnovu za upravljanje procesom. 4. Napraviti grafički prikaz toka procesa (process flow) Određivanje indikatora uspešnosti procesa Određivanje indikatora uspešnosti procesa G: Proces "Obuka vozača B kategorije" (evidentiranje; teorijska obuka; praktična obuka; priprema za polaganje ispita) jednog Centra za obuku vozača, ostvario je u prošloj godini sledeće rezultate: - obučeno je za 25% više kandidata od plana, - prosečno utrošen broj časova po kandidatu je 20% manji od planiranog. H: Ispit iz predmeta "Inženjering procesa" položilo je u toku semestra (putem kolokvijuma) 60% upisanih studenata. Umesto planirana 2 održana su 3 kolokvijuma.

×