SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
1 Matemàtiques 3 ESO
1. Calcula els valors numèrics d'aquests polinomis per als valors que s'indiquen:
a) 2
5 12x x+ − per a 7x =
b) 2
3 5 4x x− + per a 6x = −
c) 2 11x − per a 10x =
d) 3
11x − per a 2x =
2. Calcula aquestes sumes i restes de polinomis:
a) ( ) ( )2 2
4 3 5 2 5 2x x x x+ − + + +
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
2 Matemàtiques 3 ESO
b) ( ) ( )2 2
9 5 3 7 1x x x x− + − − −
c) ( ) ( )2
2 9 2 4y y y− − − +
d) ( ) ( )3 2 3 2
5 12 10 5 3 2x x x x x x− + + − − − +
3. Calcula aquests productes de polinomis:
a) ( ) ( )2 5 3 7x x+  +
b) ( ) ( )2
3 2 4 2x x x−  − +
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
3 Matemàtiques 3 ESO
c) ( ) ( )9 4x x−  −
d) ( ) ( )5 2 3 6x x−  +
4. Realitza aquestes operacions fent servir les fórmules notables:
a) ( )
2
6x + b) ( )
2
9x −
c) ( )
2
3 5x + d) ( ) ( )9 9x x+  −
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
4 Matemàtiques 3 ESO
e) ( ) ( )4 7 4 7x x+  − f) ( )
2
3 10x −
5. Resol aquestes equacions:
a) 5 7 17x x− = + b) 2 15 25 3x x− = −
c) 7 7 9 17x x+ = + d) 8 4 1 2x x x− + = − −
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
5 Matemàtiques 3 ESO
e) 2 11 5x x+ = f) 2 19 19 33x x− = − −
6. Resol aquestes equacions:
a)
5 2 2
3 5
x x+ +
= b)
2 3
9 6 2
x x
− =
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
6 Matemàtiques 3 ESO
c) ( )21 2 5 7 1 80x x− − + = + d) ( )5 8 10x x− − =
e) ( )2 3 1 20x x+ − = f)
5 1 2 29
12 8 8
x x+ −
+ =
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
7 Matemàtiques 3 ESO
7. Resol aquestes equacions:
a) 2
4 45 0x x+ − = b) 2
2 11 40 0x x+ − =
c) 2
15 23 4 0x x− + = d) 2
15 36 0x x− + =
e) 2
19 18 0x x+ + = f) 2
40 58 21 0x x− − =
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
8 Matemàtiques 3 ESO
8. Resol aquestes equacions:
a) 2
49 112 64 0x x− + = b) 2
2 66 0x x+ − =
c) 2
2 10 0x x− + = d) 2
11 26 0x x+ − =
e) 2
25 80 64 0x x− + = f) 2
4 20 41 0x x− + =
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
9 Matemàtiques 3 ESO
9. Resol aquestes equacions de segon grau incompletes:
a) 2
676 0x − = b)
2
48
12
x
=
c) 2
14 0x x+ = d) 2
121 0x + =
e) 2
25 0x x− = f) 2
25 0x − =
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
10 Matemàtiques 3 ESO
10. Resol aquestes equacions de segon grau, simplificant o canviant signes abans
d'aplicar la fórmula:
a) 2
28 55 18 0x x− − + = b) 2
10 350 1.240 0x x+ + =
c) 2
2 21 52 0x x− − − = d) 2
23 248 0x x− − + =
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
11 Matemàtiques 3 ESO
e) 2
7 182 392 0x x+ − = f) 2
30 189 0x x− + − =
11. Resol aquestes equacions de segon grau:
a) 2 2
10 10 9 2 7x x x x− + = +
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
12 Matemàtiques 3 ESO
b) 2 2
2 6 50 14x x x x− − = − −
c) 2
2 3 70 3 2x x x+ − = +
d) 2 2
2 8 12 53x x x x+ = + −
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
13 Matemàtiques 3 ESO
12. Digues si aquestes afirmacions o igualtats són certes o falses i per què.
a) Una equació de segon grau sempre té dues solucions.
b) Una equació de segon grau del tipus 2
0ax bx+ = sempre té la solució 0x = .
c) Si una equació de segon grau té dues solucions, una n’és de positiva i l’altra de
negativa.
d) ( )
2 2
3 5 9 25x x+ = +
ACTIVITATS
DE REFORÇ
UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS
14 Matemàtiques 3 ESO
e) ( )
2 2
3 5 3 30 25x x x+ = + +
f) ( )
2 2
3 5 9 30 25x x x+ = + +

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Deures matesccss estiu2010
Deures matesccss estiu2010Deures matesccss estiu2010
Deures matesccss estiu2010Escola Cervetó
 
equacions de 1r grau i problemes
equacions de 1r grau i problemesequacions de 1r grau i problemes
equacions de 1r grau i problemesCRISTINALLAGARIA
 
05 Equacions de 2n grau
05 Equacions de 2n grau05 Equacions de 2n grau
05 Equacions de 2n grauAlbert Sola
 
Model examen tema 7. funcions i gràfiques
Model examen tema 7. funcions i gràfiquesModel examen tema 7. funcions i gràfiques
Model examen tema 7. funcions i gràfiquesRamon 1871
 
Arrels 3r ESO. Versió 1.0
Arrels 3r ESO. Versió 1.0Arrels 3r ESO. Versió 1.0
Arrels 3r ESO. Versió 1.0Albert Sola
 
U7. Funcions i Gràfiques
U7. Funcions i GràfiquesU7. Funcions i Gràfiques
U7. Funcions i Gràfiquesordenata
 
U7 Funcions i Gràfiques
U7 Funcions i GràfiquesU7 Funcions i Gràfiques
U7 Funcions i Gràfiquesordenata
 
Expressions algebriques
Expressions algebriquesExpressions algebriques
Expressions algebriquesEVAMASO
 
Dossier tema 7 funcions i gràfiques
Dossier tema 7 funcions i gràfiquesDossier tema 7 funcions i gràfiques
Dossier tema 7 funcions i gràfiquesRamon 1871
 
Exc3 Polinomis
Exc3  PolinomisExc3  Polinomis
Exc3 Polinomisjose
 
Monomis i polinomis per 2n d'ESO
Monomis i polinomis per 2n d'ESOMonomis i polinomis per 2n d'ESO
Monomis i polinomis per 2n d'ESOAlbert Sola
 
Matemàtiques 3r i 4t eso
Matemàtiques 3r i 4t esoMatemàtiques 3r i 4t eso
Matemàtiques 3r i 4t esoAlbert Sola
 
04 Monomis i Polinomis 3r ESO
04 Monomis i Polinomis 3r ESO04 Monomis i Polinomis 3r ESO
04 Monomis i Polinomis 3r ESOAlbert Sola
 
Dossier tema 6. àlgebra
Dossier tema 6. àlgebraDossier tema 6. àlgebra
Dossier tema 6. àlgebraRamon 1871
 
1r eso matematiques 2n trimestre (curs 1819)
1r eso matematiques 2n trimestre (curs 1819)1r eso matematiques 2n trimestre (curs 1819)
1r eso matematiques 2n trimestre (curs 1819)Sonia Chiva
 

Was ist angesagt? (20)

Deures matesccss estiu2010
Deures matesccss estiu2010Deures matesccss estiu2010
Deures matesccss estiu2010
 
equacions de 1r grau i problemes
equacions de 1r grau i problemesequacions de 1r grau i problemes
equacions de 1r grau i problemes
 
05 Equacions de 2n grau
05 Equacions de 2n grau05 Equacions de 2n grau
05 Equacions de 2n grau
 
Doc Mates
Doc MatesDoc Mates
Doc Mates
 
Model examen tema 7. funcions i gràfiques
Model examen tema 7. funcions i gràfiquesModel examen tema 7. funcions i gràfiques
Model examen tema 7. funcions i gràfiques
 
Arrels 3r ESO. Versió 1.0
Arrels 3r ESO. Versió 1.0Arrels 3r ESO. Versió 1.0
Arrels 3r ESO. Versió 1.0
 
U7. Funcions i Gràfiques
U7. Funcions i GràfiquesU7. Funcions i Gràfiques
U7. Funcions i Gràfiques
 
U7 Funcions i Gràfiques
U7 Funcions i GràfiquesU7 Funcions i Gràfiques
U7 Funcions i Gràfiques
 
Expressions algebriques
Expressions algebriquesExpressions algebriques
Expressions algebriques
 
Dossier tema 7 funcions i gràfiques
Dossier tema 7 funcions i gràfiquesDossier tema 7 funcions i gràfiques
Dossier tema 7 funcions i gràfiques
 
Exc3 Polinomis
Exc3  PolinomisExc3  Polinomis
Exc3 Polinomis
 
Monomis i polinomis per 2n d'ESO
Monomis i polinomis per 2n d'ESOMonomis i polinomis per 2n d'ESO
Monomis i polinomis per 2n d'ESO
 
Matemàtiques 3r i 4t eso
Matemàtiques 3r i 4t esoMatemàtiques 3r i 4t eso
Matemàtiques 3r i 4t eso
 
04 Monomis i Polinomis 3r ESO
04 Monomis i Polinomis 3r ESO04 Monomis i Polinomis 3r ESO
04 Monomis i Polinomis 3r ESO
 
Dossier tema 6. àlgebra
Dossier tema 6. àlgebraDossier tema 6. àlgebra
Dossier tema 6. àlgebra
 
Repasavaluacio2
Repasavaluacio2Repasavaluacio2
Repasavaluacio2
 
1r eso matematiques 2n trimestre (curs 1819)
1r eso matematiques 2n trimestre (curs 1819)1r eso matematiques 2n trimestre (curs 1819)
1r eso matematiques 2n trimestre (curs 1819)
 
Racionals
RacionalsRacionals
Racionals
 
Determinants
DeterminantsDeterminants
Determinants
 
Dossier 4 t matemàtiques
Dossier 4 t matemàtiquesDossier 4 t matemàtiques
Dossier 4 t matemàtiques
 

Ähnlich wie Mat3 u03 rd03_01_reforc

TEMA 4: FRACCIONS
TEMA 4: FRACCIONSTEMA 4: FRACCIONS
TEMA 4: FRACCIONSEVAMASO
 
Nombres Reals
Nombres RealsNombres Reals
Nombres RealsCMunit
 
Matemàtiques 2n de batxillerat Científic
Matemàtiques 2n de batxillerat CientíficMatemàtiques 2n de batxillerat Científic
Matemàtiques 2n de batxillerat CientíficAlbert Sola
 
Deuresestiu2011 mates 2neso
Deuresestiu2011 mates 2nesoDeuresestiu2011 mates 2neso
Deuresestiu2011 mates 2nesoEscola Cervetó
 
Operacions amb llenguatge algèbric 1
Operacions amb llenguatge algèbric 1Operacions amb llenguatge algèbric 1
Operacions amb llenguatge algèbric 1txellrocaprevera
 
Àlgebra i Equacions de 1r Grau 2n ESO
Àlgebra i Equacions de 1r Grau 2n ESOÀlgebra i Equacions de 1r Grau 2n ESO
Àlgebra i Equacions de 1r Grau 2n ESOAlbert Sola
 
2n Batxi Tema 3: Aplicacions de la derivada
2n Batxi Tema 3: Aplicacions de la derivada2n Batxi Tema 3: Aplicacions de la derivada
2n Batxi Tema 3: Aplicacions de la derivadaAlbert Sola
 
Expressions algebraiques
Expressions algebraiquesExpressions algebraiques
Expressions algebraiquesmbalag27
 
3 Polinomis Part 1 3r ESO
3 Polinomis Part 1 3r ESO3 Polinomis Part 1 3r ESO
3 Polinomis Part 1 3r ESOAlbert Sola
 
Exercicis de-fraccions 3 eso
Exercicis de-fraccions 3 esoExercicis de-fraccions 3 eso
Exercicis de-fraccions 3 esoantonio riutort
 
T3 Teoria Polinomis Divisió
T3 Teoria Polinomis DivisióT3 Teoria Polinomis Divisió
T3 Teoria Polinomis Divisiólaiaisern
 
T3 Teoria Polinomis Divisió
T3 Teoria Polinomis DivisióT3 Teoria Polinomis Divisió
T3 Teoria Polinomis Divisiólaiaisern
 
4 magia al calendari-solucio
4 magia al calendari-solucio4 magia al calendari-solucio
4 magia al calendari-solucioTeo Martínez
 
3eso successions
3eso successions3eso successions
3eso successionsEsperança
 

Ähnlich wie Mat3 u03 rd03_01_reforc (20)

Dossier 3r
Dossier 3r Dossier 3r
Dossier 3r
 
Ejercicios calcul
Ejercicios calculEjercicios calcul
Ejercicios calcul
 
TEMA 4: FRACCIONS
TEMA 4: FRACCIONSTEMA 4: FRACCIONS
TEMA 4: FRACCIONS
 
Nombres Reals
Nombres RealsNombres Reals
Nombres Reals
 
Matemàtiques 2n de batxillerat Científic
Matemàtiques 2n de batxillerat CientíficMatemàtiques 2n de batxillerat Científic
Matemàtiques 2n de batxillerat Científic
 
Deuresestiu2011 mates 2neso
Deuresestiu2011 mates 2nesoDeuresestiu2011 mates 2neso
Deuresestiu2011 mates 2neso
 
91246440 mates-5
91246440 mates-591246440 mates-5
91246440 mates-5
 
91246440 mates-5
91246440 mates-591246440 mates-5
91246440 mates-5
 
Operacions amb llenguatge algèbric 1
Operacions amb llenguatge algèbric 1Operacions amb llenguatge algèbric 1
Operacions amb llenguatge algèbric 1
 
Àlgebra i Equacions de 1r Grau 2n ESO
Àlgebra i Equacions de 1r Grau 2n ESOÀlgebra i Equacions de 1r Grau 2n ESO
Àlgebra i Equacions de 1r Grau 2n ESO
 
2n Batxi Tema 3: Aplicacions de la derivada
2n Batxi Tema 3: Aplicacions de la derivada2n Batxi Tema 3: Aplicacions de la derivada
2n Batxi Tema 3: Aplicacions de la derivada
 
Mat3 eq2grau-practica
Mat3 eq2grau-practicaMat3 eq2grau-practica
Mat3 eq2grau-practica
 
Polinomis nadal
Polinomis nadalPolinomis nadal
Polinomis nadal
 
Expressions algebraiques
Expressions algebraiquesExpressions algebraiques
Expressions algebraiques
 
3 Polinomis Part 1 3r ESO
3 Polinomis Part 1 3r ESO3 Polinomis Part 1 3r ESO
3 Polinomis Part 1 3r ESO
 
Exercicis de-fraccions 3 eso
Exercicis de-fraccions 3 esoExercicis de-fraccions 3 eso
Exercicis de-fraccions 3 eso
 
T3 Teoria Polinomis Divisió
T3 Teoria Polinomis DivisióT3 Teoria Polinomis Divisió
T3 Teoria Polinomis Divisió
 
T3 Teoria Polinomis Divisió
T3 Teoria Polinomis DivisióT3 Teoria Polinomis Divisió
T3 Teoria Polinomis Divisió
 
4 magia al calendari-solucio
4 magia al calendari-solucio4 magia al calendari-solucio
4 magia al calendari-solucio
 
3eso successions
3eso successions3eso successions
3eso successions
 

Mehr von InstitutEscolaMedite (20)

Energies
EnergiesEnergies
Energies
 
Lobesitat un problema_de_salut
Lobesitat un problema_de_salutLobesitat un problema_de_salut
Lobesitat un problema_de_salut
 
Atmosfera i hidrosfera_(2)
Atmosfera i hidrosfera_(2)Atmosfera i hidrosfera_(2)
Atmosfera i hidrosfera_(2)
 
Resum 1r_t_tecno-2_-_documents_de_google
Resum 1r_t_tecno-2_-_documents_de_googleResum 1r_t_tecno-2_-_documents_de_google
Resum 1r_t_tecno-2_-_documents_de_google
 
1 -materies_primeres
1 -materies_primeres1 -materies_primeres
1 -materies_primeres
 
Questionari -materies_primeres
Questionari -materies_primeresQuestionari -materies_primeres
Questionari -materies_primeres
 
Circuits electrics
Circuits electricsCircuits electrics
Circuits electrics
 
Energies
EnergiesEnergies
Energies
 
Fabricacio artesanal o_industrial
Fabricacio artesanal o_industrialFabricacio artesanal o_industrial
Fabricacio artesanal o_industrial
 
Act -materials_-_formularis_de_google
Act -materials_-_formularis_de_googleAct -materials_-_formularis_de_google
Act -materials_-_formularis_de_google
 
Pintem lhabitacio
Pintem lhabitacioPintem lhabitacio
Pintem lhabitacio
 
4 -materials
4 -materials4 -materials
4 -materials
 
5 -projecte_clauer
5 -projecte_clauer5 -projecte_clauer
5 -projecte_clauer
 
Activitat 7
Activitat 7Activitat 7
Activitat 7
 
Act 4 -_comunicacions
Act 4 -_comunicacionsAct 4 -_comunicacions
Act 4 -_comunicacions
 
Proposta treball online
Proposta treball onlineProposta treball online
Proposta treball online
 
Activitat 8
Activitat 8Activitat 8
Activitat 8
 
Activitat 9
Activitat 9Activitat 9
Activitat 9
 
Prova final
Prova finalProva final
Prova final
 
Act 5 -_comunicacions
Act 5 -_comunicacionsAct 5 -_comunicacions
Act 5 -_comunicacions
 

Kürzlich hochgeladen

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555twunt
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERSSuperAdmin9
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANALES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANAAnaBallesteros29
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.Lasilviatecno
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaISMAELALVAREZCABRERA
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 

Kürzlich hochgeladen (8)

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANALES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 

Mat3 u03 rd03_01_reforc

 • 1. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 1 Matemàtiques 3 ESO 1. Calcula els valors numèrics d'aquests polinomis per als valors que s'indiquen: a) 2 5 12x x+ − per a 7x = b) 2 3 5 4x x− + per a 6x = − c) 2 11x − per a 10x = d) 3 11x − per a 2x = 2. Calcula aquestes sumes i restes de polinomis: a) ( ) ( )2 2 4 3 5 2 5 2x x x x+ − + + +
 • 2. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 2 Matemàtiques 3 ESO b) ( ) ( )2 2 9 5 3 7 1x x x x− + − − − c) ( ) ( )2 2 9 2 4y y y− − − + d) ( ) ( )3 2 3 2 5 12 10 5 3 2x x x x x x− + + − − − + 3. Calcula aquests productes de polinomis: a) ( ) ( )2 5 3 7x x+  + b) ( ) ( )2 3 2 4 2x x x−  − +
 • 3. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 3 Matemàtiques 3 ESO c) ( ) ( )9 4x x−  − d) ( ) ( )5 2 3 6x x−  + 4. Realitza aquestes operacions fent servir les fórmules notables: a) ( ) 2 6x + b) ( ) 2 9x − c) ( ) 2 3 5x + d) ( ) ( )9 9x x+  −
 • 4. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 4 Matemàtiques 3 ESO e) ( ) ( )4 7 4 7x x+  − f) ( ) 2 3 10x − 5. Resol aquestes equacions: a) 5 7 17x x− = + b) 2 15 25 3x x− = − c) 7 7 9 17x x+ = + d) 8 4 1 2x x x− + = − −
 • 5. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 5 Matemàtiques 3 ESO e) 2 11 5x x+ = f) 2 19 19 33x x− = − − 6. Resol aquestes equacions: a) 5 2 2 3 5 x x+ + = b) 2 3 9 6 2 x x − =
 • 6. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 6 Matemàtiques 3 ESO c) ( )21 2 5 7 1 80x x− − + = + d) ( )5 8 10x x− − = e) ( )2 3 1 20x x+ − = f) 5 1 2 29 12 8 8 x x+ − + =
 • 7. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 7 Matemàtiques 3 ESO 7. Resol aquestes equacions: a) 2 4 45 0x x+ − = b) 2 2 11 40 0x x+ − = c) 2 15 23 4 0x x− + = d) 2 15 36 0x x− + = e) 2 19 18 0x x+ + = f) 2 40 58 21 0x x− − =
 • 8. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 8 Matemàtiques 3 ESO 8. Resol aquestes equacions: a) 2 49 112 64 0x x− + = b) 2 2 66 0x x+ − = c) 2 2 10 0x x− + = d) 2 11 26 0x x+ − = e) 2 25 80 64 0x x− + = f) 2 4 20 41 0x x− + =
 • 9. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 9 Matemàtiques 3 ESO 9. Resol aquestes equacions de segon grau incompletes: a) 2 676 0x − = b) 2 48 12 x = c) 2 14 0x x+ = d) 2 121 0x + = e) 2 25 0x x− = f) 2 25 0x − =
 • 10. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 10 Matemàtiques 3 ESO 10. Resol aquestes equacions de segon grau, simplificant o canviant signes abans d'aplicar la fórmula: a) 2 28 55 18 0x x− − + = b) 2 10 350 1.240 0x x+ + = c) 2 2 21 52 0x x− − − = d) 2 23 248 0x x− − + =
 • 11. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 11 Matemàtiques 3 ESO e) 2 7 182 392 0x x+ − = f) 2 30 189 0x x− + − = 11. Resol aquestes equacions de segon grau: a) 2 2 10 10 9 2 7x x x x− + = +
 • 12. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 12 Matemàtiques 3 ESO b) 2 2 2 6 50 14x x x x− − = − − c) 2 2 3 70 3 2x x x+ − = + d) 2 2 2 8 12 53x x x x+ = + −
 • 13. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 13 Matemàtiques 3 ESO 12. Digues si aquestes afirmacions o igualtats són certes o falses i per què. a) Una equació de segon grau sempre té dues solucions. b) Una equació de segon grau del tipus 2 0ax bx+ = sempre té la solució 0x = . c) Si una equació de segon grau té dues solucions, una n’és de positiva i l’altra de negativa. d) ( ) 2 2 3 5 9 25x x+ = +
 • 14. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 14 Matemàtiques 3 ESO e) ( ) 2 2 3 5 3 30 25x x x+ = + + f) ( ) 2 2 3 5 9 30 25x x x+ = + +