Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mat3 u03 rd03_01_reforc

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Dossier 2n-eso
Dossier 2n-eso
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Mat3 u03 rd03_01_reforc (20)

Anzeige

Weitere von InstitutEscolaMedite (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Mat3 u03 rd03_01_reforc

 1. 1. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 1 Matemàtiques 3 ESO 1. Calcula els valors numèrics d'aquests polinomis per als valors que s'indiquen: a) 2 5 12x x+ − per a 7x = b) 2 3 5 4x x− + per a 6x = − c) 2 11x − per a 10x = d) 3 11x − per a 2x = 2. Calcula aquestes sumes i restes de polinomis: a) ( ) ( )2 2 4 3 5 2 5 2x x x x+ − + + +
 2. 2. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 2 Matemàtiques 3 ESO b) ( ) ( )2 2 9 5 3 7 1x x x x− + − − − c) ( ) ( )2 2 9 2 4y y y− − − + d) ( ) ( )3 2 3 2 5 12 10 5 3 2x x x x x x− + + − − − + 3. Calcula aquests productes de polinomis: a) ( ) ( )2 5 3 7x x+  + b) ( ) ( )2 3 2 4 2x x x−  − +
 3. 3. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 3 Matemàtiques 3 ESO c) ( ) ( )9 4x x−  − d) ( ) ( )5 2 3 6x x−  + 4. Realitza aquestes operacions fent servir les fórmules notables: a) ( ) 2 6x + b) ( ) 2 9x − c) ( ) 2 3 5x + d) ( ) ( )9 9x x+  −
 4. 4. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 4 Matemàtiques 3 ESO e) ( ) ( )4 7 4 7x x+  − f) ( ) 2 3 10x − 5. Resol aquestes equacions: a) 5 7 17x x− = + b) 2 15 25 3x x− = − c) 7 7 9 17x x+ = + d) 8 4 1 2x x x− + = − −
 5. 5. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 5 Matemàtiques 3 ESO e) 2 11 5x x+ = f) 2 19 19 33x x− = − − 6. Resol aquestes equacions: a) 5 2 2 3 5 x x+ + = b) 2 3 9 6 2 x x − =
 6. 6. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 6 Matemàtiques 3 ESO c) ( )21 2 5 7 1 80x x− − + = + d) ( )5 8 10x x− − = e) ( )2 3 1 20x x+ − = f) 5 1 2 29 12 8 8 x x+ − + =
 7. 7. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 7 Matemàtiques 3 ESO 7. Resol aquestes equacions: a) 2 4 45 0x x+ − = b) 2 2 11 40 0x x+ − = c) 2 15 23 4 0x x− + = d) 2 15 36 0x x− + = e) 2 19 18 0x x+ + = f) 2 40 58 21 0x x− − =
 8. 8. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 8 Matemàtiques 3 ESO 8. Resol aquestes equacions: a) 2 49 112 64 0x x− + = b) 2 2 66 0x x+ − = c) 2 2 10 0x x− + = d) 2 11 26 0x x+ − = e) 2 25 80 64 0x x− + = f) 2 4 20 41 0x x− + =
 9. 9. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 9 Matemàtiques 3 ESO 9. Resol aquestes equacions de segon grau incompletes: a) 2 676 0x − = b) 2 48 12 x = c) 2 14 0x x+ = d) 2 121 0x + = e) 2 25 0x x− = f) 2 25 0x − =
 10. 10. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 10 Matemàtiques 3 ESO 10. Resol aquestes equacions de segon grau, simplificant o canviant signes abans d'aplicar la fórmula: a) 2 28 55 18 0x x− − + = b) 2 10 350 1.240 0x x+ + = c) 2 2 21 52 0x x− − − = d) 2 23 248 0x x− − + =
 11. 11. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 11 Matemàtiques 3 ESO e) 2 7 182 392 0x x+ − = f) 2 30 189 0x x− + − = 11. Resol aquestes equacions de segon grau: a) 2 2 10 10 9 2 7x x x x− + = +
 12. 12. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 12 Matemàtiques 3 ESO b) 2 2 2 6 50 14x x x x− − = − − c) 2 2 3 70 3 2x x x+ − = + d) 2 2 2 8 12 53x x x x+ = + −
 13. 13. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 13 Matemàtiques 3 ESO 12. Digues si aquestes afirmacions o igualtats són certes o falses i per què. a) Una equació de segon grau sempre té dues solucions. b) Una equació de segon grau del tipus 2 0ax bx+ = sempre té la solució 0x = . c) Si una equació de segon grau té dues solucions, una n’és de positiva i l’altra de negativa. d) ( ) 2 2 3 5 9 25x x+ = +
 14. 14. ACTIVITATS DE REFORÇ UNITAT 3. POLINOMIS I EQUACIONS 14 Matemàtiques 3 ESO e) ( ) 2 2 3 5 3 30 25x x x+ = + + f) ( ) 2 2 3 5 9 30 25x x x+ = + +

×