Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Badanie prezentacji inwestorskich 2015

2.080 Aufrufe

Veröffentlicht am

Wyniki III edycji badania prezentacji inwestorskich przeprowadzonego w 2015 roku. Badanie, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmowało 140 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (spółki należące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80). Autorzy badania: Piotr Biernacki, założyciel IDEAcraft oraz Marcin Piechota (Marcin Piechota Design Works). Wyniki badania zostały po raz pierwszy przedstawione 16 września 2015 r. podczas konferencji "Nowe trendy w komunikacji spółek giełdowych" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Login to see the comments

Badanie prezentacji inwestorskich 2015

 1. 1. Piotr  Biernacki,  Marcin  Piechota Warszawa,  16  września  2015
 2. 2. Piotr  Biernacki Marcin  Piechota
 3. 3. Zbadaliśmy  prezentacje   140  spółek   należących  do  indeksów   WIG20,  mWIG40  i  sWIG80 Badaniu  były  poddane  najnowsze  prezentacje  wyników  rocznych W  III  edycji  badania  odnieśliśmy  wyniki  do  rezultatów  z  roku  2014. Slajdy,  na  których  brak  zmiany  (w  %  lub  pp)  obejmują  kategorie   badane  po  raz  pierwszy  w  roku  2015
 4. 4. Zawartość  prezentacji
 5. 5. 5 Większość  spółek   przygotowuje  prezentacje 90% 77% 63% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  na  stronie  internetowej  spółki  są  prezentacje  inwestorskie? 71% -­2pp ~ -­6pp ~
 6. 6. 6 Choć  niektórzy  później  porzucają   to  narzędzie  komunikacji 90% 69% 53% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacje  na  stronie  internetowej  spółki  są  aktualne? 63%
 7. 7. Uwaga:  dalsze  wyniki  dotyczą   tylko  spółek,  które  publikują   prezentacje  inwestorskie
 8. 8. 8 Nie  wszyscy  udostępniają  prezentacje   po  polsku 94% 87% 92% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  na  stronie  internetowej  spółki  są  prezentacje  po  polsku? 91% +25pp +33pp+14pp +14pp
 9. 9. 9 Ale  tylko  mniejsze  spółki  czasami   nie  mają  prezentacji  po  angielsku 100% 100% 74% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  na  stronie  internetowej  spółki  są  prezentacje  po  angielsku? 87% +22pp +25pp +18pp+10pp
 10. 10. 5,1 4,0 3,3 WIG20 mWIG40 sWIG80 10 W  2014  roku  przygotowaliśmy  trochę   więcej  prezentacji  niż  rok  wcześniej Ile  prezentacji  zamieszczono  na  stronie  w  2014  r.? 3,9 +0,5 +0,5 +0,2 +0,5 Największa  liczba  prezentacji:  11
 11. 11. 35,5 25,0 17,4 WIG20 mWIG40 sWIG80 11 Historycznie  sięgamy  prezentacjami   ok.  5  lat  wstecz Ile  w  sumie  prezentacji  jest  dostępnych  na  stronie? 23,1 Największa  liczba  archiwalnych  prezentacji:  78
 12. 12. 4,1 3,5 2,8 WIG20 mWIG40 sWIG80 12 Używamy  prezentacji  do  przedstawiania   wyników  okresowych… Ile  prezentacji  dotyczących  wyników  okresowych  zamieszczono   w  2014  r.? 3,2 +4,4% +9,0% ~ +4,7%
 13. 13. 1,1 0,8 0,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 13 …  a  tylko  sporadycznie,  żeby   zakomunikować  inne  sprawy Ile  innych  prezentacji  dla  inwestorów  zamieszczono  w  2014  r.? 0,7 +107,1% +65,0% +5,6% +54,6% Największa  liczba  innych  prezentacji:  7
 14. 14. 42,1 29,3 26,4 WIG20 mWIG40 sWIG80 14 Od  ubiegłego  roku  prawie  o  połowę   zwiększyliśmy  objętość  prezentacji… Ile  slajdów  zawiera  prezentacja  wyników  za  2014  r.? 30,7 +54,0%+46,9% +23,1% +45,7% Największa  liczba  slajdów  w  prezentacji:  69
 15. 15. 2,0 3,5 2,3 WIG20 mWIG40 sWIG80 15 …  a  o  1/3  ich  wagę Jaki  jest  rozmiar  (MB)  prezentacji  wyników  za  2014  r.? 2,6 +16,1% +67,0% +2,0% +30,1% Największy  rozmiar  prezentacji:  27,3  MB
 16. 16. 35,5 24,3 24,3 WIG20 mWIG40 sWIG80 16Ile  slajdów  zawiera  prezentacja  ostatnich  wyników  kwartalnych? 26,7 +55,9%+62,1% +24,3% +51,0% Największa  liczba  slajdów  w  prezentacji:  54
 17. 17. 1,6 1,8 3,1 WIG20 mWIG40 sWIG80 17Jaka  jest  wielkość  (MB)  ostatniej  prezentacji  wyników  kwartalnych? 2,3 +67,3% +129,3%+2,0% +61,6% Największy  rozmiar  prezentacji:  8,7  MB
 18. 18. 18 Zwykle  pomagamy  odbiorcom   poruszać  się  po  prezentacji… 44% 43% 69% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  agendę  lub  spis  treści? 55% +1pp +14pp +1pp-­24pp
 19. 19. 19 …  częściej  wykorzystując  podział  na   część  główną  i  załącznik,… 78% 50% 18% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  załącznik  (back-­up slides)? 41% +5pp +2pp +4pp +9pp
 20. 20. 14,6 5,1 7,1 WIG20 mWIG40 sWIG80 20 który  obejmuje  ok.  1/3  prezentacji Ile  slajdów  merytorycznych  zawiera  załącznik? 9,4 +38,2% +13,8% +54,4% +43,7% Największa  liczba  slajdów  w  załączniku:  36
 21. 21. 21 Jak  zwykle  ostrzegamy  inwestorów,   żeby  nie  brali  na  poważnie  naszych  słów 72% 50% 54% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  zastrzeżenie  prawne  (disclaimer)? 57% +5pp +7pp+4pp +4pp
 22. 22. 22 I  wolimy  nie  przedstawiać  się  osobiście 33% 14% 13% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  przedstawieni  zostali  jej  prelegenci? 18% ~ -­3pp-­2pp +8pp
 23. 23. 23 Rzadziej  umieszczamy  w  prezentacjach   kontakt  do  spółki,… 72% 57% 56% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  jakikolwiek   kontakt  do  spółki? 60% -­5pp +1pp-­10pp -­15pp
 24. 24. 24 choć  jeśli  już  to  robimy,  to  coraz   częściej  staramy  się  go  personalizować 67% 53% 43% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  kontakt  imienny  do  przedstawicieli  spółki? 53% +21pp +16pp +24pp +17pp
 25. 25. 25 Zaczęliśmy  przypominać  inwestorom,   czym  zajmuje  się  nasza  spółka 33% 50% 59% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  przedstawiony  jest  profil  działalności  spółki? 51% +15pp +12pp +21pp +15pp
 26. 26. 26 Czy  mniejsze  spółki  działają  w  oderwaniu   od  rzeczywistości  makroekonomicznej? 61% 37% 18% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  przedstawiona  jest  sytuacja  makroekonomiczna   w  ostatnim  okresie? 33%
 27. 27. 27 Coraz  częściej  staramy  się  przedstawić   inwestorom  rynek,  na  którym  działamy,… 94% 79% 67% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  przedstawiona  jest  sytuacja  na  rynku,  na  którym   działa  spółka? 77% +19pp +19pp +24pp +7pp
 28. 28. 28 ale  nie  chcemy  lub  nie  umiemy   policzyć naszych  udziałów  w  tym  rynku 39% 18% 13% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  przedstawione  są  udziały  rynkowe  spółki? 20%
 29. 29. 29 Prawie  zawsze  przedstawiamy   rachunek  wyników 78% 89% 92% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  rachunek  wyników? 88%
 30. 30. 30 Aktywa  i  pasywa  uważamy  za   interesujące  tylko  dla  połowy  odbiorców 39% 61% 49% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  bilans? 51%
 31. 31. 31 Tylko  1/3  inwestorów  przedstawiamy   przepływy  pieniężne 18% 36% 36% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  rachunek  przepływów  pieniężnych? 32%
 32. 32. 32 Coraz  częściej  uważamy,  że  dane   finansowe  nie  wymagają  komentarza,… 83% 54% 59% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  komentarze  do  wyników  finansowych? 62% -­11pp -­20pp-­9pp +8pp
 33. 33. 3,4 3,0 2,7 WIG20 mWIG40 sWIG80 33 a  jednocześnie  pokazujemy  głębszą   perspektywę  historyczną  wyników Jaka  jest  liczba  prezentowanych  okresów  w  prezentacji? 2,9 +3,6%+16,5% +64,9% +17,9%
 34. 34. 34 Tak  samo  jak  kiedyś   lubimy  roztaczać  wizje,… 78% 64% 67% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  przedstawiona  jest  strategia  lub  cele  operacyjne? 68% ~ -­2pp-­2pp +9pp
 35. 35. 35 jednak  nadal  unikamy  mówienia   o  przyszłości  rynku,  na  którym  działamy 50% 25% 23% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  prognozy  lub  przewidywania  dotyczące   przyszłej  sytuacji  na  rynku,  na  którym  działa  spółka? 29% +3pp +2pp+4pp ~
 36. 36. 36 I  jak  ognia  unikamy  przewidywania   wyników  finansowych,… 11% 18% 5% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  prognozy  wyników  finansowych? 11% -­5pp -­19pp +5pp +11pp
 37. 37. 37 choć  częściej  tłumaczymy  inwestorom,   co  wpływa  na  nasz  biznes 33% 14% 23% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  przedstawione  są  czynniki  ryzyka? 22% +7pp -­3pp+10pp +27pp
 38. 38. 38 Jesteśmy  przekonani,  że  odbiorcy  doskonale   rozumieją  język,  którym  mówimy 17% 0% 5% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  wyjaśnione  są  skomplikowane  pojęcia  i  terminy,  np.   na  poszczególnych  slajdach  lub  w  załączonym  słowniczku? 6% -­2pp -­3pp-­4pp +4pp
 39. 39. Miranda  spełniła  wszystkie   wymagania  standardu  IWAY
 40. 40. włączając  HP  na  LLU   oraz  na  własnych   sieciach  ADSL2+   oraz  ETTH wzrost  RevPAR like-­for-­like unifikacja   underwriting dyferencjał  B/U,   USD/bbl innowacyjnych  rur  preizolowanych   z  barierą  dyfuzyjną   Średnioważone   duration 5  lat spadek  dotyczy  usług   WLR  oraz  usług szerokopasmowych  na   sieci  obcej  BSA
 41. 41. 41 Mniejsze  spółki  umieją  prościej  o  sobie   mówić,  średnie  tracą  tę  umiejętność 67% 54% 36% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  pojawiają  się  skomplikowane  wskaźniki  lub  terminy   branżowe,  które  nie  są  wyjaśnione? 48% -­2pp +2pp -­9pp -­2pp
 42. 42. 42 Zaczynamy  przypominać  inwestorom,   kto  kieruje  naszą  spółką,… 6% 14% 23% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  przedstawiony  jest  skład  zarządu,  rady  nadzorczej   lub  struktura  grupy  kapitałowej? 17% +9pp +15pp +6pp-­1pp
 43. 43. 43 choć  duże  spółki  sądzą,  że  inwestorzy   doskonale  wiedzą,  kto  jest  ich  właścicielem 0% 25% 23% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  przedstawiona  jest  struktura  akcjonariatu  spółki? 19% +1pp +5pp~ -­6pp
 44. 44. 44 Częściej  mówimy  o  tym,  jak  nasze  akcje   zachowują  się  na  giełdzie 18% 21% 26% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  znajduje  się  wykres  kursu  i  obrotów? 22% +7pp +10pp+1pp+11pp
 45. 45. 45 I  pomagamy  ocenić  je   jako  cel  inwestycyjny 50% 54% 39% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  wskaźniki  rynku  kapitałowego  lub  inne   informacje  pomagające  w  ocenie  sytuacji  spółki  na  giełdzie? 46% +14pp +2pp +12pp+44pp
 46. 46. 46 Mozolnie  uczymy  się  opowiadać   Equity  Story 61% 39% 23% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  używane  są  marketingowe  (nie  tylko  opisowe)  tytuły   slajdów? 37% +7pp+10pp -­7pp +17pp
 47. 47. 3,6 2,8 2,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 47 W  szkolnej  skali  ocen  mamy  trójkę   (z  maleńkim  minusem) Jaka  jest  ogólna  ocena  przydatności  merytorycznej  prezentacji? 2,9 +23,4%+35,2% +16,4% +26,6% Liczba  przyznanych  minimalnych  ocen:  8
 48. 48. Wygląd  prezentacji
 49. 49. 49 Znów  ktoś  zapomniał  wstawić  logo! 94% 100% 100% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  znajduje  się  logotyp  spółki? 99% -­1pp ~~-­6pp
 50. 50. 50 O  markach  i  produktach  piszemy,   ale  ich  nie  pokazujemy 33% 50% 44% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  znajdują  się  logotypy  marek  lub  spółek  zależnych? 44% +3pp -­1pp-­4pp +21pp
 51. 51. 51 Czy  nadal  wstydzimy  się   naszych  pracowników? 17% 11% 26% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  znajdują  się  zdjęcia  przedstawicieli  lub   pracowników  spółki? 19% +2pp +5pp +2pp-­2pp
 52. 52. 52 Średnie  i  mniejsze  spółki  zrozumiały,   że  biznes  trzeba  też  pokazać 44% 75% 67% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  znajdują  się  zdjęcia  produktów,  usług,  instalacji  lub   inne  zdjęcia  związane  z  działalnością  operacyjną  spółki? 65% +10pp +6pp +25pp -­6pp
 53. 53. 53 Staramy  się  ilustrować  prezentacje,… 29% 43% 49% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  znajdują  się  inne  zdjęcia,  niezwiązane   z  działalnością  spółki? 43% +13pp +9pp+18pp +17pp
 54. 54. 54 choć  nadal  boimy  się   używać  dużych  zdjęć 29% 32% 26% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  wykorzystywane  są  zdjęcia  zajmujące  więcej  niż  ¼   powierzchni  slajdu? 28% -­3pp -­9pp+5pp-­2pp
 55. 55. 55 Podstawowe  wykresy,  jakich  używamy,   to  słupkowe 89% 100% 100% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  wykorzystywane  są  wykresy  słupkowe? 98%
 56. 56. 56 Umiemy  też  tworzyć  wykresy  liniowe 94% 79% 90% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  wykorzystywane  są  wykresy  liniowe? 87%
 57. 57. 57 Wykresy  kołowe  uważamy   za  mniej  przydatne 78% 68% 67% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  wykorzystywane  są  wykresy  kołowe? 69%
 58. 58. 58 Tylko  połowa  z  nas  używa  zaawansowanych   technik  prezentacji  danych 72% 61% 41% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  w  prezentacji  wykorzystywane  są  zaawansowane  rodzaje   wykresów  (np.  wykresy  typu  bridge lub  dwuosiowe)? 54%
 59. 59. 2,9 2,6 2,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 59 Trochę  lepiej  (choć  nadal  słabo)   stosujemy  się  do  corporate identity Jaka  jest  ocena  spójności  prezentacji  z  corporate identity spółki? 2,7 +21,1%+32,1% -­11,9% +16,3% Liczba  przyznanych  maksymalnych  ocen:  4
 60. 60. 60 Nasze  prezentacje  stają  się   mniej  interaktywne 67% 64% 46% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  zawiera  aktywne  linki? 57% -­6pp -­9pp +2pp-­15pp
 61. 61. 61 Zaledwie  co  10.  spółka  dba  o  wygodę   inwestorów  w  odbiorze  prezentacji 18% 13% 4% WIG20 mWIG40 sWIG80 Czy  prezentacja  jest  udostępniana  w  formie  interaktywnej,  np.   poprzez  player lub  Slideshare? 10% +3pp +2pp +1pp +11pp
 62. 62. 2,4 2,6 2,3 WIG20 mWIG40 sWIG80 62 Wygląd  prezentacji  poprawia  się,  ale   nadal  jest  na  zaledwie  dwójkę  z  plusem Jaka  jest  ogólna  ocena  wyglądu  prezentacji? 2,4 +28,2%+38,8%-­2,3% +24,9% Liczba  przyznanych  maksymalnych  ocen:  1
 63. 63. www.theideacraft.com Dziękujemy   za  uwagę! ©  PIOTR BIERNACKI,  MARCIN PIECHOTA W  prezentacji  wykorzystane  są  utwory  graficzne  wielu  autorów. Żaden  fragment   tej  prezentacji  nie  może  być  powielany   lub  wykorzystywany  w  żadnym  celu  bez  zgody  autorów   prezentacji,   za  wyjątkiem  osobistego   celu  edukacyjnego   uczestników  konferencji   Stowarzyszenia  Emitentów   Giełdowych  „Nowe  trendy  w  komunikacji  spółek  giełdowych”   w  dniu  16  września  2015  r. www.marcinpiechota.pl

×