Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Iab handboekonlinevideo

1.510 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business, Technologie
 • I’ve personally never heard of companies who can produce a paper for you until word got around among my college groupmates. My professor asked me to write a research paper based on a field I have no idea about. My research skills are also very poor. So, I thought I’d give it a try. I chose a writer who matched my writing style and fulfilled every requirement I proposed. I turned my paper in and I actually got a good grade. I highly recommend ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Iab handboekonlinevideo

 1. 1. HANDBOEKONLINE VIDEO ADVERTISING IAB Nederland December 2010
 2. 2. INHOUDSOPGAVE INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. ONLINE VIDEO ADVERTISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 .1 Wat is online video adver tising? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 .2 Standaard adver tentieformats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 .3 Optimale lengte adver tenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. MEDIACONSUMPTIE ONLINE VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 .1 Mediaconsumptie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 .2 Kijken on demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A. Case study: De toegevoegde waarde van online video advertising naast reguliere televisiecampagnes . . . . 16 3. VIDEOCONTENT EN zIjN wERkING . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 .1 Duur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 .2 Kwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. BEREIk EN EFFECTIVITEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 .1 Targeting doelgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 .2 Bereik meten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 .3 E x tra bereik online video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 B. Case study: De effectiviteit van interactieve campagnes 27 5. TECHNIEk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5 .1 Integratie televisie en internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5 .2 Overige ontwikkelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6. A AN DE SL AG - Online video campagne, stap voor stap . 37 6 .1 Strategie en planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6 .2 Creativiteit en uit voering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6 .3 Communicatie over meerdere kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6 .4 Aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7. MEDIABESTEDINGEN ONLINE VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . 42 WOORDENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 AUTEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 IAB NEDERL AND / TASKFORCE ONLINE VIDEO . . . . . . . . . . . . . . 51 COLOFON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Handboek Online Video Advertising
 3. 3. ONLINE VIDEO ADVERTISING4 01 Handboek Online Video Advertising
 4. 4. Hoofdstuk 1: Online Video Advertising1. ADVERTENTIEFORMATS ONLINE VIDEOAdverteerders benutten steeds vaker de unieke voordelen van onlinevideo advertising: interactiviteit, gerichte doelgroepbenadering enaccurate methoden om bereik en effectiviteit te meten. Daartoe zijnverschillende advertentieformats ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordende meest gangbare typen advertenties beschreven.1.1 Wat is online video advertising?Online video adver tising is het adver teren in, op of rond online video .Consumenten bekijken steeds meer videofragmenten, muziekclips, kortefilms en complete televisieprogramma’s die online zijn geplaatst . Adverteerdersis dat niet ontgaan, en zij zoeken naar de beste manier om de kijkers vanonline video te bereiken .Veel online video­advertenties hebben de vorm van een videocommercialof geanimeerde advertentie die voor, tijdens of na een videofragment in hetscherm van de videoplayer wordt getoond . Ook zijn er advertenties die inhet videofragment zelf zijn verwerkt, of die zich uitstrekken tot buiten hetscherm van de videoplayer . In dit hoofdstuk worden de meest gangbaretypen advertenties beschreven .De voordelen waardoor online video adver tising zich onderscheidt vanreguliere televisiecampagnes – interactiviteit, gerichte doelgroepbenaderingen accurate methoden om bereik en ef fectiviteit te meten – komen in devolgende hoofdstukken en case studies aan bod . BROWSERVENSTER Banner VIDEOPLAYER weergave van: - videocontent - online video-advertenties Companion adSchematische weergave browservenster met aanduiding verschillendeonderdelen 5
 5. 5. 1.2 Standaard advertentieformats Het IAB maakt zich sterk voor standaarden van de meest gebruikte Het IAB online adver tentieformats. Deze standaarden hebben onder meer betrekking op het formaat, de duur en de positie van de advertentie- maakt zich uitingen. Standaarden worden opgesteld in overleg met alle betrokken sterk voor partijen en zijn bij voorkeur in overeenstemming met internationale standaarden. standaarden Vanaf het moment dat een standaard wordt uitgebracht weet de volledige van de meest keten van adverteerder, ontwerper, mediabureau en online uitgever dat over gebruikte online hetzelfde wordt gesproken . Dit versnelt de acceptatie door adverteerders en uitgevers . In mei 2008 introduceerde het IAB Nederland bijvoorbeeld deadvertentie formats. standaard voor de pre­roll, die sindsdien een sterke groei heeft doorgemaakt . De advertentieformats die worden ingezet bij online video kunnen grofweg in twee typen worden onderscheiden: lineaire en non­lineaire advertenties, die beide in het scherm van de videoplayer worden ver toond . Daarnaast zijn er ook advertentieformats die zich uitstrekken buiten de videoplayer . 1. Binnen de videoplayer 2. Buiten de videoplayer 1.a. Lineair 1.b. Non-lineair ­ Expandable pre­roll ­ Pre­roll ­ Tickertape ­ Videolightbox ­ Mid­roll ­ In­video ­ Branded player ­ Post­roll ­ Floor ad ­ Companion ad Standaard typen online advertentieformats Type 1.a Lineaire video-advertentie Lineaire video­advertenties worden vooraf, gedurende of na afloop van het videofragment getoond en zijn meestal zichtbaar over het volledige scherm van de player . De advertentie wordt vertoond in plaats van het videofragment . De meest gangbare uitingen zijn de pre­, post­ en mid­roll . Pre-roll Videofragment Mid-roll Videofragment Post-roll Begin Einde Positionering lineaire video-advertenties • Pre-roll De pre­roll is een video­advertentie die voorafgaand aan het videofragment wordt afgespeeld . Deze vorm is de meest gangbare lineaire video­advertentie . Volgens de IAB­standaarden heeft de pre­roll een afmeting van 640 x 360 pixels (beeldverhouding van 16:9) en een duur van (maximaal) 15 seconden . De pre­6 Handboek Online Video Advertising
 6. 6. Hoofdstuk 1: Online Video Advertisingroll kan ook interactief worden gemaakt waarbij de bezoeker kan interacterenmet elementen in de advertentie, zoals het invoeren van contactgegevensof het spelen van een spel . (interactieve) pre-roll• Mid-rollDe mid­roll is een video­advertentie die het videofragment één of meerderemalen onderbreekt . De mid­roll wordt eigenlijk alleen toegepast bij fragmentendie langer zijn dan 5 minuten . Het videofragment moet wel geschik t zijn(gemaakt) voor deze pauzemomenten .Volgens de IAB­standaarden heeft de mid­roll een afmeting van 640 x 360pixels (beeldverhouding van 16:9) en een duur van (maximaal) 15 seconden .De mid­roll wordt doorgaans getoond over het volledige scherm van devideoplayer, maar kan ook in de vorm van een in­video of split­screen versieaangeboden worden .• Post-rollDe post­roll is een video­advertentie die na afloop van het videofragment wordtgetoond . Volgens de IAB­standaarden heeft de post­roll een afmeting van640 x 360 pixels (beeldverhouding van 16:9) . De duur van deze advertentiekan verschillen per aanbieder .Type 1.b Non-lineaire video advertentieNon­lineaire video advertenties worden parallel aan het videofragment getoond,in het scherm van de videoplayer, waarbij het videofragment voor de kijkerzichtbaar blijft . Voorbeelden zijn tickertapes en in­video advertenties .• TickertapeDe tickertape is een advertentievorm waarbij tekst in het videofragment wordtgetoond . Deze tekst beweegt over het scherm van rechts naar links en kan 7
 7. 7. diverse snelheden hebben . In de meeste gevallen wordt deze tekst onderin het scherm van de videoplayer weergegeven . Tickertape • In-video In­video is een advertentievorm die meestal na enkele seconden verschijnt onderin het scherm van de videoplayer . Deze advertentie beslaat maximaal 20% van het beeld en bevat altijd een knop waarmee de advertentie geopend of gesloten kan worden . Er zijn veel variaties mogelijk met in­video waarbij de mate van vertoning en formaat per aanbieder kunnen verschillen . De in­video overlay, een laag over de video binnen het scherm van de videoplayer, is een video­advertentieformat dat dankzij haar non­lineaire aard ook op kortere en niet geprepareerde video’s kan worden getoond . In-video8 Handboek Online Video Advertising
 8. 8. Hoofdstuk 1: Online Video Advertising• Floor adDe floor ad is een nieuwe advertentievorm, waarbij onderin het scherm vande videoplayer een reclamebalk te zien is die een commercial toont als je ermet je muis overheen gaat (mouseover) . Floor adType 2. Buiten de videoplayer• Expandable pre-rollDe expandable pre­roll is een advertentie waarbij de uiting zich uitstrekt totbuiten de videoplayer . Expandable pre-roll 9
 9. 9. • Videolightbox De videolightbox is een fullscreen advertentie met geïntegreerde videoplayer en videocommercial, die wordt getoond als men een website aanroept . Videolightbox • Branded player (in the chrome) De branded player of wel ‘In the chrome’ is een adver tentieformat waar­ b i j d e v o r m g e v i n g ( l o g o’s , k l e u r s te l l i n g, l e t te r t y p e s) v a n d e v i d e o ­ p l a y e r w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e h u i s s t i j l v a n e e n a d v e r te e r d e r . Branded player10 Handboek Online Video Advertising
 10. 10. Hoofdstuk 1: Online Video Advertising• Companion adDe companion ad is een banner die gedurende de video­adver tentie enhet daarop volgende videofragment wordt getoond in het browservenster . Online video­1.3 Optimale lengte advertenties commercials van maximaalHet IAB raadt aan online videocommercials niet langer te laten duren dan15 seconden . Dit wordt het hoogst gewaardeerd door de kijker en leidt tot 15 secondende beste resultaten voor de adverteerder . worden het hoogstIn het verleden werden 30 seconden durende televisiecommercials vaak gewaardeerd dooringezet voor online gebruik, zonder enige aanpassing van de duur . Dit werdmede veroorzaakt doordat er bij de productie van commercials nog geen de kijker en leidenrekening werd gehouden met internet, en aanpassen zou maar extra kostenmet zich meebrengen . tot de besteSinds in mei 2008 een standaard werd uitgebracht van de pre­roll is er een resultatenduidelijke verschuiving te zien in de lengte van commercials van 30 naar 15 voor deseconden . Als tussenoplossing bieden sommige adverteerders commercialsaan van 30 seconden die direct wegklikbaar zijn, zodat ze deze commercials adverteerder.kunnen blijven inzetten . Resultaat hiervan is vooral minder ergernis bij de kijker .Overigens blijkt uit onderzoek van de STIR en uit resultaten bij mediabureauZeddigital dat in dit geval minder dan 50% de commercial nog volledigafkijkt en dat de doorklikresultaten (CTR), die normaal rond de 3,5% liggen,sterk teruglopen . Ingekorte commercials zijn daarom de betere oplossing .Ook grote adverteerders weten intussen of worden geadviseerd rekening tehouden met de kortere storyboards voor internetcommercials . 11
 11. 11. MEDIACONSUMPTIE ONLINE VIDEO12 02 Handboek Online Video Advertising
 12. 12. Hoofdstuk 2: Mediaconsumptie Online Video2. MEDIACONSUMPTIE ONLINE VIDEOEen goede campagnestrategie sluit aan bij de manier waarop deconsument de media gebruik t. Wat blijk t? Verschillende media-platformen werken aanvullend. Daarnaast worden de domeinen van Per maandtelevisie, internet en mobiele telefonie meer en meer geïntegreerd. worden er in2.1 Mediaconsumptie NederlandIn Nederland kijken vier van de vijf Nederlanders van 13 jaar en ouder wel zo’n 1 miljardeens online video1 . Per maand worden er in Nederland zo’n 1 miljard onlinevideo’s bekeken . Daarmee loopt Nederland voorop in een internationale online video’strend: ongeveer 70% van de online consumenten wereldwijd bekijkt online bekeken.video’s, zo constateert marktonderzoeksbureau Nielsen in het rapport ‘HowPeople Watch’2 . Een enorm bereik dus, dat ook nog eens exponentieel groeit .Het wereldwijd opererende technologieconcern Cisco voorspelt zelfs datin 2013 90% van het internetdatagebruik geconsumeerd zal worden dooronline video 3 .Het Tijdbestedingsonderzoek 2010 (TBO), uitgevoerd door SPOT toont aan datNederlanders gemiddeld zeven uur per dag besteden aan mediagebruik4 . Hetgrootste gedeelte daarvan wordt besteed aan televisiekijken (38%), gevolgddoor luisteren naar de radio (33%) en internetgebruik (23%) .Het kijken van online video kon in het Tijdbestedingsonderzoek van 2008nog niet in harde cijfers worden uitgedrukt . In 2010 is dat wel het geval . DeNederlandse consument (20­65 jaar) kijkt per dag gemiddeld drie minuten naar‘gemiste’ televisieprogramma’s op de computer . Daarnaast wordt gedurendedrie minuten gekeken naar online videofilmpjes, bijvoorbeeld via YouTube ofnieuwssites . En dat terwijl de gemiddelde tijd waarin de Nederlander naarde reguliere televisie kijkt óók is gestegen, van 138 minuten in 2008 naar149 minuten in 2010 .Deze aantallen liggen nog veel hoger voor jongere consumenten . De 13­ tot19­jarigen kijken per dag gemiddeld acht minuten naar gemiste televisiepro­gramma’s en 14 minuten naar videofilmpjes . In de leeftijdscategorie 20­34wordt gemiddeld 9 minuten gekeken naar gemiste televisieprogramma’s en7 minuten naar videofilmpjes .Blijkbaar gebruiken consumenten steeds meer verschillende platformen naastelkaar . Kijken via het internet op de computer (of televisie met internettoegang),via de mobiele telefoon of via een handzaam multimedia­apparaat zoalsde iPad of een tablet­pc gaat niet ten koste van het kijken via de regulieretelevisie, maar vormt juist een aanvulling daarop . 13
 13. 13. 2006 2008 2010 klassiek internet E­mailen 16 34 36 Chatten/MSN/Hyves e .d . 5 7 11 Webpagina’s bezoeken 22 38 29 Totaal klassiek 43 80 76 Nieuw internet TV kijken 3 2 1 Uitzending gemist e .d . 3 Radio luisteren 10 Videofilmpjes bekijken 3 Krant lezen 1 2 Tijdschrift lezen 0 0 Gamen 10 10 10 Totaal Nieuw 13 12 28 Totaal 56 92 104 Ontwikkeling internettijd op computer 2006-2010, 20-65 jaar (in minuten); bron: SPOT, ‘Alles over tijd – Tijdsbestedingsonderzoek 2010’, juni 2010, www.spot.nl Beroepsituatie onbekend Studerend Niet-werkend, gepensioneerd Fulltime werkend tv programma’s via gemist  Partime werkend op computer Huisvrouw V20-49 video/filmpjes kijken  M20-49 (op internet) via computer M25-39 V25-39 Mannen Vrouwen 20-65 jaar 9-19 jaar 50-65 jaar 20-49 jaar 13-19 jaar 6-12 jaar Totaal 6-65 jaar 0:00:00   0:02:53   0:05:46   0:08:38   0:11:31   0:14:24   0:17:17   0:20:10 Gemiddeld bereik in minuten online video (gemist & filmpjes); op basis van: SPOT, ‘Alles over tijd – Tijdsbestedingsonderzoek 2010’, juni 2010, www.spot.nl14 Handboek Online Video Advertising
 14. 14. Hoofdstuk 2: Mediaconsumptie Online Video2.2 Kijken on demandDe toegenomen consumptie van online video wordt niet alleen veroorzaaktdoor de nieuwe mogelijkheden, maar ook door de veranderde behoefte bijde consument . Voor veel kijkers is het steeds minder vanzelfsprekend omnaar voorgeprogrammeerde uitzendingen op televisie te kijken . Populaire Vier van de vijfinternetdiensten zoals Uitzendinggemist .nl (publieke omroep), RTLXL .nl (RTL­zenders) en Programmagemist .nl (verschillende netten) laten zien dat er een Nederlanders vansterke behoefte bestaat aan kijken on demand: ‘uitgesteld kijken’ . 13 jaar en ouderKijkgedrag verandert ook als gevolg van deelname aan sociale netwerken . zeggen wel eensMensen vinden het belangrijk om hun ervaringen te delen met anderen . Zobrowst tweederde van de bevolking tijdens het televisiekijken wel eens op online videohet internet, en eenvijfde stuurt wel eens tekstberichten over het programma te kijken.zelf tijdens het kijken . Dit gedrag zie je nog meer voorkomen bij kijkers tussende 12 en 24 jaar oud, waarbij het om meer dan de helft gaat .Naast ‘uitgesteld kijken’ is ook video on demand in opkomst . Waar vroegervideo’s werden gehuurd bij de videotheek om de hoek, kunnen nu voor ver­gelijkbare tarieven video’s via internet of interactieve televisie worden bestelden bekeken . Dit laat zien dat er verschillende verdien­ of afrekenmodellenzijn bij online video . Bij video on demand­diensten is de consument eraangewend dat voor het product een prijs betaald moet worden – zoals bij detraditionele videotheek – en wordt dit ook makkelijk geaccepteerd . Dit integenstelling tot het consumeren van kortere online content, die sinds jaaren dag gratis wordt aangeboden: de consument betaalt daarbij liever in‘kijktijd’ van advertenties . Samenvatting 1. Consumenten gebruiken steeds meer verschillende media-platformen naast elkaar. 2. Online video voorziet in de grote behoefte aan kijken on demand, in tegenstelling tot reguliere televisie. 3. Kijkers zien online video-advertenties als redelijke ‘prijs’ voor het bekijken van online video.Bronnen1 Metrixlab, ‘De toegevoegde waarde van een online videocommercial naast een televisiecampagne’, juli 2009, onderzoek in opdracht van Ster, Microsoft Advertising en Mindshare, www .metrixlab .com2 Nielsen, ‘How People Watch – The Global State of Video Consumption’, augustus 2010, www .nielsen .com3 Cisco, ‘Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data – Traffic Forecast Update, 2009­2014’, 2010, www .cisco .com4 SPOT, ‘Alles over tijd – Tijdsbestedingsonderzoek 2010’, juni 2010, www .spot .nl 15
 15. 15. CASE STUDY A DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ONLINE VIDEO ADVERTISING NAAST rEgULIErE TELEVISIECAMPAgNES Onderzoek Ster, Mindshare en Microsoft Advertising Onder mediaplanners bestaat een grote behoefte aan beargumenteerde kennis over het inzetten van online video advertising naast reguliere televisiecampagnes. Metrixlab heef t onlangs een grootscheeps onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van zulke multi-platform campagnes.16 Handboek Online Video Advertising
 16. 16. Case study A: De toegevoegde waarde van online video advertising naast reguliere televisiecampagnesHet onderzoek door Metrixlab – in opdracht van Ster in samenwerking metMindshare en Microsoft Advertising – bestaat uit twee delen . In het eerstedeel zijn de motieven, de houding en het gedrag ten aanzien van online videoin kaart gebracht . Het tweede deel bestaat uit cases waar, door middel vaneffectmetingen, de toegevoegde waarde van online videocommercials naast De inzet vande inzet van televisiecampagnes is onderzocht . online videoUit dit onderzoek blijkt dat het kijken naar online video’s steeds populairder advertisingwordt . Maar liefst 79% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder zegt weleens online video te kijken en 19% daarvan doet dit zelfs dagelijks . De online versterkt devideokijkers zijn vaker hoger opgeleid, relatief jong (13­34 jaar) en lichteretelevisiekijkers dan de gemiddelde Nederlander . effecten van televisie­Het onderzoek laat zien dat online videocommercials naast de inzet van eentelevisiecampagne een toegevoegde waarde hebben wat het communicatie­ commercials.ef fect betref t . Het bereiken van de online videogebruiker wordt daaromook steeds belangrijker . De mate waarin dit tot toegevoegde waarde leidthangt sterk af van twee factoren: de contactfrequentie (de commercial moetvaak genoeg gezien zijn) én de waardering voor de commercial . Belangrijkhierbij is de marketing­ of communicatiedoelstelling die een adverteerdervoor ogen heeft .Deze doelstellingen zijn samen te vatten in de onderstaande marketing­communicatie funnelgrafiek . De bestudeerde cases laten zien dat de inzetvan online video advertising de effecten van televisiecommercials versterkt . POPULATIE BEKENDHEID OVERWEGING Waardering VOORKEUR KLANTFrequentieIn de eerste fase van de marketing­communicatiefunnel wordt het ef fect(bekendheid) gedomineerd door frequentie . De toegevoegde waarde vanonline video is het grootst bij diegenen die weinig of gemiddeld in contactzijn geweest met de televisiecampagne . Vooral in de groepen die mindertelevisie kijken is het interessant om de contacten op te bouwen via onlinevideo . Juist omdat deze doelgroep gemakkelijker te bereiken is door decombinatie van beide mediumtypen . Opvallend is dat één extra contact met 17
 17. 17. online video al een significante stijging in bekendheid teweegbrengt bij de groep met weinig televisiecontacten . Meerdere contacten met de pre­roll leiden tot een additioneel effect . Bij de groep met veel televisiecontacten (9+ contacten) is de inzet van online video niet van toegevoegde waarde . Deze groep is al dusdanig vaak in aanraking geweest met de uiting op televisie, dat een extra online contact weinig toevoegt . Waardering Voor het beïnvloeden van overweging en voorkeur is een positieve waardering van de uiting essentieel, het aantal contacten is minder relevant . Er zijn duidelijke verschillen in effect te zien tussen mensen die een pre­roll positief beoordelen en diegenen die dat niet doen . Alleen een positief gewaardeerde pre­roll is in staat effect te genereren op overweging en voorkeur . Daarbij is een positieve waardering op aspecten als ‘leuk om naar te kijken’, ‘makkelijk te begrijpen’ en ‘persoonlijke relevantie’ van grote invloed . Dit geeft de relevantie aan van het testen van de pre­roll voorafgaand aan de plaatsing . Eén contact met de pre­roll lever t al een extra effect naast een televisiecampagne, additionele contacten hebben geen meerwaarde . Onderstaande tabel laat duidelijk zien wanneer, en bij welke doelstelling, een pre­roll toegevoegde waarde biedt: Doelstelling Contactgroepen televisie Inzetten online video? Lage contactfrequentie Ja . (1 t/m 4 contacten) Vergroot effectieve contactklasse . Eén contact levert al extra effect . Hoge contactfrequentie meest effectief . (Merkbekendheid) Gemiddelde contactfrequentie Ja . (5 t/m 8 contacten) Vergroot effectieve contactklasse . Hoge contactfrequentie meest effectief . Hoge contactfrequentie Nee . (9+ contacten) Onafhankelijk van contactfrequentie Ja . Overweging / Eén contact is al voldoende, mits voorkeur positief gewaardeerde uiting .18 Handboek Online Video Advertising
 18. 18. Case study A: De toegevoegde waarde van online video advertising naast reguliere televisiecampagnes Conclusies Het kijken naar online video’s wordt steeds populairder: 79% kijkt weleens online video, 19% doet dit dagelijks. De online videokijker is vaker jong, hoog opgeleid en kijkt relatief weinig televisie (lichte televisiekijker). Het inzetten van een pre-roll naast televisie is van toegevoegde waarde op het communicatie-effect. Dit geldt voor alle onderzochte doelstellingen. Voor het verhogen van ‘merkbekendheid’ voegt online video additioneel effect toe bij diegenen die weinig of gemiddeld in contact zijn geweest met de televisiecampagne. Eén contact met de pre-roll leidt al tot een groter effect. Meerdere contacten met de pre-roll levert een additioneel effect. De inzet van online video is, voor het verhogen van merkbekendheid, niet van toegevoegde waarde bij de groep met veel televisiecontacten. Voor het realiseren van de doelstellingen ‘in overweging nemen het product/ merk te kopen’ of ‘merkvoorkeur’ is een online videocampagne bij alle televisiecontactgroepen van toegevoegde waarde. Eén contact met een pre-roll is dan al voldoende voor een groter effect, mits de uiting positief gewaardeerd wordt. Voor alle doelgroepen en typen televisiecampagnes (groot/middel/klein) voegt online video effect toe. Dit geldt ook voor campagnes gericht op het verhogen van ‘merkbekendheid’: de groepen met weinig en gemiddeld aantal contacten zijn immers bij elke televisiecampagne binnen elke doelgroep vertegenwoordigd.Bronnen1 Metrixlab, ‘De toegevoegde waarde van een online videocommercial naast een televisiecampagne’, juli 2009, onderzoek in opdracht van Ster, Microsoft Advertising en Mindshare, www .metrixlab .com 19
 19. 19. VIDEOCONTENT EN zIjN wERKING20 03 Handboek Online Video Advertising
 20. 20. Hoofdstuk 3: Videocontent en zijn werking3. VIDEOCONTENT EN zIjN wErKINgOnline videocontent is op verschillende manieren onder te verdelen.Van belang zijn de lengte van het fragment (korte of lange duur) enkwaliteit (amateurvideo of professioneel). Voor de adver teerder isrelevant dat ieder type z’n eigen publiek en werking heeft. PROFESSIONEEL kORT LANG (< 5 min.) (> 5 min.) AMATEUROnderverdeling videocontent naar duur en kwaliteit3.1 Duur• Content van korte duur (minder dan 5 minuten)Bij filmpjes van een korte duur, zoals clips van scènes of interviews, gaathet vaak om het vergroten van de betrokkenheid van de kijker . Degenen dieonline naar aanvullende beelden kijken zijn waarschijnlijk de grootste fans vaneen televisieprogramma en zijn zeer geïnteresseerd in de plot en de acteurs .Korte videofragmenten, met instant beloning, kunnen vele keren opnieuwworden bekeken en zijn zeer sociaal, omdat mensen links met elkaar delenen ze becommentariëren . Deze vorm van sociale interactie voegt nog meertoe voor de kijker .­ Hoe korter het online videofragment, hoe korter de online commercial .­ Toepassing van pre­rolls van maximaal 15 seconden .­ Overweeg toepassing van companion ads, in­stream overlays en branded skins . 21
 21. 21. • Content van lange duur (meer dan 5 minuten) Mensen die online na ar televisieprogramma’s k ijken (bijvoor be eld via Uitzendinggemist .nl) doen dat omdat ze hun eigen tijd willen inrichten . Men haalt iets in dat men heef t gemist – omdat men niet thuis was of omdat men naar iets anders keek . Sommige programma’s lenen zich hier beter voor dan andere . Sport­ en realityprogramma’s draaien om de live ervaring; soaps zijn door hun frequentie en terugkerende elementen ook heel geschikt voor tv . Maar entertainment en drama lenen zich juist uitermate voor online (terug)kijken, vooral uitzendingen waarover nadien veel gepraat wordt of programma’s die door hun actuele inhoud moeilijk in een uitzendschema kunnen worden vastgelegd . Uiteindelijk draait het inhalen van programma’s om het verbeteren van het bereik . ­ Hoe langer het online videofragment of ­programma, hoe beter de acceptatie van de online advertentie(s) . ­ Geschikt voor verschillende advertentieformats . ­ Denk aan toepassing van pre­roll én mid­roll (halverwege) . 3.2 Kwaliteit Er is een duidelijke verschuiving waarneembaar binnen het kijken van online video’s . Kijkers gaan namelijk steeds meer op zoek naar video’s van hoge kwaliteit . De voorgaande jaren zagen we een enorme groei in het online bekijken van user Kijkers gaan generated content: amateurvideo’s die door gebruikers worden aangeboden via portals als YouTube, Metacafe, Filmpjes .nl, 123video en Zideo . De actuele steeds meer trend is echter dat kijkers zich steeds meer richten op content van hogere op zoek naar kwaliteit, gemaakt door professionals . Het succes van Amerikaanse portals als Hulu .com (televisieseries) en Vevo .com (muziekvideo’s) bewijst dit . Ook video’s van in Nederland is een soortgelijke verschuiving ingezet . hoge kwaliteit. Deze trend biedt voor de adverteerder nieuwe mogelijkheden . Bij content van hoge(re) kwaliteit en ook langere duur staat de kijker meer open voor adver tenties dan bij content van lage kwaliteit . Alle reden voor de video­ advertentienetwerken zoals Videostrip en Zoom .in en video­uitgevers zoals Ster, RTL en De Telegraaf om meer verschillende advertentieformaten in te voeren . Naast de pre­roll doen intussen onder meer de mid­roll, de post­roll en de in­video overlay hun intrede . Samenvatting 1. Ieder type content heeft z’n eigen publiek en werking. 2. Kijkers gaan steeds meer op zoek naar video’s van hoge kwaliteit. 3. Bij content van hoge(re) kwaliteit en ook langere duur staat de kijker meer open voor advertenties dan bij content van lage kwaliteit.22 Handboek Online Video Advertising
 22. 22. BEREIK ENEFFECTIVITEIT 04 23
 23. 23. 4. BErEIK EN EFFECTIVITEIT Online adverteren biedt unieke voordelen. Gerichte doelgroepbenadering en accurate methoden om bereik en effectiviteit te meten, stellen adverteerders in staat nog efficiënter met hun marketingbudgetten om te gaan. 4.1 Targeting doelgroepen Online video is een heel ander platform dan reguliere televisie, en daarmee verandert ook het effect van advertenties . Televisie profiteert van de kracht van manifestatie­uitzendingen: ervaringen die door grote groepen mensen tegelijkertijd worden gedeeld, waarover in de pauze wordt gepraat . Het online kijken is niet gelijktijdig, maar is net zo sociaal: interessante content Door targeting wordt graag gedeeld met vrienden . Daarnaast is de aandachtsboog van de online kijker over het algemeen hoog . De kijker zit dicht op het scherm en bereikt de adver­ kiest er bewust voor om interactief met bepaalde inhoud om te gaan . teerder preciezer Idealiter speelt video advertising in op dit kijkgedrag, door te kiezen voor zijn doelgroep. kortere reclame­onderbrekingen die de kijker de kans geven om interactief deel te nemen . Wanneer de targeting van advertentie­uitingen goed is, en De consument ze daarmee aansluiten bij de belevingswereld van de kijker, zal deze de wordt voorzien advertentie bovendien als minder storend ervaren . van meer relevante De mogelijkheden tot targeting van campagnes nemen steeds verder toe . Waar vroeger een campagne slechts op site­niveau kon worden vertoond informatie. kan dit nu al veel ver fijnder . Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten: de adverteerder bereikt preciezer zijn doelgroep; de consument wordt voorzien van meer relevante informatie . Uiteindelijk worden alle partijen (adverteerder, kijker en uitgever) daar beter van . Dit soort targeting is mogelijk op regio, tijd, doelgroep maar ook op gebrui­ kersprofiel en zelfs op gedrag . Dit laatste, het zogenaamde behavioural targeting, wordt in Nederland sterk afgeremd door (nieuwe) wetgeving . Hoe dan ook, zal targeting de waarde van de commercial voor de adverteerder alleen maar verder doen toenemen . 4.2 Bereik meten Voor adverteerders en mediabureaus is het bereik van advertenties belangrijk . Een voordeel dat video advertising voorheeft op televisiecommercials is de meetbaarheid . Naast het aantal kliks op de online commercial kan ook het aantal leads (inschrijvingen) of zelfs het aantal verkopen dat een campagne heeft bereikt eenvoudig worden gemeten . Steeds meer mediabureaus en adver teerders doen gedegen onderzoek waarbij zowel de klikresultaten als de spontane merkherkenning wordt gemeten . De positieve uitkomsten24 Handboek Online Video Advertising
 24. 24. Hoofdstuk 4: Bereik en effectiviteithiervan kunnen de reeds ingezette budgetverschuiving van reguliere televisienaar online video en interactieve televisie versnellen .Nieuwe techniek en standaarden maken het ook mogelijk om in de onlinevideocommercial zelf nauwkeurige metingen te verrichten . Specialistischeaanbieders zoals EyeWonder en MediaMind (Eyeblaster) bieden functio­naliteiten waarmee losse elementen in de video gemeten kunnen worden .Zo wordt duidelijk op welk deel van de video werd geklikt, hoe vaak en opwelk moment .4.3 Extra bereik online videoHet is ook belangrijk dat er een goede vergelijking gemaakt kan worden tussenreguliere televisie en online video . Online video advertising wordt nu vaakbekostigd uit het budget voor televisiecommercials . Voor de adverteerder is hetnatuurlijk erg interessant te weten hoeveel extra mensen bereikt worden dooronline advertising ­ bovenop het bereik van de reguliere televisiecampagnes .Om dit mogelijk te maken zullen de twee mediumtypen moeten gaan metenin dezelfde eenheden . Een gezonde weerstand vanuit de televisiewereldmaakte tot op heden dat dit traag van de grond kwam . Lastig, omdat op diemanier iedere extra euro die online werd uitgegeven – naast televisie – niette verantwoorden was .Het orgaan dat in Nederland het bereik op internet meet, STIR (StichtingInternetreclame), zal in augustus 2011 de resultaten publiceren van onderzoekop dit vlak . De cijfers van de metingen naar bereik van online video zullenwerkelijk weergeven hoeveel maal een video is bekeken en zullen het toegevoegdbereik weergeven ten opzichte van televisie . Kortom: dan weet men hoeveelmensen uniek en extra zijn bereikt met een online reclameboodschap .Van belang hierbij is de afkijkduur, de waarde die binnen afrekenmodellenwordt gebruik t . Momenteel wordt binnen video adver tising voornamelijkafgerekend op Cost Per Mille (CPM): per duizend vertoningen . Een vertoningwordt geteld wanneer de pre­roll is gestart, maar de afkijkduur wordt daarbijbuiten beschouwing gelaten . Binnen het IAB maar ook daarbuiten gaan stemmenop om een vertoning slechts te rekenen wanneer een video bijvoorbeeld 5seconden of meer is bekeken .Bij een nieuwe generatie online videoplayers, zoals bijvoorbeeld gebruikt doorRTL, moet je overigens na vooruitspoelen van de video alsnog de reclameafkijken waar je juist voorbij scrollde . Adverteerders krijgen wat dit betreftsteeds meer waar voor hun geld .De hierboven besproken methoden van doelgroep­targeting en het metenvan bereik zijn niet mogelijk bij reguliere televisie . Mede hierom wordt deovergang naar interactieve televisie of internet via televisie steeds interessantervoor adverteerders . Nog niet alle televisietoestellen zijn voorzien van muis, 25
 25. 25. keyboard of touchscreen, maar misschien is zelfs die gedachte al verouderd en komt deze branche met een oplossing die beter past bij de modus waarin de televisiekijker zich bevindt . Namelijk ontspannen achterover maar wel met de handen vrij . Samenvatting 1. Online video advertising sluit idealiter aan bij het kijkgedrag van de gebruiker: kort, interactief en goed gemikt. 2. Het bereik en de resultaten van video advertising zijn beter meetbaar dan reguliere televisie. 3. Hoe beter de adverteerder zijn doelgroep kan bereiken voor een kleiner budget, des te effectiever is iedere euro die voor reclame is ingezet.26 Handboek Online Video Advertising
 26. 26. CASE STUDY BDE EFFECTIVITEIT VAN INTErACTIEVE CAMPAgNESOnderzoek Sanoma Digital, Lassie en SuperHeroesOnline video-advertenties kunnen interactief wordengemaakt. Hierdoor onderscheiden ze zich van stan-daard pre-rolls en reguliere televisiecommercials. Nieuwonderzoek wijst uit dat interactiviteit leidt tot toege-voegde waarde. 27
 27. 27. De opmars van online video is niet te stuiten. 79% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder kijkt wel eens online video1. Op dit moment worden in Nederland maandelijks zo’n 1 miljard online video’s bekeken. Die hoeveelheid groeit nog steeds, net als de totale tijd die iedere kijker Interactieve aan online video besteedt. Een enorm bereik dus. Ook adverteerders zijn steeds meer geïnteresseerd in online video als podium voor hun commercials campagnes. dragen bij aan Binnen de markt voor online video advertising is de pre­roll inmiddels uitgegroeid merkbekendheid, tot een standaard . Deze commercial duurt 15 seconden en wordt getoond vóór de start van een online video, een reclameblokje dus voordat je een krijgen meer online filmpje bekijk t . Deze pre­rolls zijn vaak ingekor te versies van een aandacht, wor­ bestaande televisiecommercial . Dat is jammer, want online advertising biedt veel meer mogelijkheden – met name interactiviteit . den beter herin­ In het buitenland, maar ook in Nederland, wordt al voorzichtig getest met nerd, hoger interactie in pre­rolls . De resultaten worden daarbij voornamelijk gemeten in kliks en conversie . Maar doen we hiermee de eventuele invloed van de uiting gewaardeerd en op het merk niet tekort? En hoe ontwikkel je de meest effectieve uitingen? In behalen hogere Nederland is nu voor het eerst onderzoek gedaan naar de reclame­effecten van interactie in de pre­roll . conversie. ONDErzOEK Creative digital agency SuperHeroes ontwikkelde vier verschillende interactieve pre­rolls, als onderdeel van een campagne rond het vijftigjarig jubileum van Lassie Toverrijst . In opdracht van Sanoma Digital, Lassie en SuperHeroes heeft Metrixlab twee van deze interactieve pre­rolls onderzocht . Het onderzoek vond plaats in een gecontroleerde omgeving: de pre­rolls werden eind 2009 gedurende zes weken ingezet op Nuvideo .nl en Zie .nl . In deze periode was Lassie in geen ander medium aanwezig: de setting was ‘closed’ . Doel van het onderzoek was het analyseren van merkeffecten en een uitgebreide evaluatie van interactieve pre­rolls . Wat doet een interactieve pre­roll met merkbekendheid, ­voorkeur en koopintentie? En hoe wordt interactie in pre­ rolls beoordeeld, gewaardeerd en herinnerd door de consument? Metrixlab onderzocht daartoe twee pre­rolls uit de Lasssie­campagne .28 Handboek Online Video Advertising
 28. 28. Case study B: De effectiviteit van interactieve campagnes1. ‘Kommetje Kommetje’‘Kommetje Kommetje’ is een 15 seconden durende interactieve pre­rolladvertentie . In een spel moet gekozen worden onder welk kommetje eencherrytomaatje verstopt is (vergelijkbaar met het bekende ‘Balletje Balletje’) .Binnen 15 seconden wordt gevraagd onder welke kom zich het tomaatjebevindt . Na klikken op het juiste kommetje volgt het antwoord . Hiermee wordende 15 seconden verlengd . Zo kan het spel nóg een keer worden gespeeld .Ook kan via een sluitknop de pre­roll worden gesloten . Als er alleen maarnaar de pre­roll wordt gekeken en niet geklikt, dan start de opgevraagdevideo automatisch na het einde van de pre­roll .‘Kommetje Kommetje’ 29
 29. 29. 2. ‘De Toverpan’ ‘De Toverpan’ is een zogenaamde out­of­player pre­roll, een geanimeerde advertentie die zich uitstrekt tot buiten het scherm van de videoplayer . ‘Wat wil je eten vanavond?’ was de kernvraag . De Toverpan – de wondermachine van Lassie Toverrijst – landt van bovenaf met een klap in het scherm van de videoplayer . Vervolgens wordt gevraagd aan een hendel te trekken om een lekker rijstrecept voorgeschoteld te krijgen . Na het bekijken van het recept kun je besluiten nogmaals een recept te trekken of het venster te sluiten . Ook hier start de video automatisch na het einde van de pre­roll als er geen actie van de kijker volgt . ‘De Toverpan’30 Handboek Online Video Advertising
 30. 30. Case study B: De effectiviteit van interactieve campagnesConclusiesHet onderzoek leidde tot enkele interessante en opvallende conclusies:– interactieve pre­rolls tonen sterkere merkeffecten, met name op spontane merkbekendheid;– interactieve pre­rolls trekken meer aandacht;– interactieve pre­rolls worden veel beter onthouden;– interactie met een pre­roll wordt heel goed gewaardeerd;– interactie met de pre­roll verhoogt de conversie .Interactiviteit leidt dus tot toegevoegde waarde: de commercials dragenbij aan merkbekendheid, krijgen meer aandacht, worden beter herinnerd,hoger gewaardeerd en behalen hogere conversie . Hiermee onderscheidendeze interactieve commercials zich van standaard pre­rolls en regulieretelevisiecommercials . Aanbevelingen Uit dit onderzoek vloeien ook enkele aanbevelingen voort: 1. Interactieve pre-rolls kunnen voor diverse doelstellingen worden ingezet. Je kunt zowel op merkbekendheid, als op waardering en conversie sturen. 2. Meet de effecten van je pre-roll op merk, bekendheid, voorkeur en koopintentie. Dit zijn, naast conversie, ook belangrijke parameters waarmee het succes van een online campagne bepaald kan worden. 3. Een interactieve pre-roll is een methodiek waarmee de 15 seconden confrontatie op verzoek van de consument kan worden verlengd en uitgediept. Daardoor ontstaat meer intensieve merkervaring. 4. Zet altijd een companion ad (een advertentiebanner buiten de videoplayer) in bij je pre-roll om te zorgen voor optimale conversie. 5. Overweeg een skip-functie in je pre-roll op te nemen, waarmee de kijker de commercial kan overslaan. Als de commercial goed gemaakt is en de content relevant voor de kijker, zal deze minder geneigd zijn de skip-functie te gebruiken. Breng de skip-functie niet meteen in beeld, maar pas als de kern van de interactie is neergelegd. 6. Ontwikkel online video-advertenties die entertainen, informeren, uitdagen, verdiepen en betrekken! Het opknippen van reguliere televisiecommercials laat teveel kansen liggen.Bronnen1 Metrixlab, ‘Report Lassie Pre­roll’, januari 2010, onderzoek in opdracht van Sanoma Digital, SuperHeroes en Lassie, www .metrixlab .com 31
 31. 31. TECHNIEK32 05 Handboek Online Video Advertising
 32. 32. Hoofdstuk 5: Techniek5. TECHNIEKTelevisietoestellen worden in toenemende mate geschikt gemaaktvoor internettoegang, online applicaties en interactieve toepassingen.Ook andere ontwikkelingen op het gebied van hardware en softwarebieden nieuwe mogelijkheden voor online video en video-advertenties.5.1 Integratie televisie en internetProducenten van televisietoestellen ontgaat de verschuiving van ‘regulier’tv­kijken naar online kijken niet . Om die reden worden de nieuwste televisiesen dvd­spelers voorzien van software en hardware die het mogelijk makenom online video’s te bekijken . Volgens het rapport ‘How People Watch’1 vanonderzoeksbureau Nielsen bezit 22% van de internationale consumenteninmiddels een televisie met internettoegang, of is van plan er volgend jaareen aan te schaffen1 .De integratie van televisie en internet neemt diverse vormen aan . Philipsintroduceerde bijvoorbeeld in 2009 Philips NetT V, een televisie met eengeïntegreerde browser die toegang biedt tot internetkanalen zoals YouTube,consumentenser vices en online content . Ook andere aanbieders komenmet interactieve televisie . Zo biedt Samsung applicaties als Nu .nl, Funda enBuienradar op televisie; ook Yahoo maakt gebruik van dergelijke techniek .Google TV is een initiatief van Google, Intel en Sony voor internettelevisie .Nu steeds meer televisieproducenten hun content aanbieden via YouTube,lijkt ook dit conglomeraat een aardige concurrent voor reguliere televisie . NetTV-pagina van ShowbiznewsWelke vorm van internet naar televisie – of televisie naar internet – succesvolmag worden, de échte groei van dergelijke oplossingen valt pas over vijf totacht jaar te verwachten . De vervangingstijd van televisies is hierbij bepalend .In de tussentijd zullen voorlopers zoals Philips NetTV en andere mediumtypen,zoals televisie op de mobiele telefoon en tablet­pc’s als de iPad, een flinkeslag kunnen slaan . Deze laatste twee mediumtypen hebben immers een veel 33
 33. 33. hogere omloopsnelheid en passen zich sneller aan het aanbod aan . Ook de locatie waar video wordt gekeken is bij deze toestellen niet meer beperkt tot de huiskamer of het café . Online video volgt steeds meer de kijker, een gedachte waar adverteerders van smullen . Online video Volgens onderzoeksbureau Nielsen wordt mobile video – video via de mobiele volgt steeds telefoon of andere draagbare player – gebruik t door 11% van de online meer de kijker, consumenten wereldwijd, vooral door gebruikers in de leeftijd van 25 tot 30 jaar . In deze categorie is de opkomst van de tablet­pc’s opvallend: 11% van een gedachte waar de internationale online consumenten bezit zo’n apparaat of wil er volgend jaar een aanschaf fen . Het zijn nu voornamelijk de smar tphone­bezitters adver teerders die mobile video content consumeren en zo deze trend stuwen . Er komen van smullen. namelijk steeds meer smartphones op de markt . 5.2 Overige ontwikkelingen Verschillende ontwikkelingen op het gebied van hardware en software bieden nieuwe mogelijkheden voor online video en video­advertenties . Een overzicht . • Snellere en betere verbindingen De internetverbindingen worden steeds sneller . In de grotere steden wordt door de kabelaars het glasvezelnetwerk sterk uitgebreid . Dit zal een nieuwe online fase inluiden: doordat up­ en downloadsnelheid enorm zullen toenemen en zelfs gelijk gaan worden biedt dit een scala aan nieuwe mogelijkheden . Het maakt de weg bijvoorbeeld vrij voor video van hoge kwaliteit én leidt daarmee tot videocommercials van hogere kwaliteit . Stotterende video’s zijn daarmee verleden tijd . Ook biedt het de mogelijkheid voor zware nieuwe streaming concepten . YouTube kondigde onlangs aan dat het ook streaming content gaat aanbieden . Dit opent een scala aan mogelijkheden waarbij zelfs live streaming bewakingscamera’s in huis tot de mogelijkheid gaan behoren . Vanaf je vakantieadres kun je dan zien hoe de buurman de planten water geeft . Een belangrijker voordeel is natuurlijk dat het mogelijk is om long form programma’s, zoals we die nu op televisie kennen, te streamen . De verbindingen voor internet op de mobiele telefoon worden ook steeds beter . De huidige standaard is HSDPA, een communicatieprotocol dat een transmissiesnelheid tot 14 Mbps mogelijk maakt . Dit leidt tot ‘mobiel breedband’ . • Content syndicatie Content syndicatie, het uitwisselen van content, draagt er toe bij dat websites geen eigen productie hoeven te hebben om videocontent te kunnen vertonen . Voor de producent van de content biedt syndicatie naast bredere verspreiding een bijkomende marketingkans, wanneer het logo van de producent wordt getoond in de video . De tijd dat videoproducenten content voor zichzelf hielden is voorbij . Verspreiding is het devies en internet advertenties vormen het afrekenmodel .34 Handboek Online Video Advertising
 34. 34. Hoofdstuk 5: Techniek SyndicatieplatformContent syndicatie wordt mogelijk gemaakt door middel van RSS­feeds ofandere technische koppelingen die content automatisch, of op voorhandgeselecteerd, in een andere website laten lopen . Vooral het feit dat bij contentsyndicatie kan worden gekozen uit meerdere bronnen van video­aanbodmaakt dat de content kan worden toegespitst op de categorie of het themavan de website . Bijkomend voordeel van het automatisch inlopen van dezecontent is dat uitgevers eenmalig een syndicatie widget moeten inregelen endat daarna de actualiteit is gewaarborgd door de verrichtingen van andereuitgevers .• Onderlinge communicatieDe uitbreiding van internet en online video naar televisie en andere apparatenwordt ondersteund door nieuwe programmeertalen en protocollen die decommunicatie mogelijk maken .Philips NetT V ma ak t onde r me e r ge br uik van het CE­HTML protocol .D e ze p ro g r a m m e e r t a a l m a a k t we b s i te s g e s c h i k t vo o r ve r to n i n g o pconsumentenelectronica (CE) zoals televisies, waarbij de lettergrootte isaangepast en navigatie wordt toegestaan via de afstandsbediening . CE­HTMLwordt ook al toegepast door televisietoestelproducenten Sharp en Loewe .Voor de verspreiding van video naar verschillende platformen, anders daninternet, is verder de introductie van HTML5 van groot belang . HTML5 zorgter voor dat de getoonde video’s onafhankelijk van de videoplayer getoondkunnen worden . Fullscreen content en ook commercials zijn hiermee op alleapplicaties mogelijk . Hierbij wordt de mogelijkheid tot fullscreen weergavealleen nog beperkt door de mogelijke beperkingen van de gebruikte browser .Het nieuwe VAST 2 .0­protocol (Digital Video Ad Ser ving Template), datdoor IAB USA is ingevoerd, zorgt er voor dat de online videoplayer en deadvertentieser ver dezelfde taal spreken . Wanneer partijen – zowel onlineuitgevers als mediabureaus – zich aan deze standaard houden, kunnenmetingen optimaal worden doorgevoerd . Integratie en optimalisatie van degehele markt voor online video advertising wordt hiermee bespoedigd . 35
 35. 35. Video Player Ad 1 Server 1 Video Ad Video Serving Player Ad Template Server 1 2 (”VAST”) Video Player Ad Schematische weergave Server 1 3 toepassing VAST-protocol • Nieuwe platformen: gamesites Pre­roll advertenties worden vooral ingezet bij videocontent . Tegenwoordig worden ook op gamesites pre­rolls getoond . Op het moment dat de game wordt gestar t, wordt een video­adser ver aangeroepen waarna eerst de pre­roll wordt ver toond . Zodra de pre­roll is afgelopen wordt een seintje gegeven dat de game kan starten . De kijkende doelgroep is vergelijkbaar met die van online video en ook de klikresultaten blijken op eenzelfde niveau uit te komen als wanneer de pre­roll wordt getoond op een videosite . Gamesite met pre-roll Samenvatting - Nieuwe televisietoestellen integreren internet en reguliere televisie. - Online video kan worden getoond op televisietoestel, inclusief video- advertenties. - Technische voortgang maakt uitbreiding en verspreiding van online video mogelijk. - Video-advertenties breiden zich nu ook uit naar gamesites. Bronnen 1 Nielsen, ‘How People Watch – The Global State of Video Consumption’, augustus 2010, www .nielsen .com36 Handboek Online Video Advertising
 36. 36. AAN DE SLAG 06 37
 37. 37. 6. AAN DE SLAG Waar moet u aan denken, als u aan de slag wilt met online video advertising? Uw campagne stap voor stap, van strategie tot uitvoering. 6.1 Strategie en planning Waarschijnlijk maken uw online video­advertenties deel uit van een campagne, die zich over veel meer platformen uitstrekt (print, mail, radio, televisie) . Online videocampagnes werken het best wanneer ze gepland en gecreëerd zijn in samenhang met deze andere media­uitingen . Maak bijvoorbeeld gebruik van gelijke beelden, merken en bewoordingen . Voorafgaand aan het ontwerp van de campagne, moet u natuurlijk weten welke boodschap u wilt uitdragen, aan welk publiek en met welke resultaten tot gevolg . Dit is bepalend voor uw verdere marketingstrategie . Zorg ook dat u weet wat u wilt bereiken met uw online videocampagne en hoe deze resultaten te meten zijn . Sommige resultaten die online video kunnen leveren zijn: ­ Hoge frequentie tegen lage prijs: bereikbaar via videonetwerken . ­ Het overbrengen van een merk of een specifieke productboodschap: video­inhoud kan worden aangepast aan verschillende omgevingen . ­ Hoge interactiecijfers: video­uitingen doen het goed in direct response (DR) campagnes . Checklist planning 1. Het kiezen van een site Bij het kiezen van de juiste site voor uw campagne, is het van belang vooraf te bepalen hoe relevant de sites en plaatsingen daarop zullen zijn voor uw doelgroep en campagnestrategie . Gegevens uit onderzoek naar webbezoekers bieden een eerste richtlijn . Denk daarbij aan onderzoek van STIR, web analytics als Google Analytics, Sitestat of Webtrends, of een zogenaamd ad management systeem . Deze gegevens stellen u in staat te beslissen hoe u het beste het publiek kan bereiken via hun surfgewoonten . Daarnaast moet u bepalen of deze sites u de gelegenheid bieden om het juiste publiek effectief te bereiken . Afhankelijk van de mogelijkheden van de online uitgever kunnen andere manieren van targeting worden toegevoegd – bijvoorbeeld regio, leeftijd, geslacht, bedrijfssoort en gedrag . Vervolgens moet u het type programma of video­inhoud kiezen om uw advertenties en merk op af te stemmen . 2. Format selecteren Als de site is geselecteerd, moeten de formats van de advertentie­uitingen gekozen worden . Dit hangt samen met de rol van video binnen de gehele campagnestrategie . Bijvoorbeeld: als u een videocommercial wilt tonen voor een nieuw televisieprogramma, dan kunt u pre­rolls inzetten op relevante sites om mensen te attenderen . Als u mensen wilt informeren over een nieuw38 Handboek Online Video Advertising
 38. 38. Hoofdstuk 6: Aan de slagproduct, kunt u interactieve video gebruiken die meer informatie verschaft .Opnieuw moet u evalueren hoe effectief elk format zal zijn bij het bereikenvan de doelgroep en hoe goed het past bij de campagnestrategie . Luisternaar het advies van uw adviesbureaus .3. Lengte video-advertentie bepalenDe lengte van de video­advertentie kan per platform variëren . Elke uitgeverheeft zijn eigen richtlijnen voor video­inhoud, maar het IAB raadt een lengtevan maximaal 15 seconden aan . Het is nu gangbaar om een advertentie dieoorspronkelijk gemaakt is voor reguliere televisie, in te korten voor onlinegebruik . Maar advertenties die speciaal voor internet gemaakt of bewerktzijn, zijn een betere keuze . De beste oplossing is om het ontwerpbureau zovroeg mogelijk op de hoogte te stellen dat de campagne ook online wordtingezet, zodat de online versie van de advertentie­uiting tegelijkertijd wordtgecreëerd en niet pas achteraf .4. MultimediaplanningZorg er voor dat het plan voor online video adver tising reflecteer t wat ergebeur t bij andere media en dat de campagne er onberispelijk uitziet .Consistentie van de campagneboodschap, hoe het eruit ziet, hoe het voelt,is zeer belangrijk als er op meerdere platformen wordt ingezet . Misschienzijn er ook mogelijkheden voor de andere media om beter samen te werken,bijvoorbeeld cross platformovereenkomsten?6.2 Creativiteit en uitvoeringHet voordeel van video is dat het merken de mogelijkheid biedt om eenvisueel verhaal te vertellen . Zoals alle verhalen, is de manier waarop het wordtverteld, bepalend voor de manier waarop de boodschap wordt ontvangen,begrepen en geaccepteerd . Mits goed uitgevoerd, kan een video­advertentiezeer veel effect sorteren bij het creëren van positieve merkassociaties enkoopbereidheid . Cruciaal is echter dat de adver tentie relevant moet zijnvoor de kijker .Gelukkig houdt de gerichte aard van video on demand in dat u boodschappenkunt leveren die beter zijn aangepast aan de smaak van de consument danvia reguliere televisie mogelijk is . Bovendien onderscheidt online video zichvan traditionele mediakanalen doordat u kunt profiteren van echte, intenseinteractie .Ontwerpbureaus dienen daarom goed ingelicht te worden over de doelstellingenen de mogelijkheden van online video advertising . Te vaak worden nog video­advertenties gemaakt zonder call­to­action erin of met te lange klikpaden,waardoor de brandingwaarde misschien wel wordt benut maar nog niet alleoverige krachtige extra’s van online advertising . 39
 39. 39. De volgende vragen moeten worden beantwoord: Op welke reis neemt u de consument mee? Welke boodschappen wilt u overbrengen? Wat is het gewenste eindresultaat? Welke ervaring wilt u dat de gebruiker heeft? wat wilt u dat de consument doet nadat hij gereageerd heeft? Wilt u dat hij meer aanvullende informatie kan lezen? Dat hij verschillende afbeeldingen van een product kan bekijken? Vragen of klanten u bellen? Hoe moedigt u de gebruiker aan om te reageren? Prikkelt u hem? Verleidt u hem? Om deze interactie optimaal effect te laten sorteren, is creativiteit noodzakelijk en is het belangrijker dan ooit dat ontwerp­ en mediabureaus samenwerken vanaf de vroegste planningsstadia . 6.3 Communicatie over meerdere kanalen Marketingstrategieën vereisen creatieve ideeën die over verschillende kanalen kunnen communiceren . Er zijn nu echter zoveel marketingkanalen dat merken een overweldigende zee aan mogelijkheden hebben waar zij hun boodschap willen plaatsen . En dat tegen een achtergrond van consumenten die steeds kieskeuriger worden over de commerciële uitingen waaraan ze blootgesteld worden . Het resultaat is dat merken beter na moeten denken over hoe zij reclame effectiever kunnen overbrengen binnen de mix van marketingmogelijkheden . Online video advertising is in staat door de inzetbaarheid van zowel internet, NetTV, mobiele telefonie als iPad hieraan te voldoen . Dit moedigt een geïntegreerde benadering aan bij het voorbereiden van advertentiecampagnes . Online video­advertenties met een kortere duur, die samenvallen met een televisiecampagne, kunnen de belangrijkste boodschappen versterken of erop voortborduren . Het interactieve element biedt daarbij een mogelijkheid voor aanvullende informatie . Sommige adverteerders plaatsen hun advertenties op YouTube . Dit zorgt ervoor dat kijkers de originele advertentie met elkaar kunnen delen, er commentaar op kunnen leveren, remixen en er een nieuw doel aan kunnen geven en de boodschap via sociale netwerken kunnen verspreiden .40 Handboek Online Video Advertising
 40. 40. Hoofdstuk 6: Aan de slagAanbevelingenOm online video-campagnes te optimaliseren en een maximaal rendement op deinvestering te behalen, dienen de volgende aanbevelingen in acht genomen te worden:- Vanaf de productie van de commercial moet goed nagedacht worden over interactiviteit.- De kijker dient maximaal betrokken te worden bij het merk.- Door optimale targeting wordt de uiting relevant voor de kijker.- Adverteerders leren het meeste van hun campagne door deze volledig door te meten. 41
 41. 41. MEDIABESTEDINGEN ONLINE VIDEO42 07 Handboek Online Video Advertising
 42. 42. Hoofdstuk 7: Mediabestedingen Online Video7. MEDIABESTEDINGEN ONLINE VIDEOAdver teerders maken steeds meer gebruik van de mogelijkhedenvan online video. De netto advertentiebestedingen zijn de afgelopenj a re n s p e c t a c ul a i r g e s te g e n, zo b lijk t ui t d e re gi s tr ati e va n d emediabestedingen in opdracht van de IAB in samenwerking metonafhankelijk accountantsbureau Hoogeveen & Parners.Adverteerders zetten steeds vaker online video in voor hun campagne . Zozijn de totale netto bestedingen van online video in Nederland gestegen van€ 4,3 miljoen in 2008 naar bijna € 7,3 miljoen in 2009 . Dat is een stijging vanmaar liefst 70% . De ver wachting is dat de stijging van de bestedingen in2010 spectaculair zal zijn . Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar gavenadverteerders bijna € 3 miljoen uit aan online video ads . De verwachting isdat de bestedingen eind 2010 boven de € 10 miljoen gaan uitkomen, eensignificante toename vergeleken met voorgaande jaren .D e tot a l e b e s te d i n g e n z i j n teve n s o p g e s p l i ts t n a a r d e ve r s c h i l l e n d eadvertentieformats, namelijk de pre­roll, de post­roll, mid­roll en in­video(advertentie die in het videobeeld wordt vertoond, meestal onderaan, kortnadat de video is gestart) . Nettobestedingen 2008 2009 2010 (Q1) Pre­roll 4 .304 .461 7 .099 .843 2 .886 .997 Mid­roll 0 0 0 Post­roll 0 35 .875 14 .294 In­video 8 .000 134 .500 73 .800 Totaal 4.312.461 7.270.218 2.975.091Bestedingen online video advertising in Nederland (bedragen in euro’s),IAB Taskforce Online Video / Hoogeveen & Partners, december 2010Dankzij deze registratie kan er voor het eerst een representatief en duidelijkbeeld worden geschetst van de netto advertentiebestedingen aan onlinevideo in Nederland . Voor die tijd waren alleen de bruto bestedingen in kaartgebracht en waren niet alle online videopartijen vertegenwoordigd .Voor dit onderzoek zijn tien grote online video par tijen (exploitanten enuitgevers) onder de loep genomen: RTL, Ster, SBS, WebAds, MSN, SanomaDigital, Zoom .in, Adfab, Videostrip en MT V . Samen vertegenwoordigen zijzo’n 95% van de totale Nederlandse online video markt . De bestedingenzijn anoniem en onafhankelijk in kaart gebracht door Hoogeveen & Partnersaccountancy, voor de jaren 2008, 2009 en het eerste kwartaal van 2010 . 43
 43. 43. 44 Handboek Online Video Advertising
 44. 44. WoordenlijstwOOrDENLIjSTAdserverEen adser ver zorgt er voor dat de juiste adver tentie op het juiste tijdstip,plaats en site aan de juiste bezoeker wordt geserveerd . Het systeem zorgter ook voor dat het ingekochte aantal impressies wordt gehaald binnen deafgesproken periode en het verzorgt rapportages voor de adverteerder .Behavioural targetingFijnmazige vorm van targeting, waarbij advertenties op basis van het (surf)gedrag en andere kenmerken van een consument worden vertoond, bijnaéén­op­één­targeting .BitrateDe bitrate of bitsnelheid van informatie­overdracht, is het aantal bits dat pertijdseenheid over een lijn wordt verzonden . Hoe hoger de bitrate, hoe meerinformatie er per tijdseenheid verzonden wordt en des te beter is de kwaliteit .Branded player (in the chrome)De branded player ofwel In the chrome is een advertentieformaat waarbijde vormgeving (logo’s, kleurstelling, lettertypes) van de videoplayer wordtovergenomen door de huisstijl van een adverteerder .Call to ActionEen aantrekkelijk verzoek vanuit de adver tentie aan de kijker, dat moetresulteren in een gerichte actie .CE-HTMLCE­HTML is een programmeertaal die websites geschikt maakt voor vertoningop consumentenelectronica (CE) zoals televisies .Clickthrough rate (CTr)Meetinstrument voor het bepalen van het succes van een online campagne . DeCTR is de verhouding tussen het aantal vertoningen van een online advertentieen de keren dat deze daadwerkelijk wordt aangeklikt (kliks gedeeld doorvertoningen) . Als een advertentie honderd keer wordt vertoond en één keeraangeklikt, is de CTR 1 (100/1) .Companion adAdvertentiebanner (of button) die in combinatie met een pre­roll advertentiewordt getoond en zichtbaar is gedurende het videofragment . De companionad zorgt voor extra zichtbaarheid van de online campagne .Content syndicatieContent syndicatie zorgt ervoor dat websites online content van verschillendeproducenten kunnen afnemen, waarna deze automatisch wordt gedistribueerd . 45
 45. 45. Cost per mille (CPM) Cost per Mille (CPM) is de meest gebruik te afrekeneenheid voor online advertising: afrekening per duizend vertoningen van een advertentie . Expandable pre-roll De expandable pre­roll is een advertentie waarbij de uiting zich uitstrekt tot buiten de videoplayer . Frame rate Een videofragment is opgedeeld in verschillende afzonderlijke videoframes . Deze frames worden per seconde uitgeserveerd . Hoe hoger het aantal frames per seconde, hoe hoger de kwaliteit van het videofragment . Flash™ Fl a s h i s e e n c ompu te r pro gra mma va n Ad o b e wa a r m e e g e a nim e e rd e vectorafbeeldingen gemaak t kunnen worden . Dit programma wordt veel gebruikt voor het maken van reclame­uitingen . Floor ad De floor ad is een nieuw format video­advertentie, waarbij onderin het scherm van de videoplayer een reclamebalk te zien is die bij een mouseover een commercial toont . HSDPA HSDPA is een communicatieprotocol voor de mobiele telefoon dat een transmissiesnelheid tot 14 Mbps mogelijk maakt . Dit leidt tot ‘mobiel breedband’ . HTML5 HTML5 zorgt ervoor dat video’s onafhankelijk van de videoplayer getoond kunnen worden . Fullscreen content en ook commercials zijn hiermee op alle applicaties mogelijk . Insertion point Het moment waarop een advertentie getoond wordt in de player . Deze term wordt vooral gebruikt bij in­video advertenties waarbij de advertentie gedurende het videofragment wordt getoond . In-video In­video is een advertentievorm die meestal na enkele seconden verschijnt onderin het scherm van de videoplayer . Deze advertentie beslaat maximaal 20% van het beeld en bevat altijd een knop waarmee de advertentie geopend of gesloten kan worden . Er zijn veel variaties mogelijk met in­video waarbij de mate van vertoning en formaat per aanbieder kunnen verschillen . Klikratio Aantal kliks/impressies, uitgedrukt in procenten .46 Handboek Online Video Advertising
 46. 46. WoordenlijstLandings pageDe website die wordt getoond nadat een kijker op een advertentie heeft geklikt .Lineaire video-advertentieLineaire video­adver tenties worden vooraf, tijdens of na afloop van hetvideofragment getoond en zijn meestal zichtbaar over het volledige schermvan de videoplayer . Standaard formats zijn de pre­, post­ en mid­roll .Leave behindEen kleinere versie van de originele advertentie die zichtbaar blijft tijdens hetvideofragment . Deze moet zorgen voor extra zichtbaarheid van de adverteerder,wat kan leiden tot een call to action .Mid-rollDe mid­roll is een video­advertentie die het videofragment één of meerderemalen onderbreekt . Volgens de IAB standaarden heeft de mid­roll een afmetingvan 300 x 250 pixels en een duur van (maximaal) 15 seconden . De mid­rollwordt doorgaans getoond over het volledige scherm van de player, maar kanook in de vorm van een in­video of split­screen versie aangeboden worden .Non-lineaire video advertentieNon­lineaire video advertenties worden parallel aan het videofragment getoond,in het scherm van de videoplayer, waarbij het videofragment voor de kijkerzichtbaar blijft . Voorbeelden zijn in­video advertenties en tickertapes .Overlay adEen advertentie die onderaan in het scherm van de videoplayer getoond wordt(max . 20%) . Een klik kan resulteren in het openen van een lineaire video­advertentie of kan doorverwijzen naar de landingspagina van de adverteerder .Pre-rollEen advertentie die voorafgaand aan het videofragment wordt getoond, meteen aanbevolen duur van maximaal 15 seconden .Post-rollDe post­roll is een video­advertentie die na afloop van het videofragment wordtgetoond . Volgens de IAB standaarden heeft de post­roll een afmeting van300 x 250 pixels . De duur van deze advertentie kan verschillen per aanbieder .rich mediaAlles wat afwijkt van standaard tekst, beeld, video . Bijvoorbeeld een advertentiedie uitklapt bij een mouseover of een banner met videocontent of geluid .Silverlight™Browser plugin ontwikkeld door Microsoft waarmee rich media­oplossingengetoond kunnen worden . Diverse videoplayers worden met deze techniekondersteund . 47
 47. 47. Streaming content Streaming video is een techniek waarbij bewegend beeld via internet direct op het computerscherm verschijnt; meestal wordt ook geluid meegestuurd . Dit gebeurt zonder dat de weergave wordt onderbroken door downloaden . Dit videomateriaal (de ‘stream’) kan live zijn, maar dat hoeft niet . Het kan ook gaan om een eerder opgenomen film . Het uitzenden van gearchiveerd beeld­ of geluidsmateriaal heet streaming on demand . Tickertape De ticker tape is een adver tentievorm waarbij tekst in het videofragment wordt getoond . Deze tekst beweegt over het scherm van rechts naar links en kan diverse snelheden hebben . In de meeste gevallen wordt deze tekst in de onderkant van de player getoond . VAST 2.0 protocol Het VAST 2 .0­protocol (Digital Video Ad Serving Template) zorgt ervoor dat de online videoplayer en de advertentieserver dezelfde taal spreken . Vector based ad Advertentie waarbij elementen (lettertypen/grafische vormen) zijn samengevoegd tot een vector . Dit heeft als voordeel dat er geen kwaliteitsverlies optreedt bij het vergroten van de uiting op een volledig scherm . Videolightbox De videolightbox is een fullscreen advertentie met geïntegreerde videoplayer en videocommercial, die wordt getoond als men een website oproept .48 Handboek Online Video Advertising
 48. 48. AuteursAUTEURSAan dit handboek hebben bijgedragen:­ Dolf Kars, CEO – Videostrip­ Bas de Kok, Sales Developer Internet (Nieuwe Media) – Ster­ Tamara van Uden, Senior Marketing & Communicatie adviseur – RTL Digital Media­ Mark Wilmont, Product Manager Online Video & Mobiel – Sanoma DigitalVideostripVideostrip is, sinds de start in 2005, uitgegroeid tot Nederlands grootstemultimediale video­advertentienetwerk . Het netwerk bestaat uit meer dan 110hoogwaardige Nederlandse videosites . Op de video’s kan worden geadverteerdmet pre­roll commercials, in­video overlay en met het nieuwe formaat devideolightbox . Naast internet biedt Videostrip ruime mogelijkheid om metde pre­roll te adverteren op mobiele televisie, iPad en NetTV .De omvang van het Videostrip­netwerk beslaat intussen een indrukwekkende70 miljoen maandelijkse videoviews . Hiermee bereikt Videostrip meer daneen derde van de Nederlandse internetgebruikers . Videocampagnes kunnendaardoor binnen het netwerk worden getarget op doelgroep en op regio .Optimalisaties van campagnes vinden wekelijks plaats op doorkliksucces .Middels vooruitstrevende technieken maakt Videostrip inzichtelijk wat debrandingwaarde van de campagne is, hoeveel unieke bezoekers zijn bereiktin de campagneperiode en hoe lang de commercial werkelijk is bekeken .Videostrip helpt u graag uw online videodoelstelling te bereiken .SterSter is al 45 jaar een professionele par tner voor adver teerders, media­en reclamebureaus . Ster exploiteert reclamezendtijd rond hoogwaardigeprogramma’s zodanig, dat zij voor haar klanten alle kansen benut . Ster neemteen actieve, adviserende rol in, bijvoorbeeld door gebruik van AdMeasure,een doeltreffend instrument om effectiviteit van campagnes te meten . Sterbiedt, met de beste professionals aan boord en door het uitvoeren vantoonaangevend onderzoek, unieke expertise en advies . En dat werkt .Het internetdomein van de publieke omroep is een van de best bezochtedomeinen van Nederland . Binnen dit domein biedt Ster een kwalitatief aanbodvan programma­streams en websites die samen een waardevolle aanvullingvormen op het radio­ en televisieaanbod . De publieke omroep is continu inbeweging om het online (video) aanbod te verbeteren . Met de komst van deembeddable omroepplayer op de nieuwe website van Uitzendinggemist .nlis het nu mogelijk om programma streams, en de daarbij behorende pre­en post­roll campagnes, in hoge kwaliteit te delen op sociale netwerken(Hy ves), blogs en (ex terne) websites . Het online video netwerk van Sterbereikt momenteel gemiddeld 3,1 unieke bezoekers per maand (bron: STIR,maart t/m mei 2010) en genereert gemiddeld 13 miljoen opgestarte streams . 49
 49. 49. RTL Digital Media RTL Nederland is naast zijn marktleiderschap in televisie (RTL 4, 5, 7, 8 en themakanaal RTL Lounge) en radio (Radio 538 en Radio 10 Gold) een grote speler op het gebied van digitale media . Als onderdeel van het allround media bedrijf RTL Nederland is RTL Digital Media verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige (RTL­)content in diverse digitale verschijningsvormen: van grote publiekssites als RTL .nl en RTLXL .nl tot mobiele diensten op o .a . de iPad, digitale televisie en NetT V . Met zijn brede portfolio biedt RTL Digital Media een rijk scala aan advertentiemogelijkheden, waaronder display en video advertising, online sponsoring en e­mailmarketing . RTL Nederland investeer t volop in een breed en gevarieerd aanbod aan kwalitatieve videocontent, productontwikkeling, effect onderzoek en innovatieve video advertising mogelijkheden . Op het recent gelanceerde digitale video on demand­platform RTLXL .nl zijn al deze mogelijkheden terug te vinden; van pre­, post­ en mid­roll tot high impact rich media­uitingen als video overlay en skin . Daarnaast stellen samenwerkingsverbanden met partners als MSN, Youtube en Hyves RTL in staat het videobereik verder te vergroten en nog grotere doelgroepen aan te spreken . Het videonetwerk van RTL bereik t gemiddeld 1,3 miljoen unieke bezoekers per maand (bron: STIR, maart t/m mei 2010) en genereert gemiddeld 21 miljoen videoviews (bron: Sitestat) . Sanoma Digital Sanoma Digital is actief sinds 1995 en is sindsdien uitgegroeid tot de grootste digitale uitgever van Nederland . Met een rijk por tfolio van 180 websites, waaronder Kieskeurig .nl, Star tpagina .nl , NU .nl, Vrouwonline .nl, Viva .nl, Autoweek .nl, SchoolBANK .nl, Autotrader .nl, Jongegezinnen .nl en web­log . nl bereikt Sanoma Digital ca . 80 % van alle internetters van 13 jaar en ouder in Nederland . Sanoma Digital exploiteert tevens TVGids .nl . Het hele Sanoma Digital netwerk heeft per maand meer dan een miljard pageviews . Sinds 2006 is Sanoma Digital ook actief op mobiel internet . Het mobiele netwerk van Sanoma Digital bestaat inmiddels uit 21 websites of apps, waaronder Startpagina .mobi, Mobiel .NU .nl, m .Autoweek .nl, m .V iva .nl, Mobiel . Kieskeurig .nl en HIER .nl . S a n o m a D i g i t a l i s o n d e r d e e l v a n S a n o m a U i t g e v e r s . M e t b i j n a 75 publiekstijdschriften, 9 events, 180 websites, 21 mobiele sites, 14 apps en de NU .nl iPad app is Sanoma Uitgevers het grootste mediabedrijf in bereik in Nederland . Sanoma bereikt met alle media circa 90% van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (bron: NOM­STIR) .50 Handboek Online Video Advertising

×