Anzeige

El comentari de text

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
13. Nov 2010
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

El comentari de text

  1. El comentari de text Pautes bàsiques
  2. Què és? - Una manera d’entendre el contingut del text. - Exposicio crítica i raonada del que hem entés. - NO ÉS un resum ampliat del text
  3. Fases del comentari
  4. Contacte amb el text LECTURA COMPRENSIVA -Aconseguir una visió global del text -Conèixer el significat de totes les paraules del text LECTURA REFLEXIVA -Descobrir les idees principals del text -Subrayar el que considerem més important LECTURA ANALÍTICA -Reconèxier l’estructura del text -Idees principals i secundàries
  5. El comentari • Resumen • Caracterització del text • Crítica del text -- de les idees -- de l’expressió -- de l’organització . Conclusions
  6. Tipus de text (SEGONS LA SEUA MODALITAT) • Narració. • Descripció. • Diàleg. • Exposició. • Argumentació.
  7. Per a saver més
  8. Resultats (percentatge aprovats) Utilització de l'esquema de comentari 73% 27% Amb comentari Sense comentari
  9. Justificació L’objectiu triat ha sigut el de la utilització del Power Point amb una finalitat docent. S’ha exposat un model de comentari senzill però a l’hora complet La claretat dels punts a tractar al comentari són els eixos principals del ppt.
  10. Justificació L’objectiu triat ha sigut el de la utilització del Power Point amb una finalitat docent. S’ha exposat un model de comentari senzill però a l’hora complet La claretat dels punts a tractar al comentari són els eixos principals del ppt.
Anzeige